S3010022
S3010170
poza CNGI
S3010009
Picture 084
Picture 083
Picture 082
Picture 080
Picture 078
Picture 078

Dimensiune font:

ŞCOALA IEŞEANĂ – EVENIMENTE, VALORI, DEVENIRE

| 29-03-2013 05:01

 

 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi îşi are originea într-un liceu apărut din nevoia de a da pregătirea pedagogică necesară celor care îşi alegeau cariera de profesor, fiind continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi, înfiinţat în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte.

Din 1899, şcoala de aplicaţie şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar activitatea ei nu a înregistrat nicio sincopă. Astfel, în 1923, instituţia apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Ca o recunoaştere a tradiţiei, în 1966 Liceul „G. Ibrăileanu” devine liceu pilot la nivel naţional pentru învăţarea limbilor străine.

În 1990, la ciclul liceal, alături de profilul real, se introduce şi profilul uman (limbi moderne şi limbi clasice). În perioada 1990-2004, este singurul liceu din Moldova unde se studiază aprofundat limbile latină şi greacă veche. Din motive ce ţin de reforma învăţământului, din 2004 s-a renunţat la specializarea limbi clasice, lărgindu-se,  în schimb, paleta limbilor străine moderne.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” devine Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”.

Anual, sunt şcolarizaţi peste 1.000 de elevi în cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar din anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, colegiul a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine (GPN 16 Iaşi şi GPN 14) şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba. Totodată, instituţia noastră este şcoală pilot în cadrul Proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – SCAN (Proiect POSDRU derulat în perioada 1 august 2010–31 iulie 2013).

Răspunzând comenzii sociale, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi-a modelat politica de şcolarizare incluzând în oferta sa educaţională specializări solicitate de piaţa muncii: matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale, filologie intensiv engleză/ franceză şi bilingv engleză/franceză. Se studiază, de asemenea, şi alte limbi de circulaţie internaţională - germană, italiană, spaniolă. În vederea unei integrări sociale armonioase, instituţia oferă posibilitatea de a urma numeroase şi variate cursuri opţionale.

Activitatea extraşcolară se derulează într-o mare diversitate de forme: parteneriate, concursuri, festivaluri, simpozioane, expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite la obiective culturale, proiecte naţionale şi internaţionale, festivităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.

În viaţa şcolii, un aport deosebit îşi aduce Asociaţia ELPAR (Asociaţia elevi-părinţi-profesori).

Eforturile tuturor celor implicaţi în activitatea instituţiei (elevi, profesori, părinţi, comunitate locală) au fost răsplătite prin acceptarea în Alianţa Colegiilor Centenare (2009), prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” (2007 şi 2010), a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” (2010) şi a Distincţiei „Gheorghe Asachi” (2012), confirmând aşadar tradiţia instituţiei noastre ca şcoală de elită.

Întreaga activitate a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi este subordonată ideii de modernitate, de aliniere la valorile europene ale educaţiei, fundamentată însă pe o lungă tradiţie şi având ca model permanent activitatea novatoare a iluştrilor profesori ai Şcolii de Aplicaţie şi a foştilor elevi, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare: Ioan Găvănescul, Simion Mehedinţi, Vasile Pavelcu, Ștefan Bârsănescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Voitinovici, Adrian Marino, Dan Hăulică, Theofil Simenschy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construită în anul 1960, într-un cartier nou din zona industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de Şcoala Medie nr. 5. Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de Şcoala „Otilia Cazimir”.

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună repede în Iaşi, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de excepţie. Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui entuziasm deosebit, manifestat de un colectiv didactic competent, iar ştafeta muncii s-a transmis de la o generaţie de dascăli la alta.

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare, unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografilor de la Casa memorială.

Întreaga activitate din instituţie este organizată astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele pe care le oferă discipolii ei.

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei.

