Iaşul începe să fie poluat şi cu zgomote din cer!

Iaşului nu-i era de ajuns faptul că ocupa un deloc onorant – ba, mai degrabă primejdios foarte – loc intai la capitolul celor mai poluate oraşe din ţară. Conform informaţiilor apărute, cantitatea de factori poluanţi este de 54 de micrograme/mc de aer, ceea ce depăşeşte cu mult limitelor admise de Uniunea Europeană; procentul este suficient pentru a afecta, in mod grav şi pe termen lung, sănătatea locuitorilor. Potrivit afirmaţiilor făcute de către un profesor universitar, in urma unor studii, „peste 250 de ieşeni mor in fiecare an din cauza poluării&rdquo ...

 

 

La primăria ieşeană în poartă, e-o „purcică” aproape moartă
12/06/2018 00:00

Istoria nu a consemnat, din fericire, pentru el, identitatea celui care a dat numele de „Purcica” stabilimentului cunoscut oficial drept „băile Nicolina”. Am zis din fericire, pentru că, astăzi, cel in discuţie ar putea fi acuzat, poate chiar şi condamnat, pentru sexism, dar şi pentru rea credinţă, intrucat nici reprezentanţii sexului care se dă, in general, tare, nu arată prea bine după ce se tăvălesc prin nămol... Am mai scris despre „Purcica” şi, probabil, o să mai scriu, asta cu toate că autorităţile competente par a avea probleme: l ...

Marş în stradă - sau hai la urne?
11/06/2018 00:00

Scriam. de curand, explicand şi raţiunile, că nu aş fi bucuros să primesc in dar un apartament situat undeva vizavi de Palatul Culturii din Iaşi. Ei bine, nu mi-ar face plăcere nici ca gestul să se petreacă in Bucureşti, cu precădere in zone precum pieţele Victoriei, Universităţii şi Romană, bulevardele Lascăr Catargiu, Nicolae Bălcescu, I.C.Brătianu, Magheru, Calea Victoriei etc. – deşi sunt zone „de fiţe”. Motivul e unul cat se poate de simplu, şi se regăseşte in cele intamplate sambătă in Capitală. În care oraş – că acolo se dau o ...

Urlaţi altundeva decât în faţa Palatului Culturii!
05/06/2018 00:00

Poate, unora, titlul acestor randuri li se va părea excesiv de dur (şi incă l-am indulcit, iniţial, in loc de „altundeva”, scrisesem naibii), ţinand cont de moderaţia demonstrată, de regulă, de autorul lor. Poate excesiv de dur, dar pe deplin justificat. Dacă, in momentul de faţă, mi s-ar face cadou un apartament in blocul ce găzduieşte ceea ce a mai rămas din Casa Cărţii, ori prin cele din zona mall-ului & hotelului „Moldova”, ori l-aş dona, ori l-aş da aproape de pomană. Cu drept de preempţiune acelor persoane care suferă de grave dizabilită ...

Creştinismul nu se mai opune băncilor, ci le concurează?
04/06/2018 16:03

Încă in urmă cu aproape două milenii şi jumătate, vestitul Cato scria, negru pe alb:” Împrumutarea banilor pentru dobanzi aduce mai multe avantaje, dar nu este onorabilă. Strămoşii noştri au ordonat in consecinţă şi au statornicit prin lege ca hoţul să restituie de două dori, iar cămătarul de patru ori, , din ceea ce rezultă cu cat cimătarul era considerat un cetăţean mai rău ca hoţul”. Cateva sute de ani mai tarziu, potrivit specialiştilor in teologie, „singurul moment de impulsivitate al lui Isus pomenit in cele patru Evangheli se indr ...

Monumentele Iaşului, între nepăsare şi f(l)uturism (II)
29/05/2018 00:00

Deplageam, ieri, continuarea tradiţiei nefaste a unui festivism pe cat de exacerbat, pe atat de găunos. Şi, oprindu-mă la zona monumentelor, mă refeream la unul dintre cele două elemente constitutive ale binomului din titlu, anume nepăsarea faţă de aceste semne (şi invăţături) ale istoriei, dand exemplul „ascunderii” şi părăsirii grupului statuar de langă Casa Studenţilor, dar şi pe cele, aproape incredibile, ale dispariţiei, in ultimele trei decenii, a 11 monumente istorice şi a degradării tot mai accentuate a incă 36. În loc ca reprezentanţii autor ...

Monumentele Iaşului, între nepăsare şi f(l)uturism (I)
28/05/2018 00:00

Printre alte tradiţii nefaste, de care ar fi fost necesar să ne desprindem incepand chiar cu anul 1990, dar, din păcate, lucrurile s-au intamplat invers, se numără aceea a unui festivism pe cat de exacerbat, pe atat de găunos, expresie evidentă a imbrăţişării principiului formelor fără fond (dar pentru materializarea cărora sunt necesare consistente... fonduri, poate şi comisionări...). Situaţia este cam aceeaşi in toată ţara, dar se manifestă, actualmente, mai acut la Iaşi. Unde, din păcate, neavand cu ce se lăuda in prezent şi nici nefiind speranţe mari pentru vii ...

