1holban - Daniela Oatu1

Dimensiune font:

Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert

| 09-09-2017 06:00

 Daniela Oatu are o relaţie specială cu cititorul poeziei sale din volumul de debut, Eternitate fragilă (2003), ca şi din a doua sa carte, Fantasmele Versului Rău (Editura Timpul, 2017); cititorul e interlocutorul, fratele, seamănul, constructorul şi relansatorul poemului, îngerul de vis-à-vis şi cel alături de care vorbeşte şi tace, scrie despre sine şi lume, abordează teme "mari", dar punctează şi notaţii într-un jurnal liric al stărilor, sentimentelor, neliniştilor fiinţei interioare, aşa cum se spune explicit în poemele care deschid cartea debutului: "Cu nemurirea pe umeri/ cîte vîsle, cititorule,/ în bătaia muzei,/ cîte vîsle,/ pînă la ieşirea aceasta în larg.../ De cîte ori m-am aruncat/ în cuvîntu-nspumat/ căutîndu-mă, căutîndu-te.../ În cîntecul lui ţi-am rezervat un loc.../ Pînă la ieşirea aceasta în larg/ cîte vîsle, cititorule,/ cîte vîsle.../ Am tocmit duminicile/ lucrătoare cu ziua.../ Tu stai confortabil, în lojă,/ în ropotul de aplauze/ nu e loc pentru un naufragiu/ Poemului îi merge bine/ din spuma lui s-a-ntrupat/ Dumnezeu" (Spumă dumnezeiască). 

 

 Acest "pact" cu cititorul, prezent în atîtea paradigme lirice, în cărţile Danielei Oatu nu prevede doar mărturisirea, cînd cititorul e confesorul vocii lirice; e încă mai mult, cum se vede şi în Fantasmele Versului Rău, o invitaţie la dialog şi lectură, dar şi oferta de a construi împreună universul poetic, iar cititorul e însoţitorul într-o călătorie la marginea lumii văzute spre dincolo, înspre ceea ce nu se vede cu privirea care patinează pe deasupra lucrurilor: "Domnule Cititor,/ scuzaţi-ne/ puteţi reveni altădată/ Poezia e ocupată/ trebăluieşte de zor.../ De pildă,/ acum cu ambele mîini/ ţine/ versurile de peste an / bine/ să nu ne dispară fericirea/ dintre paranteze/ doar a înţeles că/ pînă şi muntele se teme uneori/ de propriul pisc/ ce să mai vorbim de/ fugara glorie a poetului/ mereu a altora.../ Domnule Cititor, grăbiţi-vă/ (urcaţi în ea neapărat)/ că navighează încă pe uscat/ corabia-i ajunsă la stele/ şi veţi vedea/ că nici măcar luna plină/ nu mai este în centrul atenţiei" (Domnule Cititor).

