S3010022
S3010170
poza CNGI
S3010009
Picture 084
Picture 083
Picture 082
Picture 080
Picture 078
Picture 078

Dimensiune font:

ŞCOALA IEŞEANĂ – EVENIMENTE, VALORI, DEVENIRE

| 29-03-2013 05:01

 

 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi îşi are originea într-un liceu apărut din nevoia de a da pregătirea pedagogică necesară celor care îşi alegeau cariera de profesor, fiind continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi, înfiinţat în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte.

Din 1899, şcoala de aplicaţie şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar activitatea ei nu a înregistrat nicio sincopă. Astfel, în 1923, instituţia apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Ca o recunoaştere a tradiţiei, în 1966 Liceul „G. Ibrăileanu” devine liceu pilot la nivel naţional pentru învăţarea limbilor străine.

În 1990, la ciclul liceal, alături de profilul real, se introduce şi profilul uman (limbi moderne şi limbi clasice). În perioada 1990-2004, este singurul liceu din Moldova unde se studiază aprofundat limbile latină şi greacă veche. Din motive ce ţin de reforma învăţământului, din 2004 s-a renunţat la specializarea limbi clasice, lărgindu-se,  în schimb, paleta limbilor străine moderne.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” devine Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”.

Anual, sunt şcolarizaţi peste 1.000 de elevi în cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar din anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, colegiul a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine (GPN 16 Iaşi şi GPN 14) şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba. Totodată, instituţia noastră este şcoală pilot în cadrul Proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – SCAN (Proiect POSDRU derulat în perioada 1 august 2010–31 iulie 2013).

Răspunzând comenzii sociale, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi-a modelat politica de şcolarizare incluzând în oferta sa educaţională specializări solicitate de piaţa muncii: matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale, filologie intensiv engleză/ franceză şi bilingv engleză/franceză. Se studiază, de asemenea, şi alte limbi de circulaţie internaţională - germană, italiană, spaniolă. În vederea unei integrări sociale armonioase, instituţia oferă posibilitatea de a urma numeroase şi variate cursuri opţionale.

Activitatea extraşcolară se derulează într-o mare diversitate de forme: parteneriate, concursuri, festivaluri, simpozioane, expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite la obiective culturale, proiecte naţionale şi internaţionale, festivităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.

În viaţa şcolii, un aport deosebit îşi aduce Asociaţia ELPAR (Asociaţia elevi-părinţi-profesori).

Eforturile tuturor celor implicaţi în activitatea instituţiei (elevi, profesori, părinţi, comunitate locală) au fost răsplătite prin acceptarea în Alianţa Colegiilor Centenare (2009), prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” (2007 şi 2010), a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” (2010) şi a Distincţiei „Gheorghe Asachi” (2012), confirmând aşadar tradiţia instituţiei noastre ca şcoală de elită.

Întreaga activitate a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi este subordonată ideii de modernitate, de aliniere la valorile europene ale educaţiei, fundamentată însă pe o lungă tradiţie şi având ca model permanent activitatea novatoare a iluştrilor profesori ai Şcolii de Aplicaţie şi a foştilor elevi, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare: Ioan Găvănescul, Simion Mehedinţi, Vasile Pavelcu, Ștefan Bârsănescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Voitinovici, Adrian Marino, Dan Hăulică, Theofil Simenschy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construită în anul 1960, într-un cartier nou din zona industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de Şcoala Medie nr. 5. Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de Şcoala „Otilia Cazimir”.

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună repede în Iaşi, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de excepţie. Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui entuziasm deosebit, manifestat de un colectiv didactic competent, iar ştafeta muncii s-a transmis de la o generaţie de dascăli la alta.

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare, unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografilor de la Casa memorială.

Întreaga activitate din instituţie este organizată astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele pe care le oferă discipolii ei.

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei.

Cultura organizaţională conturată în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituţii de a fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. Activităţi şi amintiri sunt păstrate şi publicate în revistele reprezentative ale şcolii, „Otiliana” şi „Micul ecologist”, ca şi în publicaţia ce reuneşte lucrările participanţilor la simpozionul pe teme ecologice devenit deja tradiţie în şcoala noastră.

Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” reprezintă o instituţie legată definitiv de istoria comunităţii ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a jumătate de secol de activitate didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în slujba culturii.

Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de Excelenţă a Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate.

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi a realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea aici.

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: ,,OM”.

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate, pentru care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi dorinţa de afirmare au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli.

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul cu speranţă. 

 

Director,

prof. Cătălina Holic

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

 

 

prof. Constantin Chirilă

Director,

COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI


 

loading...
Loading...

