interviu Norina Consuela Forna 1
interviu Norina Consuela Forna 2

Dimensiune font:

Norina Forna: „Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, simulare, practică medicală pentru studenţi, practician” VIDEO

| 20-01-2016 21:22

 Norina Consuela Forna, absolventă a Facultăţii de Stomatologie şi a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” (UMF) Iaşi, având multiple specializări în ţară şi în străinătate, Paris 5, Paris 6, SUA, Germania, Belgia şi Italia, urmată de specializări în management cu Masterat la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. A ocupat poziţia administrativă de decan timp de 12 ani al Facultăţii de Medicină Dentară, precum şi coordonator al ambulatoriului Spital „Sf. Spiridon” timp de 3 ani.

Norina Forna ocupă şi numeroase alte poziţii administrative în ţară. Este vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din Iaşi, şi în străinătate - vicepreşedinte al Societăţii Balcanice de Stomatologie şi vicepreşedinte al Consiliului Internaţional al Decanilor Francofoni. De asemenea, deţine cinci brevete de invenţie, 12 mărci înregistrate OSIM, este autor a 26 de monografii, a unui tratat, a 13 manuale de specialitate, precum şi a unui număr impresionant de articole sau lucrări ştiinţifice. A fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii pentru activitatea desfăşurată, cum ar fi Premiul de Excelenţă pentru Cercetarea Ştiinţifică – pentru Volumele 1 şi 2 de Protetică Dentară, aflate în bibliografia de rezidenţiat, Premiul Academiei Române „I. Haţieganu”- „Tratatul de Protetică Dentară”, Premiul Academiei de Ştiinţe Medicale - „Introducere în antropologia medicală dentară”, Doctor Honorius Causa al universităţilor de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Chişinău, respectiv „Ovidius” Constanţa, precum şi titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” din Franţa.

În prezent, Norina Consuela Forna candidează pentru funcţia de rector al UMF Iaşi, alegerile fiind programate vineri, 22 ianuarie. Din amplul program managerial propus de Norina Forna amintim înfiinţarea unui Pol de Competitivitate în Industria Medicală la Iaşi, iar accentul este pus pe creativitate, iniţiativă, aducerea de noi fonduri pentru Universitate, precum şi crearea unui cadru de normalitate academică, bazată pe tradiţie, comunicare, cooperare.

 

- De 12 ani sunteţi la conducerea Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF Iaşi. Ce aţi putea să ne spuneţi despre această perioadă?

- Într-adevăr, sunt 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi. În acest răstimp, am creionat noi direcţii de dezvoltare, care ne arată propriu-zis de unde a plecat facultatea, cu funcţionalul ei, şi unde a ajuns, respectiv un funcţional european la acest moment, unic în ţară. Sunt elemente de modern şi, în acelaşi timp, de competitivitate care se pot compara instituţia cu cele din Europa şi de pe alte continente. Dincolo de toate, am considerat că, pornind de la o platformă, de la o bază solidă de învăţământ, de dotare, putem concepe un sistem axat pe valoare, calitate şi performanţă. În acest sens, în perioada respectivă, am coordonat diverse direcţii de practică, însemnând noi domenii, noi cercetări şi dezvoltarea de proiecte europene. Apoi, pornind de la primele cercetări şi granturi pe care le-am creat, am continuat cu POSDRU-uri. În total, au fost cinci POSDRU-uri, acestea reprezentând un aport financiar considerabil, de 13,7 milioane de euro pentru Universitate, iar suma de 685 mii de euro s-a alocat strict compartimentului administrativ al universităţii, care s-a dezvoltat pe seama acestor proiecte. De asemenea, au beneficiat un număr de 10.500 de studenţi, grup ţintă şi 485 cadre didactice.

- Acum, după 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară, candidaţi pentru funcţia de rector al UMF. Care credeţi că sunt atuurile pe care ar trebui să le aibă un candidat la acestă funcţie?

- Consider că în cazul în care doreşti să aplici pe o poziţie de acest tip, de manager al unei instituţii, respectiv rector, este deosebit de importantă activitatea vastă în acest domeniu, al managementului universitar. Evident, sunt necesare şi studiile în acestă direcţie. Totodată trebuie să fii şi un profesionist şi să poţi demonstra cunoştinţele teoretice, aplicaţia lor în practică şi atingerea performanţei. Cercetarea înseamnă un alt punct forte, prin care demonstrezi că poţi să faci acest lucru, poţi să culegi roadele cercetării şi poţi să le foloseşti în sprijinul comunităţii.

