1holban - Daniela Oatu1

Dimensiune font:

Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert

| 09-09-2017 06:00

 Daniela Oatu are o relaţie specială cu cititorul poeziei sale din volumul de debut, Eternitate fragilă (2003), ca şi din a doua sa carte, Fantasmele Versului Rău (Editura Timpul, 2017); cititorul e interlocutorul, fratele, seamănul, constructorul şi relansatorul poemului, îngerul de vis-à-vis şi cel alături de care vorbeşte şi tace, scrie despre sine şi lume, abordează teme "mari", dar punctează şi notaţii într-un jurnal liric al stărilor, sentimentelor, neliniştilor fiinţei interioare, aşa cum se spune explicit în poemele care deschid cartea debutului: "Cu nemurirea pe umeri/ cîte vîsle, cititorule,/ în bătaia muzei,/ cîte vîsle,/ pînă la ieşirea aceasta în larg.../ De cîte ori m-am aruncat/ în cuvîntu-nspumat/ căutîndu-mă, căutîndu-te.../ În cîntecul lui ţi-am rezervat un loc.../ Pînă la ieşirea aceasta în larg/ cîte vîsle, cititorule,/ cîte vîsle.../ Am tocmit duminicile/ lucrătoare cu ziua.../ Tu stai confortabil, în lojă,/ în ropotul de aplauze/ nu e loc pentru un naufragiu/ Poemului îi merge bine/ din spuma lui s-a-ntrupat/ Dumnezeu" (Spumă dumnezeiască). 

 

 Acest "pact" cu cititorul, prezent în atîtea paradigme lirice, în cărţile Danielei Oatu nu prevede doar mărturisirea, cînd cititorul e confesorul vocii lirice; e încă mai mult, cum se vede şi în Fantasmele Versului Rău, o invitaţie la dialog şi lectură, dar şi oferta de a construi împreună universul poetic, iar cititorul e însoţitorul într-o călătorie la marginea lumii văzute spre dincolo, înspre ceea ce nu se vede cu privirea care patinează pe deasupra lucrurilor: "Domnule Cititor,/ scuzaţi-ne/ puteţi reveni altădată/ Poezia e ocupată/ trebăluieşte de zor.../ De pildă,/ acum cu ambele mîini/ ţine/ versurile de peste an / bine/ să nu ne dispară fericirea/ dintre paranteze/ doar a înţeles că/ pînă şi muntele se teme uneori/ de propriul pisc/ ce să mai vorbim de/ fugara glorie a poetului/ mereu a altora.../ Domnule Cititor, grăbiţi-vă/ (urcaţi în ea neapărat)/ că navighează încă pe uscat/ corabia-i ajunsă la stele/ şi veţi vedea/ că nici măcar luna plină/ nu mai este în centrul atenţiei" (Domnule Cititor).

