interviu Norina Consuela Forna 1
interviu Norina Consuela Forna 2

Dimensiune font:

Norina Forna: „Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, simulare, practică medicală pentru studenţi, practician” VIDEO

| 20-01-2016 21:22

 Norina Consuela Forna, absolventă a Facultăţii de Stomatologie şi a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” (UMF) Iaşi, având multiple specializări în ţară şi în străinătate, Paris 5, Paris 6, SUA, Germania, Belgia şi Italia, urmată de specializări în management cu Masterat la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. A ocupat poziţia administrativă de decan timp de 12 ani al Facultăţii de Medicină Dentară, precum şi coordonator al ambulatoriului Spital „Sf. Spiridon” timp de 3 ani.

Norina Forna ocupă şi numeroase alte poziţii administrative în ţară. Este vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din Iaşi, şi în străinătate - vicepreşedinte al Societăţii Balcanice de Stomatologie şi vicepreşedinte al Consiliului Internaţional al Decanilor Francofoni. De asemenea, deţine cinci brevete de invenţie, 12 mărci înregistrate OSIM, este autor a 26 de monografii, a unui tratat, a 13 manuale de specialitate, precum şi a unui număr impresionant de articole sau lucrări ştiinţifice. A fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii pentru activitatea desfăşurată, cum ar fi Premiul de Excelenţă pentru Cercetarea Ştiinţifică – pentru Volumele 1 şi 2 de Protetică Dentară, aflate în bibliografia de rezidenţiat, Premiul Academiei Române „I. Haţieganu”- „Tratatul de Protetică Dentară”, Premiul Academiei de Ştiinţe Medicale - „Introducere în antropologia medicală dentară”, Doctor Honorius Causa al universităţilor de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Chişinău, respectiv „Ovidius” Constanţa, precum şi titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” din Franţa.

În prezent, Norina Consuela Forna candidează pentru funcţia de rector al UMF Iaşi, alegerile fiind programate vineri, 22 ianuarie. Din amplul program managerial propus de Norina Forna amintim înfiinţarea unui Pol de Competitivitate în Industria Medicală la Iaşi, iar accentul este pus pe creativitate, iniţiativă, aducerea de noi fonduri pentru Universitate, precum şi crearea unui cadru de normalitate academică, bazată pe tradiţie, comunicare, cooperare.

 

- De 12 ani sunteţi la conducerea Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF Iaşi. Ce aţi putea să ne spuneţi despre această perioadă?

- Într-adevăr, sunt 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi. În acest răstimp, am creionat noi direcţii de dezvoltare, care ne arată propriu-zis de unde a plecat facultatea, cu funcţionalul ei, şi unde a ajuns, respectiv un funcţional european la acest moment, unic în ţară. Sunt elemente de modern şi, în acelaşi timp, de competitivitate care se pot compara instituţia cu cele din Europa şi de pe alte continente. Dincolo de toate, am considerat că, pornind de la o platformă, de la o bază solidă de învăţământ, de dotare, putem concepe un sistem axat pe valoare, calitate şi performanţă. În acest sens, în perioada respectivă, am coordonat diverse direcţii de practică, însemnând noi domenii, noi cercetări şi dezvoltarea de proiecte europene. Apoi, pornind de la primele cercetări şi granturi pe care le-am creat, am continuat cu POSDRU-uri. În total, au fost cinci POSDRU-uri, acestea reprezentând un aport financiar considerabil, de 13,7 milioane de euro pentru Universitate, iar suma de 685 mii de euro s-a alocat strict compartimentului administrativ al universităţii, care s-a dezvoltat pe seama acestor proiecte. De asemenea, au beneficiat un număr de 10.500 de studenţi, grup ţintă şi 485 cadre didactice.

- Acum, după 12 ani de management al Facultăţii de Medicină Dentară, candidaţi pentru funcţia de rector al UMF. Care credeţi că sunt atuurile pe care ar trebui să le aibă un candidat la acestă funcţie?

