interviu Norina Consuela Forna 1
interviu Norina Consuela Forna 2

Dimensiune font:

Norina Forna: „Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, simulare, practică medicală pentru studenţi, practician” VIDEO

| 20-01-2016 21:22

 Norina Consuela Forna, absolventă a Facultăţii de Stomatologie şi a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” (UMF) Iaşi, având multiple specializări în ţară şi în străinătate, Paris 5, Paris 6, SUA, Germania, Belgia şi Italia, urmată de specializări în management cu Masterat la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. A ocupat poziţia administrativă de decan timp de 12 ani al Facultăţii de Medicină Dentară, precum şi coordonator al ambulatoriului Spital „Sf. Spiridon” timp de 3 ani.

Norina Forna ocupă şi numeroase alte poziţii administrative în ţară. Este vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din Iaşi, şi în străinătate - vicepreşedinte al Societăţii Balcanice de Stomatologie şi vicepreşedinte al Consiliului Internaţional al Decanilor Francofoni. De asemenea, deţine cinci brevete de invenţie, 12 mărci înregistrate OSIM, este autor a 26 de monografii, a unui tratat, a 13 manuale de specialitate, precum şi a unui număr impresionant de articole sau lucrări ştiinţifice. A fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii pentru activitatea desfăşurată, cum ar fi Premiul de Excelenţă pentru Cercetarea Ştiinţifică – pentru Volumele 1 şi 2 de Protetică Dentară, aflate în bibliografia de rezidenţiat, Premiul Academiei Române „I. Haţieganu”- „Tratatul de Protetică Dentară”, Premiul Academiei de Ştiinţe Medicale - „Introducere în antropologia medicală dentară”, Doctor Honorius Causa al universităţilor de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Chişinău, respectiv „Ovidius” Constanţa, precum şi titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” din Franţa.

În prezent, Norina Consuela Forna candidează pentru funcţia de rector al UMF Iaşi, alegerile fiind programate vineri, 22 ianuarie. Din amplul program managerial propus de Norina Forna amintim înfiinţarea unui Pol de Competitivitate în Industria Medicală la Iaşi, iar accentul este pus pe creativitate, iniţiativă, aducerea de noi fonduri pentru Universitate, precum şi crearea unui cadru de normalitate academică, bazată pe tradiţie, comunicare, cooperare.

 

- De 12 ani sunteţi la conducerea Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF Iaşi. Ce aţi putea să ne spuneţi despre această perioadă?

- Într-adevăr, sunt 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi. În acest răstimp, am creionat noi direcţii de dezvoltare, care ne arată propriu-zis de unde a plecat facultatea, cu funcţionalul ei, şi unde a ajuns, respectiv un funcţional european la acest moment, unic în ţară. Sunt elemente de modern şi, în acelaşi timp, de competitivitate care se pot compara instituţia cu cele din Europa şi de pe alte continente. Dincolo de toate, am considerat că, pornind de la o platformă, de la o bază solidă de învăţământ, de dotare, putem concepe un sistem axat pe valoare, calitate şi performanţă. În acest sens, în perioada respectivă, am coordonat diverse direcţii de practică, însemnând noi domenii, noi cercetări şi dezvoltarea de proiecte europene. Apoi, pornind de la primele cercetări şi granturi pe care le-am creat, am continuat cu POSDRU-uri. În total, au fost cinci POSDRU-uri, acestea reprezentând un aport financiar considerabil, de 13,7 milioane de euro pentru Universitate, iar suma de 685 mii de euro s-a alocat strict compartimentului administrativ al universităţii, care s-a dezvoltat pe seama acestor proiecte. De asemenea, au beneficiat un număr de 10.500 de studenţi, grup ţintă şi 485 cadre didactice.

- Acum, după 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară, candidaţi pentru funcţia de rector al UMF. Care credeţi că sunt atuurile pe care ar trebui să le aibă un candidat la acestă funcţie?

