gavrila

Dimensiune font:

Deputatul Camelia Gavrilă subliniază importanţa programelor de susţinere şi acordarea de credite avantajoase pentru studenţi

| 13-06-2018 19:10

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Deputatul Camelia Gavrilă subliniază importanţa programelor de susţinere şi  acordarea de credite avantajoase pentru studenţi

         Prof. dr. Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a adus în atenţia Parlamentului importanţa majoră a programelor de susţinere şi creditare avantajoase pentru studenţi care reprezintă o soluţie pentru un parcurs universitar de succes.

„În contextul socio-economic prezent observăm o atenţie sporită acordată facilitaţilor şi  serviciilor oferite învăţământului superior românesc şi, implicit, studenţilor din România, dar cu toate acestea suntem încă departe de dezideratul unei educaţii fără abandon universitar, cu acces egal pentru absolvenţii de învăţământ liceal spre studii la facultăţi solicitate şi marcate de o competiţie consistentă, la universităţi bine cotate. De asemenea, observăm nevoia unor programe şi burse care să acopere integral cheltuielile de subzistenţă ale studentului, dar şi pentru pregătirea profesională, pentru achiziţii culturale şi cognitive (cărţi, softuri, participare la evenimente ştiinţifice şi culturale etc.). În aceeaşi măsură, se impune existenţa unui fond financiar dedicat programelor de cercetare în cadrul anilor de studiu academic şi participării tinerilor la activităţi ştiinţifice, culturale, de formare la nivel naţional şi internaţional .”

Deputatul PSD , Camelia Gavrilă, atrage atenţia asupra nevoii de diversificare şi de completare a programelor de susţinere a studenţilor, cât şi iniţierea şi susţinerea unui program de acordare de credite bancare studenţilor, la cerere, pentru acoperirea taxelor de studii şi pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor, participarea la cursuri, conferinţe, seminarii naţionale şi internaţionale, în domeniul de pregătire.

„Programul de credite pentru studenţi ar trebui să vizeze stimularea formarii forţei de muncă înalt calificate, încurajarea tinerilor de a alege universităţi şi programe de studii potrivite aptitudinilor şi nivelului lor de pregătire, dincolo de costuri, distanţe, cheltuieli de întreţinere, dar şi facilitarea tranziţiei de la mediul universitar spre locul de muncă. Astfel, prin aceste credite, statul ar putea sprijini participarea studenţilor la programe interesante, complexe de studiu, de cercetare şi  de formare profesională şi ar putea stimula investiţia în dezvoltarea individuală pe termen mediu şi lung”. a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, deputat PSD Iaşi.

La nivel european, potrivit datelor furnizate de UNESCO Higher Education Statistics, în ultimii 2 ani, numărul tinerilor din România care aleg programe de studiu în străinătate a crescut cu şase procente. Începând cu anul academic 2017, peste 35.000 de români au statut de studenţi internaţionali, 90% dintre ei fiind înscrişi la universităţi din Europa. Dincolo de opţiunea pentru universităţi clasate în topuri internaţionale, dincolo de oportunităţile de angajare şi evoluţie profesională, un motiv care determină exodul studenţilor l-ar putea constitui faptul că sistemul academic din străinătate oferă surse de finanţare sau împrumuturi guvernamentale, care să acopere o parte din cheltuieli sau taxa de şcolarizare la universităţile prestigioase.

În anul 2017, studiile sociologice arată faptul că, în medie, unul din trei studenţi renunţă la universitate, după înmatriculare. Cauzele abandonului universitar sunt multiple, dar pe primul loc se menţionează lipsa banilor, urmată de inexistenţa sau insuficienţa programelor de consiliere în carieră în anii de liceu, aspect ce duce la alegerea unor domenii şi trasee neatractive, depărtate de vocaţia studentului, după cum  standardele prea ridicate ale universităţilor, nivelul ştiinţific greu accesibil pentru unii studenţi creează dificultăţi de adoptare şi parcurgere a programului de studii.

Pe lângă aspectele prezentate anterior, deputatul ieşean, atrage atenţia asupra completării şi corecţiei necesare la nivel de legislaţie secundară, de exemplu necesitatea completării Ordinului nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu un articol prin care studentul să aibă dreptul la această facilitate, dacă îndeplineşte condiţiile stabilite prin lege.  Înfiinţarea Agenţiei de credite pentru studenţi, completarea legislaţiei subsecvente, preocuparea constantă a Partidului Social Democrat şi a Guvernului României pentru susţinerea şi continuarea unui program de credite sub titlul sugestiv „Investeşte în Tine” reprezintă auspicii favorabile pentru concretizarea acestor idei, proiecte şi demersuri propuse.

