1holban - Daniela Oatu1

Dimensiune font:

Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert

| 09-09-2017 06:00

 Daniela Oatu are o relaţie specială cu cititorul poeziei sale din volumul de debut, Eternitate fragilă (2003), ca şi din a doua sa carte, Fantasmele Versului Rău (Editura Timpul, 2017); cititorul e interlocutorul, fratele, seamănul, constructorul şi relansatorul poemului, îngerul de vis-à-vis şi cel alături de care vorbeşte şi tace, scrie despre sine şi lume, abordează teme "mari", dar punctează şi notaţii într-un jurnal liric al stărilor, sentimentelor, neliniştilor fiinţei interioare, aşa cum se spune explicit în poemele care deschid cartea debutului: "Cu nemurirea pe umeri/ cîte vîsle, cititorule,/ în bătaia muzei,/ cîte vîsle,/ pînă la ieşirea aceasta în larg.../ De cîte ori m-am aruncat/ în cuvîntu-nspumat/ căutîndu-mă, căutîndu-te.../ În cîntecul lui ţi-am rezervat un loc.../ Pînă la ieşirea aceasta în larg/ cîte vîsle, cititorule,/ cîte vîsle.../ Am tocmit duminicile/ lucrătoare cu ziua.../ Tu stai confortabil, în lojă,/ în ropotul de aplauze/ nu e loc pentru un naufragiu/ Poemului îi merge bine/ din spuma lui s-a-ntrupat/ Dumnezeu" (Spumă dumnezeiască). 

 

 Acest "pact" cu cititorul, prezent în atîtea paradigme lirice, în cărţile Danielei Oatu nu prevede doar mărturisirea, cînd cititorul e confesorul vocii lirice; e încă mai mult, cum se vede şi în Fantasmele Versului Rău, o invitaţie la dialog şi lectură, dar şi oferta de a construi împreună universul poetic, iar cititorul e însoţitorul într-o călătorie la marginea lumii văzute spre dincolo, înspre ceea ce nu se vede cu privirea care patinează pe deasupra lucrurilor: "Domnule Cititor,/ scuzaţi-ne/ puteţi reveni altădată/ Poezia e ocupată/ trebăluieşte de zor.../ De pildă,/ acum cu ambele mîini/ ţine/ versurile de peste an / bine/ să nu ne dispară fericirea/ dintre paranteze/ doar a înţeles că/ pînă şi muntele se teme uneori/ de propriul pisc/ ce să mai vorbim de/ fugara glorie a poetului/ mereu a altora.../ Domnule Cititor, grăbiţi-vă/ (urcaţi în ea neapărat)/ că navighează încă pe uscat/ corabia-i ajunsă la stele/ şi veţi vedea/ că nici măcar luna plină/ nu mai este în centrul atenţiei" (Domnule Cititor).

Poezia Danielei Oatu este o continuă căutare a spaţiului de identificare, acolo unde fiinţa interioară se regăseşte pentru a se recompune; acesta e, în Eternitate fragilă, colţul de poveste al copilăriei, pîndit, însă, de neliniştea (pe)trecerii vîrstelor: "Copilul aşază mugurii în şir indian/ Scînceşte leagănul putred/ îndesîndu-i anii-n ghiozdan./ Răsfoieşte pomii cu filele colorate/ Tolănite-s în iarbă/ visele toate./ La fiecare colţ de poveste/ cîte un zmeu de hîrtie/ îl aleargă, îl aleargă din copilărie./ În lacrima lui/ vîrstele cad în neştire" (Ani în ghiozdan). În colţul de poveste se adună, apoi, visul şi iubirile adolescenţei, într-un dialog, adesea, cu himerele, repere biografice, cum, în Vitrinele somnului e data naşterii, de cînd se rostogoleşte "basmul vieţii", fotografii ale unui album de familie de pe care scutură pulberea uitării, (re)descoperind mereu mielul alb al copilăriei: "De la o vreme mielul alb al copilăriei/ îmi sare peste lacrimă şi paşte departe,/ departe,/ departe.../ Pîrguitele-mi chemări au miezul încă umed.../ Ce mînă nevăzută-l goneşte mereu/ spre rezervaţiile altui suflet?.../ Împiedicată-n aşteptare/ lacrima-mi creşte tot mai deasă./ Ce îmblînzire să mai inventez?/ Mi-aş priponi inima/ de umbra lui slobodă…" (Rezervaţii de suflet). Celălalt orizont, de dincolo de castelele, "perna de vise", zmeul de hîrtie şi pajiştile pe care zburdă slobod mielul alb al copilăriei este al unei vieţi virtuale, cu năruirea viului în cartonul butaforiei ("Ni s-a modernizat/ conştiinţa/ subit,/ dureros.../ Prin internet achiziţionăm/ stele de duzină,/ gînduri de prisos:/ o pereche de gene pentru vis,/ să nu rămînă ecranul nopţii deschis./ Peşti deprinşi cu-notul pe uscat,/ trupul nufărului în nămol vindecat,/ colivii pentru aripa cîntecului", scrie Daniela Oatu în Gene pentru vis), unde păpuşile încep să lăcrimeze, însoţind ieşirea din vîrsta de aur pentru a pătrunde în aceea de fier, iar sufletul trist e turnat într-o ceaşcă pentru a-i fi sorbită încet otrava: "dulcele" de altădată se risipeşte în "amarul" atoatecuprinzător, iar oglinda e spartă: "În lumina spartă-i/ vidul vărsat./ Cenuşa îţi îngroapă/ chipul întunecat./ ţi-ai lăsat în oglinzi/ mîngîierea .../ Risipit mă atingi.../ Se retrage marea/ în spume/ Cioburi îmi caută/ urma prin lume" (Mîngîierea oglinzii): e vremea să-mi pun lacăt vîrstei, scrie Daniela Oatu în Lacrima gînditoare.

