S3010022
S3010170
poza CNGI
S3010009
Picture 084
Picture 083
Picture 082
Picture 080
Picture 078
Picture 078

Dimensiune font:

ŞCOALA IEŞEANĂ – EVENIMENTE, VALORI, DEVENIRE

| 29-03-2013 05:01

 

 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi îşi are originea într-un liceu apărut din nevoia de a da pregătirea pedagogică necesară celor care îşi alegeau cariera de profesor, fiind continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi, înfiinţat în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte.

Din 1899, şcoala de aplicaţie şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar activitatea ei nu a înregistrat nicio sincopă. Astfel, în 1923, instituţia apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Ca o recunoaştere a tradiţiei, în 1966 Liceul „G. Ibrăileanu” devine liceu pilot la nivel naţional pentru învăţarea limbilor străine.

În 1990, la ciclul liceal, alături de profilul real, se introduce şi profilul uman (limbi moderne şi limbi clasice). În perioada 1990-2004, este singurul liceu din Moldova unde se studiază aprofundat limbile latină şi greacă veche. Din motive ce ţin de reforma învăţământului, din 2004 s-a renunţat la specializarea limbi clasice, lărgindu-se,  în schimb, paleta limbilor străine moderne.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” devine Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”.

Anual, sunt şcolarizaţi peste 1.000 de elevi în cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar din anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, colegiul a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine (GPN 16 Iaşi şi GPN 14) şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba. Totodată, instituţia noastră este şcoală pilot în cadrul Proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – SCAN (Proiect POSDRU derulat în perioada 1 august 2010–31 iulie 2013).

Răspunzând comenzii sociale, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi-a modelat politica de şcolarizare incluzând în oferta sa educaţională specializări solicitate de piaţa muncii: matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale, filologie intensiv engleză/ franceză şi bilingv engleză/franceză. Se studiază, de asemenea, şi alte limbi de circulaţie internaţională - germană, italiană, spaniolă. În vederea unei integrări sociale armonioase, instituţia oferă posibilitatea de a urma numeroase şi variate cursuri opţionale.

Activitatea extraşcolară se derulează într-o mare diversitate de forme: parteneriate, concursuri, festivaluri, simpozioane, expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite la obiective culturale, proiecte naţionale şi internaţionale, festivităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.

În viaţa şcolii, un aport deosebit îşi aduce Asociaţia ELPAR (Asociaţia elevi-părinţi-profesori).

Eforturile tuturor celor implicaţi în activitatea instituţiei (elevi, profesori, părinţi, comunitate locală) au fost răsplătite prin acceptarea în Alianţa Colegiilor Centenare (2009), prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” (2007 şi 2010), a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” (2010) şi a Distincţiei „Gheorghe Asachi” (2012), confirmând aşadar tradiţia instituţiei noastre ca şcoală de elită.

Întreaga activitate a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi este subordonată ideii de modernitate, de aliniere la valorile europene ale educaţiei, fundamentată însă pe o lungă tradiţie şi având ca model permanent activitatea novatoare a iluştrilor profesori ai Şcolii de Aplicaţie şi a foştilor elevi, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare: Ioan Găvănescul, Simion Mehedinţi, Vasile Pavelcu, Ștefan Bârsănescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Voitinovici, Adrian Marino, Dan Hăulică, Theofil Simenschy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construită în anul 1960, într-un cartier nou din zona industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de Şcoala Medie nr. 5. Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de Şcoala „Otilia Cazimir”.

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună repede în Iaşi, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de excepţie. Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui entuziasm deosebit, manifestat de un colectiv didactic competent, iar ştafeta muncii s-a transmis de la o generaţie de dascăli la alta.

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare, unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografilor de la Casa memorială.

Întreaga activitate din instituţie este organizată astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele pe care le oferă discipolii ei.

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei.

Cultura organizaţională conturată în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituţii de a fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. Activităţi şi amintiri sunt păstrate şi publicate în revistele reprezentative ale şcolii, „Otiliana” şi „Micul ecologist”, ca şi în publicaţia ce reuneşte lucrările participanţilor la simpozionul pe teme ecologice devenit deja tradiţie în şcoala noastră.

Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” reprezintă o instituţie legată definitiv de istoria comunităţii ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a jumătate de secol de activitate didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în slujba culturii.

Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de Excelenţă a Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate.

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi a realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea aici.

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: ,,OM”.

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate, pentru care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi dorinţa de afirmare au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli.

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul cu speranţă. 

