interviu Norina Consuela Forna 1
interviu Norina Consuela Forna 2

Dimensiune font:

Norina Forna: „Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, simulare, practică medicală pentru studenţi, practician” VIDEO

| 20-01-2016 21:22

 Norina Consuela Forna, absolventă a Facultăţii de Stomatologie şi a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” (UMF) Iaşi, având multiple specializări în ţară şi în străinătate, Paris 5, Paris 6, SUA, Germania, Belgia şi Italia, urmată de specializări în management cu Masterat la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. A ocupat poziţia administrativă de decan timp de 12 ani al Facultăţii de Medicină Dentară, precum şi coordonator al ambulatoriului Spital „Sf. Spiridon” timp de 3 ani.

Norina Forna ocupă şi numeroase alte poziţii administrative în ţară. Este vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din Iaşi, şi în străinătate - vicepreşedinte al Societăţii Balcanice de Stomatologie şi vicepreşedinte al Consiliului Internaţional al Decanilor Francofoni. De asemenea, deţine cinci brevete de invenţie, 12 mărci înregistrate OSIM, este autor a 26 de monografii, a unui tratat, a 13 manuale de specialitate, precum şi a unui număr impresionant de articole sau lucrări ştiinţifice. A fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii pentru activitatea desfăşurată, cum ar fi Premiul de Excelenţă pentru Cercetarea Ştiinţifică – pentru Volumele 1 şi 2 de Protetică Dentară, aflate în bibliografia de rezidenţiat, Premiul Academiei Române „I. Haţieganu”- „Tratatul de Protetică Dentară”, Premiul Academiei de Ştiinţe Medicale - „Introducere în antropologia medicală dentară”, Doctor Honorius Causa al universităţilor de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Chişinău, respectiv „Ovidius” Constanţa, precum şi titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” din Franţa.

În prezent, Norina Consuela Forna candidează pentru funcţia de rector al UMF Iaşi, alegerile fiind programate vineri, 22 ianuarie. Din amplul program managerial propus de Norina Forna amintim înfiinţarea unui Pol de Competitivitate în Industria Medicală la Iaşi, iar accentul este pus pe creativitate, iniţiativă, aducerea de noi fonduri pentru Universitate, precum şi crearea unui cadru de normalitate academică, bazată pe tradiţie, comunicare, cooperare.

 

- De 12 ani sunteţi la conducerea Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF Iaşi. Ce aţi putea să ne spuneţi despre această perioadă?

- Într-adevăr, sunt 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi. În acest răstimp, am creionat noi direcţii de dezvoltare, care ne arată propriu-zis de unde a plecat facultatea, cu funcţionalul ei, şi unde a ajuns, respectiv un funcţional european la acest moment, unic în ţară. Sunt elemente de modern şi, în acelaşi timp, de competitivitate care se pot compara instituţia cu cele din Europa şi de pe alte continente. Dincolo de toate, am considerat că, pornind de la o platformă, de la o bază solidă de învăţământ, de dotare, putem concepe un sistem axat pe valoare, calitate şi performanţă. În acest sens, în perioada respectivă, am coordonat diverse direcţii de practică, însemnând noi domenii, noi cercetări şi dezvoltarea de proiecte europene. Apoi, pornind de la primele cercetări şi granturi pe care le-am creat, am continuat cu POSDRU-uri. În total, au fost cinci POSDRU-uri, acestea reprezentând un aport financiar considerabil, de 13,7 milioane de euro pentru Universitate, iar suma de 685 mii de euro s-a alocat strict compartimentului administrativ al universităţii, care s-a dezvoltat pe seama acestor proiecte. De asemenea, au beneficiat un număr de 10.500 de studenţi, grup ţintă şi 485 cadre didactice.

- Acum, după 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară, candidaţi pentru funcţia de rector al UMF. Care credeţi că sunt atuurile pe care ar trebui să le aibă un candidat la acestă funcţie?

- Consider că în cazul în care doreşti să aplici pe o poziţie de acest tip, de manager al unei instituţii, respectiv rector, este deosebit de importantă activitatea vastă în acest domeniu, al managementului universitar. Evident, sunt necesare şi studiile în acestă direcţie. Totodată trebuie să fii şi un profesionist şi să poţi demonstra cunoştinţele teoretice, aplicaţia lor în practică şi atingerea performanţei. Cercetarea înseamnă un alt punct forte, prin care demonstrezi că poţi să faci acest lucru, poţi să culegi roadele cercetării şi poţi să le foloseşti în sprijinul comunităţii.