- Consider că în cazul în care doreşti să aplici pe o poziţie de acest tip, de manager al unei instituţii, respectiv rector, este deosebit de importantă activitatea vastă în acest domeniu, al managementului universitar. Evident, sunt necesare şi studiile în acestă direcţie. Totodată trebuie să fii şi un profesionist şi să poţi demonstra cunoştinţele teoretice, aplicaţia lor în practică şi atingerea performanţei. Cercetarea înseamnă un alt punct forte, prin care demonstrezi că poţi să faci acest lucru, poţi să culegi roadele cercetării şi poţi să le foloseşti în sprijinul comunităţii.

Proiectele europene reprezintă o sursă importantă de venit pentru resursa umană a Universităţii, dar în egală măsură, în dotarea clinicilor, disciplinelor care fac parte din proiect. Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, practică medicală pentru studenţi, practician. Consider că putem colabora, putem comunica, iar acestea sunt deziderate imperioase pentru managementul Universităţii. O echipă bine definită presupune crearea unui program, astfel încât reprezentarea intereselor academice să fie în acord cu ceea ce se întâmplă în ţară, în alte universităţi tradiţionale, dar şi în acord cu direcţiile urmate de universităţile de medicină din Europa. Desigur, în acest sens, trebuie să avem şi o recunoaştere internaţională foarte bună.

- Din CV-ul dumneavoastră se poate observa că faceţi parte din bordul mai multor societăţi sau asociaţii internaţionale, ca şi în cadrul celor din ţară.

- Aşa este, sunt vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Decanilor Fracofoni (CID-CDF) şi al Societăţii Balcanice de Stomatologie, dar şi preşedinte al International Society of General and Oral Rehabilitation. În acelaşi timp, sunt reprezentantă în multe borduri internaţionale de specialitate, cum ar fi ICOI (International Congress of Oral Implantologists), în Statele Unite ale Americii, sau în cel al Academiei Franceze de Chirurgie Dentară.

Sigur că academiile înseamnă o componentă foarte importantă în activitatea oricărui profesionist, mă refer atât la cele din România, unde sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, respectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cât şi în cele internaţionale, prin reprezentarea în Academia Naţională de Chirurgie Dentară Franceză (ANCD), Academia „Pierre Fauchard” USA şi multiple nominalizări de fellow-diplomat (ICD, ADI, DICI), ca membru activ de peste zece ani. Pe lângă aceste titluri, sunt prezentă ca lider de opinie în aria activităţii private. Pot crea condiţiile optime, strategice şi de organizare propriu-zisă a Universităţii, datorită specializărilor pe care le am, inclusiv prin cea de unic român recunoscut cu o specialitate europeană, respectiv în societatea şi în asociaţia europeană de protetică (EPA).

- Cum ar ajuta aceste reprezentări în dezvoltarea imaginii universitare?

- Cred că ceea ce este stipulat în programul managerial, ca şi alternativă de dezvoltare creată în urma parcurgerii unor strategii şi al unui management local bine fundamentat, permite o completare ce poate fi dezvoltată prin colaborările interne şi externe. De asemenea, prin interesele comunităţii acestei Universităţi, poate fi creionată o imagine pozitivă a Universităţii şi, în timp, vom putea situa Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi pe un loc onorant în clasamentele naţionale şi internaţionale. Parcursul de până acum internaţional, respectiv naţional, pe plan managerial, academic şi de cercetare poate fi augmentat prin girul oferit de reprezentarea în multiple comisii ale Ministerului Sănătăţii (coordonator naţional pe domeniul proteticii şi implantologiei), pentru Ministerul Învăţământului (comisia CNATDCU, de peste 10 ani) şi de peste 9 ani expert şi în comisia ARACIS, CEAC. De asemenea, făcând parte ca vicepreşedinte din comisia CIDCDF-ulu (Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză – n.r.), particip ca evaluator al universităţilor francofone.

