antet-onitrade

Dimensiune font:

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere în regiunea Nord – Est”

| 13-09-2018 11:14

 Comunicat de presă

Iaşi, 13 septembrie 2018

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere

în regiunea Nord – Est”

 ” Perfecţionarea cadrelor de conducere in Regiunea Nord-Est”
Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/227/3/8/118061

Lider: SC ONITRADE Ltd. SRL

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD -EST
Judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Suceava

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:

Perioada: 21.05.2018 – 20.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode practice, standard de
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC)/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI), dar şi sprijinirea întreprinderilor care îsi desfăşoară
activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderile care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POCU, prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, atât pentru cei 506 beneficiari direcţi ai activităţilor
de formare, cât si pentru cele 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Promovarea în rândul angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea sau care intenţionează să-şi adapteze activitatea la sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
2. OS2. Încurajarea formării profesionale în rândul managerilor din cadrul întreprinderilor care intenţionează sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
3. OS3. Încurajarea formării profesionale în rândul angajaţilor din departamentele de resurse umane din cadrul întreprinderilor care intenţionează să îşi desfăşoare sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
4. OS4. Sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/ domenii de specializare inteligentă menţionate anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi sprijin în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor.
Valoare totală proiect: 3.799.833,06 lei

GRUP ŢINTĂ:

Grupul ţintă vizat de proiect este reprezentat de 506 persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.)
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane
- antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri
- 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv (turism şi ecoturism, textile şi pielărie, industrii creative, industria auto şi component, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, procesare alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie agricultura, silvicultură, pescuit şi acvacultură, biofarmaceutică şi biotehnologii)
Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- sunt angajate în cadrul unei întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare eocnomice şi în corelare cu cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
- îsi desfăşoară activitatea în regiunea Nord Est.
Din cele 506 persoane, 110 persoane vor fi din categoria angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.), 44 de persoane din categoria persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane şi 352 de persoane din categoria antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.

În acelaşi timp, cel puţin 253 (50%) dintre persoanele din grupul ţintă vor fi femei.

ACTIVITĂŢI

A1.1. Planificarea, organizarea şi derularea de campanii de informare şi conştientizare grup ţintă privind importanţa participării angajaţilor la programe de formare continuă
A2.1. Recrutare şi selecţie a 462 de manageri şi antreprenori (GT 1 şi GT2)
A2.2. Derulare program de formare Antreprenorială
A2.3. Derulare program de formare Manager de inovare
A2.4. Organizare cursuri mini MBA
A2.5. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat în programele de formare
A2.6. Organizare conferinţe de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale
A3.1. Recrutare şi selecţie GT 3 (angajaţi în departamentele de resurse umane)
A3.2. Derulare program de formare Manager resurse umane
A3.3. Organizare workshop-uri şi seminarii informale recunoscute în companii
A3.4. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat in programele de formare
A4.1. Verificare şi selecţie întreprinderi
A4.2. Furnizare de sprijin pentru cel puţin 55 de întreprinderi selectate în vederea
elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii
A4.3. Organizarea de workshop-uri şi conferinţe de dezvoltare a abilităţilor de planificare strategică
A4.4. Dezvoltare şi implementare platformă de planificare strategică la nivelul celor 55 de companii
AT1.1. - Management de proiect
Echipa
Manager de proiect – Maria MORARIU

 

 

REZULTATE PRECONIZATE
- 506 persoane identificate, informate si certificate profesional, selectate din toate cele 6 judeţe ale Regiunii de implementare NE (352 de persoane certificate cu competenţe antreprenoriale, 110 persoane certificate Manager inovare, 44 manageri de HR certificaţi)
- 55 de întreprinderi care beneficiază de planificări strategice;
- 1 platformă de recrutare Grup Ţintă;
- 1 platformă de monitorizare şi implementare activitate strategică;
- 15 evenimente (de informare, conferinţe, work-shop-uri etc)
- 1 curs mini MBA organizat, 25 de participanţi la acesta-

 


CONTACT:
perfectionare@onitrade.ro

BUGET:
Valoarea totală a proiectului este de 3.799.833,06 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.067.702,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 541.359,21 lei şi valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 190.771,66 lei)