Poezia Danielei Oatu este o continuă căutare a spaţiului de identificare, acolo unde fiinţa interioară se regăseşte pentru a se recompune; acesta e, în Eternitate fragilă, colţul de poveste al copilăriei, pîndit, însă, de neliniştea (pe)trecerii vîrstelor: "Copilul aşază mugurii în şir indian/ Scînceşte leagănul putred/ îndesîndu-i anii-n ghiozdan./ Răsfoieşte pomii cu filele colorate/ Tolănite-s în iarbă/ visele toate./ La fiecare colţ de poveste/ cîte un zmeu de hîrtie/ îl aleargă, îl aleargă din copilărie./ În lacrima lui/ vîrstele cad în neştire" (Ani în ghiozdan). În colţul de poveste se adună, apoi, visul şi iubirile adolescenţei, într-un dialog, adesea, cu himerele, repere biografice, cum, în Vitrinele somnului e data naşterii, de cînd se rostogoleşte "basmul vieţii", fotografii ale unui album de familie de pe care scutură pulberea uitării, (re)descoperind mereu mielul alb al copilăriei: "De la o vreme mielul alb al copilăriei/ îmi sare peste lacrimă şi paşte departe,/ departe,/ departe.../ Pîrguitele-mi chemări au miezul încă umed.../ Ce mînă nevăzută-l goneşte mereu/ spre rezervaţiile altui suflet?.../ Împiedicată-n aşteptare/ lacrima-mi creşte tot mai deasă./ Ce îmblînzire să mai inventez?/ Mi-aş priponi inima/ de umbra lui slobodă…" (Rezervaţii de suflet). Celălalt orizont, de dincolo de castelele, "perna de vise", zmeul de hîrtie şi pajiştile pe care zburdă slobod mielul alb al copilăriei este al unei vieţi virtuale, cu năruirea viului în cartonul butaforiei ("Ni s-a modernizat/ conştiinţa/ subit,/ dureros.../ Prin internet achiziţionăm/ stele de duzină,/ gînduri de prisos:/ o pereche de gene pentru vis,/ să nu rămînă ecranul nopţii deschis./ Peşti deprinşi cu-notul pe uscat,/ trupul nufărului în nămol vindecat,/ colivii pentru aripa cîntecului", scrie Daniela Oatu în Gene pentru vis), unde păpuşile încep să lăcrimeze, însoţind ieşirea din vîrsta de aur pentru a pătrunde în aceea de fier, iar sufletul trist e turnat într-o ceaşcă pentru a-i fi sorbită încet otrava: "dulcele" de altădată se risipeşte în "amarul" atoatecuprinzător, iar oglinda e spartă: "În lumina spartă-i/ vidul vărsat./ Cenuşa îţi îngroapă/ chipul întunecat./ ţi-ai lăsat în oglinzi/ mîngîierea .../ Risipit mă atingi.../ Se retrage marea/ în spume/ Cioburi îmi caută/ urma prin lume" (Mîngîierea oglinzii): e vremea să-mi pun lacăt vîrstei, scrie Daniela Oatu în Lacrima gînditoare.

După ce va fi pus lacăt pe vîrsta de aur a copilăriei, fiinţa se transferă în poem, celălalt spaţiu de identificare pe care îl explorează în Fantasmele Versului Rău; poemul păstrează suma intactă a virtualităţilor zonei securizate de refugiu, e, asemeni copilăriei, locul fiinţial, e acasa nouă: "Bate... bate... O fi vreun înger, poate.../ Spune-i că nu sunt acasă-n carte...", spune poetul cititorului său. Poemul e locul unde fiinţa se uită, se ascunde şi se abandonează cu voluptate, în siguranţa şi intimitatea unui spaţiu protejat, asemenea scoicii sau cochiliei melcului, două metafore frecvente în textele volumului: aici,elev care refuză să crească, poetul caută "sălbăticiunile fiinţei noastre tentaculare" şi (re)compune un "basm" cu Versul cel Rău, o lume cu fiul omului de zăpadă, cu o stradă care se cheamă Johann Strauss, cu împăraţi, mere de aur şi Prîslea, îngeri, căluţi de lemn şi o poşetă de rouă, unde ploaia e "hoţomană", vîntul, "indisciplinat" şi soarele e "bosumflat": în fapt, fiinţa face şi în Fantasmele Versului Rău aceeaşi experienţă a despărţirii şi, deopotrivă, a mistuitoarei căutări a vîrstei de aur din "versul de lapte" care se copilăreşte, chiar dacă pîndit de corbul lui Poe şi albatrosul lui Baudelaire: "La clasa pregătitoare/ învăţătoarea poartă aripa dreaptă/ a corbului lui Poe/ apoi aripa stîngă/ a albatrosului baudelairian/ desenînd bastonaşe, cercuri.../ Cei doi colegi de bancă/ s-au învoit pentru/ următoarea lecţie de zbor/ cînd liniuţa de unire/ desparte poemul de cuvînt,/ pămîntul de pămînt" (Lecţii de zbor).