Poezia Danielei Oatu este o continuă căutare a spaţiului de identificare, acolo unde fiinţa interioară se regăseşte pentru a se recompune; acesta e, în Eternitate fragilă, colţul de poveste al copilăriei, pîndit, însă, de neliniştea (pe)trecerii vîrstelor: "Copilul aşază mugurii în şir indian/ Scînceşte leagănul putred/ îndesîndu-i anii-n ghiozdan./ Răsfoieşte pomii cu filele colorate/ Tolănite-s în iarbă/ visele toate./ La fiecare colţ de poveste/ cîte un zmeu de hîrtie/ îl aleargă, îl aleargă din copilărie./ În lacrima lui/ vîrstele cad în neştire" (Ani în ghiozdan). În colţul de poveste se adună, apoi, visul şi iubirile adolescenţei, într-un dialog, adesea, cu himerele, repere biografice, cum, în Vitrinele somnului e data naşterii, de cînd se rostogoleşte "basmul vieţii", fotografii ale unui album de familie de pe care scutură pulberea uitării, (re)descoperind mereu mielul alb al copilăriei: "De la o vreme mielul alb al copilăriei/ îmi sare peste lacrimă şi paşte departe,/ departe,/ departe.../ Pîrguitele-mi chemări au miezul încă umed.../ Ce mînă nevăzută-l goneşte mereu/ spre rezervaţiile altui suflet?.../ Împiedicată-n aşteptare/ lacrima-mi creşte tot mai deasă./ Ce îmblînzire să mai inventez?/ Mi-aş priponi inima/ de umbra lui slobodă…" (Rezervaţii de suflet). Celălalt orizont, de dincolo de castelele, "perna de vise", zmeul de hîrtie şi pajiştile pe care zburdă slobod mielul alb al copilăriei este al unei vieţi virtuale, cu năruirea viului în cartonul butaforiei ("Ni s-a modernizat/ conştiinţa/ subit,/ dureros.../ Prin internet achiziţionăm/ stele de duzină,/ gînduri de prisos:/ o pereche de gene pentru vis,/ să nu rămînă ecranul nopţii deschis./ Peşti deprinşi cu-notul pe uscat,/ trupul nufărului în nămol vindecat,/ colivii pentru aripa cîntecului", scrie Daniela Oatu în Gene pentru vis), unde păpuşile încep să lăcrimeze, însoţind ieşirea din vîrsta de aur pentru a pătrunde în aceea de fier, iar sufletul trist e turnat într-o ceaşcă pentru a-i fi sorbită încet otrava: "dulcele" de altădată se risipeşte în "amarul" atoatecuprinzător, iar oglinda e spartă: "În lumina spartă-i/ vidul vărsat./ Cenuşa îţi îngroapă/ chipul întunecat./ ţi-ai lăsat în oglinzi/ mîngîierea .../ Risipit mă atingi.../ Se retrage marea/ în spume/ Cioburi îmi caută/ urma prin lume" (Mîngîierea oglinzii): e vremea să-mi pun lacăt vîrstei, scrie Daniela Oatu în Lacrima gînditoare.

După ce va fi pus lacăt pe vîrsta de aur a copilăriei, fiinţa se transferă în poem, celălalt spaţiu de identificare pe care îl explorează în Fantasmele Versului Rău; poemul păstrează suma intactă a virtualităţilor zonei securizate de refugiu, e, asemeni copilăriei, locul fiinţial, e acasa nouă: "Bate... bate... O fi vreun înger, poate.../ Spune-i că nu sunt acasă-n carte...", spune poetul cititorului său. Poemul e locul unde fiinţa se uită, se ascunde şi se abandonează cu voluptate, în siguranţa şi intimitatea unui spaţiu protejat, asemenea scoicii sau cochiliei melcului, două metafore frecvente în textele volumului: aici,elev care refuză să crească, poetul caută "sălbăticiunile fiinţei noastre tentaculare" şi (re)compune un "basm" cu Versul cel Rău, o lume cu fiul omului de zăpadă, cu o stradă care se cheamă Johann Strauss, cu împăraţi, mere de aur şi Prîslea, îngeri, căluţi de lemn şi o poşetă de rouă, unde ploaia e "hoţomană", vîntul, "indisciplinat" şi soarele e "bosumflat": în fapt, fiinţa face şi în Fantasmele Versului Rău aceeaşi experienţă a despărţirii şi, deopotrivă, a mistuitoarei căutări a vîrstei de aur din "versul de lapte" care se copilăreşte, chiar dacă pîndit de corbul lui Poe şi albatrosul lui Baudelaire: "La clasa pregătitoare/ învăţătoarea poartă aripa dreaptă/ a corbului lui Poe/ apoi aripa stîngă/ a albatrosului baudelairian/ desenînd bastonaşe, cercuri.../ Cei doi colegi de bancă/ s-au învoit pentru/ următoarea lecţie de zbor/ cînd liniuţa de unire/ desparte poemul de cuvînt,/ pămîntul de pămînt" (Lecţii de zbor).