 

ULTIMA ORA
Pe scurt

00:00

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ANUNŢ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a selecţiei de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în vederea efectuării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC OPEN SERVICE SA IAŞI, anunţă organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11 a selectie de oferte în vederea desemnării a 2 evaluatori (unul pentru evaluarea bunurilor imobile şi unul pentru evaluarea bunurilor mobile ale debitoarei) care să efectueze rapoartele de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei. Bunurile imobile constau în teren şi cladiri situate în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45 iar bunurile mobile constau în utilaje, autoturisme şi stoc de marfă (piese auto). Ofertele vor fi depuse în plic la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, str. A. Panu nr. 13-15 mezanin sau trimise prin fax la nr. 0232/211090 cel mai târziu până la data de 10.07.2018 ora 16. În ofertă se va menţiona onorariul solicitat de evaluator şi perioada de execuţie a lucrării. Desemnerea ofertei câştigătoare va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11 la sediul lichidatorului. Criteriile de desemnare a ofertelor câştigătoare atât pentru evaluarea bunurilor imobile cât şi pentru evaluarea bunurilor mobile sunt: onorariul cel mai mic solicitat de evaluator – 20 de puncte maxim şi perioada ce mai scurtă de execuţie a lucrărilor – 10 puncte maxim. Lichidator Judiciar, Casa de Insolvenţă A&B SPRL.
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
Pensiile, carne de tun în rãzboiul politic
23/05/2018 08:27

Prezent in cadrul unei conferinţe de presă organizată la Iaşi, săptămana trecută, preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că partidul său va duce in perioada următoare o campanie pentru a preveni desfiinţarea de către actualul Guvern al Pilonului II de pensie. Liderul liberal a afirmat că nu este de acord ca Executivul să confişte banii economisiţi de persoane responsabile pentru a finanţa promisiunile demagogice făcute in campania electorală. În această ordine de idei, liberalii au anunţat ieri că vor depune pe această temă o moţiune de cenzură impotriva min ...

Muncă puţină şi de mântuială, bani mulţi şi de căpătuială
22/05/2018 11:10

Fericiţii (şi poate nu intamplătorii) caştigători ai licitaţiei privind lucrarea de modernizare a Bulevardului D. Cantemir din Iaşi au reuşit marea „ispravă” de a termina oarecum la timp cele cateva sute de metri de carosabil şi trotuare - desigur, cu bordurile şi pavelele de rigoare, căci şi alte firme trebuie să trăiască. Totul ar fi fost perfect dacă s-ar fi lucrat şi sub semnul calităţii, Dar e de ajuns să privim cum arată pistele pentru biciclişti, pline de capace de canal, şi trecerile suprainălţate intre un trotuar şi altul destinate aceleiaşi ca ...

Poetul care vede dragostea drept sărbătoare a simţurilor
21/05/2018 00:00

Cu absolută certitudine, el este cel de pe urmă dintre boemii Iaşului. Dacă se intamplă să fie pe stradă, e uşor de recunoscut de departe, datorită pletelor sale – stindard argintiu, mărturisind despre inţelepciune -, iar mai de-aproape, datorită ochilor, de o profunzime, căldură şi bunătate greu de egalat... La fel de bine, s-ar putea spune despre dansul că reprezintă o pagină vie – cat se poate de vie, şi care, miraculos pentru unii, firesc pentru alţii, pentru cunoscătorii domeniului, continuă a se scrie – a literaturii romane, cu deosebire a poezie ...

Între Europa şi Kîrgîzstan
19/05/2018 00:00

Duminică vor avea loc la Chişinău alegeri anticipate pentru funcţia de primar, devenită vacantă in urma demisiei liberalului Dorin Chirtoacă, urmare a problemelor avute cu justiţia. Alegerile sunt foarte importante, intrucat reprezintă un test prealabil pentru alegerile parlamentare generale care vor avea loc la sfarşitul acestui an sau la inceputul celui viitor. Din acest motiv, partidele au inscris pe listele de candidaţi numele cele mai importante, sperand să obţină victoria in cel mai mare oraş din Republica Moldova. În cursa electorală au mai rămas 11 candidaţi, d ...

70 de vieţi într-una singură!
17/05/2018 13:10

  Dorian OBREJA   În urmă cu 67 de ani, cand se năştea, la Barlad, probabil că nici unul dintre părinţii săi nu se gandea că ivirea lui pe lume va prilejui, simbolic, existenţa, intr-un spaţiu miraculos, e vorba de cel al scenei, a aproximativ 70 de personaje - acesta fiind numărul rolurilor interpretate de-a lungul a peste patru decenii, echivalentul, nu-i aşa?, a unei vieţi, in care cel la care mă refer a trăit şaptezeci! Cu certitudine, ursitoarele sale nu au fost din randul celor obişnuite, ci chiar din stirpea binecuvantată a muzelor, incepand cu Me ...