 In concluzie, într-o societate a progresului, a evoluţiei tehnologice, a informatizării accentuate,  învăţământul superior devine prioritar şi o consecinţă logică de pregătire aprofundată, pe traseul educaţional al unui tânăr. Dificultăţile socio-economice cu care se confruntă elevii de liceu, selecţia deficitară, fără o consiliere atentă la nivelul studiilor liceale, discrepanţele dintre mediul rural şi cel urban, alegeri hazardate, arbitrare ale facultăţilor rămân motive întemeiate pentru necesitatea conturării unor strategii complexe, în vederea sprijinirii tinerilor pe drumul formării academice, iar transpunerea în practică a acestor demersuri, bazate pe strategii coerente şi un cumul de măsuri de sprijin, finanţare, consiliere, ar alinia România la politicile europene în domeniu, ar fi încă o dovadă a preocupării autorităţilor pentru educaţia de calitate, echitabilă, modernă, compatibilă cu măsurile, evoluţiile şi inovaţiile în spirit european.

 

 

Mai multe informaţii regăsiţi pe site-ul www.cameliagavrila.ro.

 

 BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iaşi

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al SC STEK INDUSTRY SRL vinde prin licitaţie publică în temeiul Legii 85/2006 în bloc următoarele active: - Bunuri mobile constând în echipamente, instalaţii şi materii prime specifice obiectului de activitate al debitoarei, respectiv lucrări de tâmplărie şi dulgherie, precum şi mobilier, birotică, produse finite, mijloace fixe şi obiecte de inventar la preţul de pornire de 93.421 lei (reprezentand 20% din pretul de evaluare). Licitaţiile vor avea avea loc în zilele de 26 octombrie, 02 noiembrie, 09 noiembrie, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, Clădirea 30 Avenue Business Center, et. 3, cam. 2, jud. Bacau, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune cu cel puţin 24 ore înainte de ziua licitaţiei o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitatie; - dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; - documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul RO46BRDE380SV41329193800 RON deschis pe numele SC Stek Industry SRL la BRD-GSG SA Huşi. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu doua zile inainte de fiecare sedinta de licitatie. Informaţii suplimentare la telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Peste 200 de inspectori şcolari din toată ţara s-au reunit la Iaşi
15/10/2018 00:00

* inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane şi responsabili cu atribuţii in domeniul reţea şcolară şi plan de şcolarizare in inspectoratele şcolare ...

UAIC şi UTI, în primele şase universităţi din ţară
12/10/2018 00:00

În ultimul top realizat de uniRank University Ranking, una din cele mai importante platforme internaţionale specializate in clasificarea instituţiilor de invăţămant superior, Universitatea „Ale ...

Târg dedicat practicii studenţilor UAIC
12/10/2018 00:00

Peste 100 de oferte de stagii din partea companiilor ieşene vor fi disponibile la primul targ dedicat practicii studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Targul de Stagii de Pra ...

Zeci de universităţi europene îşi prezintă oferta, la Iaşi
12/10/2018 00:00

În Iaşi se desfăşoară cea de-a 23-a ediţie a Targului Internaţional de Universităţi – RIUF, anul acesta fiind prezentate peste 60 de universităţi din ţară şi din străinătate, cat şi ...

 

Peste 4.000 de angajaţi din învăţământ vor rămâne şomeri
03/10/2018 08:17

* USLIP Iaşi acuză Ministerul Educaţiei de „haosul legislativ din sistem” * Federaţiei Sindicatelor din Educaţie susţine că Ministerul pune presiune asupra inspectorilor şcolari generali şi ...

3.000 de studenţi nu găsesc locuri în căminele universităţilor ieşene
27/09/2018 00:00

Cazările in căminele studenţeşti au inceput, iar veştile nu sunt prea bune. De exemplu, la inceput de an şcolar, Universitatea de Medicină din Iaşi inchide un cămin, iar Universitatea „Alexandr ...

Iohannis deschide anul universitar la Iaşi?
26/09/2018 00:00

Klaus Iohannis a fost invitat la deschiderea anului universitar de către Universitarea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. În prezent, şeful statului este plecat la sesiunea ONU din SUA, nu a ...

În premieră naţională, Iaşul va avea un liceu pentru copiii superdotaţi
17/09/2018 18:25

* instituţia va fi finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunţat ieri, in cadrul unei conferinţe de presă, că in Iaşi va fi infiinţat u ...

Punct final admiterii la TUIASI
17/09/2018 00:00

S-a incheiat şi cea de-a două sesiune de admitere la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. Sambătă,15 septembrie, a fost ultima zi de inscrieri. În final, s-au depus 471 de dosar ...

Admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică din Iaşi
15/09/2018 11:38

 Săptămana viitoare incepe admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică - sunt disponibile locuri  bugetate la majoritatea facultăţilor Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” ...