În scoica poemului din Fantasmele Versului Rău e o lume cu străzi şi semafoare fixate pe culoarea roşie a interzicerii trecerii "dincolo", structurată pe dimensiunile unui scenariu mitologic de uz propriu, în care miturile îşi scriu memoria: zeiţa akkadiană Aruru care va fi modelat din lut pe Enkidu, Dai Feng, zeul chinez al fericirii şi norocului, Afrodita care "lipeşte" Butoiul Danaidelor, cum se spune în Captivitate, Ostara, zeiţa scandinavă şi germanică a dimineţii ("Mi-e drumul tot mai greu la-ncheieturi/ dar Ostara/ la fiecare pas/ mă desface de toate negurile/ în timp ce/ lipită de pereţii sufletului/ tot mai fragili/ umbra chipului tău înfloreşte", scrie Daniela Oatu în Provizorat) sînt "figurile" lirice care însoţesc poetul ce se închipuie felinar în "templul lui Zoroastru", (re)făcînd, altfel şi într-o altă ordine, experienţa Sarei, femeia lui Lot din Vechiul Testament, care refuză să uite casa din Sodoma năruită de mînia Lui şi va fi pedepsită, transformată într-un stîlp de sare: "Cînd se-ntinde somnoros răsăritul/ pînă vis-à-vis de-această viaţă/ înrourîndu-ne mîinile iertătoare,/ Cînd fug portretele din ramă/ Cine-mpacă străzile certate/ şi le-adună-n Babilon pe toate?/ Versul meu cel Rău - de bună seamă.../ Stă în umbra drumului să ne-aprindă urmele/ Cînd glumeşte moartea cu vecinul de la parter/ Doamne, singură între patru planete recunosc/ şi eu m-am uitat înspre Sodoma şi Gomora/ asemenea femeii lui Lot/ Deci, Doamne, sunt gata să mă lepăd de mine/ însămi, da’/ Doamne, de Versul cel Rău nu mă lepăda!" (Singurătate): poemul nu este al stîlpului de sare, ci al fiinţei care, însoţită de cititorul-partener, călătoreşte cu Versul cel Rău, tovarăşul de viaţă, în ţinutul trolilor, în neguroasa Scoţie, la Iasnaia Poliana ori în Olimp, într-un jurnal liric al drumurilor povestite în epistole trimise "dragului meu, Bi", căutînd fanta pe unde să scape din corsetul unui veac "străin" spre "terasa" departelui, într-un alt spaţiu de identificare după ce copilăriei i s-a pus lacăt, iar poemul a eşuat în lumea virtuală, în deriziunea manelelor, a Click-ului şi pozelor din revista "Playboy": "Dragul meu, Bi,/ Ce să-ţi mai scriu/ şi aici se face uneori tîrziu/ locuiesc la acelaşi Veac în chirie/ bate palma cu norocul/ ronţăie pizza pe stomacul gol/ intră încălţat în sufragerie/ nu oferă flori/ nu citeşte poezii/ (doar cîte un Click/ sau o revistă Playboy)/ refuză invitaţii la teatru/ spectacole/ cîte libertăţi ne-au înlănţuit/ nu are chef de plimbare-n Copou/ (am auzit că Plopii fără soţ/ i-au ros zgarda)/ butonează aproape nonstop/ la laptop./ Dă la refuz/ muzica house, manele/ îi bat vecinii în calorifere.../ E timpul să mă desprind/ de el/ ca de-o etichetă necredincioasă/ să mă îndrept/ spre terasa din galaxie/ că îngerul şi-a aşezat deja ceasul pe masă.../ Ştia bine, mama - vezi bine - / Veacul acesta nu-i pentru mine!" (Veacul acesta): într-un alt veac, pe o terasă din galaxie se va regăsi, nu mă îndoiesc, Daniela Oatu, un poet cu totul remarcabil. Ioan Holban