Proiectele europene reprezintă o sursă importantă de venit pentru resursa umană a Universităţii, dar în egală măsură, în dotarea clinicilor, disciplinelor care fac parte din proiect. Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, practică medicală pentru studenţi, practician. Consider că putem colabora, putem comunica, iar acestea sunt deziderate imperioase pentru managementul Universităţii. O echipă bine definită presupune crearea unui program, astfel încât reprezentarea intereselor academice să fie în acord cu ceea ce se întâmplă în ţară, în alte universităţi tradiţionale, dar şi în acord cu direcţiile urmate de universităţile de medicină din Europa. Desigur, în acest sens, trebuie să avem şi o recunoaştere internaţională foarte bună.

- Din CV-ul dumneavoastră se poate observa că faceţi parte din bordul mai multor societăţi sau asociaţii internaţionale, ca şi în cadrul celor din ţară.

- Aşa este, sunt vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Decanilor Fracofoni (CID-CDF) şi al Societăţii Balcanice de Stomatologie, dar şi preşedinte al International Society of General and Oral Rehabilitation. În acelaşi timp, sunt reprezentantă în multe borduri internaţionale de specialitate, cum ar fi ICOI (International Congress of Oral Implantologists), în Statele Unite ale Americii, sau în cel al Academiei Franceze de Chirurgie Dentară.

Sigur că academiile înseamnă o componentă foarte importantă în activitatea oricărui profesionist, mă refer atât la cele din România, unde sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, respectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cât şi în cele internaţionale, prin reprezentarea în Academia Naţională de Chirurgie Dentară Franceză (ANCD), Academia „Pierre Fauchard” USA şi multiple nominalizări de fellow-diplomat (ICD, ADI, DICI), ca membru activ de peste zece ani. Pe lângă aceste titluri, sunt prezentă ca lider de opinie în aria activităţii private. Pot crea condiţiile optime, strategice şi de organizare propriu-zisă a Universităţii, datorită specializărilor pe care le am, inclusiv prin cea de unic român recunoscut cu o specialitate europeană, respectiv în societatea şi în asociaţia europeană de protetică (EPA).

- Cum ar ajuta aceste reprezentări în dezvoltarea imaginii universitare?

- Cred că ceea ce este stipulat în programul managerial, ca şi alternativă de dezvoltare creată în urma parcurgerii unor strategii şi al unui management local bine fundamentat, permite o completare ce poate fi dezvoltată prin colaborările interne şi externe. De asemenea, prin interesele comunităţii acestei Universităţi, poate fi creionată o imagine pozitivă a Universităţii şi, în timp, vom putea situa Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi pe un loc onorant în clasamentele naţionale şi internaţionale. Parcursul de până acum internaţional, respectiv naţional, pe plan managerial, academic şi de cercetare poate fi augmentat prin girul oferit de reprezentarea în multiple comisii ale Ministerului Sănătăţii (coordonator naţional pe domeniul proteticii şi implantologiei), pentru Ministerul Învăţământului (comisia CNATDCU, de peste 10 ani) şi de peste 9 ani expert şi în comisia ARACIS, CEAC. De asemenea, făcând parte ca vicepreşedinte din comisia CIDCDF-ulu (Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză – n.r.), particip ca evaluator al universităţilor francofone.

Suntem şi trebuie să fim responsabili de ceea ce aplicăm în Universitatea noastră, inclusiv pe secţiile franceză, respectiv engleză. Astfel, putem concepe o amplă şi realistă strategie adaptată, individualizată şi de perspectivă în ceea ce priveşte raportarea şi calibrarea numărului de studenţi, a spaţiilor existente, a bugetului oferit pentru cadrele didactice, a normelor acestora, precum şi a suplimentării acestui buget prin diferite surse şi resurse – mă refer aici şi la proiectele europene. Îmi amintesc acum şi de contactele pe care le-am iniţiat, colaborările, congresele şi toate invitaţiile pe care le-am realizat în Iaşi, în ţară şi străinătate, cu multiple participări externe ca speaker. Aproximativ 2.000 de personalităţi au fost prezente la aceste manifestări de marcă, în cei 12 ani. Sigur că activitatea este vastă, dar este bine organizată.

- Aţi amintit de o zonă importantă a dezvoltării societăţii – atingerea excelenţei prin cercetare. Aţi putea să dezvoltaţi subiectul?

- Centrele create doar prin cel mai recent proiect încheiat, cel de consiliere, pun accent în deosebi pe echipamente care în multe cazuri sunt unice pe România şi chiar în Europa, laseri, pe roboţi, pe tot ce se numeşte sistem augmentat IT, pe telemedicină, aplicată de câţiva ani în Universitatea noastră. De asemenea, aş putea aminti Centrul interdisciplinar de evaluare şi diagnostic în medicină, medicină dentară, dotat cu echipamente care deservesc toate facultăţile din Universitate. Acesta reprezintă o simulare, navigaţie, reprezentând tehnologii de actualitate în SUA. Aceste noutăţi introduse mă vor determina să creez condiţiile introducerii inovaţiei în Universitatea noastră, în multiple domenii de specializare. Evaluările internaţionale ale facultăţii (CIDCDF, ADEE) oferă o carte vizită pertinentă pentru standardul creat şi pentru perspectiva Universităţii.

