Bursele studenţilor politehnişti vin luni

 Bursele sunt acordate pentru 31 de zile, aferente perioadei 01-31 august. Studenţii din anul IV vor avea de aşteptat bursele pană in luna septembrie; acestea fiind amanate din cauza cadrului legal neclar - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii din invăţămantul superior de stat, invăţămant cu frecvenţă, care reglementează in conformitate cu art. 142, alin. (7) ...

 

 

 

 

 

 

Bac-ul de toamnă se apropie cu paşi repezi

Mai exact, examenul va debuta luni, 21 august, cu proba scrisă la Limba şi literatura romană. Următoarea probă scrisă este programată marţi, 22 august, la Limba şi literatura maternă. Bac-ul va continua cu proba obligatorie a profilului (23 august) şi proba la alegere a profilului şi specializării (23 august). Ulterior, candidaţii vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare in Limba romană (25 – 28 august), evaluarea competenţelor digitale (29 – 30 august) şi evaluarea competenţelor lingvistice intr-o limbă de comunicare internaţio ...

Schimbarea la faţă a campusului din Tudor FOTO

 o parte dintre ele fiind in curs de indeplinire. Unul dintre acestea este reabilitarea şi modernizarea grupurilor sanitare din căminele T1, T2 şi T9, valoarea totală a investiţiei ridicandu-se la 750.000 de lei. „Vrem să sporim şi securitatea studenţilor in campus prin instalarea a trei sisteme noi de supraveghere video, unul care va avea in vedere străzile şi aleile din campus, altul care va avea in vedere căminul T8, atat interiorul, cat şi exteriorul căminului, şi un al treilea sistem care va fi amplasat in zona bucătăriilor şi a spălătoriilor”, a decla ...

Obiectiv turistic vechi, promovat de elevii ieşeni

 Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iaşi desfăsoară, in cadrul Concursului Naţional Euroscola, o campanie de promovare a unui important obiectiv istoric din Iasi. Este vorba despre Curtea Domnească din Iaşi, obiectiv inscris in lista monumentelor istorice, datand incă din anul 1430. „Curtea Domnească din Iasi - intre trecut si prezent” Proiectul „Curtea Domnească din Iasi - intre trecut si prezent” a fost demarat in luna iulie a acestui an şi presupune realizarea unei campanie de promovare, informare, educare si constientizare a publicului larg, c ...

Noi rezultate deosebite la olimpiadele naţionale

 Mai exact, lotul judeţului Iaşi, compus din 5 elevi, a obţinut două menţiuni şi o calificare in lot. Astfel, Iulia Pojoga, elevă in clasa a VII-a la Colegiul Naţional Iaşi a primit Menţiune specială, iar Ştefan Dan, elev in clasa a VIII-a la acelaşi colegiu, a obţinut Menţiune din partea Ministerului Educaţiei, dar şi calificarea in lotul lărgit al competiţiei. „Toţi participanţii au obţinut punctaje meritorii, ţinand cont de dificultatea subiectelor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi. La succesul elevilor au c ...

Editura Didactică şi Pedagogică are director nou

 „Precizăm că pană la numirea unui nou consiliu, prezentul Consiliul de Administratie isi va exercita prerogativele doar in sedintă extraordinară, dacă va fi cazul, potrivit reglementărilor OUG 109/2011”, au transmis reprezentaţii Editurii Didactice şi Pedagogice. Reamintim că ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop, a revocat Consiliul de administraţie al Editurii Didactice şi Pedagogice in cursul săptămanii trecute din cauza faptului că in ultimii 5 ani a accesat mai puţin de 5% din banii alocaţi de Minister pentru manualele şcolare.   * * * Editura ...

Pregătiri pentru admiterea de toamnă de la „Medicină“

 Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează, in luna septembrie a acestui an, o nouă sesiune de admitere. Candidaţii se pot inscrie pe cele aproape 200 de locuri rămase libere după prima sesiune de admitere, organizată in luna iulie. Cum sunt repartizate locurile libere Potrivit datelor publicate de instituţia de invăţămant superior, concursul de admitere va fi organizat pentru un număr total de 172 de locuri. Aproape jumătate dintre aceste locuri sunt in cadrul Facultăţii de Farmacie, după cum urmează: 78 pentru spe ...

