Deputatul PSD Camelia Gavrilă, COMUNICAT DE PRESĂ

 CABINET DEPUTAT 18 mai 2018   COMUNICAT DE PRESĂ             Deputatul PSD, Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru invăţămant, ştiinţă, tineret şi sport, a participat miercuri, 16 mai 2017 la cea de-a treia conferinţă pentru promovarea educaţiei timpurii. Tema din acest an a fost ”Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani. Educaţia timpurie, o şansă pentru competitivitatea Romaniei.”            Numeroase studii internaţionale sublin ...

 

 

„Atelier de farmacie” la UMF
16/05/2018 04:39

 Un nou proiect iniţiat de Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi pentru orientarea elevilor de liceu in alegerea carierei. În perioada 17-18 mai 2018, in baza parteneriatului dintre ISJ Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iaşi, se derulează proiectul „Student pentru o zi”, proiect care include activităţi de informare, consiliere şi orientare academică a elevil ...

Universitatea Tehnică are o bogată ofertă educaţională
16/05/2018 04:38

 Pană pe 18 mai, in Sala Paşilor Pierduţi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi işi va prezenta oferta educaţională pentru master şi doctorat, fiind prima acţiune de promovare comună realizată la nivel instituţional de către TUIASI a celor două cicluri Bologna. „Acţiunea este dedicată popularizării ofertei educaţionale a universităţii in ceea ce priveşte ciclurile al doilea şi al treilea de pregătire a studenţilor. Încercăm să aducem in spaţiul public programele noastre şi să atragem atenţia studenţilor din anii terminali de ...

Diplome duble, româno-austriece, pentru studenţii de la TUIASI
15/05/2018 06:20

 Alianţa Romană a Universităţilor Tehnice (ARUT) din care face parte şi Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi (TUIASI) a pus bazele unei colaborări cu Alianţa Universităţilor Tehnice din Austria (TU Austria). Parteneriatul a fost incheiat in urma unor discuţii purtate la inceputul lunii mai, la Timişoara, intre conducerile celor cinci instituţii de invăţămant superior membre ale ARUT cu o delegaţia a TU Austria, condusă de prof. univ. dr. ing. Harald Kainz, preşedinte TU Austria. Austrian Universities of Technology este singura alianţă universitar ...

Liceul de Informatică îşi prezintă proiectele
12/05/2018 09:00

SC Ludor Engineering SRL, in parteneriat cu Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi organizează luni, 14 mai, la Grand Hotel Traian, evenimentul de multiplicare dedicat proiectului Pregătirea in imprimarea 3D cu scopul de a incuraja inovaţia şi creativitatea, finanţat de Comisia Europeană in cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic in domeniul formării profesionale (VET) pentru susţinerea inovării. Produsele intelectuale ale proiectului (ghiduri şi studii de caz referitoare la utilizarea imprimantelor 3D in VET, Curriculum pentru un cu ...

Universitatea Tehnică, la bilanţ -  Mai mulţi bani şi locuri la admitere, dar mai puţini studenţi şi profesori
12/05/2018 06:25

* acesta este concluzia raportului de activitate pe anul trecut al conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi * dacă in 2016 TUIAŞI avea 14-15 studenţi basarabeni, anul trecut a avut 300 Potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 al conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIAŞI), finanţarea instituţiei de invăţămant superior a crescut cu 20% faţă de anul trecut, ceea ce o plasează pe locul al doilea in ţară. Din perspectiva banilor care pot fi atraşi pe zona de excelenţă in invăţămantul superior, ...

Două milioane de euro pentru granturi Erasmus la UAIC
10/05/2018 04:15

 * vor fi finanţate aproximativ 370 de stagii studenţeşti de studiu, 350 de stagii de practică pentru studenţi şi pentru absolvenţii UAIC, din 2019, 140 de stagii de predare pentru cadrele didactice şi 70 de stagii de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a obţinut o finanţare de aproximativ două milioane de euro pentru cele peste 700 de granturi Erasmus destinate anului academic 2018-2019. Granturile in cauză sunt prinse in două proiecte instituţionale de schimburi academice pentru studenţi, personal didactic şi personal administrativ din universitate. ...