Suntem şi trebuie să fim responsabili de ceea ce aplicăm în Universitatea noastră, inclusiv pe secţiile franceză, respectiv engleză. Astfel, putem concepe o amplă şi realistă strategie adaptată, individualizată şi de perspectivă în ceea ce priveşte raportarea şi calibrarea numărului de studenţi, a spaţiilor existente, a bugetului oferit pentru cadrele didactice, a normelor acestora, precum şi a suplimentării acestui buget prin diferite surse şi resurse – mă refer aici şi la proiectele europene. Îmi amintesc acum şi de contactele pe care le-am iniţiat, colaborările, congresele şi toate invitaţiile pe care le-am realizat în Iaşi, în ţară şi străinătate, cu multiple participări externe ca speaker. Aproximativ 2.000 de personalităţi au fost prezente la aceste manifestări de marcă, în cei 12 ani. Sigur că activitatea este vastă, dar este bine organizată.

- Aţi amintit de o zonă importantă a dezvoltării societăţii – atingerea excelenţei prin cercetare. Aţi putea să dezvoltaţi subiectul?

- Centrele create doar prin cel mai recent proiect încheiat, cel de consiliere, pun accent în deosebi pe echipamente care în multe cazuri sunt unice pe România şi chiar în Europa, laseri, pe roboţi, pe tot ce se numeşte sistem augmentat IT, pe telemedicină, aplicată de câţiva ani în Universitatea noastră. De asemenea, aş putea aminti Centrul interdisciplinar de evaluare şi diagnostic în medicină, medicină dentară, dotat cu echipamente care deservesc toate facultăţile din Universitate. Acesta reprezintă o simulare, navigaţie, reprezentând tehnologii de actualitate în SUA. Aceste noutăţi introduse mă vor determina să creez condiţiile introducerii inovaţiei în Universitatea noastră, în multiple domenii de specializare. Evaluările internaţionale ale facultăţii (CIDCDF, ADEE) oferă o carte vizită pertinentă pentru standardul creat şi pentru perspectiva Universităţii.

- Cât de important este reperul internaţional pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi?

- Sigur că ne interesează un reper internaţional, să ne raportăm la el, pentru a putea produce şi obţine recunoaştere la nivel european şi nu numai. Noi creăm aici, în Universitatea nostră, un student internaţional, nu doar unul european. Îl formăm, îl antrenăm şi în final îl lansăm în arealul naţional şi internaţional. Esenţiale în acest sens sunt şi masterele europene, pe care le-am realizat, singurele din Universitate care au fost iniţiate în Iaşi. Un punct important pe care m-am concentrat este contextul pe care îl oferă acest master european, precum şi atestatul de studii complementare în domeniul implantologiei, pe care îl creez de mult timp, cu formarea a peste 400 de specialişti şi reprezentanţi ai domeniului. În activitatea mea, pun accentul pe crearea de noi discipline, bazate pe inovaţie şi creativitate, fiind vorba întotdeauna despre domenii reale, actuale, de interes la nivel internaţional.


- Care este crezul dumneavoastră în competiţia privind funcţia de rector al UMF Iaşi?
- Sloganul de bază al tuturor activităţilor mele este „Împreună UMF Gr.T.Popa, Universitatea generaţiilor viitoare”, alături de „Creştem împreună”.

A consemnat Andreea IGNEA
* * *

„Voi fi adepta unui climat de normalitate academică, de echilibru, de comunicare, colaborare şi voi face apel la tradiţia valorilor, la promovarea imaginii şi la gestionarea provocărilor viitorului Universităţii” – Norina Consuela Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi candidat pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină „Gr.T. Popa” Iaşi

 

 

Comentarii

dorneanu bianca

Jan 21, 2016

v-am urmrit pe toat perioada campaniei i am rmas uimit de ct experien ati acumulat n toi aceti ani. v admir pentru toat implicarea de care ai dat dovad i sper ca rezultatul alegerilor s fie n favoarea dumneavoastr, pentru a v rsplti munca depus. mult succes! urmeaz o zi mare!

