Filtrare Anunturi

Dimensiune font:

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 10.05.2018, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Sediu administrativ S.C. Com-Beton S.A., situat în mun. Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, pretabil pentru activitati comerciale si/sau industriale, compus din: Activ 24.2 – Activ 24.2.4: – Proprietate imobilară „Staţie Betoane şi Prefabricate” situată în intravilanul municipiului Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, reprezentată de teren în suprafață totală de 22.978,45 m.p., construcții și amenajări aferente, după cum urmează: 1. Teren în suprafață de 17.040 m.p. cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi, ocupat de următoarele construcții: - clădire birouri, în suprafață construită de 224,96 m.p.–cu: 6 grupuri sanitare, laborator, 4 birouri, 2 holuri, atelier, vestiar, 2 magazii piese de schimb și magazie; - centrală termică, în suprafață construită de 223,34 m.p.– cu o încăpere; - rezervor, în suprafață construită de 64,36 m.p.; - groapă var, în suprafață construită de 380,59 m.p.; - depozit var și vestiare, în suprafață construită de 234,47 m.p.– cu: magazie var, atelier, 5 vestiare și 3 magazii (demolat); - magazie, în suprafață construită de 17,08 m.p.–cu 2 încăperi-magazii (demolat); - stație mortare, în suprafață construită de 129,37 m.p. - demolat; - ateliere, în suprafață construită de 929,64 m.p.–cu: 4 grupuri sanitare, 14 ateliere, vestiar, 13 magazii, 6 holuri, sală dușuri și 4 birouri; - ateliere, în suprafață construită de 534,75 m.p.–cu: 4 vestiare, 9 ateliere, atelier electric, sală spălător, magazie, 3 holuri, cabină panou electric și grup sanitar; - ateliere și magazii, în suprafață construită de 254,36 m.p.–cu: 2 birouri, 4 magazii, 2 holuri și 2 ateliere. Amenajări ale terenului și bunuri mobile pretabile la desfăşurarea de activităţi industriale. 2. Teren în suprafaţă de 4.184,48 m.p., situat în intravilanul mun. Iaşi, b-dul Chimiei-Depozit Socola Poligon 1B, judeţul Iaşi, CF nr. 17405 (nr. C.F. nou 128820/mun. Iaşi), categoria “CAT”, nr. cad. 5467. 3. Teren în suprafaţă de 1.753,97 m.p., situat în intravilanul mun. Iaşi, b-dul Chimiei-Depozit Socola Poligon II, judeţul Iaşi, CF nr. 17405 (nr. C.F. nou 128928/mun. Iaşi), categoria “CAT”, nr. cad. 5468. Cotă parte de 291,84 mp (51,93%) din terenul în suprafață de 562 m.p., identificat cu nr. cds. 4520/3 al C.F. 128903/mun. Iaşi, cu destinație „drum”. – 12.514.665,05 lei – 5.005.866,02 lei – Activ 24.2.5 – Proprietate imobilară „Staţie Betoane şi Prefabricate” situată în intravilanul municipiului Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, reprezentată de teren în suprafață de 1.566 m.p. identificat cu nr. cds. 4520/1 al C.F. 128901/mun. Iaşi, ocupat de o construcție (bloc de locuințe P+4E) ce nu este proprietatea societății și nu face obiectul vanzării. Cotă parte indiviză de 122,10 mp (27,62%) din terenul în suprafață de 442,12 m.p., identificat cu nr. cds. 128834 al C.F. 128834/mun. Iaşi. – 721.543,45 lei – 288.617,38 lei Activ 23 – Teren intravilan situat în zona industrială a mun. Iasi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, St teren: 3.402 mp, categoria de folosință „CAT”, delimitat de caile ferate nationale; utilități, pretabil pentru desfășurarea de activități industrial, comerciale. Identif. imobil: suprafata de 834,16 m.p. - nr. cds 3113, CF nr. 5932 a loc. Iaşi, suprafaţa de 2.567,85 m.p., - nr. Cds. 3114, CF nr. 5932 a loc. Iaşi. – 55.600,00 lei – 286.680,00 lei Activ 15 – Fostă turnătorie de fontă - Teren intravilan situat în zona industrială a mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 258, jud. Neamț, învecinat cu societatea TRW (producătoare de airbag-uri), St teren: 62.073 mp, St construită: 1.971,00 mp, categoria de folosință „curti constructii‟ și „căi ferate‟, parțial împrejmuit, traversat de cale ferată industrială, platforme betonate - 653 m.p. și cântar C.F.R. 100t, cu platformă de cântărire şi cabină pod basculă; utilități, pretabil pentru desfășurarea de activități industriale. Identif. imobil: CF nr. 5100/N a localităţii Roman, nr. cds.1266/1, 1266/2, 1266/4/1 1266/4/2, 1266/6/1, 1266/9, 1266/10/1, 1266/10/2, 1266/11, 1266/7, 1266/8, 1266/12, 1266/13, 1266/6/2. – 10.828.900,00 lei – 5.955.895,00 lei Activ 11 – Fosta Fabrică de nutrețuri combinate, situată în Botoşani, str. Mobilei, nr. 8, jud. Botoşani, St teren: 28.665,12 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 95%), St construită: 6.875,73 mp, cu echipamente, deschidere frontala: str. Mobilei, pretabilă pentru activitati industriale – depozitare, productie, etc. Identif. imobil: CF nr. 53921/mun. Botoșani, nr. cadastral 1891. – 6.525.800,00 lei – 1.630.000,00 lei Activ 21 – Teren curți construcții în suprafață totală de 27.204,68 m.p. (fosta Stație de betoane Vasconstruct) situat în zona industrială a mun. Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 2, jud. Vaslui, vis-a-vis de fosta fabrica Hitrom (in prezent: fabrica S.C. Bico Industries SRL), la 800 m de SC Badotherm – AMC S.A., la 1.2 km de fostele fabrici Mecanica SA si Moldosin SA, si la 900 m de Agrana Juice Romania Vaslui SRL, St construită: 796,17 m.p, cu următoarele vecinătăți: la N – extravilanul loc. Vaslui, la V – teren proprietatea S.C. Salpet Invest S.R.L. Muntenii de Jos, la S – cale de acces, strada Metalurgiei nr. 2, la E – teren proprietatea S.C. Salpet Invest S.R.L. Muntenii de Jos; utilități, pretabil pentru activitati industriale (depozite, spatii de productie, etc.) sau agrozootehnice. – 1.225.200,00 lei – 551.340,00 lei Activ 16 – Teren intravilan situat în com. Dumbrava Rosie – Neamt, într-o zonă destinată producţiei industriale, cu acces la DN 15 Piatra Neamt – Bacau, la 10 km de Piatra Neamt și în apropierea Primăriei Dumbrava Roșie, St teren: 9.315 m.p, categoria „Curți construcții‟, cu următoarele vecinătăți: la Nord: Bursuc Nelu și Bursuc Dănuț, la sud – S.C. Fenimobil S.R.L., la Vest – Drum comunal, la Est – S.C. Lera S.R.L., St construită: 24,51 m.p., regim de înălțime: D+P+E+M, in curs de executie nefinalizată, împrejmuit; utilități; pretabilă pentru proiect rezidential. Identif. imobil: înscris în CF nr. 50125 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 340/N bis) a loc. Dumbrava Roșie, identificat cu nr. cds. 260. – 1.029.400,00 lei – 411.760,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 343.400,00 lei Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.05.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 09.05.2018, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel.: 0232/243864, 0757545545, 0757544544
STIRI ULTIMA ORA
Şefii Neamţului, băgaţi în priză de Ministerul Mediului
19/07/2018 06:06