Cultura organizaţională conturată în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituţii de a fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. Activităţi şi amintiri sunt păstrate şi publicate în revistele reprezentative ale şcolii, „Otiliana” şi „Micul ecologist”, ca şi în publicaţia ce reuneşte lucrările participanţilor la simpozionul pe teme ecologice devenit deja tradiţie în şcoala noastră.

Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” reprezintă o instituţie legată definitiv de istoria comunităţii ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a jumătate de secol de activitate didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în slujba culturii.

Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de Excelenţă a Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate.

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi a realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea aici.

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: ,,OM”.

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate, pentru care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi dorinţa de afirmare au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli.

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul cu speranţă. 

 

Director,

prof. Cătălina Holic

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

 

 

prof. Constantin Chirilă

Director,

COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI


 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

ECOPIAŢA S.A. IAŞI organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri şi spaţii comerciale: - teren 16mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 09.10.2017 - ora 9.00; - teren 25mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 09.10.2017 - ora 9.15; - terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 09.10.2017 - ora 9.30; - spaţiul comercial S7 (907mp) - Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 - ora 10.00 (acest spaţiu se poate închiria şi fracţionar); - spaţiul comercial S2 (41,28mp) - Piaţa Tătăraşi Sud, pe 09.10.2017 - ora 10.30; - spaţiul comercial S4 (38mp) – Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 – ora 11.30; - spaţiul comercial S9 (48,21mp) - Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 - ora 12.00; - spaţiul comercial S6 (28,65mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 – ora 12.30; - spaţiul comercial S22 (32,24mp) - Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 - ora 13.00; - spaţiul comercial S25 (30mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 – ora 13.15; - spaţiul comercial S11 (38,43mp) – Piaţa Hala Centrală pe 09.10.2017 – ora 13.30; - spaţiul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 09.10.2017 – ora 14.00. Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data şi ora de începere a fiecărei licitaţii. Informaţii suplimentare la tel. 0372/767837.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Super A Plus K S.R.L., cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 432, jud. Galați, înregistrată la O.R.C. Galați sub nr. J17/1789/1994, cod identificare fiscală RO 5933965, numită potrivit Sentinței civile nr. 360/2016 din data de 22.11.2016 pronunțată de Tribunalul Galaţi, Sectia a II-a Civila, în dosarul nr. 6057/121/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 03.10.2017, ora 14.00, a activelor S.C. Super A plus K S.R.L. Galați, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ – Denumire şi descriere activ – Valoare de evaluare (preţ fără T.V.A.*) – Valoare de pornire a licitaţiei (preţ fără T.V.A.*) Activ 1 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, zona Bariera Traian, str. George Coșbuc, nr. 432-434, jud. Galați, compusă din: -teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 479 mp, înscris în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 pe care se află construcția 1. clădirea C1 magazin de piese auto (cu utilizarea de spații birouri), cu regim de înălțime P+E, în suprafață construită de 110 mp înscrisă în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 2. corp C2 stație peco cu regim de înălțime P, cu suprafața construită de 244 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 – construcție demolată conforma utorizației de desființare nr. 442/30.07.2013. –633.800,00 lei – 633.800,00 lei Activ 2 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, zona Bariera Traian, str. Traian, nr. 444, jud. Galați, compusă din: - teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 195 mp, înscris în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 157709/Galați), și cota indiviză de teren în proprietate în suprafață de 89,90 mp din terenul intravilan în suprafață de 2.930 mp înscrisă în cartea funciară nr. 101137/Galați, cu nr. cad. 20974, ce constituie curte de acces pentru cele 37 depozite (terenul