mihai

Jan 20, 2016

felicitari andreea un interviu de exceptie

gabriel

Jan 19, 2016

iti place sa citesti? si ti-ar placea citind, sa inveti, sa faci bani mai multi!? vino in echipa noastra. cutm urgent colaboratori part-time sau full-time care vor s câtige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. oferim contract de comision. pentru mai multe detalii, trimitei mesajul „carte” la adresa de email: gabi.vali.ebook@gmail.com

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi - Botoşani, cu sediul în oraș Flămânzi, jud. Botoşani, C.U.I. RO17029800, J07/660/2004, potrivit Încheierii nr. 28/22.01.2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 2773/40/2012, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 07.11.2017, 23.11.2017, respectiv 12.12.2017, ora 12.00, a activelor S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi - Botoşani, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ – Denumire şi descriere activ – Valoare de evaluare (pret fără T.V.A.*) – Valoare de pornire a licitaţiei (pret fără T.V.A.*) UTILAJE / ECHIPAMENTE HORECA UTILIZATE IN INDUSTRIA ALIMENTARA (PATISERIE/COFETARIE) SI MOBILIER Activ 1 – CUPTOR PIZZA TKA 21, MARCA ITALFORNI (Cuptor 4+4 pizza electric TKA-2I ITALFORNI; Sistem de control mechanic; Exterior din otel inoxidabil; Interior din aluminiu placat cu otel; Lumina interioara; Control al temperaturii prin thermostat; Camere izolate termic; 2 camere; 2 tavi (600x400 mm);Capacitate: 4+4 pizza (330 mm); Dimensiune camera coacere(mm): L660xl660xH150; Consum mediu: 4500 W; Alimentare: 400V/50-60Hz/3 N), nr. inv. 582 – MASA DE PIZZA CU CASEROLE, MARCA FORCAR, MODEL S903 PZ, NR. IDENTIFICARE 718980, TEMPERATURA +2° /+8°, GREUTATEA NETA 170 KG, DATA FABRICATIEI 08.2007 (masa cu blat din granit), nr. inv. 583 – APARAT KEBAB CU PALETA SI LOPATA, MARCA CB ITALIA, MODEL IR 6140, NR. IDENTIFICARE 00508, AN FABRICATIE 2008, nr. inv. 585 – HOTA CU VARIATOR (hota inox profesionala cu ventilator centrifugal), nr. inv. 586 – CUPTOR PATISERIE, MARCA BEST FOR, FABRICAT IN ITALIA, MODEL BISTROT 1064, COD 825813020, NR. IDENTIFICARE 09072148 (Cuptor patiserie cu capacitate 10 tavi + bonus suport de metal si 2 sisteme de inchidere usa de rezerva; Cuptorul bake for italia model bistrot 1064; -3 motoare, 3 rezistente, 3 ventilatoare cu putere totala de 15 kw; - coace perfect; - vata minerala ignifuga cu rezistenta constanta la 600 de grade; -dimensiunea tavilor este de 60cm x40 cm), nr. inv. 587 – DOSPITOR CU DEDURIZATOR, MARCA BEST FOR, FABRICAT IN ITALIA, MODEL LIEVI 16T 4060, COD PRODUS 847474030, NR. IDENTIFICARE 06071248 (alimentare 230 V putere 1,6 kW temperatura maxima 60°C dimensiuni 850x870x880 mm greutate 56 kg, 16 tavi), nr. inv. 588 – MIXER PLANETAR, MARCA FIMAR, FABRICAT IN ITALIA, MODEL PLIP 1040050T, NR. IDENTIFICARE 8030028, AN FABRICATIE 2008, MASA PROPRIE 74,20 KG, nr. inv. 589 – MASINA DE SPALAT CU MASA SI DEDURIZATOR, MARCA DIHR, FABRICAT IN ITALIA, COD PRODUS DW009M, MODEL GS50 UGOLINI PS DDE 380-400/3N/50, TIP DWA1011344, AN FABRICATIE 2006, nr. inv. 591 – DULAP SUSPENDAT CU RASTEL DE SCURGERE, nr. inv. 592 – VITRINA INGHETATA, MARCA ISA SpA, FABRICAT IN ITALIA, COD PRODUS 1960263, TIP GEL ECO, MODEL SAMOA, ARTICOL SAMOA 7COL, NR. IDENTIFICARE 1080320791, DATA FABRICATIEI 25.03.2008, nr. inv. 593 – MASA CALDA BAIN MARIE, MARCA SCAIOLA, nr. inv. 594 – EXPRESOR CAFEA CU RASNITA (ROWENTA), nr. inv. 595 – MASINA GATIT CU 4 PLITE