    Aşa cum au promis la inceputul săptămanii, Viorel Toma, preşedintele Agenţiei Naţionale de Mediu, Robert Szep, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu, şi Victor Sandu, dir ...

Amenzi de peste 70.000 de lei, în câteva ore
19/07/2018 06:00

Politistii ieşeni au intervenit recent la peste 60 de incidente, majoritatea sesizate prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Aceştia au dat 271 de amenzi, in valoare de 72.232 de lei, iar, in urm ...

Ministrul Sănătăţii, în campanie de vaccinare la Buhuşi
19/07/2018 05:58

    Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, impreună cu şefii sau reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate din judeţele Moldovei s-au aflat ieri in oraşul Buhuşi, in cadrul unui amplu program ...

Poliţia, în vizită la copii instituţionalizaţi
19/07/2018 05:30

În cadrul Programului-cadru de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi a campaniei „Mai sigur in vacanţă”, poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Crimin ...

Artiştii de la Ateneul din Iaşi donează sânge pentru viaţă
19/07/2018 05:13

    Un telefon primit intr-o zi toridă de iulie l-a determina pe managerul Ateneului din Iaşi, Andrei Apreotesei, să facă un apel către actorii instituţiei pe care o coordonează, către membr ...

Un plutonier din Neamţ, premiat pentru curaj
19/07/2018 05:00

    Plutonierul major Alexandru Benţa, din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, a fost premiat cu Emblema de Onoare a Ministerului Administraţiei şi Internelor ...

 

 

 

 

Patru din cinci adolescenţi români au fost ţinta hărţuirilor în mediul online
02/05/2018 04:30

O treime dintre părinţi limitează timpul petrecut de copii pe internet, pentru a-i proteja de pericole, in condiţiile in care riscurile asociate creşterii copiilor intr-o lume digitală le dau părinţilor ...

Un campionat mondial de tot...rusul!
17/07/2018 00:00

  Dorian OBREJA Nu, nu e o greşeală in titlul de mai sus, ci doar un joc de cuvinte, lăsand posibilitatea fiecărui cititor să decidă dacă lasă ultimul termen, sau il inlocuieşte cu acela de &bdq ...

Risc de epidemie intr-o destinatie preferata de romani: 13 turisti au fost deja infectati cu o bacterie rezistenta la antibiotice
18/07/2018 12:07

 Turistii care viziteaza in acest an Insulele Canare sunt avertizati ca exista un risc ridicat de epidemie, din cauza unei bacterii rezistente la antibiotice, ce poate provoca infectii extrem de periculoas ...

