1holban - Daniela Oatu1

Dimensiune font:

Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert

| 09-09-2017 06:00

 Daniela Oatu are o relaţie specială cu cititorul poeziei sale din volumul de debut, Eternitate fragilă (2003), ca şi din a doua sa carte, Fantasmele Versului Rău (Editura Timpul, 2017); cititorul e interlocutorul, fratele, seamănul, constructorul şi relansatorul poemului, îngerul de vis-à-vis şi cel alături de care vorbeşte şi tace, scrie despre sine şi lume, abordează teme "mari", dar punctează şi notaţii într-un jurnal liric al stărilor, sentimentelor, neliniştilor fiinţei interioare, aşa cum se spune explicit în poemele care deschid cartea debutului: "Cu nemurirea pe umeri/ cîte vîsle, cititorule,/ în bătaia muzei,/ cîte vîsle,/ pînă la ieşirea aceasta în larg.../ De cîte ori m-am aruncat/ în cuvîntu-nspumat/ căutîndu-mă, căutîndu-te.../ În cîntecul lui ţi-am rezervat un loc.../ Pînă la ieşirea aceasta în larg/ cîte vîsle, cititorule,/ cîte vîsle.../ Am tocmit duminicile/ lucrătoare cu ziua.../ Tu stai confortabil, în lojă,/ în ropotul de aplauze/ nu e loc pentru un naufragiu/ Poemului îi merge bine/ din spuma lui s-a-ntrupat/ Dumnezeu" (Spumă dumnezeiască). 

 

 Acest "pact" cu cititorul, prezent în atîtea paradigme lirice, în cărţile Danielei Oatu nu prevede doar mărturisirea, cînd cititorul e confesorul vocii lirice; e încă mai mult, cum se vede şi în Fantasmele Versului Rău, o invitaţie la dialog şi lectură, dar şi oferta de a construi împreună universul poetic, iar cititorul e însoţitorul într-o călătorie la marginea lumii văzute spre dincolo, înspre ceea ce nu se vede cu privirea care patinează pe deasupra lucrurilor: "Domnule Cititor,/ scuzaţi-ne/ puteţi reveni altădată/ Poezia e ocupată/ trebăluieşte de zor.../ De pildă,/ acum cu ambele mîini/ ţine/ versurile de peste an / bine/ să nu ne dispară fericirea/ dintre paranteze/ doar a înţeles că/ pînă şi muntele se teme uneori/ de propriul pisc/ ce să mai vorbim de/ fugara glorie a poetului/ mereu a altora.../ Domnule Cititor, grăbiţi-vă/ (urcaţi în ea neapărat)/ că navighează încă pe uscat/ corabia-i ajunsă la stele/ şi veţi vedea/ că nici măcar luna plină/ nu mai este în centrul atenţiei" (Domnule Cititor).

Poezia Danielei Oatu este o continuă căutare a spaţiului de identificare, acolo unde fiinţa interioară se regăseşte pentru a se recompune; acesta e, în Eternitate fragilă, colţul de poveste al copilăriei, pîndit, însă, de neliniştea (pe)trecerii vîrstelor: "Copilul aşază mugurii în şir indian/ Scînceşte leagănul putred/ îndesîndu-i anii-n ghiozdan./ Răsfoieşte pomii cu filele colorate/ Tolănite-s în iarbă/ visele toate./ La fiecare colţ de poveste/ cîte un zmeu de hîrtie/ îl aleargă, îl aleargă din copilărie./ În lacrima lui/ vîrstele cad în neştire" (Ani în ghiozdan). În colţul de poveste se adună, apoi, visul şi iubirile adolescenţei, într-un dialog, adesea, cu himerele, repere biografice, cum, în Vitrinele somnului e data naşterii, de cînd se rostogoleşte "basmul vieţii", fotografii ale unui album de familie de pe care scutură pulberea uitării, (re)descoperind mereu mielul alb al copilăriei: "De la o vreme mielul alb al copilăriei/ îmi sare peste lacrimă şi paşte departe,/ departe,/ departe.../ Pîrguitele-mi chemări au miezul încă umed.../ Ce mînă nevăzută-l goneşte mereu/ spre rezervaţiile altui suflet?.../ Împiedicată-n aşteptare/ lacrima-mi creşte tot mai deasă./ Ce îmblînzire să mai inventez?/ Mi-aş priponi inima/ de umbra lui slobodă…" (Rezervaţii de suflet). Celălalt orizont, de dincolo de castelele, "perna de vise", zmeul de hîrtie şi pajiştile pe care zburdă slobod mielul alb al copilăriei este al unei vieţi virtuale, cu năruirea viului în cartonul butaforiei ("Ni s-a modernizat/ conştiinţa/ subit,/ dureros.../ Prin internet achiziţionăm/ stele de duzină,/ gînduri de prisos:/ o pereche de gene pentru vis,/ să nu rămînă ecranul nopţii deschis./ Peşti deprinşi cu-notul pe uscat,/ trupul nufărului în nămol vindecat,/ colivii pentru aripa cîntecului", scrie Daniela Oatu în Gene pentru vis), unde păpuşile încep să lăcrimeze, însoţind ieşirea din vîrsta de aur pentru a pătrunde în aceea de fier, iar sufletul trist e turnat într-o ceaşcă pentru a-i fi sorbită încet otrava: "dulcele" de altădată se risipeşte în "amarul" atoatecuprinzător, iar oglinda e spartă: "În lumina spartă-i/ vidul vărsat./ Cenuşa îţi îngroapă/ chipul întunecat./ ţi-ai lăsat în oglinzi/ mîngîierea .../ Risipit mă atingi.../ Se retrage marea/ în spume/ Cioburi îmi caută/ urma prin lume" (Mîngîierea oglinzii): e vremea să-mi pun lacăt vîrstei, scrie Daniela Oatu în Lacrima gînditoare.