După ce va fi pus lacăt pe vîrsta de aur a copilăriei, fiinţa se transferă în poem, celălalt spaţiu de identificare pe care îl explorează în Fantasmele Versului Rău; poemul păstrează suma intactă a virtualităţilor zonei securizate de refugiu, e, asemeni copilăriei, locul fiinţial, e acasa nouă: "Bate... bate... O fi vreun înger, poate.../ Spune-i că nu sunt acasă-n carte...", spune poetul cititorului său. Poemul e locul unde fiinţa se uită, se ascunde şi se abandonează cu voluptate, în siguranţa şi intimitatea unui spaţiu protejat, asemenea scoicii sau cochiliei melcului, două metafore frecvente în textele volumului: aici,elev care refuză să crească, poetul caută "sălbăticiunile fiinţei noastre tentaculare" şi (re)compune un "basm" cu Versul cel Rău, o lume cu fiul omului de zăpadă, cu o stradă care se cheamă Johann Strauss, cu împăraţi, mere de aur şi Prîslea, îngeri, căluţi de lemn şi o poşetă de rouă, unde ploaia e "hoţomană", vîntul, "indisciplinat" şi soarele e "bosumflat": în fapt, fiinţa face şi în Fantasmele Versului Rău aceeaşi experienţă a despărţirii şi, deopotrivă, a mistuitoarei căutări a vîrstei de aur din "versul de lapte" care se copilăreşte, chiar dacă pîndit de corbul lui Poe şi albatrosul lui Baudelaire: "La clasa pregătitoare/ învăţătoarea poartă aripa dreaptă/ a corbului lui Poe/ apoi aripa stîngă/ a albatrosului baudelairian/ desenînd bastonaşe, cercuri.../ Cei doi colegi de bancă/ s-au învoit pentru/ următoarea lecţie de zbor/ cînd liniuţa de unire/ desparte poemul de cuvînt,/ pămîntul de pămînt" (Lecţii de zbor).

