Un Vrajitor din Terramare ( seria Terramare 1)

Autor carte:  Ursula K. Le Guin Editura:  Alexandria Anul:  2007 Traducator:  Raluca Puscau si Diana Groza     "Te-ai gandit vreodată cum pericolul trebuie că inconjoară puterea, aşa cum umbra impresoară lumina? Aceste vrăji nu sunt un joc pe care-l jucăm pentru plăcere sau laudă. Gandeşte-te că fiecare vorbă, fiecare faptă a Artei noastre este rostită sau făcută fie pentru bine, fie pentru rău. Înainte de a vorbi sau de a face, trebuie să ştii preţul care trebuie plătit pentru acestea! (...)Puterile de ...

Mormintele din Atuan ( seria Terramare 2 )
30/10/2012 15:37

Autor carte:  Ursula K. Le Guin Editura:  Alexandria Anul:  2008 Traducator:  Raluca Puscau si Diana Groza     "În interiorul cercului format de zid, mai multe pietre negre, inalte de optsprezece sau douăzeci de picioare, se inălţau din pămant ca nişte degete imense. Odată ce le vedeai, nu-ţi mai puteai lua ochii de la ele.(...) Aceste nouă pietre erau Mormintele din Atuan. Se spunea că fuseseră inălţate de pe vremea primilor oameni, incă de cand fusese creat ţinutul Terramare. Fuseseră plantate pe intuneric c ...

Cel mai indepartat tarm ( seria Terramare 3 )
30/10/2012 15:37

Autor carte:  Ursula K. Le Guin Editura:  Alexandria Anul:  2010 Traducator:  Raluca Puscau si Diana Groza     "Nu vei trăi pentru totdeauna, nici un om şi nici un lucru nu trăiesc veşnic. Nimic nu este nemuritor. Doar nouă ne este dat să ştim că trebuie să murim. Iar acesta este un dar insemnat, darul individualităţii. Căci avem doar ceea ce ştim că trebuie să pierdem, ceea ce suntem dispuşi să pierdem...acea conştiinţă de sine care este suferinţa noastră, dar şi comoara, umanitatea noastră, nu durează. S ...

Tehanu (seria Terramare 4 )
30/10/2012 15:36

Autor carte:  Ursula K. Le Guin Editura:  Alexandria Anul:  2010 Traducator:  Stefan Ghidoveanu si Cristina Ghidoveanu     "Prin uşa deschisă se zăreau două stele palide, sus pe cer. Se uită la ele. Voia să ştie ce stele erau . Se ridică şi se duse pe bajbaite pe langă masă, spre uşă. Ceaţa se ridicase şi nu erau vizibile prea multe stele. Una dintre cele pe care le văzuse dinăuntru era steaua albă a verii căreia i se spunea, in Atuan, in propria ei limbă, Tehanu. N-o ştia pe cealaltă. Nu ştia cum i se spune ...

Nesatul (seria Jurnalele lui Stefan 3)
30/10/2012 15:36

Autor carte:  L. J. Smith Editura:  Leda Anul:  2011 Traducator:  Adrian Deliu     "Acum, forţa mea este o povară, setea permanentă de sange, un blestem, iar făgăduinţa nemuririi, o cumplită cruce de purtat. Vampirii sunt monştri, criminali. Nu trebuie să uit niciodată, in veci, adevărul acesta. Niciodată nu trebuie să-l las pe monstru să preia comanda. Chiar dacă voi purta pururi vinovăţia pentru ce i-am făcut fratelui meu - alegerea pe care am făcut-o in numele lui - tot va trebui să mă feresc veşnic de ca ...

Fior (Lupii din Mercy Falls 1)
30/10/2012 15:35

Autor carte:  Maggie Stiefvater Editura:  Rao Anul:  2011 Traducator:  Laura Frunza     "Unele zile se potrivesc intre ele ca elementele unui vitraliu. O sută de piese de culori şi desene diferite care, odată combinate, creează o imagine completă."     De foarte puţine ori resimt regretul de a termina o carte, pentru că ştiu că urmează o altă şi o altă poveste, demne de citit. Şi totuşi "Fior" este una din puţinele cărţi care mi-a trezit acest regret, şi este numai o parte din emoţ ...