- Consider că în cazul în care doreşti să aplici pe o poziţie de acest tip, de manager al unei instituţii, respectiv rector, este deosebit de importantă activitatea vastă în acest domeniu, al managementului universitar. Evident, sunt necesare şi studiile în acestă direcţie. Totodată trebuie să fii şi un profesionist şi să poţi demonstra cunoştinţele teoretice, aplicaţia lor în practică şi atingerea performanţei. Cercetarea înseamnă un alt punct forte, prin care demonstrezi că poţi să faci acest lucru, poţi să culegi roadele cercetării şi poţi să le foloseşti în sprijinul comunităţii.

Proiectele europene reprezintă o sursă importantă de venit pentru resursa umană a Universităţii, dar în egală măsură, în dotarea clinicilor, disciplinelor care fac parte din proiect. Fără dotări, nu putem concepe învăţământ de calitate, practică medicală pentru studenţi, practician. Consider că putem colabora, putem comunica, iar acestea sunt deziderate imperioase pentru managementul Universităţii. O echipă bine definită presupune crearea unui program, astfel încât reprezentarea intereselor academice să fie în acord cu ceea ce se întâmplă în ţară, în alte universităţi tradiţionale, dar şi în acord cu direcţiile urmate de universităţile de medicină din Europa. Desigur, în acest sens, trebuie să avem şi o recunoaştere internaţională foarte bună.

- Din CV-ul dumneavoastră se poate observa că faceţi parte din bordul mai multor societăţi sau asociaţii internaţionale, ca şi în cadrul celor din ţară.

- Aşa este, sunt vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Decanilor Fracofoni (CID-CDF) şi al Societăţii Balcanice de Stomatologie, dar şi preşedinte al International Society of General and Oral Rehabilitation. În acelaşi timp, sunt reprezentantă în multe borduri internaţionale de specialitate, cum ar fi ICOI (International Congress of Oral Implantologists), în Statele Unite ale Americii, sau în cel al Academiei Franceze de Chirurgie Dentară.

Sigur că academiile înseamnă o componentă foarte importantă în activitatea oricărui profesionist, mă refer atât la cele din România, unde sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, respectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cât şi în cele internaţionale, prin reprezentarea în Academia Naţională de Chirurgie Dentară Franceză (ANCD), Academia „Pierre Fauchard” USA şi multiple nominalizări de fellow-diplomat (ICD, ADI, DICI), ca membru activ de peste zece ani. Pe lângă aceste titluri, sunt prezentă ca lider de opinie în aria activităţii private. Pot crea condiţiile optime, strategice şi de organizare propriu-zisă a Universităţii, datorită specializărilor pe care le am, inclusiv prin cea de unic român recunoscut cu o specialitate europeană, respectiv în societatea şi în asociaţia europeană de protetică (EPA).

- Cum ar ajuta aceste reprezentări în dezvoltarea imaginii universitare?

- Cred că ceea ce este stipulat în programul managerial, ca şi alternativă de dezvoltare creată în urma parcurgerii unor strategii şi al unui management local bine fundamentat, permite o completare ce poate fi dezvoltată prin colaborările interne şi externe. De asemenea, prin interesele comunităţii acestei Universităţi, poate fi creionată o imagine pozitivă a Universităţii şi, în timp, vom putea situa Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi pe un loc onorant în clasamentele naţionale şi internaţionale. Parcursul de până acum internaţional, respectiv naţional, pe plan managerial, academic şi de cercetare poate fi augmentat prin girul oferit de reprezentarea în multiple comisii ale Ministerului Sănătăţii (coordonator naţional pe domeniul proteticii şi implantologiei), pentru Ministerul Învăţământului (comisia CNATDCU, de peste 10 ani) şi de peste 9 ani expert şi în comisia ARACIS, CEAC. De asemenea, făcând parte ca vicepreşedinte din comisia CIDCDF-ulu (Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză – n.r.), particip ca evaluator al universităţilor francofone.

Suntem şi trebuie să fim responsabili de ceea ce aplicăm în Universitatea noastră, inclusiv pe secţiile franceză, respectiv engleză. Astfel, putem concepe o amplă şi realistă strategie adaptată, individualizată şi de perspectivă în ceea ce priveşte raportarea şi calibrarea numărului de studenţi, a spaţiilor existente, a bugetului oferit pentru cadrele didactice, a normelor acestora, precum şi a suplimentării acestui buget prin diferite surse şi resurse – mă refer aici şi la proiectele europene. Îmi amintesc acum şi de contactele pe care le-am iniţiat, colaborările, congresele şi toate invitaţiile pe care le-am realizat în Iaşi, în ţară şi străinătate, cu multiple participări externe ca speaker. Aproximativ 2.000 de personalităţi au fost prezente la aceste manifestări de marcă, în cei 12 ani. Sigur că activitatea este vastă, dar este bine organizată.