După ce va fi pus lacăt pe vîrsta de aur a copilăriei, fiinţa se transferă în poem, celălalt spaţiu de identificare pe care îl explorează în Fantasmele Versului Rău; poemul păstrează suma intactă a virtualităţilor zonei securizate de refugiu, e, asemeni copilăriei, locul fiinţial, e acasa nouă: "Bate... bate... O fi vreun înger, poate.../ Spune-i că nu sunt acasă-n carte...", spune poetul cititorului său. Poemul e locul unde fiinţa se uită, se ascunde şi se abandonează cu voluptate, în siguranţa şi intimitatea unui spaţiu protejat, asemenea scoicii sau cochiliei melcului, două metafore frecvente în textele volumului: aici,elev care refuză să crească, poetul caută "sălbăticiunile fiinţei noastre tentaculare" şi (re)compune un "basm" cu Versul cel Rău, o lume cu fiul omului de zăpadă, cu o stradă care se cheamă Johann Strauss, cu împăraţi, mere de aur şi Prîslea, îngeri, căluţi de lemn şi o poşetă de rouă, unde ploaia e "hoţomană", vîntul, "indisciplinat" şi soarele e "bosumflat": în fapt, fiinţa face şi în Fantasmele Versului Rău aceeaşi experienţă a despărţirii şi, deopotrivă, a mistuitoarei căutări a vîrstei de aur din "versul de lapte" care se copilăreşte, chiar dacă pîndit de corbul lui Poe şi albatrosul lui Baudelaire: "La clasa pregătitoare/ învăţătoarea poartă aripa dreaptă/ a corbului lui Poe/ apoi aripa stîngă/ a albatrosului baudelairian/ desenînd bastonaşe, cercuri.../ Cei doi colegi de bancă/ s-au învoit pentru/ următoarea lecţie de zbor/ cînd liniuţa de unire/ desparte poemul de cuvînt,/ pămîntul de pămînt" (Lecţii de zbor).