Proiectele europene reprezintă o sursă importantă de venit pentru resursa umană a Universităţii, dar în egală măsură, în dotarea clinicilor, disciplinelor care fac parte din proiect. Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, practică medicală pentru studenţi, practician. Consider că putem colabora, putem comunica, iar acestea sunt deziderate imperioase pentru managementul Universităţii. O echipă bine definită presupune crearea unui program, astfel încât reprezentarea intereselor academice să fie în acord cu ceea ce se întâmplă în ţară, în alte universităţi tradiţionale, dar şi în acord cu direcţiile urmate de universităţile de medicină din Europa. Desigur, în acest sens, trebuie să avem şi o recunoaştere internaţională foarte bună.

- Din CV-ul dumneavoastră se poate observa că faceţi parte din bordul mai multor societăţi sau asociaţii internaţionale, ca şi în cadrul celor din ţară.

- Aşa este, sunt vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Decanilor Fracofoni (CID-CDF) şi al Societăţii Balcanice de Stomatologie, dar şi preşedinte al International Society of General and Oral Rehabilitation. În acelaşi timp, sunt reprezentantă în multe borduri internaţionale de specialitate, cum ar fi ICOI (International Congress of Oral Implantologists), în Statele Unite ale Americii, sau în cel al Academiei Franceze de Chirurgie Dentară.

Sigur că academiile înseamnă o componentă foarte importantă în activitatea oricărui profesionist, mă refer atât la cele din România, unde sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, respectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cât şi în cele internaţionale, prin reprezentarea în Academia Naţională de Chirurgie Dentară Franceză (ANCD), Academia „Pierre Fauchard” USA şi multiple nominalizări de fellow-diplomat (ICD, ADI, DICI), ca membru activ de peste zece ani. Pe lângă aceste titluri, sunt prezentă ca lider de opinie în aria activităţii private. Pot crea condiţiile optime, strategice şi de organizare propriu-zisă a Universităţii, datorită specializărilor pe care le am, inclusiv prin cea de unic român recunoscut cu o specialitate europeană, respectiv în societatea şi în asociaţia europeană de protetică (EPA).

- Cum ar ajuta aceste reprezentări în dezvoltarea imaginii universitare?

- Cred că ceea ce este stipulat în programul managerial, ca şi alternativă de dezvoltare creată în urma parcurgerii unor strategii şi al unui management local bine fundamentat, permite o completare ce poate fi dezvoltată prin colaborările interne şi externe. De asemenea, prin interesele comunităţii acestei Universităţi, poate fi creionată o imagine pozitivă a Universităţii şi, în timp, vom putea situa Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi pe un loc onorant în clasamentele naţionale şi internaţionale. Parcursul de până acum internaţional, respectiv naţional, pe plan managerial, academic şi de cercetare poate fi augmentat prin girul oferit de reprezentarea în multiple comisii ale Ministerului Sănătăţii (coordonator naţional pe domeniul proteticii şi implantologiei), pentru Ministerul Învăţământului (comisia CNATDCU, de peste 10 ani) şi de peste 9 ani expert şi în comisia ARACIS, CEAC. De asemenea, făcând parte ca vicepreşedinte din comisia CIDCDF-ulu (Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză – n.r.), particip ca evaluator al universităţilor francofone.

Suntem şi trebuie să fim responsabili de ceea ce aplicăm în Universitatea noastră, inclusiv pe secţiile franceză, respectiv engleză. Astfel, putem concepe o amplă şi realistă strategie adaptată, individualizată şi de perspectivă în ceea ce priveşte raportarea şi calibrarea numărului de studenţi, a spaţiilor existente, a bugetului oferit pentru cadrele didactice, a normelor acestora, precum şi a suplimentării acestui buget prin diferite surse şi resurse – mă refer aici şi la proiectele europene. Îmi amintesc acum şi de contactele pe care le-am iniţiat, colaborările, congresele şi toate invitaţiile pe care le-am realizat în Iaşi, în ţară şi străinătate, cu multiple participări externe ca speaker. Aproximativ 2.000 de personalităţi au fost prezente la aceste manifestări de marcă, în cei 12 ani. Sigur că activitatea este vastă, dar este bine organizată.