Barter: parlamentarii noştri la schimb cu cei polonezi
14/05/2018 11:56

Să recunoaştem: prin alte părţi se petrec lucruri aproape de necrezut, dintre care unele am dori să se intample şi plaiurile mioritice, iar de altele ne mirăm şi nu am fi in stare să le infăptuim şi noi – nici ca popor in ansamblu, nici prin reprezentanţii acestuia, adincă prin parlamentari. După cum am afirmat şi argumentat in mai multe randuri, sistemul politic pe care il admir cel mai mult şi pe care l-aş visa aplicat şi la noi este cel elveţian, unde cele mai multe decizii, dacă nu chiar toate, se iau prin intermediul referendumurilor. Dar ce s-ar intampla dac ...

 

Grafi(magi)cianul. Dragoş Grafi(magi)cianul...
09/05/2018 07:09

Cu puţin timp inainte de a incepe să scriu aceste randuri, reţeaua de socializare unde am cont m-a atenţionat că Dragoş Pătraşcu a postat una dintre lucrările sale de grafică. E un bun obicei pe care şi l-a făcut, acela de a dărui, săptămanal, prietenilor virtuali, o imagine desprinsă din universul său artistic, imagine insoţită şi de un titlu sau un text care demonstrează că autorul face parte din rara – şi cu atat mai apreciabila - categorie a creatorilor binecuvantaţi nu doar cu har, ci şi cu o inteligenţă care, prin intermediul cuvantului, vine să dublez ...

Opriţi invazia pitecantropilor auto-erectus!
07/05/2018 00:00

Din punct de vedere ştiinţific, aflăm, din lucrările de specialitate, că „primul reprezentant al genului Homo este Homo habilis, apoi Homo erectus..., aceste categorii separandu-se pe grupe geografice distincte, precum pitecantropii, sinantropii, atlantropii etc.”. Asta se intampla demult, candva intre cuaternar şi paleolitic... De atunci, au/am evoluat, trecand prin stadiul de Homo sapiens neanderthalensis. Au/am evoluat sau nu, aceasta-i intrebarea, dat fiind că, luand aminte la comportamentul unora dintre semenii noştri, cateodată parcă rodeşte sămanţa indoielii. U ...

Domnule preşedinte, daţi-i afară pe toţi!
05/05/2018 12:00

Consiliul Judeţean Iaşi, care păstoreşte cum ştie, sau cum poate mai bine Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iaşi, s-a luptat şi a reuşit chiar să facă unele lucruri declarate, altădată, imposibile. Chiar acolo, la Pneumo, unde a insăilat in timp record un proiect, prin 2013, l-a implementat şi, in ciuda pesimismului general, a repus in funcţiune vechiul Ambulatoriu, răpus in timp de indolenţa generală, de lipsa banilor şi mai te miri din ce alte motive prescrise de uitarea generală. Un singur lucru n-au reuşit cei care au chivernisit, pentru spital, an de an, fieca ...

Viitorul urbanismului ieşean – între megalomanie şi utopie (II)
02/05/2018 00:00

Pe 17 aprilie, la Primăria ieşeană a avut loc „şedinţa de dezbatere publică” a noului Plan Urbanistic General al municipiului nostru. Dincolo de faptul că a intarziat cu două decenii, că a fost dezbătut formal, să parcurgem cateva puncte importante din conţinutul său. Nu fără a face o precizare. Ieri promiteam o trecere in revistă indeosebi a acelor prevederi care să justifice titlul acestui mini-serial. Înainte de asta - ceea ce, in opinia mea, este o datorie a unui jurnalist, care trebuie să semnaleze lucrurile perfectibile sau imperfecte, nu să le la ...

Viitorul urbanismului ieşean – între megalomanie şi utopie (I)
01/05/2018 00:00

Pe 17 aprilie, la Palatul Roznovanu (pentru cine nu ştie incă, sediul Primăriei ieşene) a avut loc un eveniment: Pană aici, nimic deosebit – evenimente au loc in fiece zi, chiar dacă nu şi in locul amintit. Cel de pe 17 aprilie generează, insă, nu mai puţin de două intrebări importante (dar care, desigur, vor rămane fără răspuns). Dar să precizez despre ce e vorba. În ziua cu pricina, pe ordinea de zi a fost noul Plan Urbanistic General al Municipiului Iaşi. Prima intrebare: cum a fost posibil să treacă două decenii de la aprobarea PUG actualmente in vigoare ...

Profesorul
27/04/2018 08:00

Dacă oricine poate cădea, din neatenţie, in eroism, cum spun americanii, in lumea politicii romaneşti butada nu-şi găseşte axiomă, precedent. Oricat s-ar căzni randaşii cu obrazul scrobit, vremelnic indestulaţi cu putere, să-şi dovedească priceperea in a se face de folos, nu reuşesc decat a stramba şi mai mult stricăciunile. Cinici şi mai mereu mediocri in exprimare, rudimentari la ora de a schimba problemele cu soluţii, politicienii nu ostenesc in a promite, vorba sinistrului Hruşciov, poduri acolo unde nici măcar rauri nu există. Cum ar putea, oare, cineva să lase in g ...