SI CUPTOR, MARCA BERTO'S, MODEL E7P4 FE1, DIAMETRU PLITA 220 MM, CUPTOR ELECTRIC 3,5 KW, DIMENSIUNI 700*800*900 (l*L*h), MASA PROPRIE 83 KG, nr. inv. 596 – VITRINA ROTATIVA, MARCA SCAIOLA, FABRICATA IN ITALIA, SERIE P/I, MODEL 400ERG, NR. IDENTIFICARE 100229, CLASA 4, nr. inv. 597 – MASINA FOIETAJ EASY, MARCA XTS, FABRICATA IN ITALIA, MODEL 500/1000 2V, NR. IDENTIFICARE 08072, GREUTATE PROPRIE 160 KG, AN FABRICATIE 2008, nr. inv. 598 COMODA TV CU SERTARE (nr. inv. - ) COMODA 4 SERTARE (nr. inv. - ) COMODA 4 SERTARE (nr. inv. - 568-569) MASUTA (nr. inv. - ) MASCA CHIUVETA CU BLAT (nr. inv. - ) CORPURI DÉCOR SUSPENDATE (nr. inv. -560-567 ) VESTIAR ANGAJAT I (nr. inv. - 561-565) VESTIAR ANGAJATI II (nr. inv. -566-569 ) RAFTURI EXPUNERE CU OGLINDA (nr. inv. -570-571 ) CORP CU OGLINDA CASA MARCAT (nr. inv. - 572) CUIER PERETE (nr. inv. - 573-574) DULAP CU 2 USI PENTRU IGIENA (nr. inv. -575 ) MASA SIMPLA CHIUVETA (nr. inv. -576-577 ) MOBILIER MAGAZIN (nr. inv. - ) 26.480,00 lei – 23.832,00 lei Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 06.11.2017, 22.11.2017, respectiv 11.12.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 06.11.2017, 22.11.2017, respectiv 11.12.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0232/243864, 0757544544. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L Practician în insolvență, Lucian Andronic
S.C. Ledim Com S.R.L. Piatra Neamţ, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare în data de 08.11.2017, ora 15.00, a activelor: Nr. activ – Denumire activ – Valoare de evaluare(lei) – Preţ de pornire (lei)* Activul 2 – TEREN INTRAVILAN, CURTI CONSTRUCTII CU SUPRAFATA DE 6.774,45 MP, pe care se află construcţiile: CORP C1 - REZERVOR APA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 50 MP (structura din beton armat supraterana), CORP C2-STATIE DEDURIZARE APA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 56 MP (dezfectata), CORP C3 -COPERTINA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 10 MP (la data inspectiei copertina avea pereti de inchidere din zidarie, avand utilizare de birouri), CORP C4 - CAMERA DE COMANDA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 85 MP (adaposteste tabloul electric), CORP C5 - CENTRALA TERMICA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 161,17 MP CU CAZAN DE ABUR, CORP C6 - ANEXA CENTRALA TERMICA CU SUPAFATA CONSTRUITA DE 46,80 MP, CORP C7- DEPOZIT DE COMBUSTIBIL CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 41,23 MP. – 350.500,00 – 245.350,00 Activul 3 – MASINI DE SPALAT RUFE CU BARIERA SANITARA-MEDICALE DANUBE INTERNATIONAL, TIP ASEP II49, NR. SERIE 41752, AN FABRICATIE 2011, CU UN DEBIT DE 40 KG/H - 1 BUC – 106.000,00 – 37.100,00 Activul 4 – USCATOR DE RUFE ROTATIV GIRBAU seria STI 23 ST-V - 2BUC – 33.200,00 – 11.620,00 Activul 5 – CALANDRU CU USCARE MURAL GIRBAU SERIA PS 5132 - 1 BUC – 46.700,00 – 16.345,00 Activul 6 – PRESA PNEUMATICA UNIVERSALA BATTISTELLA MARTE -1 BUC – 28.800,00 – 10.080,00 Activul 7 – Mobilier rafturi metalice folosite la spalare/uscare - 4 BUC – 800,00 – 280,00 Activul 8 – Mobilier mese cu schelet metalic folosite la spalare/uscare - 7 BUC – 1.050,00 – 367,50 Activul 9 – MANECHIN PENTRU CALCAT SACOURI, PALTOANE, ETC. BATTISTELLA ZEUS - 1 BUC – 10.300,00 – 3.605,00 * Preţul de pornire al licitaţiei este de 70% din valoarea de evaluare pentru bunurile imobile şi de 50% din preţul de pornire la licitaţia din data de 18.09.2017 pentru bunurile mobile şi nu cuprinde TVA. Bunurile mobile se valorifică conform prevederilor Codului de procedură civilă. Înscrierile se fac până pe data de 07.11.2017, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ. Relaţii suplimentare la 0232/243864, 0757545545 sau www.insolventa.ro.