- Aţi amintit de o zonă importantă a dezvoltării societăţii – atingerea excelenţei prin cercetare. Aţi putea să dezvoltaţi subiectul?

- Centrele create doar prin cel mai recent proiect încheiat, cel de consiliere, pun accent în deosebi pe echipamente care în multe cazuri sunt unice pe România şi chiar în Europa, laseri, pe roboţi, pe tot ce se numeşte sistem augmentat IT, pe telemedicină, aplicată de câţiva ani în Universitatea noastră. De asemenea, aş putea aminti Centrul interdisciplinar de evaluare şi diagnostic în medicină, medicină dentară, dotat cu echipamente care deservesc toate facultăţile din Universitate. Acesta reprezintă o simulare, navigaţie, reprezentând tehnologii de actualitate în SUA. Aceste noutăţi introduse mă vor determina să creez condiţiile introducerii inovaţiei în Universitatea noastră, în multiple domenii de specializare. Evaluările internaţionale ale facultăţii (CIDCDF, ADEE) oferă o carte vizită pertinentă pentru standardul creat şi pentru perspectiva Universităţii.

- Cât de important este reperul internaţional pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi?

- Sigur că ne interesează un reper internaţional, să ne raportăm la el, pentru a putea produce şi obţine recunoaştere la nivel european şi nu numai. Noi creăm aici, în Universitatea nostră, un student internaţional, nu doar unul european. Îl formăm, îl antrenăm şi în final îl lansăm în arealul naţional şi internaţional. Esenţiale în acest sens sunt şi masterele europene, pe care le-am realizat, singurele din Universitate care au fost iniţiate în Iaşi. Un punct important pe care m-am concentrat este contextul pe care îl oferă acest master european, precum şi atestatul de studii complementare în domeniul implantologiei, pe care îl creez de mult timp, cu formarea a peste 400 de specialişti şi reprezentanţi ai domeniului. În activitatea mea, pun accentul pe crearea de noi discipline, bazate pe inovaţie şi creativitate, fiind vorba întotdeauna despre domenii reale, actuale, de interes la nivel internaţional.


- Care este crezul dumneavoastră în competiţia privind funcţia de rector al UMF Iaşi?
- Sloganul de bază al tuturor activităţilor mele este „Împreună UMF Gr.T.Popa, Universitatea generaţiilor viitoare”, alături de „Creştem împreună”.

A consemnat Andreea IGNEA
* * *

„Voi fi adepta unui climat de normalitate academică, de echilibru, de comunicare, colaborare şi voi face apel la tradiţia valorilor, la promovarea imaginii şi la gestionarea provocărilor viitorului Universităţii” – Norina Consuela Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi candidat pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină „Gr.T. Popa” Iaşi

 

 

Comentarii

dorneanu bianca

Jan 21, 2016

v-am urmrit pe toat perioada campaniei i am rmas uimit de ct experien ati acumulat n toi aceti ani. v admir pentru toat implicarea de care ai dat dovad i sper ca rezultatul alegerilor s fie n favoarea dumneavoastr, pentru a v rsplti munca depus. mult succes! urmeaz o zi mare!

mihai

Jan 20, 2016

felicitari andreea un interviu de exceptie

gabriel

Jan 19, 2016

iti place sa citesti? si ti-ar placea citind, sa inveti, sa faci bani mai multi!? vino in echipa noastra. cutm urgent colaboratori part-time sau full-time care vor s câtige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. oferim contract de comision. pentru mai multe detalii, trimitei mesajul „carte” la adresa de email: gabi.vali.ebook@gmail.com

