Liberalii solicită o comisie de verificare a clădirilor de patrimoniu

* in felul acesta, toţi dezvoltatorii imobiliari care doresc să ridice clădiri sau care au proiecte imobiliare in zonele protejate ale municipiului Iaşi vor fi obligaţi să obţină un certificat de descărcare arheologică de la Comisia Zonală de Monumente Liberalii au susţinut, ieri, o conferinţă de presă, in care au abordat un subiect dezbătut intens incă de la sfarşitul săptămanii trecute – cel al monumentelor istorice care, potrivit acestora, sunt intenţionat lăsate in paragină, ca ulterior să fie demolate pentru a face loc „rechinilor imobiliari”. ...

 

 

 

 

Liberalii vor sânge!
27/08/2018 00:00

* scandalul iscat pe seama monumentului istoric „demolat ilegal” de către Primăria Iaşi - potrivit deputatului Marius Bodea şi prim vice-preşedintelui PNL Iaşi, Alexandru Muraru, pentru a face loc construcţiei unui bloc - foarte aproape de proprietăţile oamenilor şi intr-o zonă de protecţie a monumentelor istorice, este departe de ase fi incheiat! În comunicatul de presă emis vineri de către Primăria Municipiului Iaşi, cu privire la conferinţa de presă susţinută de către liberali in aceeaşi zi - in semn de protest faţă de abuzurile semnalate in domeni ...

Mihai Chirica le cere membrilor PSD să solicite, în bloc, demisia lui Liviu Dragnea
22/08/2018 18:03

* Primarul Iaşului speră ca membrii PSD „să se trezească, să-şi revină, să ceară in bloc demisia lui Liviu Dragnea, care este nociv nu numai pentru partid, dar şi pentru intreaga ţară, să-şi aleagă o conducere pe criterii democratice şi de acolo să inceapă să reclădească social-democraţia de care este nevoie in Romania” * „Nu cred că cineva a vrut să-l omoare pe Dragnea, din două motive: dacă ar fi vrut cu adevărat, o făcea. Al doilea motiv: nimeni nu are nevoie de capul lui Dragnea!”, a precizat Chirica Declaraţia liderului PSD, Liviu Drag ...

Liviu Dragnea, notificat de 330 de ori
22/08/2018 00:00

* petiţia europarlamentarului ieşean Cătălin Ivan, privind excluderea PSD din Partidul Socialiştilor Europeni, a strans pană acum peste 300 de semnături * fiecare semnătură aduce o notificare in mailul liderului Liviu Dragnea 330 de persoane au semnat pană in prezent petiţia lansată de europarlamentarul Cătălin Ivan, fost membru PSD, prin care acesta solicită excluderea PSD din Partidul Socialiştilor Europeni (PES). Petiţia este adresată preşedintelui PES, Sergei Dmitrievich Stanishev şi preşedintelui grupului socialist din Parlamentul European, Udo Bullmann şi „ ...

Plângere penală împotriva lui Dragnea pentru abuz în serviciu
21/08/2018 00:00

Deputatul PNL, Dan Vilceanu, a declarat ieri  că in cazul in care preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea nu convoacă sesiunea extraordinară, cerută de aleşii PNL, USR şi PMP, atunci liberalii vor depune, miercuri, o plangere penală impotriva acestuia pentru abuz in serviciu. „Noi am depus o solicitare, treime a deputaţilor au depus o solicitare. Am indeplinit toate formalităţile legale prevăzute in Regulament. Preşedintele Camerei Deputaţilor trebuia să facă doar formalitatea convocării Camerei Deputaţilor in sesiune extraordinară, lucru pe care nu ...

Iaşul a pierdut preşedinţia Euroregiunii Siret – Prut – Nistru
17/08/2018 17:44

* „Partenerii de peste Prut au decis să renunţe la o cutumă stabilită incă de la fondarea AESPN, aceea ca Iaşul să deţină funcţia de preşedinte, şi au propus Prahovei să preia acest rol. Maricel Popa reuşeşte să facă imposibilul, să facă de ras un intreg judeţ ”, susţin liberalii ieşeni * „Nu este normal ca liberalii să pună o astfel de presiune politică pentru o Asociaţie care reprezintă, in fapt, cooperare transfrontalieră intre administraţii publice din două ţări vecine”, spune Maricel Popa În cadrul Adunării Generale a Asocia ...