În scoica poemului din Fantasmele Versului Rău e o lume cu străzi şi semafoare fixate pe culoarea roşie a interzicerii trecerii "dincolo", structurată pe dimensiunile unui scenariu mitologic de uz propriu, în care miturile îşi scriu memoria: zeiţa akkadiană Aruru care va fi modelat din lut pe Enkidu, Dai Feng, zeul chinez al fericirii şi norocului, Afrodita care "lipeşte" Butoiul Danaidelor, cum se spune în Captivitate, Ostara, zeiţa scandinavă şi germanică a dimineţii ("Mi-e drumul tot mai greu la-ncheieturi/ dar Ostara/ la fiecare pas/ mă desface de toate negurile/ în timp ce/ lipită de pereţii sufletului/ tot mai fragili/ umbra chipului tău înfloreşte", scrie Daniela Oatu în Provizorat) sînt "figurile" lirice care însoţesc poetul ce se închipuie felinar în "templul lui Zoroastru", (re)făcînd, altfel şi într-o altă ordine, experienţa Sarei, femeia lui Lot din Vechiul Testament, care refuză să uite casa din Sodoma năruită de mînia Lui şi va fi pedepsită, transformată într-un stîlp de sare: "Cînd se-ntinde somnoros răsăritul/ pînă vis-à-vis de-această viaţă/ înrourîndu-ne mîinile iertătoare,/ Cînd fug portretele din ramă/ Cine-mpacă străzile certate/ şi le-adună-n Babilon pe toate?/ Versul meu cel Rău - de bună seamă.../ Stă în umbra drumului să ne-aprindă urmele/ Cînd glumeşte moartea cu vecinul de la parter/ Doamne, singură între patru planete recunosc/ şi eu m-am uitat înspre Sodoma şi Gomora/ asemenea femeii lui Lot/ Deci, Doamne, sunt gata să mă lepăd de mine/ însămi, da’/ Doamne, de Versul cel Rău nu mă lepăda!" (Singurătate): poemul nu este al stîlpului de sare, ci al fiinţei care, însoţită de cititorul-partener, călătoreşte cu Versul cel Rău, tovarăşul de viaţă, în ţinutul trolilor, în neguroasa Scoţie, la Iasnaia Poliana ori în Olimp, într-un jurnal liric al drumurilor povestite în epistole trimise "dragului meu, Bi", căutînd fanta pe unde să scape din corsetul unui veac "străin" spre "terasa" departelui, într-un alt spaţiu de identificare după ce copilăriei i s-a pus lacăt, iar poemul a eşuat în lumea virtuală, în deriziunea manelelor, a Click-ului şi pozelor din revista "Playboy": "Dragul meu, Bi,/ Ce să-ţi mai scriu/ şi aici se face uneori tîrziu/ locuiesc la acelaşi Veac în chirie/ bate palma cu norocul/ ronţăie pizza pe stomacul gol/ intră încălţat în sufragerie/ nu oferă flori/ nu citeşte poezii/ (doar cîte un Click/ sau o revistă Playboy)/ refuză invitaţii la teatru/ spectacole/ cîte libertăţi ne-au înlănţuit/ nu are chef de plimbare-n Copou/ (am auzit că Plopii fără soţ/ i-au ros zgarda)/ butonează aproape nonstop/ la laptop./ Dă la refuz/ muzica house, manele/ îi bat vecinii în calorifere.../ E timpul să mă desprind/ de el/ ca de-o etichetă necredincioasă/ să mă îndrept/ spre terasa din galaxie/ că îngerul şi-a aşezat deja ceasul pe masă.../ Ştia bine, mama - vezi bine - / Veacul acesta nu-i pentru mine!" (Veacul acesta): într-un alt veac, pe o terasă din galaxie se va regăsi, nu mă îndoiesc, Daniela Oatu, un poet cu totul remarcabil. Ioan Holban