- Aţi amintit de o zonă importantă a dezvoltării societăţii – atingerea excelenţei prin cercetare. Aţi putea să dezvoltaţi subiectul?

- Centrele create doar prin cel mai recent proiect încheiat, cel de consiliere, pun accent în deosebi pe echipamente care în multe cazuri sunt unice pe România şi chiar în Europa, laseri, pe roboţi, pe tot ce se numeşte sistem augmentat IT, pe telemedicină, aplicată de câţiva ani în Universitatea noastră. De asemenea, aş putea aminti Centrul interdisciplinar de evaluare şi diagnostic în medicină, medicină dentară, dotat cu echipamente care deservesc toate facultăţile din Universitate. Acesta reprezintă o simulare, navigaţie, reprezentând tehnologii de actualitate în SUA. Aceste noutăţi introduse mă vor determina să creez condiţiile introducerii inovaţiei în Universitatea noastră, în multiple domenii de specializare. Evaluările internaţionale ale facultăţii (CIDCDF, ADEE) oferă o carte vizită pertinentă pentru standardul creat şi pentru perspectiva Universităţii.

- Cât de important este reperul internaţional pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi?

- Sigur că ne interesează un reper internaţional, să ne raportăm la el, pentru a putea produce şi obţine recunoaştere la nivel european şi nu numai. Noi creăm aici, în Universitatea nostră, un student internaţional, nu doar unul european. Îl formăm, îl antrenăm şi în final îl lansăm în arealul naţional şi internaţional. Esenţiale în acest sens sunt şi masterele europene, pe care le-am realizat, singurele din Universitate care au fost iniţiate în Iaşi. Un punct important pe care m-am concentrat este contextul pe care îl oferă acest master european, precum şi atestatul de studii complementare în domeniul implantologiei, pe care îl creez de mult timp, cu formarea a peste 400 de specialişti şi reprezentanţi ai domeniului. În activitatea mea, pun accentul pe crearea de noi discipline, bazate pe inovaţie şi creativitate, fiind vorba întotdeauna despre domenii reale, actuale, de interes la nivel internaţional.


- Care este crezul dumneavoastră în competiţia privind funcţia de rector al UMF Iaşi?
- Sloganul de bază al tuturor activităţilor mele este „Împreună UMF Gr.T.Popa, Universitatea generaţiilor viitoare”, alături de „Creştem împreună”.

A consemnat Andreea IGNEA
* * *

„Voi fi adepta unui climat de normalitate academică, de echilibru, de comunicare, colaborare şi voi face apel la tradiţia valorilor, la promovarea imaginii şi la gestionarea provocărilor viitorului Universităţii” – Norina Consuela Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi candidat pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină „Gr.T. Popa” Iaşi

 

 

Comentarii

dorneanu bianca

Jan 21, 2016

v-am urmrit pe toat perioada campaniei i am rmas uimit de ct experien ati acumulat n toi aceti ani. v admir pentru toat implicarea de care ai dat dovad i sper ca rezultatul alegerilor s fie n favoarea dumneavoastr, pentru a v rsplti munca depus. mult succes! urmeaz o zi mare!

mihai

Jan 20, 2016

felicitari andreea un interviu de exceptie

gabriel

Jan 19, 2016

iti place sa citesti? si ti-ar placea citind, sa inveti, sa faci bani mai multi!? vino in echipa noastra. cutm urgent colaboratori part-time sau full-time care vor s câtige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. oferim contract de comision. pentru mai multe detalii, trimitei mesajul „carte” la adresa de email: gabi.vali.ebook@gmail.com