În scoica poemului din Fantasmele Versului Rău e o lume cu străzi şi semafoare fixate pe culoarea roşie a interzicerii trecerii "dincolo", structurată pe dimensiunile unui scenariu mitologic de uz propriu, în care miturile îşi scriu memoria: zeiţa akkadiană Aruru care va fi modelat din lut pe Enkidu, Dai Feng, zeul chinez al fericirii şi norocului, Afrodita care "lipeşte" Butoiul Danaidelor, cum se spune în Captivitate, Ostara, zeiţa scandinavă şi germanică a dimineţii ("Mi-e drumul tot mai greu la-ncheieturi/ dar Ostara/ la fiecare pas/ mă desface de toate negurile/ în timp ce/ lipită de pereţii sufletului/ tot mai fragili/ umbra chipului tău înfloreşte", scrie Daniela Oatu în Provizorat) sînt "figurile" lirice care însoţesc poetul ce se închipuie felinar în "templul lui Zoroastru", (re)făcînd, altfel şi într-o altă ordine, experienţa Sarei, femeia lui Lot din Vechiul Testament, care refuză să uite casa din Sodoma năruită de mînia Lui şi va fi pedepsită, transformată într-un stîlp de sare: "Cînd se-ntinde somnoros răsăritul/ pînă vis-à-vis de-această viaţă/ înrourîndu-ne mîinile iertătoare,/ Cînd fug portretele din ramă/ Cine-mpacă străzile certate/ şi le-adună-n Babilon pe toate?/ Versul meu cel Rău - de bună seamă.../ Stă în umbra drumului să ne-aprindă urmele/ Cînd glumeşte moartea cu vecinul de la parter/ Doamne, singură între patru planete recunosc/ şi eu m-am uitat înspre Sodoma şi Gomora/ asemenea femeii lui Lot/ Deci, Doamne, sunt gata să mă lepăd de mine/ însămi, da’/ Doamne, de Versul cel Rău nu mă lepăda!" (Singurătate): poemul nu este al stîlpului de sare, ci al fiinţei care, însoţită de cititorul-partener, călătoreşte cu Versul cel Rău, tovarăşul de viaţă, în ţinutul trolilor, în neguroasa Scoţie, la Iasnaia Poliana ori în Olimp, într-un jurnal liric al drumurilor povestite în epistole trimise "dragului meu, Bi", căutînd fanta pe unde să scape din corsetul unui veac "străin" spre "terasa" departelui, într-un alt spaţiu de identificare după ce copilăriei i s-a pus lacăt, iar poemul a eşuat în lumea virtuală, în deriziunea manelelor, a Click-ului şi pozelor din revista "Playboy": "Dragul meu, Bi,/ Ce să-ţi mai scriu/ şi aici se face uneori tîrziu/ locuiesc la acelaşi Veac în chirie/ bate palma cu norocul/ ronţăie pizza pe stomacul gol/ intră încălţat în sufragerie/ nu oferă flori/ nu citeşte poezii/ (doar cîte un Click/ sau o revistă Playboy)/ refuză invitaţii la teatru/ spectacole/ cîte libertăţi ne-au înlănţuit/ nu are chef de plimbare-n Copou/ (am auzit că Plopii fără soţ/ i-au ros zgarda)/ butonează aproape nonstop/ la laptop./ Dă la refuz/ muzica house, manele/ îi bat vecinii în calorifere.../ E timpul să mă desprind/ de el/ ca de-o etichetă necredincioasă/ să mă îndrept/ spre terasa din galaxie/ că îngerul şi-a aşezat deja ceasul pe masă.../ Ştia bine, mama - vezi bine - / Veacul acesta nu-i pentru mine!" (Veacul acesta): într-un alt veac, pe o terasă din galaxie se va regăsi, nu mă îndoiesc, Daniela Oatu, un poet cu totul remarcabil. Ioan Holban

 

loading...
Loading...

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VANZARE SC Avrasop SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, bd. Independenţei, nr. 4-6, ap.cam 8, înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J22/284/2005, CUI 17192970, prin lichidator judiciar Rodafis IPURL cu sediul în mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 48 A, anunţă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurile mobile: Plug cu brazde PP3 – 701 lei; Grapa cu discuri – 1696 lei; Tăvălugi - 841 lei; Cisternă 3,6 to –1682 lei (prţturi fără TVA). Preţurile de pornire reprezintă 35% din preţurile de evaluare. Valorificarea activelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc la data de 23.01.2018, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în ziua de 30.01.2018, aceeaşi locaţie şi oră, aceleaşi preţuri de pornire. Condiţiile de participare la licitaţie sunt conţinute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se achiziţionează de la sediul lichidatorului, unde se depune şi documentaţia de participare la licitaţie, în original, până în preziua licitaţiei, orele 13.00. Garanţia de participare este de 30% din suma reprezentând preţul de pornire şi va putea fi plătită în contul nr. RO80BUCU1032235332633RON deschis la Alpha Bank Iaşi pe numele debitorului. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub rezerva sancţiuni decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel/fax 0232/273948, e-mail: rodafis@gmail.com
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. Iasi prin lichidator judiciar ACORD SPRL, Dosar nr. 2950/89/2014 Tribunalul Vaslui/Judecător Sindic ANUNŢĂ Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 08.12.2017, ora 12.0, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi, pentru patrimoniul debitoarei S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. - in faliment, in bancruptcy, en faillite, CUI 2585521, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J37/251/2011, cu sediul in municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1A, Parter, jud. Vaslui constând în: a. Construcţie situată în Botosani, Str. Viilor, Nr.77, Ap.1, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.50058-C1-U13 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 339.829 lei, valoare fără TVA. b. Constructie situată în Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.17, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 50058-C1-U15 si Extindere si Terasa, Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.22, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 5558 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 332.904 lei, valoare fără TVA. c. Construcţie situată în Botosani, Piata Centrala, Platoul A, Obiectiv U18, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.4819/N la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 516.793 lei, valoare fără TVA. d. Construcţie situată în Botosani, Str. Prieteniei, Nr.4, Bloc V4, Sc. C, Et.II, Ap.13, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr50386-C1-U20 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 67.151 lei, valoare fără TVA. e. Proprietate imobiliara constând în Teren intravilan in suprafaţă de 3.048 mp si construcţii situat în mun. Botoşani, Str. Dobosari, Nr.21 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 1.374.357 lei, valoare fără TVA. In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, se vor desfăşura în fiecare zi de vineri la ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică de vânzare cu strigare și condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei pentru fiecare proprietate imobiliară pentru care se participă la licitaţie. Bunurile imobile anterior menţionate formează obiectul Dosarului nr.1219/193/2016 înregistrat pe rolul Judecatoriei Botosani având ca obiect Actiune in revendicare. Poate participa la şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare orice persoana care isi manifesta, intentia de cumparare si care pana in preziua şedinţei de licitatie ora 1200, depune o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație pentru bunul imobil pentru care participa si face dovada achizitionarii caietului de sarcini. Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 1200. Nedepunerea tuturor documentelor la sediul lichidatorului judiciar în termenul menționat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, este rugata sa-si manifeste pozitia cu 5 zile inainte de data şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice pretentie. Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la telefon 0742207571. Lichidator judiciar ACORD S.P.R.L. Asociat coordonator Nitescu Dan Nistor
 „Alice în Țara Minunilor”, la Ateneul din Iaşi
23/01/2018 09:25