În scoica poemului din Fantasmele Versului Rău e o lume cu străzi şi semafoare fixate pe culoarea roşie a interzicerii trecerii "dincolo", structurată pe dimensiunile unui scenariu mitologic de uz propriu, în care miturile îşi scriu memoria: zeiţa akkadiană Aruru care va fi modelat din lut pe Enkidu, Dai Feng, zeul chinez al fericirii şi norocului, Afrodita care "lipeşte" Butoiul Danaidelor, cum se spune în Captivitate, Ostara, zeiţa scandinavă şi germanică a dimineţii ("Mi-e drumul tot mai greu la-ncheieturi/ dar Ostara/ la fiecare pas/ mă desface de toate negurile/ în timp ce/ lipită de pereţii sufletului/ tot mai fragili/ umbra chipului tău înfloreşte", scrie Daniela Oatu în Provizorat) sînt "figurile" lirice care însoţesc poetul ce se închipuie felinar în "templul lui Zoroastru", (re)făcînd, altfel şi într-o altă ordine, experienţa Sarei, femeia lui Lot din Vechiul Testament, care refuză să uite casa din Sodoma năruită de mînia Lui şi va fi pedepsită, transformată într-un stîlp de sare: "Cînd se-ntinde somnoros răsăritul/ pînă vis-à-vis de-această viaţă/ înrourîndu-ne mîinile iertătoare,/ Cînd fug portretele din ramă/ Cine-mpacă străzile certate/ şi le-adună-n Babilon pe toate?/ Versul meu cel Rău - de bună seamă.../ Stă în umbra drumului să ne-aprindă urmele/ Cînd glumeşte moartea cu vecinul de la parter/ Doamne, singură între patru planete recunosc/ şi eu m-am uitat înspre Sodoma şi Gomora/ asemenea femeii lui Lot/ Deci, Doamne, sunt gata să mă lepăd de mine/ însămi, da’/ Doamne, de Versul cel Rău nu mă lepăda!" (Singurătate): poemul nu este al stîlpului de sare, ci al fiinţei care, însoţită de cititorul-partener, călătoreşte cu Versul cel Rău, tovarăşul de viaţă, în ţinutul trolilor, în neguroasa Scoţie, la Iasnaia Poliana ori în Olimp, într-un jurnal liric al drumurilor povestite în epistole trimise "dragului meu, Bi", căutînd fanta pe unde să scape din corsetul unui veac "străin" spre "terasa" departelui, într-un alt spaţiu de identificare după ce copilăriei i s-a pus lacăt, iar poemul a eşuat în lumea virtuală, în deriziunea manelelor, a Click-ului şi pozelor din revista "Playboy": "Dragul meu, Bi,/ Ce să-ţi mai scriu/ şi aici se face uneori tîrziu/ locuiesc la acelaşi Veac în chirie/ bate palma cu norocul/ ronţăie pizza pe stomacul gol/ intră încălţat în sufragerie/ nu oferă flori/ nu citeşte poezii/ (doar cîte un Click/ sau o revistă Playboy)/ refuză invitaţii la teatru/ spectacole/ cîte libertăţi ne-au înlănţuit/ nu are chef de plimbare-n Copou/ (am auzit că Plopii fără soţ/ i-au ros zgarda)/ butonează aproape nonstop/ la laptop./ Dă la refuz/ muzica house, manele/ îi bat vecinii în calorifere.../ E timpul să mă desprind/ de el/ ca de-o etichetă necredincioasă/ să mă îndrept/ spre terasa din galaxie/ că îngerul şi-a aşezat deja ceasul pe masă.../ Ştia bine, mama - vezi bine - / Veacul acesta nu-i pentru mine!" (Veacul acesta): într-un alt veac, pe o terasă din galaxie se va regăsi, nu mă îndoiesc, Daniela Oatu, un poet cu totul remarcabil. Ioan Holban