Scandal politic de la Siret până la Nistru
16/08/2018 00:00

Zilele trecute, liderul social-democraţilor ieşeni, Maricel Popa, in calitate de membru al Asociaţia Euroregiunea Siret – Prut - Nistru (AESPN), dar şi in calitate de conducător al unei instituţii publice, s-a arătat deranjat de faptul că, la doi ani de la preluarea mandatului de preşedinte al Consiliul Judeţean Iaşi, se vede nevoit să işi consume energia „cu indivizi care au incercat să facă dintr-o organizaţie cu activitate publică - Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru - AESPN, un bun personal, care slujea intereselor unor anumite grupuri politice”. A ...

 

ULTIMA ORA
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ARCA S.R.L., desemnat prin Sentința Civilă nr. 748/12.05.2017, pronunțată de Tribunalul Iaşi, secţia a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 3199/99/2016 (nr. format vechi 227/2016), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 08.10.2018, ora 14:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următotoarelor bunuri mobile: DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) Pompă hidraulică dublă – 126, 60 Pompă hidraulică dublă – 157, 20 Tablou electric – 2.223, 00 Compresor – 71, 40 Sudeză BM68 – 658, 20 Extruder Q25 – 113, 40 Extruder Q70 – 9.031, 20 Extruder MEP090 – 2.443, 20 Extruder MEP160 – 1.975, 20 Sudeză 680 mm – 1.798, 80 Presă decupaj – 339, 60 Moară poliolefine – 1.954, 20 Tocător folie tip condor – 886, 80 Compresor – 232, 80 Extruder – 1.098, 00 Sudeză – 2.195, 40 Instalaţie tăiere granule – 292, 20 Catedră – 3, 00 Dulap – 8, 40 Dulap – 8, 40 Dulap – 8, 40 Dulap – 34, 80 Masă de consultare documente – 31, 20 Imprimantă laser color Lexmark – 49, 80 Copiator Toshiba – 31, 20 Autoturism M1 Toyota T25/ZT/T250(E) Avensis negru – 1.860, 00 Autoutilitară N1 FANCY EXPAC Transit alb – 900, 00 Prețurile nu includ TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 29.11.2018, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 05.11.2018, respectiv 12.11.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.11.2018, 04.11.2018, respectiv 11.11.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 91, aln. (1), din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.09.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.09.2018. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO31BUCU1032235340664RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii.În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 357, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AMELINA COM S.R.L., desemnat prin Sentința 416/09.07.2015, pronunțată de Tribunalul Botoșani, Secţia a-II-a, Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/40/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, în data de 29.10.2018, ora 14:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile: DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) 1.Utilaje destinate prelucrării lemnului: – 65.984, 10 Circular pendular – 321, 75 Gater superprofi – 9.113, 00 Maşină de finisat PAUL tip KM750 – 3.363, 10 Instalaţie automată pentru exhaustare, filtrare şi transport pneumatic rumeguş şi praf de lemn – 31.799, 30 Instalaţie de captare şi neutralizare noxe – 10.741, 90 Cazan abur complet echipat – 10.645, 05 2.Autovehicule: – 23.741, 25 Autoturism VOLKSWAGEN GOLF – 585, 00 Autoturism MERCEDES BENZ C200 CDI – 1.852, 50 Autoutilitară MAN TGA 33430 – 6.974, 50 Autoutilitară MERCEDES BENZ ACTROS 2653 – 8.203, 00 Semiremorcă SAMRO – 2.528, 50 Semiremorcă BOFA – 3.597, 75 În cazul în care la licitația din 29.10.2018, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitații, în aceleaşi condiţii pe 12.11.2018, 26.11.2018, respectiv 10.12.2018, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.10.2018, 11.11.2018, 25.11.2018, respectiv 09.12.2018, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 18.10.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 18.10.2018. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO95PIRB3500737372001000, deschis la Piraeus Bank, suc. Suceava. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei, garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PETROMOLD S.R.L., astfel desemnat prin Sentința Civilă nr. 283/F/29.09.2015, pronunțată de Tribunalul Vaslui-Secţia Civilă, în dosarul nr. 497/89/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţă că în data de 05.11.2018, ora 15:00, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului activ mobil: NR.CRT. – DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) 1. – Semiremorcă O4, cisternă de tip SLP-88 – 5.505, 00 În cazul în care la licitația din 05.11.2018, nu se va reuși valorificarea bunului mobil, se va proceda la organizarea unor noi licitații, în aceleaşi condiţii, pe 19.11.2018, 03.12.2018 și 17.12.2018, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 04.11.2018, 18.11.2018, 02.12.2018, respectiv 16.12.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 29.08.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 29.08.2018. Înscrierea la licitaţie, se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO85BUCU1032235337512RON, deschis la Alpha Bank S.A., în lei, la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunului mobil supus procedurii de valorificare, sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
„Pluton de execuţie” pentru trei consilieri locali
15/08/2018 00:00

