România, codaşă la banii pentru educaţie

 Mai exact, conform datelor publicate ieri, 28 august, Romania a cheltuit o sumă de 248 de euro pe cap de locuitor pentru educaţie in anul 2015, cea mai mică sumă din Uniunea Europeană, unde media a fost de 1.400 de euro pe cap de locuitor. Romania este devansată şi de Bulgaria, care in urmă cu doi ani a cheltuit pentru educaţie 250 de euro pe cap de locuitor. De asemenea, croaţii au cheltuit aproape de două ori mai mult decat romanii, suma ajungand la 494 de euro pe cap de locuitor. La polul opus sunt statele membre UE care au cheltuit chiar şi peste 2.500 de euro pe cap de ...

 

 

 

 

 

 

Oportunitate de conversie profesională pentru profesorii ieşeni
29/08/2017 05:45

 Programul este recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se va desfăşura in perioada a doi ani. La finalul studiilor, candidaţii vor susţine un examen de absolvire, pentru care vor primi diplomă şi supliment la diplomă; pe baza acestora din urmă, cadrele didactice absolvente ale programului se vor putea titulariza la disciplina Matematică. Înscrierile au loc in perioada 6 – 9 septembrie, la sediul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Potrivit organizatorilor, cursurile se desfăşoară in zilele de sambătă şi duminică, cate un weekend pe lună. ...

Iaşul găzduieşte Festivalul Internaţional al Sportului
29/08/2017 05:22

 Proiectul, finanţat de Primăria Municipiului Iaşi, este un eveniment cu impact transfrontalier ce işi propune să aducă impreună studenţi, tineri cercetători şi sportivi care vor avea oportunitatea de a interacţiona cu personalităţi din domeniul Ştiinţei sportului şi educaţiei fizice, de a colabora pentru elaborarea unor proiecte comune ce vizează domeniul amintit şi de a promova, in comunitatea locală, modele de bune practici pentru menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Festivalul propriu-zis se va desfăşura in perioada 25-26 noiembrie 2017 şi va presupune a ...

Bacalaureatul de toamnă, pe ultima sută de metri
28/08/2017 06:14

 Astăzi, 28 august, sute de absolvenţi de liceu susţin proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală in limba romană din cadrul sesiunii de toamnă a examenului naţional de Bacalaureat. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) se va derula in zilele de 29 şi 30 august, urmand ca evaluarea competenţelor lingvistice intr-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) să se desfăşoare in zilele de 30 şi 31 august. Afişarea primelor rezultate (pană la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) au loc in data de 1 septembrie, iar ...

Burse în America pentru liceeni români
26/08/2017 06:02

 Programul de schimb de experientă FLEX este finantat de către Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii si isi propune să ofere liceenilor romani ocazia de a trăi in cadrul unei familii americane si de a studia intr-un liceu american pe parcursul anului scolar 2018-2019. Participarea la Programul FLEX, aflat la al treilea an de existentă in Romania, este gratuită. În primii doi ani de implementare, FLEX Romania a oferit burse unui număr de 49 de liceeni romani din diferite judete ale tării, care au locuit si invătat in Statele Unite ale Americii, in ...

Trei zile de foc pentru învăţământul ieşean
26/08/2017 05:55

 De asemenea, şedinţele vizează şi detaşarea la cerere prin concurs in ordinea descrescătoare a mediilor. Şedinţele de repartizare se vor desfăşura in sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” din Iaşi., acestea vizand aproximativ 250 de posturi. La repartizare pot participa candidaţii cu studii corespunzătoare postului, conform art.90 din Metodologie, care indeplinesc următoarele criterii: au media de repartizare minim 7 la concursul din sesiunea 2017, au solicitat detasare prin concurs specific, pot beneficia de prelungirea duratei contractului in ...