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, cu sediul social în mun. Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, CUI 14413970, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/430/2003, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței civile nr. 566/30.03.2016, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 3517/99/2015 (165/2015), anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 21.05.2018, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 15 iunie 2018, ora 14.00, a activelor S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, astfel: Nr. crt. – Denumire și descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 1 – Teren intravilan, St. 9.045,39 mp și Clădiri industriale, St. construită 2.568,68 mp, amplasate în mun. Iași, zona industrială "Țuțora”, Sos. Iași - Tomești, km. 1 (zona periferică, fostă Calea Chișinăului, nr. 10), jud. Iași, dispune de utilități, proprietatea este învecinată la N - Sos. Iași-Tomești, E – Pieta SRL, S – CFR, are deschidere frontală la Sos. Iași-Tomești, proprietatea este pretabilă pentru activități industriale, compusă din: 1. Teren intravilan, St. 158 mp (categoria de folosință altele) și C1 Clădire Depozit, St. construită 158,17 mp, St. utilă 102,99 mp, parter. (CF. 130740/Iasi, nr. cad. 3129/2); 2. Teren intravilan, St. 14,24 mp (curți construcții) și C2 Clădire Birouri, St. construită 14,28 mp, St. utilă 9,90 mp, parter. (CF. 130757/Iași, nr. 3129/3) 3. Teren intravilan, St. 8.873 mp (curți construcții) și C6 Clădire Hală Depozitare, St. construită 1.103,37 mp, St. utilă 1.054,12 mp; C7 Clădire Cabină Poartă, St. construită 8,52 mp, St. utilă 7,37 mp, (CF. nr. 130756/Iași, nr. Cad. (5408/1-3129/1-3129/4)/2) 4. Platformă betonată pentru depozitare, st. 7.761,05 mp (extratabulară). – 3.872.000,00 lei – 1.300.000,00 lei Activ 3 – Teren intravilan, St. 6.954 mp și Clădiri industriale, St. construită 1.505,71 mp, amplasate în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31 A, jud. Suceava (Zona industrială “Valea Sucevei”, în spatele MES, vis-a-vis de Piața Angro), dispune de utilități, proprietatea este învecinată la NE – drum acces, SE – proprietate particulară, accesul se face pe Calea Unirii, pretabilă pentru activități industriale, compusă din: C1 – Hală Atelier St. utilă 1.428,71 mp, parter, 10 încăperi; C2 – Centrală Termică, St. utilă 77 mp; Platformă betonată, St. 5.449 mp. (CF. ned. nr. 5776/Suceava, nr. cad. 1629/2) – 2.158.000,00 lei – 971.100,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 14.06.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe data de 15 iunie 2018, ora 14.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 21.05.2018. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail secretariat@insolventa.ro, intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0232/243864, 0757545545. Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC RETROM SA, cu sediul în Paşcani, str. Moldovei, nr.17 bis, Pavilion Administrativ C1/0, jud. IaŞi, CUI 1996650, RC J22/1783/2009 - societate în faliment, dosar nr. 133/99/2010 (12/2010) pe rolul Tribunalului Iaşi, vinde în bloc prin supraofertare, conform articolului 118 al. 4 din Legea 85/2006, pornind de la preţul de 4.600.000 lei (nu se aplică TVA), următoarele bunuri: - Proprietate imobiliară industrială situată în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 17bis, jud. Iaşi, compusă din: - Teren intravilan categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 2.495,12mp, NC 858/1, înscris în Cartea Funciară Nr. 64616 (nr. CF vechi 3186) a municipiului Paşcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C1 cu destinatia de Pavilion administrativ Sc = 2.352,6 mp; C32 cu destinaţia de Scară exterioară Sc = 19,13mp; - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafaţă de 1.073,3 mp, identificat sub nr. cadastral 858/2, înscris în Cartea Funciară nr. 64615 (nr. CF vechi 3196) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C2 cu destinația de Casă poartă Sc = 8,23 mp; C3 cu destinația de Trafo Sc = 16,89 mp; C4 cu destinația de Rezervor aer Sc=22,02 mp; C5 cu destinația de Birouri Sc = 82,60 mp; C6 cu destinația de Depozit Sc = 53,24 mp; C7 cu destinația de Magazie Sc = 7,74 mp; C8 cu destinația de Trafo Sc = 44,95 mp; C9 cu destinația de Rezervor aer Sc = 25,96 mp; - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 7.058,28 mp, identificat sub nr. cadastral 858/3, înscris în Cartea Funciară nr. 64614 (nr. CF vechi 3195) a municipiului Pașcani, pe care este amplasat următorul corp de clădire: C10 cu destinația Hală producție Sc = 6.716,91 mp; - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1.294,74 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/4, înscris în Cartea Funciară Nr. 64613 (nr. CF vechi 3194) a municipiului Pașcani, pe care este amplasat următorul corp de clădire: C12 cu destinatia de Depozit Sc = 1.184,64 mp; (construcția C11 cu destinație Magazie s-a autodemolat anterior deschiderii procedurii de insolvență) - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 2608,09 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/5, înscris în Cartea Funciară Nr. 64612 (nr. CF vechi 3193) a municipiului Pașcani. - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 980,54 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/6, înscris în Cartea Funciară Nr. 64611 (nr. CF vechi 3192) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C13 cu destinația Pompe Sc = 41,33 mp; C14 cu destinația Garaj Sc=23,22 