este deținut în cote indivize) pe care se află: 1. Corp C1 – depozit nr. 42 cu regim de înălțime P+1E, în suprafață construită de 75 mp (la parter compus din 4 camere respectiv birou, grup sanitar, casa scării și depozit; la etaj birou) înscrisă în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 17709/Galați) 2. Corp C2 – Platformă cu suprafață de 120,20 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 157709/Galați) – 101.500,00 lei – 101.500,00 lei Activ 3 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, str. Unirii, nr. 181, jud. Galați, compusă din: - teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 2.504 mp (2.560,45 mp suprafața din acte) înscris în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285 pe care se află construcțiile 1.clădirea C1 spațiu comercial cu regim de înălțime P+E+M în suprafață construită de 250 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285, 2. clădirea C2 spălătorie auto cu regim de înălțime P+E în suprafața construită de 199 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285 3. corp C3 – magazie metalică, cu regim de înălțime P, în suprafață construită de 198 mp – extratabular. – 2.460.600,00 lei – 2.460.600,00 lei Activ 4 – Proprietate imobiliară rezidențială (turistică) – imobil situat în intravilanul orașului Predeal, str. Nicolae Bălcescu, nr. 32B, jud. Brașov, înscris în CF individuală 33990/N Brașov, cu nr. topo 13480/20/3, identic cu nr. cad. nedefinitiv 882, compus din teren în suprafață de 173,70 mp și construcție D+P+E+M, (Vila nr. 3), având demisol, în suprafață utilă totală de 35,48 mp cu: garaj cu suprafață utilă de 19,55 mp, adăpost ALA cu suprafață utilă de 9,62 mp, hol și casa scării cu suprafață utilă de 6,31 mp; parter, în suprafață totală de 72,29 mp și suprafață utilă de 49,79 mp cu: camera de zi cu casa scării cu suprafață utilă de 31,91 mp, bucătărie cu suprafață utilă de 10,88 mp, baie cu suprafața utilă de 3,37 mp, vestibul cu suprafața utilă de 3,63 mp, terasă cu suprafață utilă de 13,83 mp, terasă cu suprafața utilă de 8,67 mp; etaj cu suprafață totală de 76,72 mp și o suprafață utilă de 60,14 mp cu: camera de zi cu suprafața utilă de 17,68 mp, două dormitoare cu suprafața utilă de 11,90 mp (fiecare), baie cu suprafața utilă de 6,14 mp, baie cu suprafața utilă de 3,77 mp, hol cu casa scării cu suprafața utilă de 8,75 mp, balcon cu suprafața de 10,79 mp, balcon cu suprafața de 5,79 mp, și mansardă în suprafață totală de 70,41 și suprafață utilă de 57,45 mp cu: camera de zi cu casa scării cu suprafață utilă de 57,45 mp, balcon cu suprafața de 6,48 mp și balcon cu suprafața de 6,48 mp. – 148.000,00 EURO - 148.000,00 EURO (contravaloarea în lei la data plății) Activ 6 – BULDOEXCAVATOR KOMATSU, TIP WB93S5E0, PUTERE MOTOR 99,20 CP, NR. IDENTIFICARE KMTWB024V77F20209, MASA TOTAL MAXIM AUTORIZATA 9.350 KG, CLINDREE 4485 CM3, CULOARE GALBEN, AN PIF - 2007, NR. INREGISTRARE GL 1474. Dotari: adancime max. de excavare 6.055 mm; greutatea operationala 8.000 kg., viteza max. deplasare 40 km/h, brat telescopic, circuit hidraulic pentru picon, cupa 4x1, cupa de excavat 600 mm, cupa pentru excavat 300 mm, cupa pentru excavat 800 mm, picon hidraulic Indeco tip HP500, placa compactoare (360 kg/580x660 mm), foreza hidraulica cu burghiu elicoidal D=500 mm/L=1,5 (circuit foreza inclus), sistem de monitorizare prin satelit Komtrax – 81.600,00 lei – 77.520,00 lei Activ 7 – BULDOEXCAVATOR KOMATSU, TIP WB93S5E0, PUTERE MOTOR 99,20 CP, NR. IDENTIFICARE KMTWB024A77F20485, CLINDREE 4485 CM3, CULOARE GALBEN, AN PIF - 2010, NR. DE INREGISTRARE GL 1551. Dotari: greutate operationala 8.050 kg, brat telescopic, cupa multifunctionala 4x1, cupa de excavare cu latimea de 600 mm, cupa pentru santuri trapezoidala 300x700x1200 mm, circuit hidraulic pentru picon, sistem de monitorizare prin satelit Komtrax. – 106.500,00 lei – 101.175,00 lei Activ 8 – Autoturism DACIA, caroserie AA berlina, tip sd/lsdj4/lsdj4p/logan, nr. identificare UU1LSDJ4P45154440, putere/turatie 55 kw/4000 (75 cp), sursa de energie motorina, cilindree 1461 cm3, număr locuri 5, data primei înmatriculări în România 08.06.2011, an fabricație 2011, norma de poluare euro 5, nr. de inmatriculare B-32- HLB – 15.100,00 lei – 12.080,00 lei În cadrul licitaţiei, unde este cazul, se vor aplica prevederile art. 141 alin. 2 lit. f din Legea nr. 571/2003, coroborată cu H.G. nr. 44/2004, actualizate prin O.U.G. nr. 58/26.06.2010, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „...livrării de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 02.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 02.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00–16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro şi la numerele de telefon: 0232/243864, 0757544544. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Practician în insolvență, Lucian Andronic
 