Consilierii locali PSD Paul Boişteanu, Mihail Pintilei şi Daniela Tăutu au ajuns in faţa „plutonului de execuţie”. Deranjaţi de atitudinea acestora din ultima perioadă, in cadrul Consiliului Local, conducerea partidului a decis să-i trimită in faţa Comisiei de Etică. „Astăzi, in cadrul Birou Permanent Judeţean al PSD Iaşi s-a propus discutarea situaţiei celor trei consilieri locali - Boişteanu, Pintilei şi Tăutu, in cadrul Comisiei judeţene de etică, care va propune sancţiuni pentru cei trei, dacă este cazul. Urmează să fie audiaţi pentru comportament ...

Stagiul militar redevine obligatoriu . Ministrul Apărării:
14/08/2018 19:44

  Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a anunţat că despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu s-a discutat de mai multe ori la nivelul ministerului, insă nu şi la nivelul Guvernului, potrivit news.ro. Fifor spune că, in prezent, stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat.   „Vă reamintesc că stagiul militar in Romania este suspendat, nu anulat. Este o discuţie care apare tot mai des, sunt cateva state care au stagiul militar obligatoriu. Am discutat de multe ori lucrul acesta, dar există o analiză pragmatică fa ...

Ieşenii, chemaţi la urne!
14/08/2018 00:00

* in toamnă vom avea alegeri pentru funcţia de primar in trei comune şi un oraş din judeţul Iaşi * este vorba despre comunele Lungani, Dumeşti, Sireţel şi oraşul Targu Frumos * deşi localităţile in cauză au rămas fără edili de aproape jumătate de an, Prefectura Iaşi a considerat că sunt prea puţine circumscripţii pentru efortul financiar care implică procesul electoral Instituţia Prefectului Iaşi se pregăteşte de alegeri parţiale. Este vorba de primăriile din judeţ care şi-au pierdut edilii fie din cauze naturale, fie din cauze juridice. Cu toate acestea, prefec ...

Îmbătrânesc funcţionarii publici!
14/08/2018 00:00

* doar 3 din 100 de funcţionari publici au sub 30 ani, in timp ce procentul celor care au depăşit varsta de 50 de ani este de 41,7% * „Este important să analizăm, cat mai repede posibil, oportunităţile legislative şi tehnice care să asigure balanţa forţei de muncă”, susţine liderul ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) atrage atenţia asupra necesităţii asigurării unui echilibru in interiorul corpului funcţionarilor publici, raportat la grupele de varste de la nivelul intregii administraţii publice. Informaţiile extrase din Raportul privind ...

LIVETEXT VIDEO Protest pentru a patra zi consecutiv. Aproximativ 500 de persoane scandează mesaje antiguvernamentale
13/08/2018 21:00

 Un nou protest are loc luni, in Piata Victoriei, pentru a patra zi consecutiv, după mitingul diasporei din 10 august, cand jandarmii au actionat violent asupra manifestantilor. Oamenii au pancarte cu mesaje prin care cer demisia Guvernului Dăncilă.  21:12 Un incident in piaţă: o femeie ar fi suferit o criză de epilepsie si o ambulantă SMURD a intervenit in multime.   22:05 Cele cateva sute de persoane rămase in piaţă s-au adunat in centru, in jurul steagului UE, au cantat imnul si au oferit o rundă de aplauze pentru Simona Halep. " ...

VIDEO FOTO Mitingul Diasporei. Îmbrânceli între protestatari și jandarmii care au folosit gaze lacrimogene
10/08/2018 23:00

Peste 80.000 de persoane protestează in Piata Victoriei la Mitingul Diasporei. În cursul serii in zonă au avut confruntări violente intre protestatari si jandarmii care au folosit masiv gazele lacrimogene. Jandarmeria a anuntat că se pregăteste să intervină pentru „restabilirea ordinii publice”. Peste 200 de persoane au avut nevoie de asistentă medicală.    LIVEVIDEO, filmat de sus in Piata Victoriei (sursa privesc.eu):   LIVETEXT, desfăsurarea mitingului Diasporei: 23:55 Un incendiu a izbucnit in zona bulevardului Banu Manta.&nb ...