mp; C15 cu destinația Atelier întreținere Sc = 270,91 mp; C16 cu destinația Atelier auto Sc = 118,06 mp; - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 468,60 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/7, înscris în Cartea Funciară Nr. 64610 (nr. CF vechi 3191) a municipiului Pașcani, pe care este amplasat următorul corp de clădire: Hala Forjă (construcțiile C17 cu destinația Depozit Șpan și C18 cu destinația Depozit Combustibil s-au autodemolat anterior deschiderii procedurii de insolvență) - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 426,83 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/8, înscris în Cartea Funciară Nr. 64609 (nr. CF vechi 3190) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C20 cu destinația Depozit Sc = 287,21 mp; C21 cu destinația Rampă încărcare Sc=27,61 mp; (construcția C19 cu destinația Magazie metalică s-a autodemolat anterior deschiderii procedurii de insolvență) - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 871,02 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/9, înscris în Cartea Funciară Nr. 64608 (nr. CF vechi 3188) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C22 cu destinația Cantină Sc = 422,43 mp; C24 cu destinația Atelier tâmplărie Sc = 88,03 mp; C25 cu destinația Magazii Sc = 129,72 mp; (construcția C23 cu destinația Magazie s-a autodemolat anterior deschiderii procedurii de insolvență) - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 426,17 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/10, înscris în Cartea Funciară Nr. 64607 (nr. CF vechi 3189) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de clădire: C27 cu destinația Magazie repere Sc = 63,26 mp; C28 cu destinația Atelier Sc = 306,13 mp; (construcția C26 cu destinația Magazie s-a autodemolat anterior deschiderii procedurii de insolvență) - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 492,45 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/11, înscris în Cartea Funciară Nr. 64606 (nr. CF vechi 3197) a municipiului Pașcani, pe care sunt amplasate următoarele corpuri de cladire: C29 cu destinația Depozit Sc = 122,6 mp; C30 cu destinașia Bazin Sc = 35,78 mp; C31 cu destinația Atelier auto+slabare Sc = 100,77 mp; C33 cu destinația Punct reglare măsură gaz metan Sc = 8,03 mp; - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661,21mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/12, înscris în Cartea Funciară Nr. 64604 (nr. CF vechi 3198) a municipiului Pașcani. - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 49 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858, înscris în Cartea Funciară Nr. 64603 (nr. CF vechi 2032) a municipiului Pașcani. - Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 356,83 mp, identificat sub Nr. Cadastral 858/14, înscris în Cartea Funciară Nr. 64602 (nr. CF vechi 3197) a municipiului Pașcani. Supraofertele pentru achiziţionarea activului descris mai sus vor fi depuse până la 26.06.2018, orele 14.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi. Supraoferta va trebui să conţină următoarele acte: - cerere participare la licitaţia cu supraofertare prin care să ofere un preţ mai mare cu cel puţin un pas de supraofertare de 10%, respectiv un preț mai mare cu 460.000 lei; - actele de identificare ale supraofertantului, împuternicire pentru reprezentantul supraofertantului de a licita indiferent de preţul de adjudecare; - certificat constatator emis de ONRC cu maxim 30 de zile anterior datei licitației; - dovada achitării cauţiunii de 20% din valoarea supraofertei depuse; - dovada achitării caietului de sarcini de 3.000 lei. - persoanele care se înscriu la supraofertare, dar nu participă în ziua şedinţei, din motive independente de lichidatorul judiciar, pierd toate sumele depuse în contul debitoarei. Ofertantul a cărui ofertă iniţială de 4.600.000 lei a fost aprobată de către creditori va trebui să depună până la data de 26.06.2018, orele 14.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi următoarele: - cerere participare licitaţie cu supraofertare; - actele de identificare: împuternicire pentru reprezentantul ofertantului de a licita indiferent de preţul de adjudecare; - certificat constatator emis de ONRC cu maxim 30 de zile anterior datei licitației - dovada achitării cauţiunii de 20% din preţul oferit; - dovada achitării caietului de sarcini de 3.000 lei. Sumele de bani se vor depune în contul de lichidare RO50BRDE380SV43106153800 deschis pe numele debitoarei SC RETROM SA la BRD-Groupe Societe Generale. În cazul existenţei mai multor supraoferte valabil depuse preţul de pornire al licitaţiei va fi conform celei mai mari supraoferte înregistrate (cu respectarea pasului de supraofertare). Pasul de supraofertare este de 10% din preţul de 4.600.000 lei. Supraofertantul care nu oferă prin supraoferta depusă şi pasul de 10% pierde toate sumele depuse în vederea supraofertării. Desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare pornind de la cel mai mare preţ oferit (cu respectarea pasului de supraofertare) va avea loc în data de 27.06.2018, orele 14.00, la biroul lichidatorului judiciar LD EXPERT GRUP IPURL din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi. Neplata preţului la termenul stabilit (30 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei. Publicaţia de Vânzare se completează cu prevederile caietului de sarcini. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar, telefon/fax 0232/235508. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
 