ULTIMA ORA
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava, cu sediul în sat Vicovu de Jos, nr.62, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J33/381/1998, CUI: RO 10722344, potrivit Sentinței nr. 1549 din data de 22.11.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 8678/86/2010*/a5*, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 06.10.2017, ora 13.00, a activului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava: Nr. Crt. – Denumire activ – Preţ evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoarea de pornire la licitație (lei fără T.V.A.) Activ 1 – Proprietate imobiliară industrială - Fabrică producere încălțăminte, având în dotare echipamente, utilaje și mașini din industria ușoară – fabricarea încălțămintei, amplasată în com. Vicovu de Jos, jud. Suceava, compusă din: - teren intravilan, cu categoria de folosință curți construcții cu suprafața de 6.500,00 mp, înscris în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702, pe care sunt edificate: - corp C1-clădire hală de producţie încălţăminte, regim înălţime P, cu suprafaţa construită de 1.470 mp, înscrisă în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - corp C1-clădire hală producţie (sediu de birouri anexa halei de producţie) regim înălţime P+1E, cu suprafața construită de 282 mp și suprafața desfășurată de 564 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702 și mobilierul comercial; - corp C2-clădire magazie, regim de înălțime P, cu suprafața construită de 363 mp și suprafața desfășurată de 363 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - bunuri mobile: maşini pentru croirea pielor, pentru tălpuire, finisare şi asamblarea încălţămintei (46 buc), maşini de cusut (52 buc), aparatură birotică şi masini de cusut şi de croit (nefuncţionale). Proprietatea imobiliară dispune de reţea alimentare energie electrică, reţea apă, are deschidere frontală de cca. 40 ml la DN 2H- drum naţional auto asfaltat. – 3.262.450,00 lei – 1.957.470,00 lei Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 05.10.2017, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: 0232/243864, 0757545545.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L., cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 05.10.2017, ora 14.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (80% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea funcţională (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn şi Mijloace Transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp în oraș Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău (zona periferică, vis-a-vis a serele Comanesti şi de cartierul Vernesti). Fabrica este compusă din: Clădire administrativă, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E parţial şi Sc. 376mp; depozit cherestea P şi Sc. 660mp; şoproane de uscare şi aburire P şi Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinţă P+1E, sc. 90mp; hală banzic P si Sc. 252mp; seră cu centrală termică cu Sc. 119mp. Fabrica este dotată cu echipament prelucrare lemn (funcţional) şi mijloace de transport, dispune de utilităţi (energie electrică, apă) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) şi dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente şi Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupată de construcţii rezidenţiale şi terenuri virane). Fabrica este compusă din: hală producţie cu Sc. 2.296,89 mp având în dotare echipamente (platforme uscătoare 6 buc; uscator; cameră uscare; instalatie aer comprimat; instalaţie exhaustare; post trafo; pupitru comandă uscător; acţionare electrică; instalaţie electrică hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotată cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la DN 12A (cca. 500m) şi drum sătesc pe două laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 04.10.2017, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
 
Cultura armeană, promovată de elevi FOTO

 Esplanada de pe strada Lăpuşneanu a găzduit, la sfarşitul acestei săptămani, expoziţia de fotografii „ArmenIS – poveşti in imagini”. Organizat de elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi sub coordonarea profesorilor Cristina Vameşu şi Alexandru Ursu, evenimentul inedit şi-a dorit promovarea Bisericii Armene din Iaşi. „ArmenIS - Identităţi ale trecutului” Evenimentul a fost susţinut prin participarea mai multor invitaţi speciali, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai instituţiilor care işi desfăşoară ...

Cum se apără ministrul Justiţiei în faţa acuzaţiilor de favoritism

 Săptămana care tocmai se incheie a fost zguduită de un scandal in care sunt implicaţi un ministru şi fiul său, dar şi una dintre cele mai importante instituţii de invăţămant superior din ţară. Este vorba despre acuzaţiile potrivit cărora Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi ar fi modificat cu bună ştiinţă metodologia de angajare pentru ca fiul rectorului ales prof. univ. dr. Tudorel Toader (in prezent ministru al Justiţiei), Ionuţ Alexandru Toader, să poată obţine un post de asistent universitar. Vizibil deranjaţi de acuzaţi ...

Structura anului universitar la „Cuza”

 Ulterior, studenţii vor avea 12 săptămani de activitate didactică, acestea fiind urmate de vacanţa de iarnă (24 decembrie – 7 ianuarie). Perioada 8 – 21 ianuarie 2018 va fi destinată activităţii didactice, de pe 22 ianuarie studenţii intrand, pentru două săptămani, in prima sesiune de examene. Sesiunea va fi urmată de vacanţa intersemestrială (5 – 18 februarie), perioadă in care fiecare facultate va organiza şi o săptămană de reevaluări in vederea promovării sau măririi notei. De asemenea, in perioada 12 – 25 februarie va fi organizată ses ...

Mii de lei pentru decarii examenelor naţionale

 Absolvenţii care au obţinut media 10 la cele două examene naţionale desfăşurate in lunile iunie – iulie ale acestui an (Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul) vor primi stimulente financiare de la autorităţi, in semn de apreciere a performanţelor realizate. Potrivit unei hotărari adoptate de Guvern, fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media maximă la Evaluarea Naţională va primi cate 1.000 de lei, in timp ce fiecare decar de la BAC va primi cate 3.000 de lei. Iaşul se află in top „Susţinerea tinerilor capabili de performanţe şcolare inalte es ...