Un cartier din Iaşi, cel mai potrivit din ţară pentru educaţie
25/08/2017 16:00

 Studiul „Oraşe şi cartiere din Romania”, realizat de Storia.ro şi agenţia de cercetare D&D Research in perioada noiembrie 2016 – august 2017, a desemnat Copoul, din Iaşi, drept cartierul cu cele mai bune facilităţi educaţionale din ţară. La nivelul oraşului, acesta este urmat de Centrul Civic, Tudor Vladimirescu, Podu Roş şi Tomeşti. În topul celor mai bune cartiere din ţară, Copoul este urmat de Tineretului, din Bucureşti, şi de trei cartiere din Cluj-Napoca: Gheorgheni, Centru şi Grigorescu. Cu toate acestea, in clasamentul pe oraşe, Ia ...

ULTIMA ORA
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava, cu sediul în sat Vicovu de Jos, nr.62, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J33/381/1998, CUI: RO 10722344, potrivit Sentinței nr. 1549 din data de 22.11.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 8678/86/2010*/a5*, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 06.10.2017, ora 13.00, a activului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava: Nr. Crt. – Denumire activ – Preţ evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoarea de pornire la licitație (lei fără T.V.A.) Activ 1 – Proprietate imobiliară industrială - Fabrică producere încălțăminte, având în dotare echipamente, utilaje și mașini din industria ușoară – fabricarea încălțămintei, amplasată în com. Vicovu de Jos, jud. Suceava, compusă din: - teren intravilan, cu categoria de folosință curți construcții cu suprafața de 6.500,00 mp, înscris în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702, pe care sunt edificate: - corp C1-clădire hală de producţie încălţăminte, regim înălţime P, cu suprafaţa construită de 1.470 mp, înscrisă în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - corp C1-clădire hală producţie (sediu de birouri anexa halei de producţie) regim înălţime P+1E, cu suprafața construită de 282 mp și suprafața desfășurată de 564 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702 și mobilierul comercial; - corp C2-clădire magazie, regim de înălțime P, cu suprafața construită de 363 mp și suprafața desfășurată de 363 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - bunuri mobile: maşini pentru croirea pielor, pentru tălpuire, finisare şi asamblarea încălţămintei (46 buc), maşini de cusut (52 buc), aparatură birotică şi masini de cusut şi de croit (nefuncţionale). Proprietatea imobiliară dispune de reţea alimentare energie electrică, reţea apă, are deschidere frontală de cca. 40 ml la DN 2H- drum naţional auto asfaltat. – 3.262.450,00 lei – 1.957.470,00 lei Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 05.10.2017, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: 0232/243864, 0757545545.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L., cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 05.10.2017, ora 14.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (80% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea funcţională (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn şi Mijloace Transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp în oraș Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău (zona periferică, vis-a-vis a serele Comanesti şi de cartierul Vernesti). Fabrica este compusă din: Clădire administrativă, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E parţial şi Sc. 376mp; depozit cherestea P şi Sc. 660mp; şoproane de uscare şi aburire P şi Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinţă P+1E, sc. 90mp; hală banzic P si Sc. 252mp; seră cu centrală termică cu Sc. 119mp. Fabrica este dotată cu echipament prelucrare lemn (funcţional) şi mijloace de transport, dispune de utilităţi (energie electrică, apă) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) şi dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente şi Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupată de construcţii rezidenţiale şi terenuri virane). Fabrica este compusă din: hală producţie cu Sc. 2.296,89 mp având în dotare echipamente (platforme uscătoare 6 buc; uscator; cameră uscare; instalatie aer comprimat; instalaţie exhaustare; post trafo; pupitru comandă uscător; acţionare electrică; instalaţie electrică hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotată cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la DN 12A (cca. 500m) şi drum sătesc pe două laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 04.10.2017, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
 
Sute de absenţi şi la ultima probă scrisă a BAC-ului de toamnă
25/08/2017 05:55

 Mai exact, din cei 845 de candidaţi inscrişi la nivelul judeţului, 623 au participat la examen, 222 absentand, potrivit Inspectoratului Şcolar (ISJ) Iaşi. Cei mai mulţi au optat pentru disciplinele Geografie (195), Biologie vegetală şi animală (169) şi Anatomie (111), iar cei mai puţini pentru Fizică (6), Psihologie (4) şi Sociologie (1). Bacalaureatul de toamnă continuă cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală in limba romană (proba A), care incepe astăzi, 25 august, si continuă luni, 28 august, cand este programată si proba de evaluare ...