ANUNŢ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a selecţiei de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în vederea efectuării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC OPEN SERVICE SA IAŞI, anunţă organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11 a selectie de oferte în vederea desemnării a 2 evaluatori (unul pentru evaluarea bunurilor imobile şi unul pentru evaluarea bunurilor mobile ale debitoarei) care să efectueze rapoartele de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei. Bunurile imobile constau în teren şi cladiri situate în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45 iar bunurile mobile constau în utilaje, autoturisme şi stoc de marfă (piese auto). Ofertele vor fi depuse în plic la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, str. A. Panu nr. 13-15 mezanin sau trimise prin fax la nr. 0232/211090 cel mai târziu până la data de 10.07.2018 ora 16. În ofertă se va menţiona onorariul solicitat de evaluator şi perioada de execuţie a lucrării. Desemnerea ofertei câştigătoare va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11 la sediul lichidatorului. Criteriile de desemnare a ofertelor câştigătoare atât pentru evaluarea bunurilor imobile cât şi pentru evaluarea bunurilor mobile sunt: onorariul cel mai mic solicitat de evaluator – 20 de puncte maxim şi perioada ce mai scurtă de execuţie a lucrărilor – 10 puncte maxim. Lichidator Judiciar, Casa de Insolvenţă A&B SPRL.
S.C. MECANO FUC S.A. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, construcția C1, birou 9, jud. Vaslui, nr. de înreg. La Registrul Comerțului J37/748/1992, C.U.I. RO 842629 prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Încheierea de ședință nr. 16/F/2016 din data de 29.06.2016, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 1320/89/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 18.07.2018, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar din Mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, a următoarelor active: Nr. crt. – Bunuri mobile – Mijloace de transport – Valoare pornire la licitaţie (lei fără TVA) BUNURI MOBILE – MIJLOACE DE TRANSPORT - GESTIUNEA IAŞI: – TRACTOR UTB, TIP U825, NR. IDENTIFICARE ROPHCCM3790004, MASA PROPRIE 4.310 KG, TOTAL MAX. AUTORIZATĂ 5.860 KG, NR. LOCURI 1, CAPACITATE CILINDRICĂ 4400 CMC, PUTERE/TURAŢIE 55/2200 (75 CP), SURSA DE ENERGIE MOTORINĂ, NR. AXE 2, TRACŢIUNE SPATE, CULOARE ROŞU-NEGRU, AN FABRICAŢIE 2012, nr. inv. 3550. Stare tehnica - funcţional – 37.760,00 3. – AUTOUTILITARĂ CATEGORIA BA SUPRASTRUCTURĂ DESCHISĂ, MARCA RENAULT VI, TIP 42AEA1/UV9A69/MIDLUM 180DCI, AN FABRICAŢIE 2006, NR. IDENTIFICARE VF642AEA000023396, MASA PROPRIE 4664 KG, MASA TOTAL AUTORIZATĂ 11990 KG, DIMENSIUNILE DE GABARIT 9545X 2500 X 3330 MM, NR, LOCURI 2, CILINDREE 4116 CMC, PUTERE 128 KW, TIP MOTOR DCI 4CJO1, SERIA MOTOR NU POATE FI POANSONATĂ, SURSA ENEGIE MOTORINĂ, TRACŢIUNE SPATE, CULOARE ALB-GRI, NR. ÎNMATRCULARE VS-05-AYG (în lista inventar este identificată ca AUTOUTILITARĂ RENAULT VI cu nr. înmatriculare IS-49-ARR), nr. inv. 4-0021. Stare tehnica - nefuncţională (defecţiuni motor, injectoarele necesită înlocuire fiind defecte, defecţiuni la sistem suspensii, ITP expirat, anvelope uzate, acumulator descărcat şi nu poate fi citit kilometrajul în bord) – 14.640,00 8. – AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN, CAROSERIA FURGON 21 UŞI, TIP CADDY, NR. IDENTIFICARE WV1ZZZ9KZ1R525805, AN FABRICAŢIE 2001, NORMA DE POLUARE EURO 3, MASA PROPRIE 1.180 KG, NR. LOCURI 2, CAPACITATE CILINDRICĂ 1,896 CMC, PUTERE/TURAŢIE 47/4200 (64 CP), SURSA DE ENERGIE MOTORINĂ, TRACŢIUNE FAŢĂ, CULOARE ALBASTRU, NR. ÎNMATRICULARE IS-05-HBD. Stare tehnică - nefuncţională (defecţiuni motor, sistem suspensii, ITP expirat, anvelope uzate, caroseria prezintă urme de corozie, acumulator descărcat şi nu poate fi citit kilometrajul în bord) – 1.760,00 BUNURI MOBILE – MIJLOACE DE TRANSPORT - GESTIUNEA MOINEȘTI: 11. – AUTOÎNCĂRCĂTOR TIH, nr. inv. 400040. Stare tehnică - funcţional – 5.584,00 13. – REMORCĂ COMPA, CAROSERIE CAMION, TIP SELECT 300 AE, NR. IDENTIFICARE UVP103SUCXNAE0068, MASA PROPRIE 150 KG, TOTAL MAX. AUTORIZATĂ 500 KG, DIMENSIUNI DE GABARIT 2860*1538*1426 (L*l*h), TRACŢIUNE FĂRĂ, CULOARE ROŞIE, AN FABRICAŢIE 1999, NR. DE IDENTIFICARE BC-80-EKR – 1.200,00 Pentru bunurile mobile se aplică TVA. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 16.07.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro; intenţia de vizitare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, până pe data de 16.07.2018, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine prin accesarea site-ul-ui www.insolventa.ro si la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0751083082, 0757545545, 0232/243864. Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.