- Cât de important este reperul internaţional pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi?

- Sigur că ne interesează un reper internaţional, să ne raportăm la el, pentru a putea produce şi obţine recunoaştere la nivel european şi nu numai. Noi creăm aici, în Universitatea nostră, un student internaţional, nu doar unul european. Îl formăm, îl antrenăm şi în final îl lansăm în arealul naţional şi internaţional. Esenţiale în acest sens sunt şi masterele europene, pe care le-am realizat, singurele din Universitate care au fost iniţiate în Iaşi. Un punct important pe care m-am concentrat este contextul pe care îl oferă acest master european, precum şi atestatul de studii complementare în domeniul implantologiei, pe care îl creez de mult timp, cu formarea a peste 400 de specialişti şi reprezentanţi ai domeniului. În activitatea mea, pun accentul pe crearea de noi discipline, bazate pe inovaţie şi creativitate, fiind vorba întotdeauna despre domenii reale, actuale, de interes la nivel internaţional.


- Care este crezul dumneavoastră în competiţia privind funcţia de rector al UMF Iaşi?
- Sloganul de bază al tuturor activităţilor mele este „Împreună UMF Gr.T.Popa, Universitatea generaţiilor viitoare”, alături de „Creştem împreună”.

A consemnat Andreea IGNEA
* * *

„Voi fi adepta unui climat de normalitate academică, de echilibru, de comunicare, colaborare şi voi face apel la tradiţia valorilor, la promovarea imaginii şi la gestionarea provocărilor viitorului Universităţii” – Norina Consuela Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi candidat pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină „Gr.T. Popa” Iaşi

 

 

Comentarii

dorneanu bianca

Jan 21, 2016

v-am urmrit pe toat perioada campaniei i am rmas uimit de ct experien ati acumulat n toi aceti ani. v admir pentru toat implicarea de care ai dat dovad i sper ca rezultatul alegerilor s fie n favoarea dumneavoastr, pentru a v rsplti munca depus. mult succes! urmeaz o zi mare!

mihai

Jan 20, 2016

felicitari andreea un interviu de exceptie

gabriel

Jan 19, 2016

iti place sa citesti? si ti-ar placea citind, sa inveti, sa faci bani mai multi!? vino in echipa noastra. cutm urgent colaboratori part-time sau full-time care vor s câtige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. oferim contract de comision. pentru mai multe detalii, trimitei mesajul „carte” la adresa de email: gabi.vali.ebook@gmail.com

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA
Revanşa

05:30

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L. cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 24.11.2017, ora 13.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (70% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea functionala (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn si mijloace transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp in oraș Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău (zona periferica, vis-a-vis a serele Comanesti si de cartierul Vernesti). Fabrica este compusa din: Cladire administrativa, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E partial si Sc. 376mp; depozit cherestea P si Sc. 660mp; soproane de uscare si aburire P si Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinta P+1E, sc. 90mp; hala banzic P si Sc. 252mp; sera cu centrala termica cu Sc. 119mp. Fabrica este dotata cu echipament prelucrare lemn (functional) si mijloace de transport, dispune de utilitati (energie electrica, apa) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) si dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente si Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupata de constructii rezidentiale si terenuri virane). Fabrica este compusa din: hala productie cu Sc. 2.296,89 mp avand in dotare echipamente (platforme uscatoare 6 buc; uscator; camera uscare; instalatie aer comprimat; instalatie exhaustare; post trafo; pupitru comanda uscator; actionare electrica; instalatie electrica hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotata cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la DN 12A (cca. 500m) si drum satesc pe doua laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 23.11.2017, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. Iasi prin lichidator judiciar ACORD SPRL, Dosar nr. 2950/89/2014 Tribunalul Vaslui/Judecător Sindic ANUNŢĂ Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 08.12.2017, ora 12.0, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi, pentru patrimoniul debitoarei S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. - in faliment, in bancruptcy, en faillite, CUI 2585521, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J37/251/2011, cu sediul in municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1A, Parter, jud. Vaslui constând în: a. Construcţie situată în Botosani, Str. Viilor, Nr.77, Ap.1, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.50058-C1-U13 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 339.829 lei, valoare fără TVA. b. Constructie situată în Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.17, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 50058-C1-U15 si Extindere si Terasa, Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.22, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 5558 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 332.904 lei, valoare fără TVA. c. Construcţie situată în Botosani, Piata Centrala, Platoul A, Obiectiv U18, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.4819/N la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 516.793 lei, valoare fără TVA. d. Construcţie situată în Botosani, Str. Prieteniei, Nr.4, Bloc V4, Sc. C, Et.II, Ap.13, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr50386-C1-U20 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 67.151 lei, valoare fără TVA. e. Proprietate imobiliara constând în Teren intravilan in suprafaţă de 3.048 mp si construcţii situat în mun. Botoşani, Str. Dobosari, Nr.21 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 1.374.357 lei, valoare fără TVA. In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, se vor desfăşura în fiecare zi de vineri la ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică de vânzare cu strigare și condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei pentru fiecare proprietate imobiliară pentru care se participă la licitaţie. Bunurile imobile anterior menţionate formează obiectul Dosarului nr.1219/193/2016 înregistrat pe rolul Judecatoriei Botosani având ca obiect Actiune in revendicare. Poate participa la şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare orice persoana care isi manifesta, intentia de cumparare si care pana in preziua şedinţei de licitatie ora 1200, depune o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație pentru bunul imobil pentru care participa si face dovada achizitionarii caietului de sarcini. Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 1200. Nedepunerea tuturor documentelor la sediul lichidatorului judiciar în termenul menționat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, este rugata sa-si manifeste pozitia cu 5 zile inainte de data şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice pretentie. Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la telefon 0742207571. Lichidator judiciar ACORD S.P.R.L. Asociat coordonator Nitescu Dan Nistor
Liceul Varlaam îşi deschide porţile la Iaşi
24/11/2017 05:15