Munţi de bani pentru şcolile din judeţ
24/08/2017 06:04

 Cu puţin timp inainte de inceperea noului an şcolar, invăţămantul preuniversitar ieşean a primit veşti deosebite. La nivelul judetului Iasi, Agentia Natională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a aprobat un număr de 28 de proiecte, in valoare totală de peste 800.000 de Euro, beneficiarii directi fiind chiar profesorii si elevii. Aşii proiectelor europene Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, numărul mare de proiecte aprobate nu reprezintă o surpriză, unităţile de invăţămant ie ...

Astăzi are loc ultima probă scrisă a BAC-ului de toamnă
24/08/2017 05:39

 Astfel, candidaţii au susţinut examenul la Istorie sau Matematică. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, in judeţ au fost inscrişi pentru această a doua probă 738 de absolvenţi, dintre care 666 la Matematică şi 72 la Istorie. Dintre aceştia au susţinut examenul 553 (493 la Matematică şi 60 la Istorie), 185 de candidaţi absentand. Niciun elev nu a fost eliminat din examen. Examenul continuă astăzi, 24 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală in ...

Zeci de posturi de conducere din şcoli rămân neocupate
23/08/2017 06:04

 Mai exact, potrivit datelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, din cei 41 de candidaţi inscrişi, unul a absentat, in timp ce 7 au fost respinşi, intrucat nu au intrunit punctajul minim necesar pentru promovare. Peste 30 de posturi vacante Chiar şi după această a doua incercare de ocupare a funcţiilor de conducere vacante din şcolile ieşene, răman unităţi de invăţămant fără director sau director adjunct. Mai exact, potrivit ISJ Iaşi, in judeţ au rămas vacante 21 de posturi de director şi 13 de director adjunct. Printre unităţile de invăţă ...

Cât costă cazarea în căminele ieşene
23/08/2017 05:55

 Anul universitar se apropie cu paşi repezi, motiv pentru care cei mai mulţi dintre studenţi incep să se preocupe de cazare. În timp ce unii iau la pas oraşul in căutarea unei chirii, alţii aşteaptă cu nerăbdare listele candidaţilor care au primit loc in căminele studenţeşti. Tarifele acestora variază in funcţie de Universitate, dar mai ales in funcţie de condiţiile pe care le oferă şi de numărul de paturi dintr-o cameră. Tarife de pană la 500 de lei la „Cuza” Tarifele de cazare pentru anul universitar 2017 – 2018 la Universitatea „Al ...

Peste 100 de absenţi la Bacalaureatul de toamnă
22/08/2017 06:08

 Cea de-a doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat a debutat ieri, 21 august, cu proba scrisă la Limba şi literatura romană. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, din cei 645 de candidaţi inscrisi in judeţ, doar 504 au susţinut proba, ceilalţi 141 absentand. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Subiectele BAC-ului de toamnă Candidaţii de la profilul real au avut de rezolvat, la primul subiect, mai multe cerinţe pornind de la un fragment al poeziei „Elegie”, a lui Ion Pilat. La subiectul al II-lea, aceştia a ...