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava, cu sediul în sat Vicovu de Jos, nr.62, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J33/381/1998, CUI: RO 10722344, potrivit Sentinței nr. 1549 din data de 22.11.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 8678/86/2010*/a5*, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 06.10.2017, ora 13.00, a activului S.C. Agdesy S.R.L. Suceava: Nr. Crt. – Denumire activ – Preţ evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoarea de pornire la licitație (lei fără T.V.A.) Activ 1 – Proprietate imobiliară industrială - Fabrică producere încălțăminte, având în dotare echipamente, utilaje și mașini din industria ușoară – fabricarea încălțămintei, amplasată în com. Vicovu de Jos, jud. Suceava, compusă din: - teren intravilan, cu categoria de folosință curți construcții cu suprafața de 6.500,00 mp, înscris în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702, pe care sunt edificate: - corp C1-clădire hală de producţie încălţăminte, regim înălţime P, cu suprafaţa construită de 1.470 mp, înscrisă în Cartea Funciară 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - corp C1-clădire hală producţie (sediu de birouri anexa halei de producţie) regim înălţime P+1E, cu suprafața construită de 282 mp și suprafața desfășurată de 564 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702 și mobilierul comercial; - corp C2-clădire magazie, regim de înălțime P, cu suprafața construită de 363 mp și suprafața desfășurată de 363 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30019/Vicovu de Jos, cu nr. cad. 2702; - bunuri mobile: maşini pentru croirea pielor, pentru tălpuire, finisare şi asamblarea încălţămintei (46 buc), maşini de cusut (52 buc), aparatură birotică şi masini de cusut şi de croit (nefuncţionale). Proprietatea imobiliară dispune de reţea alimentare energie electrică, reţea apă, are deschidere frontală de cca. 40 ml la DN 2H- drum naţional auto asfaltat. – 3.262.450,00 lei – 1.957.470,00 lei Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 05.10.2017, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: 0232/243864, 0757545545.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L., cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 05.10.2017, ora 14.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (80% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea funcţională (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn şi Mijloace Transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp în oraș Comănești, str. Combinatului nr. 9, jud. Bacău (zona periferică, vis-a-vis a serele Comanesti şi de cartierul Vernesti). Fabrica este compusă din: Clădire administrativă, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E parţial şi Sc. 376mp; depozit cherestea P şi Sc. 660mp; şoproane de uscare şi aburire P şi Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinţă P+1E, sc. 90mp; hală banzic P si Sc. 252mp; seră cu centrală termică cu Sc. 119mp. Fabrica este dotată cu echipament prelucrare lemn (funcţional) şi mijloace de transport, dispune de utilităţi (energie electrică, apă) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) şi dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente şi Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupată de construcţii rezidenţiale şi terenuri virane). Fabrica este compusă din: hală producţie cu Sc. 2.296,89 mp având în dotare echipamente (platforme uscătoare 6 buc; uscator; cameră uscare; instalatie aer comprimat; instalaţie exhaustare; post trafo; pupitru comandă uscător; acţionare electrică; instalaţie electrică hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotată cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare) şi este pretabilă pentru activităţi industriale specifice prelucrării lemnului. Proprietatea are deschidere frontală la DN 12A (cca. 500m) şi drum sătesc pe două laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 04.10.2017, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
 
Club de lectură la Biblioteca Judeţeană
22/09/2017 05:31

Cei mici, dar şi cei mari sunt invitaţi astăzi la clubul de lectură: „Să citim impreună: Stăpanul Inelelor”. Astfel, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, in parteneriat ...

Incursiune în universul unei mari civilizaţii preistorice
21/09/2017 05:31

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul de Istorie a Moldovei organizează, sub egida Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, expoziţia „Cucuteni: o incursiune in univ ...

Muzică şi teatru, la Ateneul din Iaşi
20/09/2017 17:01

Reprezentanţii Ateneului aduc in atenţia publicului ieşean programul instituţiei pentru această săptămană. Joi, 21 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Mare de spectacole „Radu Beligan“, est ...

Atelier de rescris poveşti
20/09/2017 08:03

  „Dacă v-aţi săturat de finaluri triste, previzibile sau nedrepte, vă aşteptăm la atelierul de rescris poveşti organizat de Biblioteca Judeţeană «Gh. Asachi» Iaşi la Sala de A ...

„Romeo şi Julieta... making of”
20/09/2017 07:00

Finalul „Lunii Iubirii” vine la Ateneul din Iaşi cu o premieră „de excepţie”, aşa cum promit reprezentanţii instituţiei. „Romeo şi Julieta... making of” este piesa car ...

Florin Piersic Jr. vine la Iaşi cu „O mie de motive“
20/09/2017 05:04

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale toamnei, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi va avea incă un nume important pe afiş: Florin Piersic Jr. Actorul revine pe scena din ...

Echipa „Breaking News” ajunge la Iaşi
19/09/2017 05:52

Filmul Breaking News, in regia Iuliei Rugină, ajunge pe marile ecrane din Romania din 29 septembrie. Înainte de premieră, echipa filmului va pleca intr-o caravană prin ţară. Breaking News, insoţit ...

Dezbateri despre rolul Mănăstirii Secu
18/09/2017 05:35

Reprezentanţii Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi au anunţat organizarea unui simpozion la un important lăcaş de cult din regiune. Astfel, Muzeul de Istorie a Moldovei şi Mitropolia M ...

Preumblare prin Oraşul de Aur
16/09/2017 07:10

    Maşina care ne va duce de la Ruzine in centrul oraşului Praga se lasă puţin aşteptată. Langă indicatorul staţiei, călătorii se randuiesc docil, ca in faţa unui magazin. Cei din alte p ...

Cultură pe străzile din centrul oraşului
16/09/2017 05:42

Cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului, Complexul Muzeal Naţional „Moldova“ va deschide larg porţile. „Complexul Muzeal Naţional «Moldova» Iaşi se alătură instituţiilor ca ...