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. Camy Lact S.R.L. cu sediul social în mun. Vatra Dornei, str. George Coșbuc, nr. 1, jud. Suceava, J33/1373/1991, C.U.I. RO742611, numită conform Încheierii din data de 14.01.2014 pronunţată de către Tribunal Suceava în dosarul nr. 8613/86/2009**, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 08.11.2017, orele 14.00, a activelor S.C. Camy Lact S.R.L.: Nr. crt. – Active – Valoare de evaluare (fără T.V.A.) – Valoare de pornire a licitației (fără T.V.A.) 1. – Proprietate imobiliară industrial-comercială-Secţie producţie brânzeturi- Pensiune**, amplasată în com. Panaci, jud. Suceava. – 980.650 lei – 441.292,50 lei 3. – Proprietate imobiliara funciară- teren cu exploatație forestieră(fără vegetație), cu suprafața totală de 47.009 mp, aflat în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Broșteni-extravilan Panaci – 30.600 lei - 21.420 lei 4. – Autoutilitara N2 Iveco, caroserie BA Frigorifica, tip 65C157/Daily, nr. de identificare: ROSV55M3310002, an fabricaţie: 2005, nr. de înmatriculare: SV-07-ZCI. – 15.100 lei – 4.530 lei Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 07.11.2017, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin e-mail vânzări@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0755132476; 0757545545.. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Practician în insolvență, Baciu Patricia
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. Util Store S.R.L., C.U.I. 26185417, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava, numit conform Sentinței nr. 309/03.04.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3845/86/2014*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale H.A.C. din 23.10.2015 si respectiv 29.07.2016, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 07.11.2017, orele 12.00, a activului: Restaurant si pensiune Luxor***, Sc 309 mp, suprafata desfasurata 716 mp, amplasate pe un teren intravilan curti constructii 418 mp, la iesirea din com. Marginea spre Sucevita, jud. Suceava, vis-a-vis de Muzeul de ceramica neagra Marginea. Proprietatea imobiliara este de tip P+1E+M, cu finisaje de inalta calitate, mobilier, aer conditionat si sistem de ventilatie a aerului. Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, mobilier si echipament profesional pentru bucatarie. Spatiul de cazare este la mezanin, format din 2 apartamente si o camera dubla fiecare cu baie proprie. Proprietatea dispune de retea alimentare apa si canalizare in regie proprie, retea energie electrica de la retea locala, doua boilere electrice, centrala termica si are o deschidere frontala la DN 17A de 16 mp. Valoare de pornire a licitatiei (fără T.V.A.)- 491.100,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 06.11.2017, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 06.11.2017, orele 12.00, toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 06.11.2017, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: - Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0755132476; 0757544544. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.-Filiala Suceava Asociat coordonator, Craciunas Liliana
 