 

Director,

prof. Cătălina Holic

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

 

 

prof. Constantin Chirilă

Director,

COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI


 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L. cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 24.11.2017, ora 13.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (70% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea functionala (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn si mijloace transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp in oraș Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău (zona periferica, vis-a-vis a serele Comanesti si de cartierul Vernesti). Fabrica este compusa din: Cladire administrativa, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E partial si Sc. 376mp; depozit cherestea P si Sc. 660mp; soproane de uscare si aburire P si Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinta P+1E, sc. 90mp; hala banzic P si Sc. 252mp; sera cu centrala termica cu Sc. 119mp. Fabrica este dotata cu echipament prelucrare lemn (functional) si mijloace de transport, dispune de utilitati (energie electrica, apa) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) si dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente si Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupata de constructii rezidentiale si terenuri virane). Fabrica este compusa din: hala productie cu Sc. 2.296,89 mp avand in dotare echipamente (platforme uscatoare 6 buc; uscator; camera uscare; instalatie aer comprimat; instalatie exhaustare; post trafo; pupitru comanda uscator; actionare electrica; instalatie electrica hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotata cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la DN 12A (cca. 500m) si drum satesc pe doua laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 23.11.2017, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
ECOPIAŢA S.A. IAŞI organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri şi spaţii comerciale: - teren 16mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.00; - teren 25mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.15; - terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 05.12.2017 - ora 9.30; - spaţiul comercial S7 (907mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 10.00 (acest spaţiu se poate închiria şi fracţionar); - spaţiul comercial S2 (41,28mp) - Piaţa Tătăraşi Sud, pe 05.12.2017 - ora 10.30; - spaţiul comercial S4 (38mp) – Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 – ora 11.30; - spaţiul comercial S9 (48,21mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 12.00; - spaţiul comercial S6 (28,65mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 12.30; - spaţiul comercial S22 (32,24mp) - Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 - ora 13.00; - spaţiul comercial S25 (30mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 13.15; - spaţiul comercial S11 (38,43mp) – Piaţa Hala Centrală pe 05.12.2017 – ora 13.30; - spaţiul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 05.12.2017 – ora 14.00. Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data şi ora de începere a fiecărei licitaţii. Informaţii suplimentare la tel. 0372/767837.
Anunţ capital despre doctoratele din România: Banca Mondială poate pune capăt plagiatelor
19/11/2017 18:18

Toate cele 210 şcoli doctorale din Romania vor fi evaluate de către experţi romani şi străini selectaţi de către o structură a Băncii Mondiale care se ocupă de invăţămantul superior, verificările ...

Consiliul National al Rectorilor se intruneste sambata la Iasi
18/11/2017 11:11

 Necesitatea evaluarii tuturor celor 210 scoli doctorale care functioneaza in universitatile romanesti si in Academia Romana se afla printre subiectele care vor fi abordate de Consiliul National al Rectori ...

O nouă iniţiativă controversată a parlamentarilor: Vor să mărească durata învăţământului obligatoriu
17/11/2017 09:05

O nouă iniţiativă controversată a parlamentarilor puterii. Aceştia vor să mărească durata invăţămantului obligatoriu. Aceasta ar putea fi extinsă la 15 ani după propunerea legislativă semnată de ...

 Dezbateri ca la ONU, la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
17/11/2017 05:43

  Începand de astăzi, timp de trei zile, Iaşul devine un pol al dezbaterilor. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” organizează cea de-a a IX-a ediţie a Conferinţei IaşiMUN, la care ...

„Sărbătorim oamenii, nu celebrăm zidurile care ne înconjoară”
17/11/2017 05:04

Gheorghe Asachi este promotorul infiinţării primei linii de educaţie in inginerie, care s-a concretizat in naşterea unei ,,clase de ingineri hoţarnici”, la data de 15 noiembrie 1813. Evenimentul care ...

Munţi de bani pentru angajaţii din învăţământ
10/11/2017 16:00

Luna trecută a fost marcată de apariţia in spaţiul public a unuia dintre cele mai aşteptate, dar şi controversate documente. Este vorba despre proiectul Legii salarizării unitare, proiect promis de alian ...

Cercetarea şi inovarea, susţinute prin Universitatea Tehnică
03/11/2017 04:06

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (UTI) invită doritorii la o Sesiune de informare privind oportunităţile de finanţare din cadrul acţiunilor „Marie Skłodowska-Curie&r ...

Conferinţă cu teme istorice la ,,Cuza”
31/10/2017 06:25

Printre temele de discuţie se regăsesc cele legate de politici etnoculturale din perspectivă istorică, identitate locală şi identitate naţională, stereotipuri identitare in conştiinţa locuitorilor din ...

Expoziţie inedită la Grădina Botanică FOTO
30/10/2017 06:08

Au fost expuse 130 eşantioane de fructe şi seminţe care provin de la specii cultivate in diferite secţii, grupate in funcţie de zonele de origine biogeografică şi insoţite de planşe cu explicaţii refe ...

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” a primit Crucea Casei Regale
28/10/2017 06:49

În numele Majestăţii Sale Regele Mihai I, festivitatea a fost oficiată de custodele Coroanei, Principesa Margareta, in prezenţa Alteţelor Regale, Principele Radu şi Principesa Maria. Întaiul I ...