S3010022
S3010170
poza CNGI
S3010009
Picture 084
Picture 083
Picture 082
Picture 080
Picture 078
Picture 078

Dimensiune font:

ŞCOALA IEŞEANĂ – EVENIMENTE, VALORI, DEVENIRE

| 29-03-2013 05:01

 

 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi îşi are originea într-un liceu apărut din nevoia de a da pregătirea pedagogică necesară celor care îşi alegeau cariera de profesor, fiind continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi, înfiinţat în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte.

Din 1899, şcoala de aplicaţie şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar activitatea ei nu a înregistrat nicio sincopă. Astfel, în 1923, instituţia apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Ca o recunoaştere a tradiţiei, în 1966 Liceul „G. Ibrăileanu” devine liceu pilot la nivel naţional pentru învăţarea limbilor străine.

În 1990, la ciclul liceal, alături de profilul real, se introduce şi profilul uman (limbi moderne şi limbi clasice). În perioada 1990-2004, este singurul liceu din Moldova unde se studiază aprofundat limbile latină şi greacă veche. Din motive ce ţin de reforma învăţământului, din 2004 s-a renunţat la specializarea limbi clasice, lărgindu-se,  în schimb, paleta limbilor străine moderne.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” devine Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”.

Anual, sunt şcolarizaţi peste 1.000 de elevi în cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar din anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, colegiul a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine (GPN 16 Iaşi şi GPN 14) şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba. Totodată, instituţia noastră este şcoală pilot în cadrul Proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – SCAN (Proiect POSDRU derulat în perioada 1 august 2010–31 iulie 2013).

Răspunzând comenzii sociale, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi-a modelat politica de şcolarizare incluzând în oferta sa educaţională specializări solicitate de piaţa muncii: matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale, filologie intensiv engleză/ franceză şi bilingv engleză/franceză. Se studiază, de asemenea, şi alte limbi de circulaţie internaţională - germană, italiană, spaniolă. În vederea unei integrări sociale armonioase, instituţia oferă posibilitatea de a urma numeroase şi variate cursuri opţionale.

Activitatea extraşcolară se derulează într-o mare diversitate de forme: parteneriate, concursuri, festivaluri, simpozioane, expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite la obiective culturale, proiecte naţionale şi internaţionale, festivităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.

În viaţa şcolii, un aport deosebit îşi aduce Asociaţia ELPAR (Asociaţia elevi-părinţi-profesori).

Eforturile tuturor celor implicaţi în activitatea instituţiei (elevi, profesori, părinţi, comunitate locală) au fost răsplătite prin acceptarea în Alianţa Colegiilor Centenare (2009), prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” (2007 şi 2010), a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” (2010) şi a Distincţiei „Gheorghe Asachi” (2012), confirmând aşadar tradiţia instituţiei noastre ca şcoală de elită.

Întreaga activitate a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi este subordonată ideii de modernitate, de aliniere la valorile europene ale educaţiei, fundamentată însă pe o lungă tradiţie şi având ca model permanent activitatea novatoare a iluştrilor profesori ai Şcolii de Aplicaţie şi a foştilor elevi, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare: Ioan Găvănescul, Simion Mehedinţi, Vasile Pavelcu, Ștefan Bârsănescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Voitinovici, Adrian Marino, Dan Hăulică, Theofil Simenschy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construită în anul 1960, într-un cartier nou din zona industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de Şcoala Medie nr. 5. Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de Şcoala „Otilia Cazimir”.

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună repede în Iaşi, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de excepţie. Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui entuziasm deosebit, manifestat de un colectiv didactic competent, iar ştafeta muncii s-a transmis de la o generaţie de dascăli la alta.

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare, unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografilor de la Casa memorială.

Întreaga activitate din instituţie este organizată astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele pe care le oferă discipolii ei.

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei.

Cultura organizaţională conturată în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituţii de a fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. Activităţi şi amintiri sunt păstrate şi publicate în revistele reprezentative ale şcolii, „Otiliana” şi „Micul ecologist”, ca şi în publicaţia ce reuneşte lucrările participanţilor la simpozionul pe teme ecologice devenit deja tradiţie în şcoala noastră.

Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” reprezintă o instituţie legată definitiv de istoria comunităţii ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a jumătate de secol de activitate didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în slujba culturii.

Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de Excelenţă a Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate.

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi a realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea aici.

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: ,,OM”.

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate, pentru care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi dorinţa de afirmare au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli.

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul cu speranţă. 

 

Director,

prof. Cătălina Holic

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

 

 

prof. Constantin Chirilă

Director,

COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI


 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
 
COMUNICAT DE PRESA -Deputatul Camelia Gavrilă
23/05/2018 18:39

  COMUNICAT DE PRESĂ   Deputatul Camelia Gavrilă subliniază importanţa calităţii mediului – intre vulnerabilităţile lumii moderne şi măsurile de conştientizare.   - I ...

„Atelier de farmacie” la UMF
16/05/2018 04:39

 Un nou proiect iniţiat de Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi pentru orie ...

Universitatea Tehnică are o bogată ofertă educaţională
16/05/2018 04:38

 Pană pe 18 mai, in Sala Paşilor Pierduţi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi işi va prezenta oferta educaţională pentru master şi doctorat, fiind prima acţiune de promovare ...

Diplome duble, româno-austriece, pentru studenţii de la TUIASI
15/05/2018 06:20

 Alianţa Romană a Universităţilor Tehnice (ARUT) din care face parte şi Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi (TUIASI) a pus bazele unei colaborări cu Alianţa Universităţilor ...

Liceul de Informatică îşi prezintă proiectele
12/05/2018 09:00

SC Ludor Engineering SRL, in parteneriat cu Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi organizează luni, 14 mai, la Grand Hotel Traian, evenimentul de multiplicare dedicat proiectului P ...

Universitatea Tehnică, la bilanţ -  Mai mulţi bani şi locuri la admitere, dar mai puţini studenţi şi profesori
12/05/2018 06:25

* acesta este concluzia raportului de activitate pe anul trecut al conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi * dacă in 2016 TUIAŞI avea 14-15 studenţi basarabeni, anul trecu ...

Două milioane de euro pentru granturi Erasmus la UAIC
10/05/2018 04:15

 * vor fi finanţate aproximativ 370 de stagii studenţeşti de studiu, 350 de stagii de practică pentru studenţi şi pentru absolvenţii UAIC, din 2019, 140 de stagii de predare pentru cadrele didactice ...

Stagiatură la Guvern pentru studenţii ieşeni
09/05/2018 06:30

 * Guvernul a pregătit pentru studenţi 200 de locuri la ministere, instituţii şi autorităţi publice din subordine * cei admişi vor primi o bursă lunară de 1.000 de lei, un certificat şi o recoman ...

Noi „Şcoli Europene” la Iaşi
09/05/2018 05:20

* opt şcoli ieşene au primit recent titulatura de „Şcoală Europeană”, in judeţ existand acum 18 unităţi de invăţămant cu acest titlu * certificatul „Şcoala Europeană” este v ...

Sindicaliştii din învăţământ pichetează Prefectura
09/05/2018 04:30

 * USLIP Iaşi solicită Guvernului o majorare salarială cu 20% şi pentru personalul nedidactic şi recunoaşterea acestei categorii ca parte integrantă a sistemului educaţional Angajaţii din unită ...