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VANZARE SC Avrasop SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, bd. Independenţei, nr. 4-6, ap.cam 8, înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J22/284/2005, CUI 17192970, prin lichidator judiciar Rodafis IPURL cu sediul în mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 48 A, anunţă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurile mobile: Plug cu brazde PP3 – 701 lei; Grapa cu discuri – 1696 lei; Tăvălugi - 841 lei; Cisternă 3,6 to –1682 lei (prţturi fără TVA). Preţurile de pornire reprezintă 35% din preţurile de evaluare. Valorificarea activelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc la data de 23.01.2018, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în ziua de 30.01.2018, aceeaşi locaţie şi oră, aceleaşi preţuri de pornire. Condiţiile de participare la licitaţie sunt conţinute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se achiziţionează de la sediul lichidatorului, unde se depune şi documentaţia de participare la licitaţie, în original, până în preziua licitaţiei, orele 13.00. Garanţia de participare este de 30% din suma reprezentând preţul de pornire şi va putea fi plătită în contul nr. RO80BUCU1032235332633RON deschis la Alpha Bank Iaşi pe numele debitorului. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub rezerva sancţiuni decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel/fax 0232/273948, e-mail: rodafis@gmail.com
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. Iasi prin lichidator judiciar ACORD SPRL, Dosar nr. 2950/89/2014 Tribunalul Vaslui/Judecător Sindic ANUNŢĂ Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 08.12.2017, ora 12.0, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi, pentru patrimoniul debitoarei S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. - in faliment, in bancruptcy, en faillite, CUI 2585521, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J37/251/2011, cu sediul in municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1A, Parter, jud. Vaslui constând în: a. Construcţie situată în Botosani, Str. Viilor, Nr.77, Ap.1, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.50058-C1-U13 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 339.829 lei, valoare fără TVA. b. Constructie situată în Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.17, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 50058-C1-U15 si Extindere si Terasa, Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.22, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 5558 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 332.904 lei, valoare fără TVA. c. Construcţie situată în Botosani, Piata Centrala, Platoul A, Obiectiv U18, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.4819/N la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 516.793 lei, valoare fără TVA. d. Construcţie situată în Botosani, Str. Prieteniei, Nr.4, Bloc V4, Sc. C, Et.II, Ap.13, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr50386-C1-U20 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 67.151 lei, valoare fără TVA. e. Proprietate imobiliara constând în Teren intravilan in suprafaţă de 3.048 mp si construcţii situat în mun. Botoşani, Str. Dobosari, Nr.21 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 1.374.357 lei, valoare fără TVA. In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, se vor desfăşura în fiecare zi de vineri la ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică de vânzare cu strigare și condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei pentru fiecare proprietate imobiliară pentru care se participă la licitaţie. Bunurile imobile anterior menţionate formează obiectul Dosarului nr.1219/193/2016 înregistrat pe rolul Judecatoriei Botosani având ca obiect Actiune in revendicare. Poate participa la şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare orice persoana care isi manifesta, intentia de cumparare si care pana in preziua şedinţei de licitatie ora 1200, depune o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație pentru bunul imobil pentru care participa si face dovada achizitionarii caietului de sarcini. Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 1200. Nedepunerea tuturor documentelor la sediul lichidatorului judiciar în termenul menționat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, este rugata sa-si manifeste pozitia cu 5 zile inainte de data şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice pretentie. Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la telefon 0742207571. Lichidator judiciar ACORD S.P.R.L. Asociat coordonator Nitescu Dan Nistor
MEGA-SCANDAL! Sute de români ar putea rămâne FĂRĂ diploma de licență – foști parlamentari sau miniștri, printre cei vizați
21/01/2018 11:01

Scandal urias! Se cere anularea diplomelor de licentă pentru sute de persoane! Printre indivizii vizati se numără foşti parlamentari, ministri, actuali primari şi funcţionari din instituţiile judeţene s ...

 Şcolile degradate, în atenţia Cotroceniului
03/01/2018 05:15

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţămantul Preuniversitar (USLIP) Iaşi a inceput noul an prin iniţierea unei campanii naţională numită „Investiţi Urgent in Infrastructura Şcolară” ...

27/12/2017 05:30

Finanţări europene pentru Universitatea de Medifină Luna decembrie a fost marcată de un important eveniment realizat de Reprezentanţa Comisiei Europene in Romania şi Structural Consulting Group care au o ...

 Riscurile din mediul virtual
22/12/2017 05:30

În perioada 2017 – 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi participă la implementarea activităţilor proiectului „LogOn Back to Lif”-„Reconectează-te la viaţă”, desf ...

 Elev ajuns în spital din cauza alcoolului
22/12/2017 05:30

Un elev de la Şcoala Nr. 10 din Tătăraşi a ajuns, in decursul zilei de ieri, 21 decembrie, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria”, după ce ar fi leşinat pe holul şcolii, din cauza consumului de ...

 Elevii descifrează tainele dreptului
15/12/2017 05:00

Asociaţia pentru Dialog in Justiţie, in parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Direcţia Generală Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne organizează ...

 Andrei Pleşu, doctor Honoris Causa al Universităţii ieşene
13/12/2017 05:30

O bună parte din elita ieşeană s-a reunit ieri pentru a-i acorda profesorului Andrei Pleşu titlul de doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Evenimentul, de o mare importa ...

Educația ieșeană pe culmile excelenței
12/12/2017 07:29

 Educatia ieseană pe culmile excelentei Educatia este unul din pilonii de dezvoltare ai Iasului, urbea fiind recunoscută la nivel national si international pentru calitatea actului de invăt ...

 Simulările şcolare bat la uşă
01/12/2017 05:30

Deşi elevilor le fuge de pe acum mintea la vacanţă şi la sărbătorile de iarnă, aceştia mai au de trecut un test şcolar, inainte de a se gandi la cadouri. Astfel, in zilele de 13, 14 şi 15 decembrie, i ...

 Proiect de succes, realizat la Şcoala „Gh. I. Brătianu”
30/11/2017 05:30

Şcoala „Gh. I. Brătianu” desfăşoară proiectul european Erasmus+ DOVES (PORUMBEI) - Detectivii Violenţei in Şcoli, ce se va intinde pe o perioadă de doi ani, fiind vorba despre un parteneriat ...