 

ULTIMA ORA
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et.4, camera 19, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Chilia S.R.L., cu sediul social în loc. Pojorâta, str. Principală, nr. 108, jud. Suceava, Nr. de înreg. O.R.C. J33/816/1992; CUI 769927, potrivit Sentinței nr. 228 din data de 27.10.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 9003/86/2012*, anunţă, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 05.06.2018, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, a activelor: Nr. activ – Denumire şi descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) Activ nr. 2 – Fosta fabrică lactate sc. 355mp cu echipamente prelucrare lapte şi teren st. 2.539mp, amplasată în sat Pojorâta, com. Pojorâta, jud. Suceava (zona centrală, apropierea Pârăului Izvor şi Râului Moldova). Proprietatea pretabilă pentru spaţii de producţie şi industriale este formată din secţie prelucrare lapte sc. 240mp, P+E+M (etajul şi mansarda cu birouri), anul PIF cca.1970 şi anexa sc. 115mp (utilizare service auto), P, dispune de utilităţi, împrejmuire parţială, deschidere la DN 17. (CF nr. 30648/, nr. cad. 1031–882/131–882/13) (CF nr. 3579/, nr. cad. 882/6882/7) (CF 32862/). Depozit frigorific sc. 171,99mp, an PIF 1996, vol. 515,97mc., P, H. 3,0m, dispune de utilităţi. Accesul se face prin parcela de teren în proprietatea dl. Viorel Mugureanu, drum ce face legătura cu DN17. Imobilul este pretabil pentru spaţii industriale şi depozitare. (CF nr. 30277/, nr. cad. 894/10). Notă: terenul st. 2.846mp, pe care este edificat depozitul frigorific nu este proprietatea S.C. Chilia S.R.L. și nu face obiectul vânzării. – 559.870,00 – 447.896,00 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 04.06.2018, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 04.06.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, documentele precizate în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00–16.00, până pe data de 04.06.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0758049901, 0757545545, 0232/243864. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava
 
Stagiatură la Guvern pentru studenţii ieşeni
09/05/2018 06:30

 * Guvernul a pregătit pentru studenţi 200 de locuri la ministere, instituţii şi autorităţi publice din subordine * cei admişi vor primi o bursă lunară de 1.000 de lei, un certificat şi o recomandare, la finalizarea stagiaturii Studenţii şi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) – şi nu numai, au posibilitatea de a urma un internship la Guvernul Romaniei, in cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului - ediţia 2018. Programul de stagiatură, care se va desfăşura in perioada 16 iulie - 14 septembrie şi pentr ...

Noi „Şcoli Europene” la Iaşi
09/05/2018 05:20

* opt şcoli ieşene au primit recent titulatura de „Şcoală Europeană”, in judeţ existand acum 18 unităţi de invăţămant cu acest titlu * certificatul „Şcoala Europeană” este valabil pentru o perioada de trei ani La a XV-a ediţie a concursului naţional „Şcoală Europeană”, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, au participat 112 unităţi de invăţămant preuniversitar, care au derulat proiecte in cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Doar primele 61 de şcoli clasate au primit titlul de &rdqu ...

Sindicaliştii din învăţământ pichetează Prefectura
09/05/2018 04:30

 * USLIP Iaşi solicită Guvernului o majorare salarială cu 20% şi pentru personalul nedidactic şi recunoaşterea acestei categorii ca parte integrantă a sistemului educaţional Angajaţii din unităţile de invăţămant din judeţul Iaşi anunţa noi proteste. Joi, 11 mai, incepand cu ora 13.30, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţămantul Preuniversitar (USLIP) va picheta sediul Prefecturii Iaşi, pentru a atrage astfel atenţia Guvernului asupra gravelor probleme cu care se confruntă personalul nedidactic. Sindicaliştii solicită majorarea cu 20% a salariilor şi pentr ...

Lecţii de IT în Cipru pentru 18 elevi din Târgu Ocna
03/05/2018 07:41

    La Colegiul Naţional „Costache Negri” din Targu Ocna este in derulare un proiect in cadrul programului Erasmus+, in care sunt implicaţi elevii de la clasele a IX-a şi a XI-a, profil matematică-informatică, intensiv limba engleză. Intitulat „Euro IT Competenţe”, elevii vor participa la stagii de practică in Cipru şi Portugalia. Scopul proiectului este cooperarea cu piaţa europeană a muncii pentru imbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale oferite de Colegiul Naţional „Costache Negri” şi dezvoltarea organiza ...

UAIC cere revizuirea alocării locurilor pentru admitere
28/04/2018 04:00

În urma şedinţei plenului Senatului Universităţii „Al.I.Cuza” (UAIC), şedinţă in care prorectorii şi-au prezentat bilanţul activităţii, conducerea institutţiei a decis să trimită o scrisoare oficială către Ministerul Educaţiei Naţionale pe tema alocării locurilor bugetare pentru anul 2018-2019. În scrisoare, conducerea UAIC işi exprimă ingrijorarea şi dezacordul faţă de modul in care MEN a făcut repartizarea locurilor finanţate de stat pentru admiterea din acet an. „Constatăm că diminuarea locurilor bugetate alocate universităţilor di ...