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip “ferma creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice– Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 303.650 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc. – Preț de pornire lei - fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 244.922 2 – Vidanjă TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 62.640 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 43.622 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 09, 16, 23 și 29.11.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA– pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru reprezentantul societății cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiune) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL anunţă în datele de 9.11.2018; 23.11.2018; 7.12.2018; 21.12.2018; orele 12.00, organizarea la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, cam. 13-14, a licitaţiilor publice cu strigare pentru debitoarea SC ALFINCOOL SA, situată în Iaşi, str. Platou Abator nr. 5, vânzarea pe ansamblu imobiliar din Iaşi, str. Abator nr. 5 format din: Teren 21200 mp pe care sunt edificate construcţii: C1 Post trafo nr. inventar 3131 C3 Cabină Poartă nr. inventar 1518 C4 Cabină basculă nr. inventar 5112 C5 Anexă depozit nr. inventar 1504 C6 Depozit spirt vrac nr. inventar 1504 C7 Atelier preparare P+2E nr. inventar 1518 C8 Atelier îmbuteliere P+1E nr. inventar 1520 C9 Depozit produse finite nr. inventar 1522 C10 Hală fabricaţie P+2E nr. inventar 1501 C11 Staţie hidrofor nr. inventar 1523 C12 Atelier+Garaje+Magazii nr. inventar 1523 C13 Depozit cereal nr. inventar 1411 C14 Depozit carburanţi nr. inventar 1517 C15 Pavilion administrative nr. inventar 1502 Pe teren sunt edificate şi alte constructii (depozit borhotformat din cistern, depozit de brut-cisterne, birouri desfacere, puţ apă şi pompe, beci, staţie epurare) neintabulate care au fost luate în considerare în evaluarea proprietăţii. Preţul de vânzare al ansamblului imobiliar - 1.109.000 euro fără TVA. Prețul se va achita la echivalentul în lei din ziua efectuării plăţii. Cei interesaţi se vor adresa la sediul lichidatorului sau la tel. mobil 0774006236; 0723366786; 0747059149.
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Darex Trade S.R.L., cu sediul social în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 308, jud. Bacău C.U.I. 30442730 nr. de înreg. O.R.C. J 04/684/2012, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței nr. 243/12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 3761/110/2017, anunţă scoaterea la vânzare, individual, prin licitaţie publică cu strigare la data de 12.11.2018, ora 13.00, în conformitate cu Strategia de vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.09.2018 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.*) SEMIREMORCĂ, CAROSERIA CAMION CU PRELATĂ, MARCA SCHMITZ, TIP S01, AN FABRICAŢIE 1996, NR. IDENTIFICARE WSMS6080000079206, BC-07-PSS, MASA PROPRIE 6960 KG, MASA MAX. ADMISIBILĂ 39000 KG, – 9.760,00 lei – 9.760,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.11.2018, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 12.11.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditorilor din data de 20.09.2018. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 11.11.2018, ora 13.00, documente prevăzute în caietul de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–13.00, până pe data de 11.11.2018, ora 13.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
VÂNZARE HOTEL TRAIAN - IAȘI Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și CASA DE INSOLVENȚĂ RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCUREȘTI, desemnate, în Consorțiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Încheierea de ședință nr. 198/19.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 7658/99/2014, de către Tribunalul Iași - Secția a II-a Civilă, organizează în data de 14.11.2018, ora 15:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din București, Str. Învingătorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea Pachetului de active compus din: (i) Teren intravilan în suprafață de 2.442 mp, (ii) Construcție – GrandHotel Traian (situat pe 5 nivele – subsol, parter, mezanin și 3 etaje, cu o suprafață desfășurată de 6.612,92 mp), (iii) Teren intravilan în suprafață de 92 mp, (iv) Bunuri mobile ce se regăsesc în incinta Hotelului și care deservesc activitatea hotelieră. Complexul Hotelier „Grand Hotel Traian” este amplasat în Iași, Piața Unirii, nr. 1, jud. Iași. Amplasarea Hotelului asigură o deschidere favorabilă atât la strada Arcu – Cuza Vodă (artera de acces), Str. Alexandru Lăpușneanul (artera laterală), cât și la Piața Unirii – zona pietonală reprezentativă pentru municipiul Iași. Grand Hotel Traian a fost proiectat de celebrul Gustave Eiffel, iar construcția hotelului a fost finalizată în anul 1882, acesta fiind monument istoric și funcționând ca hotel clasificat de 4*. Hotelul dispune de 68 de camere, 3 Săli de conferință (Creangă, Eminescu și Caragiale) cu o capacitate totală de 500 locuri, i) restaurant - Restaurant Traian, ii) bar – London Pub și iii) cramă. Nivelul mediu al gradului de ocupare al hotelului, aferent ultimilor 3 ani, este de aproximativ 73%. Prețul de pornire a licitației este de 5.550.000 EUR, exclusiv TVA. Ofertanții care doresc să participe la licitație trebuie să depună la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de organizarea ședinței de licitație, până la ora 16:00, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 5.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății TURISM MOLDOVA S.A., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numărul 021/3199476 sau 0372724485, e-mail: bucuresti@rava.ro sau business.restructuring@bdo.ro
România, a doua cea mai mare inflaţie din UE, în luna octombrie
17/11/2018 13:08

 Romania a fost depăşită in octombrie doar de Estonia, cu o inflaţie de 4,5%. Locul 3 l-a ocupat Ungaria, cu o inflaţie de 3,9%, urmată de Bulgaria, cu 3,6%, precum şi de Letonia şi Belgia, fiecar ...

Metalul care a ajuns aproape la fel de scump ca aurul si ce l-a facut asa de pretios
16/11/2018 21:27

 Cotatia paladiului creste mai rapid decat a altor metale pretioase, ajungand la un pas de paritatea cu aurul pentru prima data in ultimii 16 ani. Livrarile limitate, deficitele mari si interesul crescu ...

Angajatii de la metrou au decis: Miercuri intra in greva generala
16/11/2018 14:57

Angajatii de la metrou vor intra in greva generala miercuri, a declarat pentru Ziare.com liderul Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM), Ion Radoi. "Noi eram pregatiti sa intram in greva de luni. ...

Un nou duș rece pentru românii cu credite în lei! ROBOR la 3 luni a crescut la 3,22%
16/11/2018 12:06

 Totodată, indicele ROBOR la 6 luni a stagnat vineri la 3,44%, pentru a doua zi consecutiv. ROBOR la 6 luni este utilizat pentru calcularea costurilor creditelor ipotecare. Joi, ROBOR la 6 luni a stagnat ...

 

LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE - 16  noiembrie 2018
16/11/2018 09:45

                                              Dacă reprezinţi o agenţie de recrutare, ...

Enel X România anunţă cel mai mare plan de mobilitate electrică din ţară
13/11/2018 17:56

* Enel X Romania a fost creată pentru a oferi soluţii inovatoare, cu valoare adăugată, adaptate nevoilor consumatorilor individuali, companiilor şi municipalităţilor * punctele de incărcare prevăzute i ...