„Cărţile care ne-au făcut oameni”
24/05/2018 11:03

    Sambătă, 26 mai, ora 10.30 in Aula Bibliotecii Central Universitare „Mihai Eminescu”, Iaşi are loc deschiderea conferinţei internaţionale „Cărţile care ne-au făcut oame ...

„Ne dorim o Europă încrezătoare în idealurile sale”
24/05/2018 10:02

    Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, a participat ieri, la Bruxelles, la sesiunea Cultură şi Audiovizual a Consiliului Educaţie, Tineret, Cultură, Sport, organiza ...

Începe Şotron, festivalul copilăriei
24/05/2018 09:03

    Muzeul Naţional al Literaturii Romane şi Asociaţia „Patrimoniu pentru comunitate” organizează, in perioada 1-3 iunie, in Grădina Muzeului „Vasile Pogor” şi pe strad ...

  Întâlnirile de la Junimea Scriptor
23/05/2018 10:44

  Casa de Cultură „Mihai Ursachi” aşteaptă ieşenii la o triplă lansare de carte. Este vorba despre volumul „Poezia ca act de insurgenţă. Cezar Ivănescu in arhivele Securităţii& ...

Festival de teatru contemporan
23/05/2018 08:43

    Începand din acest an, Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi prin Teatrul Studenţesc „Ludic” lansează un nou proiect menit să aducă teatrul mai aproape de tineri – Fe ...

Premieră la Naţional – Teatru de război
23/05/2018 05:42

    Duminică, 27 mai, de la ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Naţional va găzdui un spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri. Este vorba despre premiera „Teatru de război” in regia ...

CRUD, un spectacol despre tineri
22/05/2018 09:48

      Spectacolul CRUD ajunge la Iaşi, iar publicul il va putea vedea pe 23 şi 24 mai, de la ora 19.30, in Sala Uzina cu Teatru, a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, ...

Mii de persoane au stat la cozi, la Noaptea Albă a Muzeelor
21/05/2018 04:45

 * cel mai mare rand s-a format la Palatul Culturii, unde peste 1.000 de persoane au aşteptat să intre să viziteze simbolul Iaşului * una dintre piesele cele mai apreciate de cei care au dorit să vizi ...

Ziua Sfinților Constantin și Elena
21/05/2018 04:00

 * in fiecare an, pe 21 mai, Biserica Ortodoxă ii cinsteşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cunoscuţi drept cei care au dat libertate creştinismului Prin Edictul de la Milano, &Icir ...

„Poezia la Iaşi”
19/05/2018 11:49

    Ieşenii sunt aşteptaţi duminică, 20 mai, de la ora 17.00, in Parcul Copou, la deschiderea oficială a celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional „Poezia la Iaşi”. vor ...