Dragostea Florii-de-Bujor
30/10/2012 15:35

Autor carte:  Lisa See Editura:  Rao Anul:  2011 Traducator:  Graal Soft srl     "În timp ce, in faţa mea se inchidea uşă după uşă izolandu-mă inima mea se deschidea tot mai mult.(...) Nu imi puteam controla activităţile (...) insă emoţiile mele rămaneau libere şi neatinse. Ajunsesem să cred că, in parte, boala mea derivă din acest conflict intre control şi dorinţă. În dragoste, nu avem control. Inima şi mintea noastră sunt tulburate, starnite şi fermecate de puterea copleşitoare a emoţiilor car ...

 

ULTIMA ORA
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. VINI COM COPOU S.R.L. Iași, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 171/19.07.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 5373/99/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 20.06.2018, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 01.10.2018, orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor categorii de stocuri: Nr. crt. – Active propuse spre valorificare – Cantitate – Preţ unitar pe buc./litru (lei, cu T.V.A. inclus) – Valoare de pornire a licitaţiei (lei, fără T.V.A.) 4. – RIESLING ITALIAN DOC – vin vrac* – 16.828 litri – 2,00 lei/litru – 33.656,00* * În cazul în care acest activ nu se va valorifica la prețul din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații el va putea fi valorificat la cel mai mare preț oferit, cu condiția să nu fie derizoriu. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.09.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, până la data de 28.09.2018, ora 12.00, documentele prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0749244377, 0755132471, 0232/243864.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. Util Store S.R.L. C.U.I. 26185417, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava, numit conform Sentinței nr. 309/03.04.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3845/86/2014*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale H.A.C. din 28.03.2017, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 10.10.2018, orele 14.00, a activului: Restaurant și pensiune Luxor*** (Sc 309 mp, suprafața desfășurată 716 mp, amplasate pe un teren intravilan curți construcții 418 mp, la ieșirea din com. Marginea spre Sucevița, jud. Suceava, vis-a-vis de Muzeul de ceramică neagră Marginea), împreună cu mobilier restaurant, echipament profesional bucătărie, alte bunuri mobile. Proprietatea imobiliară este de tip P+1E+M, cu finisaje de înaltă calitate, mobilier, aer condiționat și sistem de ventilație a aerului. Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, mobilier și echipament profesional pentru bucătărie. Spațiul de cazare este la mezanin, format din 2 apartamente și o cameră dublă fiecare cu baie proprie. Proprietatea dispune de rețea alimentare apă și canalizare în regie proprie, rețea energie electrică de la rețea locală, două boilere electrice, centrală termică și are o deschidere frontală la DN 17A de 16 mp. Valoare de pornire a licitatiei (fără T.V.A.) - 479.412,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.10.2018, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 09.10.2018, orele 14.00, toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 09.10.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0749244377, 0757545545, 0232/243864. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava
Publicaţie de vânzare bun mobil SC Sanrotex SRL LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Sanrotex SRL, Sat Hemeius, com. Hemeius, jud. Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică următorul activ: 1. Bun mobil: Maşină de împachetat RVE 210 – preţ 8.882 lei. Preţul nu conţine TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 28 septembrie 2018, 12 şi 26 octombrie, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitãrii cauţiunii - 10% din valoarea bunului licitat, fără TVA; c.dovada achitãrii taxei de participare – 500 lei; d.dovada achitãrii caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul nr. RO31BTRL00401202439798XX, cont deschis pe numele debitoarei SC Sanrotex SRL la Banca Transilvania SA. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacau cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Informaţii lichidator judiciar la numerele de telefon 0746153363, 0745630037. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
Misterioasa disparitie a Katharinei Linden
30/10/2012 15:34

Autor carte:  Helen Grant Editura:  Rao Anul:  2011 Traducator:  Andra Volintiru     "Mie mi se părea - dacă adulţilor nu - că dispariţia Katharinei Linden putea fi atribuită vreunei forţe supranaturale. Cum altfel ar fi putut ea să fie răpită pe nevăzute tocmai de sub ochii familiei sale, mai ales la lumina zilei, intr-un oraş in care toată lumea ştia pe toată lumea? Nu ştiam - nu ştiam incă, mi-am spus eu, intrucat eram hotărată să descopăr - cine sau ce fusese cel care o luase pe Katharina."  &n ...