Proiect internaţional încheiat cu succes, la Colegiul ,,I. C. Ştefănescu” FOTO -VIDEO

La eveniment a fost prezent şi primarul Mihai Chirica, impreună cu inspectorul Discipline Tehnice, din cadrul ISJ, Claudia Tănase, care au gustat din preparatele elevilor, sub indrumarea lui chef Fuad Snu ...

„Urban Up!” - ateliere despre mediul construit, destinate elevilor

Susţinut de un mare lanţ de supermarketuri, proiectul a fost selectat in urma unui concurs pe teme educaţionale. Acesta vizează 1.000 de liceeni cu varsta intre 15 şi 18 ani, din 7 oraşe ale Romaniei, car ...

Agronomia a dat startul anului universitar la Iaşi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară (USAMV) ,,Ion Ionescu de la Brad” a deschis ieri, 18 septembrie, noul an universitar, păstrand tradiţia din anii anteriori cand Agronomia dev ...

„Caracatiţa” auxiliarelor loveşte direct în elevi

Reprezentanţi ai inspectoarelor şcolare au verificat recent elevi dintr-o şcoală din centrul Bucureştiului pentru a cerceta dacă au materiale didactice auxiliare şi dacă respectă astfel ordinul Ministe ...

Elevii contestă calendarul Bacalaureatului

Potrivit elevilor, această modificare a calendarului este nefavorabilă in desfăşurarea examenului de Bacalaureat şi nu există niciun argument prezentat pentru care s-a luat această hotărare. Mai mult, M ...

Lecţii de gătit de la un maestru bucătar FOTO-VIDEO

 În perioada 15-21 septembrie 2017, Chef Fuad Snudu din AbuSnan, Israel, ii va iniţia pe elevii de la Ştefănescu in tainele bucătăriei internaţionale, pornind, impreună cu aceştia, intr-o că ...

Simpozion internaţional la Universitatea Tehnică

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Maricel Popa, a participat ieri la deschiderea simpozionului dedicat modelării şi testării conversiei, la Universitatea Tehnică din Iaşi. „Este o onoar ...

Ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare, promovată de elevii de la Informatică

Liceul Teoretic de Informatică ,,Grigore Moisil” din Iaşi s-a inscris in cea de-a X-a ediţie a concursului naţional pentru liceeni ,,Euroscola” cu proiectul de campanie intitulat sugestiv ,,Măn ...

Cultura Cucuteni, promovată de elevii de la „Cantemir”

În perioada 7-8 septembrie 2017, impreună cu profesorii coordonatori, aceştia au fost la sediul din Tătăraşi al Asociaţiei „Salvaţi copiii” pentru a promova Rezervaţia arheologică Cuc ...

Selecţie pentru admiterea la Centrul de Excelenţă

Vor fi formate cate două grupe la fiecare nivel, din 24 de elevi. Testarea va avea loc sambătă, 23 septembrie, la ora 9.00, la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” din Iaşi. Elevii vor putea s ...