Legea educaţiei va fi modificată din temelii

 „Vă asigur că, incepand cu 1 septembrie, veţi fi parte a procesului de modificare a Legii educaţiei naţionale, exact cum am spus in programul de guvernare. Avem deschisă fişa de proiect, in aşa fel incat in septembrie anul viitor, după ce facem o analiză temeinică a ceea ce s-a intamplat şi in cei şase ani de zile de implementare şi ce am avut inainte, cu experţi din universităţi, Academie, organizaţiile studenţeşti, federaţiile sindicale, vom finaliza proiectul de lege in septembrie anul viitor, cand il vom lansa către Parlament, un document care va atinge o ...

Medalii internaţionale pentru elevi pregătiţi de profesorii ieşeni

 Lotul olimpic de geografie, prezent la cea de-a XIV-a ediţie a olimpiadei internaţionale de profil, a obţinut o nouă serie de rezultate remarcabile: două medalii de aur şi o medalie de argint; performanţa plasand Romania pe poziţia secundă a clasamentului pe naţiuni. Printre ce medaliaţi cu aur se numără şi o elevă din regiunea de Nord – Est a ţării, mai exact Maria-Sabina Calisevici (elevă in clasa a XII-a la Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Campulung Moldovenesc), care şi-a reeditat succesul de anul trecut, intrand astfel in galeria c ...

Se modifică programul „Şcoală după şcoală

 Liviu Pop, ministrul Educaţiei, a abordat, in cadrul unei conferinţe de presă, cele mai arzătoare subiecte din invăţămantul preuniversitar. Printre acestea s-a numărat şi cel al concursului pentru directorii de şcoli, precum şi numărul posturilor rămase neocupate. Astfel, in urma concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi in unităţile de invăţămant preuniversitar peste 1.500 de locuri au rămas vacante. „Am avut in perioada aceasta concursul pentru directori. În sistemul de invăţămant preuniversitar sunt 9.504 posturi de ...

Peste 1.600 de locuri de cazare la „Medicină”

 Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” din Iaşi dă startul procesului de cazare pentru anul universitar 2017 – 2018. Mai exact, incepand cu ziua de maine, 10 august, pană la sfarşitul lunii, candidaţii declaraţi admişi in anul I, dar şi studenţii din anii următori, pot completa cererea de cazare online (disponibilă aici). Tot in această perioadă pot fi depuse, la sediul Serviciului Facilităţi Studenţi (căminul E5), actele doveditoare pentru situaţiile speciale, precum cele de familişti, de boală, etc. În perioada 31 august ...

Premii internaţionale pentru studenţii de la „Cuza”

 Echipa ieşeană a cucerit o medalie de aur şi două menţiuni. Mai exact, Ovidiu Avădanei a obţinut medalia de aur, iar Cezar Port (foto stanga) şi Victor Talif (foto dreapta) au obţinut menţiuni. Concursul internaţional, aflat la cea de-a 24-a ediţie, este organizat de University College London, fiind o competiţie de tradiţie, recunoscută pentru prestigiu şi nivelul ridicat de dificultate. La ediţiile precedente au participat studenţi din mai mult de 200 de universităţi, din peste 50 de ţări. 

Pregătiri pentru Bacalaureatul de toamnă

 Sesiunea a doua a examenului naţional de Bacalaureat va debuta, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, pe 21 august cu proba scrisă la Limba şi literatura romană. Examenul va continua cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă (22 august), proba obligatorie a profilului (23 august) şi proba la alegere a profilului şi specializării (23 august). Ulterior, candidaţii vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare in Limba romană (25 – 28 august), evaluarea competenţelor digitale (29 – 30 august) şi evaluarea competenţ ...

După patru decenii au venit din Vietnam pentru a revedea oraşul studenţiei

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TU Iaşi) a primi ieri, 7 august, vizita a şase studenţi vietnamezi care au studiat la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi in perioada 1969 - 1974. Au revenit pe meleagurile studenţiei Vizita, care va dura trei zile, este organizată la iniţiativa foştilor studenţi, aceştia dorind să marcheze intr-un mod cu totul deosebit aniversarea celor peste 40 de ani de la finalizarea studiilor in Romania. „Ne dorim să vizităm locurile in care am trăit şi am invăţat timp de şase ani la I ...

Zeci de şcoli rămase fără directori

 Zeci de unităţi de invăţămant din judeţul Iaşi nu au directori sau directori adjuncţi, deşi concursul pentru ocuparea acestor funcţii s-a desfăşurat cu mai puţin de o lună in urmă. Mai exact, potrivit datelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi 43 de posturi de director şi 23 de posturi de director adjunct sunt vacante in unităţile de invăţămant din judeţ. Dintre şcolile care nu au director se remarcă Şcoala Primară „Gheorghe Asachi” Iaşi, Liceul Teoretic „Waldorf”, Şcoala Gimnazială (ŞG) „Carmen Sylva&rdqu ...

58 la 76 din 2112