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L. cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 24.11.2017, ora 13.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (70% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea functionala (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn si mijloace transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp in oraș Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău (zona periferica, vis-a-vis a serele Comanesti si de cartierul Vernesti). Fabrica este compusa din: Cladire administrativa, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E partial si Sc. 376mp; depozit cherestea P si Sc. 660mp; soproane de uscare si aburire P si Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinta P+1E, sc. 90mp; hala banzic P si Sc. 252mp; sera cu centrala termica cu Sc. 119mp. Fabrica este dotata cu echipament prelucrare lemn (functional) si mijloace de transport, dispune de utilitati (energie electrica, apa) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) si dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente si Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupata de constructii rezidentiale si terenuri virane). Fabrica este compusa din: hala productie cu Sc. 2.296,89 mp avand in dotare echipamente (platforme uscatoare 6 buc; uscator; camera uscare; instalatie aer comprimat; instalatie exhaustare; post trafo; pupitru comanda uscator; actionare electrica; instalatie electrica hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotata cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la DN 12A (cca. 500m) si drum satesc pe doua laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 23.11.2017, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
ECOPIAŢA S.A. IAŞI organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri şi spaţii comerciale: - teren 16mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.00; - teren 25mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.15; - terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 05.12.2017 - ora 9.30; - spaţiul comercial S7 (907mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 10.00 (acest spaţiu se poate închiria şi fracţionar); - spaţiul comercial S2 (41,28mp) - Piaţa Tătăraşi Sud, pe 05.12.2017 - ora 10.30; - spaţiul comercial S4 (38mp) – Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 – ora 11.30; - spaţiul comercial S9 (48,21mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 12.00; - spaţiul comercial S6 (28,65mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 12.30; - spaţiul comercial S22 (32,24mp) - Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 - ora 13.00; - spaţiul comercial S25 (30mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 13.15; - spaţiul comercial S11 (38,43mp) – Piaţa Hala Centrală pe 05.12.2017 – ora 13.30; - spaţiul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 05.12.2017 – ora 14.00. Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data şi ora de începere a fiecărei licitaţii. Informaţii suplimentare la tel. 0372/767837.
„Seratele Procopiu de la Palat” „Știința și arta de a descoperi invizibilul”
20/11/2017 06:47

 Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” si Asociatia „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathem ...

SCANDAL cu Bendeac la Antena 1. S-a retras din juriu în timpul show-ului iUmor (VIDEO)
19/11/2017 22:50

 Mihai Bendeac s-a aflat in centrul unui incident la show-ul iUmor de duminică, 19 noiembrie. Actorul s-a retras temporar din juriu, enervat la culme de un concurent turc. Ozulusal Taylan, un concurent j ...

„Scandal în culise”(le) Ateneului din Iaşi
18/11/2017 15:20

Binecunoscut pentru abordările comice ale spectacolelor a căror regie o semnează, Daniel Onoae propune o nouă ieşire iubitorilor de teatru: la o premieră. Astfel, pentru seara aceasta, este programată pr ...

Psihologia, pusă sub lupă de studenţi
18/11/2017 10:56

„Tu ai descifrat rebusul relaţiilor tale?”, este intrebarea pe care organizatorii v-o adresează alături de invitaţia „dacă nu ai reuşit incă să inţelegi in ce stadiu ai ajuns, te prov ...

 Casa Memorială „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ va fi salvată
18/11/2017 05:24

  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a anunţat, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, demararea procesului de contractare ...

Zece ani de acordat chitarele la Iaşi
17/11/2017 05:02

„Iaşi Guitar Festival” este un eveniment unic in ţară, după cum precizează organizatorii. Anul acesta implineşte zece ani, aşa că organizatorii vin cu o zi in plus de petrecere, festivalul d ...

Ada Lupu va juca la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
16/11/2017 04:55

„Povestea păsării fără cuib” va fi spusă şi la Piatra Neamţ, in cadrul Festivalului de Teatru „Pledez pentru tine(ri)”. Spectacolul este jucat de Ada Lupu şi este programat la Pi ...

Lipsa legii pentru meşterii populari stârneşte revolte la Iaşi şi Suceava
16/11/2017 04:53

Asociaţia ART-Meşteşugurile Prutului, cu sediul in Iaşi, şi Asociaţia Meşterilor Populari din Bucovina, cu sediul in Suceava, semnalează „lipsa unui statut şi a unui rol bine definit din punct de ...

Cel mai bun spectacol al stagiunii 2013-2014, se joacă mâine cu casa închisă
15/11/2017 05:08

„Spectacol grandios”, aşa cum este descris de reprezentaţii Operei Naţionale Romane din Iaşi (ONRI), „La Traviata” se reintoarce pe scena Sălii Mari a Teatrului Naţional „Vas ...