1relaxare

Dimensiune font:

Relaxarea şi starea de sănătate

| 30-01-2018 07:44

 

Menţinerea îndelungată a tensiunilor musculare nu are cum să nu ne afecteze starea de sănătate fizică, emoţională, mentală, iar primele semne sunt durerile * ca să putem identifica semnalele subtile ale corpului este nevoie de prezenţă în trup, pe care o pierdem ori de câte ori suntem tensionaţi

 

Încordarea permanentă este boala secolului XXI şi ne-am obişnuit atât de mult să fim în stare de alertă încât a devenit un mod de a fi. Spasmele de şoc, căzăturile, ridicarea greutăţilor prea mari, poziţiile dezaxate de la axa centrului de greutate repetate, contracţiile musculare date de profesie pot duce la deplasarea oaselor bazinului şi la deformări de verticalitate ale coloanei vertebrale. O luxaţie de şold de câţiva milimetri conduce la deplasarea tuturor oaselor, inclusiv ale încheieturilor palmelor, labelor picioarelor şi chiar oaselor feţei, iar menţinerea tensiunilor pe tendoane opresc flexibilitatea şi buna funcţionare a articulaţiilor. Emoţiile negative, stările prelungite de tristeţe, furie, dispreţ, indiferenţă, remuşcare, invidie produc în corp secreţii suplimentare de catecolamine, substanţe care generează stresul. Acestea sunt cauzele suprasolicitării organelor fizice”, a atras atenţia terapeutul Geanina Luminiţa Vatamanu. Există studii care au concluzionat că organismul are nevoie de şase ore de relaxare pentru a recupera prejudiciile pe care le creează în organismul nostru cinci minute de furie. Aşadar, ne atacăm pe noi înşine prin emoţiile negative care apar na­tural, ca reacţie de răspuns la stimuli nocivi sau la eve­nimente dificile de viaţă. Zilnic avem zeci de mii de gânduri, cele mai multe inconştiente, legate de îngrijorare, frici, anxietăţi, frustrări. În puterea noastră stă disciplinarea mentală şi controlarea propriilor emoţii cu ajutorul raţiunii. Starea de detaşare, de relaxare şi calm permit luarea limpede a deciziilor, afară de impulsul emotional negativ. Cele care ne amprentează viaţa sunt întocmai emoţiile negative, nocive vieţii,

Viaţa ne este creeată de propriile decizii

Problemele ar putea fi evitate dacă ne-am mai relaxa. Dacă o activitate cotidiană, un efort este precedat de o pauză, corpul se poate relaxa, sângele din extremităţi revine în organele vitale. Circulaţia firească a sângelui prin vase, cu o cantitate firescă de oxigen, cu o viteză moderată, confortabilă inimii (agitaţia suprasolicită activitatea cardiacă!) permite irigarea atat a coloanei vertebrale, cât şi a tutror organelor de pe fiecare palier. Este o iluzie să credem că putem funcţiona săptămâni în şir, luni de zile în care pauzele nu ne sunt suficiente, regeneratoare. Funcţional, corpul necesită 5-10 minute de pauză, fizică şi psihică, după fiecare oră de lucru. Aceste pauze calmează deopotrivă hiperactivitatea mentală şi agitaţia emoţională , ceea ce va conduce la buna funcţionale, în parametrii naturali a întregului complex organic ce reprezintă corpul uman, a completat terapeutul. Starea permanentă de relaxare presupune calm, un control permanent al emoţiilor, o decizie diferită de ace­ea pe care emoţiile distructive ne-o impun. A trăi conştient, a fi con­şi­enti de prezenţa emoţiilor, a nu ne blama pe noi înşine pentru trăirile patetice, a le accepta existenţa şi a le controla printr-o vigilentă meditaţie în acţiune pot să ne redea stă­pâni­rea de sine pierdută. Maura ANGHEL

 

Liniştea minţii, echilibrul emoţional şi un comportament mai prezent şi mai responsabil în toate relaţiile şi în toate evenimentele vieţii sunt vitale.