 - Proiectul educaţional al Fundaţiei „Varlaam Mitropolitul” a ajuns intr-un nou punct important - lansarea liceului. Ce aduce nou in Moldova acest proiect? - Liceul Varlaam vine să complet ...

 „Problema cea mai importantă cu care ne confruntăm este neîncrederea”
09/11/2017 04:45

  De mulţi ani, comunitatea cea mai numeroasă de străini din Italia este cea romană. Ea a depăşit numeric comunitatea albaneză din Italia incă din anul 2008. Am stat de vorbă cu Adrian Nicolae Ni ...

„Offroad-ul este un balet pe patru roţi, prin hârtoape şi noroaie”
02/11/2017 05:15

- După o perioadă in care offroad-ul sportiv a lipsit de pe colinele Iaşului, Asociaţia Club Sportiv „Adventure 4x4” reinvie acestă competiţie... - Iaşul s-a numărat, in trecut, printre pri ...

Povestea orfanului salvat din infern, într-un documentar de Morgan Freeman FOTO
26/10/2017 16:40

Cu cateva luni in urmă, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a inaintat Parchetului General o plangere penală care vizează moartea a 771 de copii in timpu ...

„Spania a acceptat monarhia din comoditate, nu din convingere”
19/10/2017 13:00

„Catalonia este impărţită in două” - Stimate domnule profesor, se vorbeşte, cu insistenţă, in intreaga lume, că statul liberal se află in stadiul său terminal. Trebuie să inţelegem că ...

Prof. dr. Florin Mitu: „A gândi pozitiv este un element cheie pentru un medic”
12/10/2017 04:45

Despre recuperare cardiovasculară, factorii de risc in bolile cardiovasculare şi ce trebuie să facem ca să ne protejăm inima de evenimente nefericite, dar şi despre alte lucruri interesante, dr. Florin M ...

Filip Florian: „A fi foarte rău, foarte critic cu tine, e un lucru bun în scris”
09/10/2017 06:00

- Sunteţi cunoscut publicului ca jurnalist şi scriitor. V-aţi remarcat in primul rand din prisma perioadei in care aţi fost implicat in mass-media. Cum aţi ajuns să „schimbaţi macazul” şi s ...

Bruno Mazzoni: „O carte trebuie să fie o rană deschisă!”
09/10/2017 05:45

- În 1967 Bruno Mazzoni - student in anul II a venit pentru prima dată in Romania. Apoi, viaţa v-a adus din nou in Romania, de data aceasta ca lector la Universitatea din Bucureşti şi, apoi, conferen ...

„Am mintea deschisă fiindcă sunt un om liber: sunt scriitor”
06/10/2017 10:00

- Vă rog, pentru inceput, să faceţi un scurt portret al lui Adriaan van Dis... - Sunt născut din părinţi ce veneau din coloniile olandeze, aşa că am crescut printre refugiaţi. Oamenii trebuiau să f ...

Marius Oprea: „Niciodată nu este prea tîrziu pentru adevăr şi nici pentru dreptate”
02/10/2017 05:00

- Aţi infiinţat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institut de cercetare aflat sub egida Guvernului. Plecind de la această postură, cum se văd astăzi urmările comunismului şi cum ar treb ...