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. Util Store S.R.L. C.U.I. 26185417, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava, numit conform Sentinței nr. 309/03.04.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3845/86/2014*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale H.A.C. din 28.03.2017, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 12.07.2018, orele 12.00, a activului: Restaurant şi pensiune Luxor*** (Sc 309 mp, suprafaţă desfăşurată 716 mp, amplasate pe un teren intravilan curţi construcţii 418 mp, la ieşirea din com. Marginea spre Suceviţa, jud. Suceava, vis-a-vis de Muzeul de ceramică neagră Marginea), împreună cu mobilier restaurant, echipament profesional bucătărie, alte bunuri mobile. Proprietatea imobiliară este de tip P+1E+M, cu finisaje de înaltă calitate, mobilier, aer condiţionat şi sistem de ventilaţie a aerului. Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, mobilier şi echipament profesional pentru bucătărie. Spaţiul de cazare este la mezanin, format din 2 apartamente şi o cameră dublă fiecare cu baie proprie. Proprietatea dispune de reţea alimentare apă şi canalizare în regie proprie, reţea energie electrică de la reţea locală, două boilere electrice, centrală termică şi are o deschidere frontală la DN 17A de 16 mp. Valoare de pornire a licitaţiei (fără T.V.A.) - 479.412,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.07.2018, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 11.07.2018, orele 12.00, toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 11.07.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0749244377, 0757545545, 0232/243864. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava
VIDEO -Mihai Chirica  „Nu a fost uşor să repunem Iaşul pe harta României şi a Europei”
22/06/2018 12:11

Mihai Chirica s-a născut la data de 1 septembrie 1971, in municipiul Iaşi. A urmat cursurile Colegiului Naţional din Iaşi, specializarea „Matematică – Fizică”, apoi Universitatea „ ...

„Vreau să aduc un miliard de euro în judeţul Iaşi”  VIDEO Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa
26/05/2018 10:00

  Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a intrat in politică cu dorinţa de a aduce o schimbare radicală in zona rurală a Iaşului, de a moderniza lucrurile inţepenite de foarte mul ...

MIHAI CHIRICA-Iaşul se dezvoltă, nu stă să mă aştepte nici pe mine, nici pe domnul Popa!
14/05/2018 09:24

  Primarul municipiului Iaşi a venit in redacţia cotidianului Evenimentul Regional al Moldovei pentru a vorbi despre recentele sale dispute cu PSD, generatoare de criză politică in interiorul Consiliu ...

„Avem un sistem educaţional secularizat, sincretic, pe alocuri aberant”
05/05/2018 16:15

- Doamna profesor, tocmai aţi participat la Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor. Ce spun specialiştii in domeniu despre starea actuală a actului educaţional şi nu mă refer doar la zona ...

 

  Curtea Domnească de la Piatra, o istorie de 527 de ani
01/05/2018 06:36

  Pietrenii şi turiştii cunosc zona Curţii Domneşti ca fiind cea mai importantă din oraş, atat din punct de vedere turistic, cat şi administrativ, dacă ne gandim că in zonă sunt multe muzee, dar ...

 „Centenarul? Ceremonii obosite, de un primitivism cultural...”
02/04/2018 11:07

  - Prezentă, săptămana trecută, in cadrul sesiunii solemne aParlamentului, care aniversa o sută de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, principesa Margareta a afirmat că, pentru ea, reprezin ...

„Departamentului Centenar i-a lipsit stabilitatea”
31/03/2018 06:18

  Doctor in istorie cu o teză ce priveşte politica internaţională din Balcani la inceput de secol XX, cadru universitar asociat al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi lector ...

 Mihai Chirica: „Nu poţi doar să ceri. Trebuie să şi oferi”
26/03/2018 05:45

  - Domnule Chirica, social-democraţii participă - şi este uimitor acest lucru, la unul dintre cele mai triste paradoxuri ale timpului nostru. În timp ce trăim in poate cea mai mare criză a ...

„Dacă se doreşte performanţă, trebuie să ni se creeze anumite condiţii”
24/03/2018 04:45

    Elisabeta Lipă, cea mai bună canotoare a secolului XX, aşa cum a fost declarată de Federaţia Internaţională de Canotaj in anul 2000, a realizat pentru cititorii cotidianului „Evenim ...

„În spatele unui personaj, poţi să oferi din tine unele trăiri de care ştii doar tu”
17/03/2018 05:33

  Nu ştiu cum o fi să canţi in duet pe scenă cu soprana Diana Bucur, ştiu doar cat de frumos umple sala de concerte şi cat de savuros poate fi un dialog cu ea. Ieşeanca pasionată de muzică nu est ...