Dragonii Marilor (seria Saga Arcului Lung 2)
30/10/2012 15:33

Autor carte:  Judson Roberts Editura:  Nemira Anul:  2009 Traducator:  Julia Kretsch     "Acum eram războinic. Eram membru al echipajului nobilului Hastein. Aveam să-l urmez pentru a lupta impotriva duşmanului şi pentru siguranţa pămanturilor noastre. Visul copilăriei mele se indeplinea. Eram viking."     În acest volum se continuă aventurile războinicului nostru viking, Halfdan, călătoria sa iniţiatică devenind din ce in ce mai zbuciumată, iar intamplările redate in "Dragonii Mărilor ...

Nemuritorul
30/10/2012 15:32

  Autor carte:  Roger Zelazny Editura:  Nemira Anul:  2010 Traducator:  Stefan Ghidoveanu     "Lupta părea ridicolă. În final, o vom pierde. Era scris ca oamenii să se preschimbe in pisicile, cainii şi maimuţele dresate ale adevăratului popor - veganii, şi pe undeva nici nu era o idee aşa de rea. Poate că aveam nevoie de cineva mai inţelept care să ne vegheze, care să ne indrume viaţa. Pe timpul celor Trei Zile am transformat lumea noastră in ruine, in timp ce veganii nu cunoscuseră niciodată un război ...

Sangele. Experimentul Opus Dei Fri 07/01/11
30/10/2012 15:32

Autor carte:  Francisco Asensi Editura:  Rao Anul:  2011 Traducator:  Adriana Steriopol     "Îi venea greu să creadă in miracole şi in fenomene ciudate care ii scrantesc la cap pe oamenii evlavioşi şi pe care Biserica le incurajează, adăpostindu-se in spatele unor verdicte ştiinţifice puţin riguroase; dar ceea ce tocmai văzuse cu ochii săi il impresionase. Ce era povestea aceea şi ce explicaţie avea? se intrebă, punandu-se in gardă ca nu cumva să cadă in aceeaşi capcană pe care o denunţa. Dacă se intamp ...

Domnia Haosului (seria Vampirii din Morganville 5)
30/10/2012 15:32

Autor carte:  Rachel Caine Editura:  Leda Anul:  2011 Traducator:  Adrian Deliu     Această a 5-a parte a seriei "Vampirii din Morganville" va fi, intr-adevăr, guvernată de haos. Întreaga acţiune va fi acaparată de goană,disperare, supravieţuire, intr-un orăşel transformat in camp de bătălie intre Amelie şi Bishop, la care se adaugă şi grupul oamenilor sătui să fie controlaţi. Pentru Claire loialitatea faţă de Amelie nu este ceva negociabil, dar, in acelaşi timp, nici soarta prietenilor ei nu va trec ...

Ochii dragonului
30/10/2012 15:31

Autor carte:  Stephen King Editura:  Nemira Anul:  2008 Traducator:  Antuza Genescu     "...vina şi secretele, ca oasele victimelor ucise, nu se odihnesc niciodată; dar te inveţi cu ele."     M-am apropiat de această carte cu prudenţă, dar şi cu o mare curiozitate, ca orice cititor fascinat de talentul lui Stephen King şi avizat că această scriere este diferită de celelalte. Am descoperit cu plăcere că talentul lui King nu are limite şi "Ochii dragonului" este o carte extraordinară din t ...