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA
Pe scurt

00:00

 

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ANUNŢ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a selecţiei de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în vederea efectuării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC OPEN SERVICE SA IAŞI, anunţă organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11 a selectie de oferte în vederea desemnării a 2 evaluatori (unul pentru evaluarea bunurilor imobile şi unul pentru evaluarea bunurilor mobile ale debitoarei) care să efectueze rapoartele de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei. Bunurile imobile constau în teren şi cladiri situate în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45 iar bunurile mobile constau în utilaje, autoturisme şi stoc de marfă (piese auto). Ofertele vor fi depuse în plic la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, str. A. Panu nr. 13-15 mezanin sau trimise prin fax la nr. 0232/211090 cel mai târziu până la data de 10.07.2018 ora 16. În ofertă se va menţiona onorariul solicitat de evaluator şi perioada de execuţie a lucrării. Desemnerea ofertei câştigătoare va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11 la sediul lichidatorului. Criteriile de desemnare a ofertelor câştigătoare atât pentru evaluarea bunurilor imobile cât şi pentru evaluarea bunurilor mobile sunt: onorariul cel mai mic solicitat de evaluator – 20 de puncte maxim şi perioada ce mai scurtă de execuţie a lucrărilor – 10 puncte maxim. Lichidator Judiciar, Casa de Insolvenţă A&B SPRL.
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
De ce fug bărbaţii de relaţii stabile?
21/08/2018 19:34

Trebuie luat in considerare că bărbaţii se indrăgostesc mai greu şi nu işi exprimă la fel de uşor sentimentele ca şi femeile. Însă, există cateva motive comune pentru care bărbaţii fug de rel ...

Rețeta longevității de la românul care a trăit 138 de ani
21/08/2018 16:21

 Printre secretele longevitătii sale se află si utilizarea florilor de culoare mov si a frunzelor de liliac, arbust care creste din abundentă in zona muntilor Mehedinti. Aici el era considerat, in timpu ...

În România nu mai sunt la modă, însă în străinătate se vând pe bani frumoşi. Iată cât costă un mileu
21/08/2018 15:58

 Acum, insă, nu mai vedem astfel de decoraţiuni prin case. Multe persoane le-au aruncat, iar altele le-au pus la păstrare in speranţa că vor reveni la modă şi, de ce nu, vor fi mai valoroase in timp ...

Cum să scapi de herpes simplu şi rapid. Acesta este cel mai eficient tratament
21/08/2018 14:50

 Herpesul este cauzat de virusul Herpes Simplex. Există două tipuri de virus: unul care determină apariţia leziunilor de la nivelul gurii şi unul care produce herpesul genital. Herpesul de la nivelul ...

 

Ai slabit. Ce faci mai departe ca sa te mentii si sa nu pui la loc kilograme?
21/08/2018 14:05

Nu e suficient sa stii si sa te ghidezi dupa dictoane de genul "mananca sanatos, mai putin, fii activ"! Se dovedesc destul de greu de pus in practica. Ca suntem constienti sau nu, luam foarte multe d ...

Lovitură dură pentru Antena 3
21/08/2018 12:41

 Antena 3 a inregistrat o cotă de de 0.8%, in timp ce Realitatea TV a avut 1%. Digi 24 a fost pe locul trei, cu o cotă de 0,6%, urmat de Romania TV cu 0,4% şi B1 TV cu 0,3%. Cel mai urmărit post TV d ...

Ce înseamnă când auzi CUCUVEAUA cântând. Este mai rău decât îţi imaginezi!
21/08/2018 12:38

Cucuveaua a fost şi rămane una din prevestitoarele morţii in diferite culturi ale lumii. Chiar şi romanii considerau cantecul acestei păsări nocturne ca find un semn de mare nenorocire. Poetul Ovidiu sp ...

Cum faci maioneză fără ulei. E super-sănătoasă!
21/08/2018 12:26

 INGREDIENTE 1 gălbenus de ou fiert tare 1 gălbenus crud 1 lingură mustar simplu 4 -5 linguri branză de vaci Sare după gust MOD DE PREPARARE Mixează la viteză maximă gălbenusurile cu mustar ...

Ce se întamplă în organismul tău dacă consumi apă caldă cu miere şi lămâie
21/08/2018 09:35

 Mierea este, fara doar si poate, un produs 100% organic cu proprietati extraordinare pentru sanatatea corpului uman, fiind o sursa importanta de enzime, antioxidanti si zaharuri naturale. In plus, mierea ...

Cum să speli şi să albeşti pernele îngălbenite
21/08/2018 09:32

 Schimbi fetele de perna o data pe saptamana, insa suprafata pernelor ramane aceeasi. In timp, acestea se pot ingalbeni, pata si decolora. Iar cand acest lucru se intampla, exista o modalitate de a le face ...