niuc_73124100

Dimensiune font:

ŞEFII Poliţiei Capitalei au demisionat, 22 de poliţişti anchetaţi

| 12-01-2018 20:33

Şeful Poliţiei Capitalei, chestorul Nicu Dragoş Orlando şi adjunctul său, comisar-şef Marius Ştefan, şi-au anunţat demisiile, vineri seară, din considerente de onoare, ca urmare a scandalului legat de poliţistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Informaţia apare în raportul întocmit de şeful Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu şi înaintat vineri premierului Mihai Tudose.

 

 Raportul şefului Poliţiei Române anunţă o serie de sancţiuni, de la cercetări preliminarii până la cercetări disciplinare.

Astfel, s-a început cercetarea preliminară cu privire la săvârşirea unor posibile abateri profesionale împotriva chestorului Mihai Marius Voicu, adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române şi a lui Nicu Dragoş Orlando, directorul Direcţiei Generale a Poliţiei Capitalei.

Alţi 20 de poliţişti sunt cercetaţi disciplinar, fiind bănuiţi că, de-a lungul anilor, l-ar fi protejat pe poliţistul suspectat în 15 cazuri de abuz sexual.

Între aceştia se află superiorii lui Eugen Stat, comisarul şef Rene Emanuel Vornicu (şeful direct) şi comisarul Victor Gîlceavă, şeful Brigăzii Rutiere a Capitalei. Cercetat disciplinar este şi un angajat al Biroului de Psihologie, precum şi 8 alţi poliţişti. 7 poliţişti de la secţia 22 şi 2 de la secţia 18, secţiile arondate zonelor unde au avut loc agresiunile, sunt şi ei cercetaţi disciplinar.

La sfârşitul lunii septembrie 2017, chestorul de poliţie Nicu Dragoş Orlando a fost împuternicit să exercite funcţia de director general al Poliţiei Capitalei, după ce fusese adjunct.

Ofițerul și-a început activitatea în 1997, ca ofițer operativ la Poliția Rutieră a Capitalei. Ulterior, a fost șef birou și șef serviciu, iar din 2008 a fost adjunct al șefului Brigăzii Rutiere, acolo unde lucra şi poliţistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie şi alte agresiuni sexuale. Din 2010 și până în 2015, Nicu Dragoş a ocupat scaunul de șef al acestei structuri.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip “ferma creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice– Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 303.650 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc. – Preț de pornire lei - fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 244.922 2 – Vidanjă TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 62.640 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 43.622 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 09, 16, 23 și 29.11.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA– pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru reprezentantul societății cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiune) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL anunţă în datele de 9.11.2018; 23.11.2018; 7.12.2018; 21.12.2018; orele 12.00, organizarea la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, cam. 13-14, a licitaţiilor publice cu strigare pentru debitoarea SC ALFINCOOL SA, situată în Iaşi, str. Platou Abator nr. 5, vânzarea pe ansamblu imobiliar din Iaşi, str. Abator nr. 5 format din: Teren 21200 mp pe care sunt edificate construcţii: C1 Post trafo nr. inventar 3131 C3 Cabină Poartă nr. inventar 1518 C4 Cabină basculă nr. inventar 5112 C5 Anexă depozit nr. inventar 1504 C6 Depozit spirt vrac nr. inventar 1504 C7 Atelier preparare P+2E nr. inventar 1518 C8 Atelier îmbuteliere P+1E nr. inventar 1520 C9 Depozit produse finite nr. inventar 1522 C10 Hală fabricaţie P+2E nr. inventar 1501 C11 Staţie hidrofor nr. inventar 1523 C12 Atelier+Garaje+Magazii nr. inventar 1523 C13 Depozit cereal nr. inventar 1411 C14 Depozit carburanţi nr. inventar 1517 C15 Pavilion administrative nr. inventar 1502 Pe teren sunt edificate şi alte constructii (depozit borhotformat din cistern, depozit de brut-cisterne, birouri desfacere, puţ apă şi pompe, beci, staţie epurare) neintabulate care au fost luate în considerare în evaluarea proprietăţii. Preţul de vânzare al ansamblului imobiliar - 1.109.000 euro fără TVA. Prețul se va achita la echivalentul în lei din ziua efectuării plăţii. Cei interesaţi se vor adresa la sediul lichidatorului sau la tel. mobil 0774006236; 0723366786; 0747059149.
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Darex Trade S.R.L., cu sediul social în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 308, jud. Bacău C.U.I. 30442730 nr. de înreg. O.R.C. J 04/684/2012, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței nr. 243/12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 3761/110/2017, anunţă scoaterea la vânzare, individual, prin licitaţie publică cu strigare la data de 12.11.2018, ora 13.00, în conformitate cu Strategia de vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.09.2018 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.*) SEMIREMORCĂ, CAROSERIA CAMION CU PRELATĂ, MARCA SCHMITZ, TIP S01, AN FABRICAŢIE 1996, NR. IDENTIFICARE WSMS6080000079206, BC-07-PSS, MASA PROPRIE 6960 KG, MASA MAX. ADMISIBILĂ 39000 KG, – 9.760,00 lei – 9.760,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.11.2018, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 12.11.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditorilor din data de 20.09.2018. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 11.11.2018, ora 13.00, documente prevăzute în caietul de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–13.00, până pe data de 11.11.2018, ora 13.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
CUTREMUR în urmă cu câteva minute: Magnitudinea anunțată de seismologi
20/11/2018 21:38

Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs marti seara, la ora 20.56, in judetul Buzău, zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica P ...

MAE a emis ATENȚIONARE de călătorie în Franța: Se așteaptă VIOLENȚE, PROTESTE și BLOCAJE
20/11/2018 18:06

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii romani care se află, tranzitează sau doresc să călătorească in Republica Franceză că sunt in curs de organizare acţiuni de protest, cu blocaje in m ...

Wizz Air introduce noi zboruri din Cluj. De la ce valoare pornesc preţurile biletelor
20/11/2018 16:12

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Wizz Air, compania aeriană sărbătoreşte cea de-a şaptea aeronavă Airbus A320 care se alătură bazei sale din Cluj-Napoca şi lansarea unei noi rute ...

Mureşan: Preşedinţia română a UE, blocată dacă nu adoptăm bugetul Uniunii până la finalul anului
20/11/2018 15:00

 Avertismentul vine după ce Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri ai Uniunii Europene (UE) nu au ajuns incă la un acord privind Bugetul Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019, iar perioada de c ...

 

Cum se va tranşa noul conflict dintre PREŞEDINTE-Guvern. Precedentul din 2008 şi ce a decis atunci CCR
20/11/2018 14:10

 Curtea Constitutionala a decis, in 2008, că preşedintele Romaniei are dreptul să refuze o singură dată propunerea de numire a unei persoane in funcţia de ministru şi că Guvernul este obligat să n ...

Miorița de 2018. Motivul pentru care ciobanii din Tulcea amenință că își vor îneca oile în Dunăre
20/11/2018 13:27

 Totul a pornit in comuna Grindu, al cărei primar ar refuza să pună in aplicare o hotărare judecătorească prin care mai multe hectare de islaz ar trebui să ajungă la ciobanii din localitate. Cum ac ...

România, sub cod galben de vreme severă! Care sunt zonele afectate de fenomenele meteo extreme
20/11/2018 12:55

UPDATE 00:19 - Cod galben de ceaţă pentru cinci judeţe din sudul ţării, valabilă in orele următoare. Potrivit meteorologilor, pană marţi la ora 2:00, in judeţele Prahova (zona joasă), Argeş (zona jo ...

MONITORUL APĂRĂRII | Germania opreşte exporturile de armament către Arabia Saudită din cauza asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi
20/11/2018 11:44

 "În prezent, nu mai există exporturi de armament din Germania spre Arabia Saudită", a transmis luni după-amiază Ministerul german al Economiei. "Interzicerea exporturilor va fi a ...

Dan Andronic: Dragnea seamănă mai mult cu Ţepeş decât cu Ceauşescu
20/11/2018 11:30

 "Liviu Dragnea si-a eliminat toti adversari care au răsărit in PSD. De cand a preluat puterea la partid nu a iertat pe nimeni. A aplicat principiul smecheresc -" Cine miscă, miscă-n briscă& ...

Ivanka Trump, consilier prezidenţial şi fiica preşedintelui SUA, a utilizat un cont privat de e-mail în activităţi oficiale-presă
20/11/2018 11:21

 În cazul in care se confirmă informaţiile vehiculate de presă, Ivanka Trump ar putea fi acuzată de incălcarea reglementărilor din SUA privind registrele publice. În timpul campaniei ele ...