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VANZARE SC Avrasop SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, bd. Independenţei, nr. 4-6, ap.cam 8, înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J22/284/2005, CUI 17192970, prin lichidator judiciar Rodafis IPURL cu sediul în mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 48 A, anunţă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurile mobile: Plug cu brazde PP3 – 701 lei; Grapa cu discuri – 1696 lei; Tăvălugi - 841 lei; Cisternă 3,6 to –1682 lei (prţturi fără TVA). Preţurile de pornire reprezintă 35% din preţurile de evaluare. Valorificarea activelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc la data de 23.01.2018, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în ziua de 30.01.2018, aceeaşi locaţie şi oră, aceleaşi preţuri de pornire. Condiţiile de participare la licitaţie sunt conţinute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se achiziţionează de la sediul lichidatorului, unde se depune şi documentaţia de participare la licitaţie, în original, până în preziua licitaţiei, orele 13.00. Garanţia de participare este de 30% din suma reprezentând preţul de pornire şi va putea fi plătită în contul nr. RO80BUCU1032235332633RON deschis la Alpha Bank Iaşi pe numele debitorului. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub rezerva sancţiuni decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel/fax 0232/273948, e-mail: rodafis@gmail.com
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Nefero-Com S.R.L. Iaşi, cu sediul social în mun. Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, CUI 14413970, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/430/2003, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței civile nr. 566/30.03.2016, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 3517/99/2015 (165/2015), anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 16.05.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 09 martie 2018, ora 14.00, a activelor S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, astfel: Nr. crt. – Denumire și descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 1 – Teren intravilan, St. 9.045,39 mp și Clădiri industriale, St. construită 2.568,68 mp, amplasate în mun. Iași, zona industrială "Țuțora”, Sos. Iași - Tomești, km. 1 (zona periferică, fostă Calea Chișinăului, nr. 10), jud. Iași, dispune de utilități, proprietatea este învecinată la N - Sos. Iași-Tomești, E – Pieta SRL, S – CFR, are deschidere frontală la Sos. Iași-Tomești, proprietatea este pretabilă pentru activități industriale, compusă din: 1. Teren Intravilan, St. 158 mp (categoria de folosință altele) și C1 Clădire Depozit, St. construită 158,17 mp, St. utilă 102,99 mp, parter. (CF. 130740/Iasi, nr. cad. 3129/2); 2. Teren Intravilan, St. 14,24 mp (curți construcții) și C2 Clădire Birouri, St. construită 14,28 mp, St. utilă 9,90 mp, parter. (CF. 130757/Iași, nr. 3129/3) 3. Teren Intravilan, St. 8.873 mp (curți construcții) și C6 Clădire Hală Depozitare, St. construită 1.103,37 mp, St. utilă 1.054,12 mp; C7 Clădire Cabină Poartă, St. construită 8,52 mp, St. utilă 7,37 mp, (CF. nr. 130756/Iași, nr. Cad. (5408/1-3129/1-3129/4)/2) 4. Platformă Betonată pentru Depozitare, st. 7.761,05 mp (extratabulară). – 3.872.000,00 lei – 1.742.400,00 lei Activ 3 – Teren intravilan, St. 6.954 mp și Clădiri industriale, St. construită 1.505,71 mp, amplasate în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31 A, jud. Suceava (Zona industrială “Valea Sucevei”, în spatele MES, vis-a-vis de Piața Angro), dispune de utilități, proprietatea este învecinată la NE – drum acces, SE – proprietate particulară, accesul se face pe Calea Unirii, pretabilă pentru activități industriale, compusă din: C1 – Hală Atelier St. utilă 1.428,71 mp, parter, 10 încăperi; C2 – Centrală Termică, St. utilă 77 mp; Platformă betonată, St. 5.449 mp. (CF. ned. nr. 5776/Suceava, nr. cad. 1629/2) – 2.158.000,00 lei – 971.100,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 08.03.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe data de 09 martie 2018, ora 14:00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 16.05.2017. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro, intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine: - Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0232/243864, 0757545545. Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei HERA LINE SERVICE S.R.L., desemnat de Tribunalului Iaşi – Sectia a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 7064/99/2014 (nr. format vechi 474/2014), prin Sentința Civilă nr. 543/06.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de 26.02.2018, ora 14:00, licitaţie publică competitivă cu strigare, pentru valorificarea următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: Denumirea activului: – Preț de pornire a licitației (EUR, fără TVA) Teren extravilan, situat în com.Dumești, jud.Iași, în suprafață de 1.500, 00 mp, categoria teren arabil, identificat cu nr.cad. 61281, înscris în CF nr.61281/Com. Dumești – 6.800, 00 În cazul în care la licitația din 26.02.2018, nu se va reuşi valorificarea bunului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 05.03.2018, 12.03.2018, respectiv 19.03.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 25.02.2018, 04.03.2018, 11.03.2018, respectiv 18.03.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 91, aln. 91, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 05.02.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 05.02.2018. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO26BUCU1032235341302RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunului imobil supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 500 lei, fără TVA, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi, sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
 Cercetăşia este „distracţie cu un scop”
17/02/2018 04:30