Miniştrii se luptă în declaraţii, elevii rămân tot fără manuale
22/08/2017 05:50

 Fostul Ministru al Educaţiei, Mircea Dumitru, iese la rampă cu o serie de explicaţii şi dezvăluiri in scandalul manualelor pentru clasa a V-a. Potrivit acestuia, din 2013 de cand a fost demarată reforma curriculară pentru invătămantul preuniversitar s-au pierdut doi ani, timp in care licitaţia pentru manuale putea fi pregătită mai mult decat riguros. „În 2013, Ministerul Educatiei a demarat reforma curriculară pentru invătămantul preuniversitar, odată cu aprobarea planurilor cadru pentru invătămantul primar. Acela a fost momentul 0 al elaborării unor noi c ...

Zeci de profesori ieşeni, la un pas de a deveni directori de şcoli
21/08/2017 06:55

 Acestea se vor desfăşura astăzi şi maine, 21 – 22 august, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Cei 41 de candidaţi inscrişi in judeţul Iaşi işi vor prezenta planul operaţional al unităţii de invăţămant pentru care şi-au exprimat opţiunea şi vor răspunde la trei intrebări din legislaţia şcolară raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de invăţămant pentru care au optat. Comisia de interviu va fi formată din trei membrii ai consiliului de administraţie al ISJ Iaşi. Durata interviului este de maximum 20 de minute; punctajul maxim fiind de ...

Începe sesiunea de toamnă a Bacalaureatului
21/08/2017 04:45

 Sesiunea de toamnă (august-septembrie) a examenului naţional de Bacalaureat 2017 debutează astăzi, 21 august, cu proba scrisă la Limba şi literatura romană - proba E)a). Pentru susţinerea examenului in a doua sesiune s-au inscris 39.435 de absolvenţi de liceu, informează Ministerul Educaţiei. Dintre aceştia, 24.690 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.745 de candidaţi provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de invăţămant absolvită, cei 39.435 de elevi inscrişi (din toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 37.138 – zi, 1.036 - ...

Sute de locuri rămase la „Agronomie” pentru admiterea din toamnă
18/08/2017 05:47

 Mai mult de jumătate din aceste locuri sunt la buget. Astfel, Facultatea de Agricultură are disponibile 65 de locuri, dintre care 30 la buget şi 35 la taxă; Facultatea de Horticultură are pregătite 63 de locuri: 48 la buget şi 15 la taxă, iar la Facultatea de Zootehnie sunt 69 de locuri, dintre care 34 bugetate şi 35 la taxă, Facultatea de Medicină Veterinară fiind singura care nu are niciun loc pentru admiterea din septembrie. Pe langă acestea, USAMV mai are 8 locuri pentru rromi şi alte 28 de locuri pentru romani de pretutindeni. Admiterea se va desfăşura in perioada 7 ...

Topul celor mai mari taxe la facultăţile ieşene
18/08/2017 04:45

 Începerea anului universitar 2017 – 2018 se apropie cu paşi repezi, doar o lună şi cateva zile despărţindu-i pe studenţi de venirea sau revenirea la Iaşi. Universităţile ieşene au pus la punct toate detaliile pentru noul an universitar, printre acestea numărandu-se şi taxele de şcolarizare. Cea mai ieftină facultate este la „Cuza” şi are o taxă de doar 1.600 de lei; la polul opus se află „Medicina”, cu 7.500 de lei. Taxe de pană la 4.000 de lei la „Cuza” Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 la Univers ...

Încep interviurile pentru cel mai controversat concurs din învăţământ
17/08/2017 05:15

 Cadrele didactice inscrise in Registrul naţional al experţilor in managementul educaţional interesate de ocuparea cu prioritate a uneia dintre funcţiile de director sau director adjunct rămase vacante după concurs au putut depune pană astăzi, 17 august, opţiunea in scris, se arată intr-o notă transmisă de Ministerul Educaţiei, Inspectoratelor Şcolare Judeţene (ISJ). Urmează interviurile Acestea vor susţine, in perioada 21 – 22 august, un interviu in cadrul cărora vor işi vor prezenta planul operaţional al unităţii de invăţămant pentru care şi-au exprima ...

39 la 57 din 2113