  Pe 27 ianuarie, de la ora 11:00, publicul ieşean este aşteptat la spectacolul „Alice in Tara Minunilor”, in regia lui Iulian Sandu, ce va avea loc la Ateneul din Iaşi. „În lum ...

 Mica Unire la Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi
23/01/2018 08:19

  Muzeul Naţional al Literaturii Romane Iaşi organizează la Muzeul „Vasile Pogor” o expoziţie aniversară, intitulată „24 Ianuarie 1859: Mica Unire”, ce se axează pe receptar ...

 „Frumoasa şi Bestia”, cea dintâi premieră a anului la Teatrul „Luceafărul”
23/01/2018 07:18

  Proiectul artistic este realizat in regia lui Ion Ciubotaru, iar pariul echipei este să pună-n discuţie, prin creaţia teatrală, o temă foarte actuală, a ceea ce inseamnă frumuseţea, cu cele dou ...

 October Fest în Bucovina
22/01/2018 10:35

  Acţiuni dedicate Centenarului Marii Uniri se vor desfăşura in judeţul Suceava in fiecare lună a acestui an, iar ca noutate, in octombrie se va organiza, pentru prima dată, „October Fest in E ...

 Beatrice Rancea revine în forţă la Iaşi
22/01/2018 06:44

  Revenită la conducerea Operei Naţionale Romane Iaşi după ce, timp de un an şi opt luni, a condus destinele Operei Naţionale Bucureşti, Beatrice Rancea a stabilit programul reprezentaţiilor luni ...

 Doliu în lumea gastronomiei -- a murit „bucătarul secolului”
22/01/2018 06:34

  Paul Bocuse, un superstar şi ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, a murit la varsta de 91 de ani, in celebrul său „han” din Collonges-au-Mont-d'Or, de langă Lyon, transmite ...

 „Meow! Ţi-a mâncat pisica limba?”
20/01/2018 10:42

  Un festival de film dedicat pisicilor se desfăşoară in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea şi ataşamentul faţă de acestea in diferite culturi ale lumii, ...

Provocări istoriografice despre Unire
20/01/2018 10:40

Actul de la 24 ianuarie 1859 reprezintă primul pas notabil in constituirea statului national unitar roman, eveniment rămas in istorie sub denumirea de Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire. În aces ...

 55 de ani de la semnarea Tratatului Élysée
19/01/2018 08:21

  Centrul Cultural German Iaşi şi Institutul Francez Iaşi invită publicul marţi, 23 ianuarie, in Sala „Benjamin Fondane” la o seară franco-german ...

 Mihai Tatulici îşi lansează o carte la Gala Asociaţiei Studenţilor Jurnalişti
19/01/2018 07:20

    La Ateneul din Iaşi are loc astăzi lansarea cărţii „Am un interes personal: Romania”, scrisă de jurnalistul Mihai Tatulici, moment inclus pe agenda evenimentelor dedicate implin ...