 

Hot si Dragon (seria Odiseea Dragonului 1)
30/10/2012 15:31

Autor carte:  Timothy Zahn Editura:  Nemira Anul:  2008 Traducator:  Alexandru Maniu     Această carte va reprezenta pentru cititor o surpriză extrem de plăcută. Dinamică de la inceput pană la sfarşit, plină de acţiune, umor şi aventură, reprezintă o alegere perfectă pentru a te deconecta şi a-ţi satisface atat pofta pentru lectură, cat şi pe aceea de aventură. Autorul reuşeşte să te introducă, fără nici un pic de efort, in lumea lui Jack Morgan şi a dragonului Draykos, războinic şi bard al speciei sale, for ...

Soldat si Dragon (seria Odiseea Dragonului 2)
30/10/2012 15:30

Autor carte:  Timothy Zahn Editura:  Nemira Anul:  2009 Traducator:  Alexandru Maniu     Aventura galactică a lui Jack Morgan, a dragonului său simbiot, Draykos şi a unchiului virtual, Virgil, continuă şi in acest volum. Deşi crescut după principiile unchiului său, Jack dovedeşte că este mai mult decat un hoţ şi un escroc, astfel incat salvarea shontinilor şi a k`dailor devine şi cauza sa, nu numai a lui Draykos. În aceste condiţii, cititorul va fi introdus in lumea mercenarilor plătiţi, şi va constata că lipsu ...

Crescendo
30/10/2012 15:29

Autor carte:  Becca Fitzpatrick Editura:  Litera Anul:  2011 Traducator:  Smaranda Campeanu     "Acum sunt inger păzitor.Toţi ştiu asta şi mai ştiu şi că am devenit astfel pentru că te-am salvat de la moarte. Acum, mult mai mulţi dintre ei au impresia că puteau să-şi inşele destinul. Fie salvand un om şi recăpătandu-şi aripile, fie ucigandu-şi nefilimul vasal şi transformandu-şi trupul din inger căzut in om." Cititorii vor descoperi in acest volum, continuare a cărţii "Îngerul nopţii", ...

Ratacire (din seria Damnare)
30/10/2012 15:28

Autor carte:  Lauren Kate Editura:  Litera Anul:  2011 Traducator:  Olivia Birsasteanu     "Lucrurile erau diferite in viaţa asta. Toată lumea spunea asta, şi Luce chiar o simţea: o revelaţie creştea din ce in ce mai mult in ea. Se privise cum murise şi supravieţuise. Nu mai era nevoie ca Daniel să-şi poarte singur pedeapsa. Era ceva ce puteau face impreună."     Ne amintim din volumul anterior "Damnare" cum a ajuns eroina noastră, Lucinda Price, să fie prinsă intr-o lume, pe care nu mul ...

Codex Siracuza
30/10/2012 15:28

Autor carte:  Jim Nisbet Editura:  Nemira Anul:  2007 Traducator:  Antuza Genescu     "În mijlocul frumuseţilor naturale, eşecul e sinistru. Disperarea devine palpabilă, ca şi succesul şi realizările (...) Cadrul frumuseţii oferă un contrast pentru fiecare intreprindere umană. O scobitură in piatră se poate transforma intr-o diastolă periculoasă, ca atunci cand se inversează polii pămantului. În timp ce viaţa ta se duce pe apa sambetei, tu te pomeneşti admirand seninătatea divină a lacului prin care ...

Negurile (vol 1 si 2)
30/10/2012 15:27

Autor carte:  Marion Zimmer Bradley Editura:  Nemira Anul:  2007 Traducator:  Gabriel Stoian     "Dacă incerci să ocoleşti soarta sau să amani suferinţele, nu faci decat să te condamni la suferinţă indoită in altă viaţă." Prin intermediul acestei cărţi cititorul va pătrunde intr-un univers magic, stăpanit de legende, intr-un timp indepărtat, o lume scindată intre două credinţe: creştinii, pe de-o parte, şi Vechiul Popor, ce crede in Marea Mamă şi consortul ei, Cel Încornorat, pe de altă parte.&n ...