„Spania a acceptat monarhia din comoditate, nu din convingere”
19/10/2017 13:00

„Catalonia este impărţită in două” - Stimate domnule profesor, se vorbeşte, cu insistenţă, in intreaga lume, că statul liberal se află in stadiul său terminal. Trebuie să inţelegem că ...

Prof. dr. Florin Mitu: „A gândi pozitiv este un element cheie pentru un medic”
12/10/2017 04:45

Despre recuperare cardiovasculară, factorii de risc in bolile cardiovasculare şi ce trebuie să facem ca să ne protejăm inima de evenimente nefericite, dar şi despre alte lucruri interesante, dr. Florin M ...

Filip Florian: „A fi foarte rău, foarte critic cu tine, e un lucru bun în scris”
09/10/2017 06:00

- Sunteţi cunoscut publicului ca jurnalist şi scriitor. V-aţi remarcat in primul rand din prisma perioadei in care aţi fost implicat in mass-media. Cum aţi ajuns să „schimbaţi macazul” şi s ...

Bruno Mazzoni: „O carte trebuie să fie o rană deschisă!”
09/10/2017 05:45

- În 1967 Bruno Mazzoni - student in anul II a venit pentru prima dată in Romania. Apoi, viaţa v-a adus din nou in Romania, de data aceasta ca lector la Universitatea din Bucureşti şi, apoi, conferen ...

„Am mintea deschisă fiindcă sunt un om liber: sunt scriitor”
06/10/2017 10:00

- Vă rog, pentru inceput, să faceţi un scurt portret al lui Adriaan van Dis... - Sunt născut din părinţi ce veneau din coloniile olandeze, aşa că am crescut printre refugiaţi. Oamenii trebuiau să f ...

Marius Oprea: „Niciodată nu este prea tîrziu pentru adevăr şi nici pentru dreptate”
02/10/2017 05:00

- Aţi infiinţat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institut de cercetare aflat sub egida Guvernului. Plecind de la această postură, cum se văd astăzi urmările comunismului şi cum ar treb ...

,,FILIT mi se pare un eveniment incredibil de atrăgător”
30/09/2017 04:45

- Unde vă simţiţi cel mai bine cand scrieţi? Care este locul dumneavoastră preferat pentru noile texte? - Dacă vă referiţi la literatură, cel mai bine o scriu la mine acasă, singură. Dacă vă refer ...

Mircea Pricăjan, scriitor şi traducător: „Inspiraţia vine când n-o caut”
29/09/2017 05:15

- Cum ar putea fi caracterizat, in cateva cuvinte, scriitorul Mircea Pricăjan? - În adolescenţă, cand am inceput să scriu proză, veteranii scrisului imi spuneau că asta e treabă de care să te ap ...

Florin Bican, scriitor: „Lectura este esenţială pentru dezvoltarea şi supravieţuirea copilului”
28/09/2017 13:07

 - Pledaţi pentru literatura autohtonă pentru copii. Ce vă atrage la acest domeniu? - Literatura pentru copii configurează totdeauna o hartă. Pledez pentru o literatură autohtonă pentru copii deoar ...

Ioan T. Morar: „Visez vremurile cînd românii vor ieşi în stradă cu prilejuri fericite”
27/09/2017 11:00

- Filolog, scriitor, implicat in activitatea civică, umorist şi diplomat. Cum se impacă omul Ioan T. Morar cu toate aceste calităţi? - Dacă nu te impaci cu tine, atunci cu cine te impaci?! Glumesc. Am in ...

 

 

 

Viva FM Iași

 

 

 

 

Viva FM Iași