 

Iaşul va putea fi cunoscut ca „un oraş business-friendly”
07/08/2018 00:00

Apărut relativ recent, Biroul de Cooperare Economică şi Turism din cadrul Primăriei Iaşi se ocupă cu asigurarea legăturilor cu mediul de afaceri local şi din exterior, asigură şi sprijină colaborările cu universităţile din Iaşi şi din ţară - in scopul transferului de cunoştinţe cu aplicaţie in dezvoltarea economică a oraşului, avand o relaţie permanentă cu mediul economic. Daniel Juravle, cel desemnat şef in cadrul acestui birou, cu experienţă de muncă in America, a acceptat să răspundă la cateva intrebări ale cotidianului Evenimentul Regional al Moldovei. ...

„Puci” ratat la Lungani. PSD anunță pedepsele
06/08/2018 20:26

Departe de a se fi incheiat, disputa politică din comuna Lungani a trecut, de duminică, intr-o nouă etapă. Autorii atacului asupra ordinii stabilite de autoritătile judetene au pierdut prima luptă si, desi pare greu de crezut, ei vor plăti cu functiile detinute in cadrul Consiliului Local Lungani. Organizatia Judeteană a PSD a hotărat să-i excludă din partid pe cei trei consilieri care au incercat să-l demită pe actualul viceprimar cu atributii de primar – Ioan Corobută (foto) - PSD, pentru a instala un primar din randurile opozitiei, fapt condamnat de liderii social-democr ...

PSD îşi schimbă oamenii cu cei ai opoziţiei!
04/08/2018 14:41

Lucrurile par să fi scăpat de sub control in organizaţiile teritoriale ale PSD, odată cu incertitudinea care domneşte la nivelul conducerii judeţene a partidului. După episoadele cu organizaţia din Targu Frumos, unde social-democraţii menţin in funcţie un primar condamnat penal, a venit randul unui nou scandal in teritoriu. La Lungani, una dintre cele mai sărace comune din ţară, dar cu o foarte puternică organizaţie social-democrată, consilierii PSD au convocat pentru maine o şedinţă extraordinară pentru a-l demite pe actualul viceprimar cu atribuţii de primar, din propri ...

Toader,cerere către toate instanțele:Procurorul să fie pe aceeași treaptă cu avocatul. Am cerut să amenajeze salile  de judecată
03/08/2018 17:30

 Tudorel Toader, ministrul Justitiei, sustine că a trimis o adresă instantelor din tară pentru ca sălile de judecată să fie amenajate astfel incat pozitia procurorului la procese să fie egală cu cea a avocatului. În prezent, in sălile de judecată, locul procurorilor este cu o treaptă mai sus comparativ cu cel ale avocatilor. "Una dintre legile justitiei prevăd că procurorul e egal cu apararea. Legea spune ca procurori sa fie la acelasi nivel ca si apararea .   Saptămana trecuta am facut o adresa scrisa, oficiala, catre curtiile de apel prin care le-am ceru ...

Liberalii ieşeni se plâng de... marginalizare
02/08/2018 00:00

Preşedintele organizaţiei municipale a PNL Iaşi, deputatul Marius Bodea, a declarat ieri, intr-o conferinţă de presă, că există o disproporţie abisală intre hotărarile Consiliului Local ce ţin de administrarea Primăriei (modificări de organigrame, ale aparatului şi statului de funcţii etc.), hotărarile ce ţin de urbanism (PUZ-uri) şi instrăinări de terenuri, faţă de proiectele care presupun investiţii noi, proiecte care să insemne rezolvarea problemelor stringente cu care se confruntă oraşul. Potrivit acestuia, dintr-un total de 291 hotărari ale Consiliului Local a ...

Pentru Iaşi nu mai există! Andrei Postolache a intrat în USR
30/07/2018 16:00

* „Dacă ar fi să fac ceva cu statul roman, l-as face să facă mai putine lucruri decat acum, dar mai bine”, spune consilierul local Andrei Postolache, care a aderat astăzi la USR Andrei Postolache şi-a depus adeziunea la USR in cursul zilei de luni, 30 iulie, se arată intr-o postare pe o reţea de socializare a consilierului independent.„Dacă mă vor primi, mă duc acolo să fiu un simplu membru. Nu vreau functii in partid, nu vreau să candidez la ceva, nu vreau să fiu in fată, dar vreau să fiu acolo, prezent, in oastea mare, si voi ajuta cand si cu ce pot. Asta e ...