Cine nu şi-a dorit, cand era la varsta copilăriei, să facă parte dintr-un grup de exploratori, să pornească in aventuri in care să afle lucruri noi, să-şi facă prieteni, să facă legăminte de frăţ ...

 „Prestigiul Iaşului şi al Moldovei a fost făcut ţăndări de politicienii corupţi”
15/02/2018 05:00

- Domnule Ranja, de ce credeţi că Iaşul nu-şi poate impune punctual de vedere in politica naţională, aşa cum a reuşit Clujul, Sibiul, Braşovul, Constanţa sau multe alte oraşe mai mici? - Electoral, ...

 „România a ajuns al treilea mare importator de crap din Uniunea Europeană”
10/02/2018 05:00

Ing. Cătălin Platon, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Pescărie ROMFISH, a inceput să lucrez in domeniul pisciculturii in 1990, după ce a absolvit in 1989 cursurile Facultăţii de ...

 ”Pe vremea comuniştilor aveam personal medical, dar nu aveam aparatură. Astăzi, e invers!”
03/02/2018 04:30

-- Domnule doctor, se implinesc patru decenii de cand Spitalul de recuperare a apărut in viata iesenilor. Sunteti singurul medic rămas in activitate din acele vremuri... Cum a apărut această idee? - Totul ...

 „Centenarul României, la nivelul unui program naţional, este ratat”
03/02/2018 04:01

  - Domnule profesor, cum arată Romania Mare la 100 de ani? - Arată un pic mai mică pentru că am pierdut unele provincii pe care le-am caştigat in 1918. Arată ca o ţară care a reuşit să-şi des ...

 „Literatura are nevoie şi de genii, şi de epigoni, şi de mediocri, dar fiecare să rămână pe raftul lui”
27/01/2018 06:11

    - Sunteţi scriitor recunoscut pe plan naţional, tradus in mai multe limbi de circulaţie internaţională atat ca poet, cat şi ca prozator. Vă adresez o intrebare abruptă: care mai este st ...

 „Rostul unei instituţii de cultură nu este să-şi scoată investiţia financiară, ci investiţia spirituală”
24/01/2018 06:38

Cultura are soarta Cenuşăresei, cunoaşteţi clişeul vehiculat in ultimii ani. Privind totuşi către unele obiective, lucrurile nu stau chiar aşa. Cu pricepere, un plan bine pus la punct şi cu fonduri car ...

„Incultura îi face pe foarte mulţi oameni politici să fie ineficienţi”
20/01/2018 05:15

Impresionant, acesta ar fi cuvantul cu care aş putea descrie dialogul purtat cu prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu, membru al Academiei Romane. Revenit la Iaşi, unde a vernisaj o expoziţie dedicată arhitec ...

„38 la sută dintre elevii români de până la 15 ani sunt analfabeţi funcţional”
13/01/2018 06:24

  Problemele din educaţie sunt cunoscute. Se vorbeşte despre necesitatea schimbării atitudinii cadrelor didactice, despre programe de formare, despre rezultatele slabe ale elevilor, dar măsurile care ...

 „Când leul şi tigrul ies la vânătoare, e bine ca animalele mici să rămână în vizuine”
30/12/2017 07:00

- Domnule profesor, lumea se intreabă din ce in ce mai des despre locul in care ar trebui să ne poziţionăm, in actualul context politic internaţional, marcat de tensiuni de tot felul. Ce ar fi de reţinut, ...