Student pentru o zi la USAMV Iaşi
26/04/2018 16:41

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (USAMV) găzduieşte astăzi cea de-a V-a ediţie a manifestării „Student pentru o zi la USAMV”. Subsumat genericului „Studenţia – mozaic de ştiinţe şi pasiuni”, evenimentul, care va incepe la ora 11 in Aula Magna "Haralamb Vasiliu" şi va fi coordonat de conf. univ. dr. Carmen Olguţa Brezuleanu, are in prim-plan lecţii demonstrative de practică pedagogică, susţinute de studenţii DPPD, workshopuri, degustări de produse tradiţionale l ...

 Universităţile nu folosesc nici măcar actualele locuri bugetate
25/04/2018 05:45

 „Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de către Universitatea din Bucureşti, deşi are suficient de mulţi studenţi cu taxă care le-ar putea ocupa”, a declarat Valentin Popa, ministrl Educaţiei, subliniind că lucrul acesta reprezintă „o caracteristică” şi a altor universităţi. „Se intamplă, din păcate, şi la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, unde aproximativ 550 de locuri la master, anul doi, sunt neutilizate, 400 de locuri la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, aproximativ 75 la Universitatea de Vest din Timişoara... Sun ...

   Educaţia parentală a redus cu 61 la sută absenţele şcolare
20/04/2018 06:00

„Educaţia parentală a dus la o mai bună comunicare intre părinţi şi copii, la o implicare a taţilor in procesul de educaţie al copiilor, dar şi la scăderea semnificativă a absenteismului. Practic, in cazul copiilor ai căror părinţi au urmat cursurile de educaţie parentală s-a redus cu 61 la sută numărul absenţelor”, a declarat Luminiţa Costache, specialist in Educaţie al reprezentanţei UNICEF in Romania. Declaraţia a fost făcută in contextul in care reprezentanţa UNICEF in Romania, in parteneriat cu HoltIS şi Comisia pentru invăţămant, ştiinţă, tine ...

   Grevă japoneză la Universitate
20/04/2018 04:45

Studenţii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-au declarat ieri in grevă japoneză, pentru două zile, nemulţumiţi de alocarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a cifrelor de şcolarizare pentru anul academic 2018-2019. Studenţii susţin că cele cinci universităţi ieşene au fost păgubite la acest capitol in favoarea altor institutii de invăţămant superior din ţară, mai puţin performante, şi solicită Ministerului Educaţieisă revină asupra deciziei. La propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), Guvernul Romaniei a adoptat pri ...

Studenţi ieşeni medaliaţi la un concurs internaţional
19/04/2018 05:50

O echipă de studenţi de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, care a reprezentat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) la Concursul „Design&Construct”, a obţinut Premiul special al juriului, in valoare de 1.000 de lire turceşti, locul I la proba de rezistenţă şi locul V general ,la diferenţă foarte mică de podium. Echipa formată din Vadim Cojuhari, Cristian Spiţă, Anca Balan, Ioan Sbiera, Lorin Podoleanu a participat la concursul care a avut loc in Turcia in perioada 9 – 13 aprilie 2018, la Universitatea Bogazici. Ec ...

Simulare Bacalaureat 2018, un dezastru naţional
31/03/2018 05:00

Peste 100 de mii de candidaţi de clasa a XI-a şi clasa a XII-a au susţinut probele den simulare ale examenului de Bacalaureat 2018, intre 19 şi 22 martie. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care le asigură promovarea (6 şi peste 6) este de doar 38,23% (43.978 de elevi din 115.022 de elevi prezenţi), rezultatul fiind aproape identic cu cel din 2016 (38,39%). La clasa a XI-a, rata de promovare a fost de 29,85%, in creştere cu aproape 4 procente, comparativ cu 2016, cand s-a situat la 25,76%. Altfel spus, dintre ...

Colocviul Naţional de Muzicologie
22/02/2018 08:40

    Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” – Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice şi Centrul de Cercetare „Ştiinţa Muzicii”, in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, organizează, pe 23 şi 24 februarie, Colocviul Naţional de Muzicologie, eveniment ajuns la cea de-a XX-a ediţie. Manifestarea işi propune investigarea istorico-ştiinţifică şi structurală a fenomenului muzical, favorizarea formării unei viziuni globale şi reali ...

1 la 19 din 1619