articol-Athos

Dimensiune font:

Paşi de pelerin prin Grădina Maicii domnului

| 02-12-2017 13:14

 

 

 

Când am fost în pelerinaj în Sfântul Munte m-am simţit cu adevărat ca şi cum aş fi în grădina Maicii Domnului. Pretutindeni este o atmosferă de linişte şi pace, e ceva ce simţi că nu e de pe acest pământ, căci dacă ar fi fost de pe acest pământ, atunci negreşit, oamenii, care sunt mereu în căutare de ceva nou, ar fi descoperit acest lucru şi l-ar fi introdus în felul de a fi al societăţii. Dar acea pace sufletească vine de la însuşi Hristos, care a şi spus: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu”(Matei, 14:27). Aşa am aflat şi de la un călugăr român, din discuţiile purtate cu dânsul. Dumnezeu, pentru rugăciunile,ostenelile şi sacrificiile monahilor din Sfântul Munte, a alungat duhurile răutăţii din văzduh, aşa încât, pe Athos, simţi că şi aerul pe care îl respiri, parcă e duhovnicesc. Totul e ca o lecţie de teologie, dar pe viu, pe simţite. Versetul pe care l-am învăţat la şcoală la orele de Noul Testament: „căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh” (Ep. Către Efeseni, 6:12), devine înţeles cu adevărat prin experierea prin simţiri a acestor cuvinte.

Pe vremea când eram la cules de măsline prin grădinile mănăstirii Vatoped, eram pur şi simplu fascinat de energia şi voioşia călugărilor care munceau, ceea ce era contrar aşteptărilor mele de a vedea monahi supăraţi, cu feţe triste şi distanţi. Iar acea imagine ţin minte că m-a făcut să mă gândesc că aşa e în Rai, că aşa trebuie să fi fost şi strămoşii noştri Adam şi Eva în grădina Raiului. Ba chiar privind la unii monahi, ai impresia că Dumnezeu a îngăduit ca unele din virtuţile lor să se răsfrângă chiar pe chipul lor. Aşa observi că unii au feţe de heruvimi, alţii de serafimi, iar alţii de sfinţi.

Dintre odoarele care se păstreză cu mare cinste la Mănăstirea Vatoped mi-a rămas mai proaspătă în memorie racla cu capul Sfântului Ioan Hrisostom. Era ceva asemea unei bisericuţe în miniatură, foarte frumos lucrată şi împodobită, iar pe lateral era o uşiţă mică prin care puteai vedea urechea neputrezită a sfântului. Dacă ştii povestea, atunci în faţa ochilor ţi se înfăţişează toată scena, de parcă şi tu ai fost un martor în exact acea clipă, de parcă şi tu te afli în spatele ucenicului care priveşte prin gaura cheii în chilia ierarhului şi vede pe marele Apostol Pavel cum îi sopteşte şi tâlcuieşte la urechea stângă epistolele sale pentru a fi mai bine înţelese. E ca şi cum ai purta un dialog cu ucenicul, că el se întoarce spre tine să-ţi povestească cele văzute, iar tu te apropii în linişte şi cu sfială de uşă, priveşti prin gaura cheii şi cu inima tresâltând de bucurie te întorci spre ucenic şi-i spui: Aşa este!

 

Foarte frumos mi s-a părut şi gestul de omenie al părinţilor de la mănastirea Vatoped. Întrucât Dumnezeu a dat ca măslinele să fie din belşul în acel an, părinţii au hotărât să trimită ulei şi celorlalte mănăstiri din Sfântul Munte, ca binecuvântare, să se bucure şi ei de darul dat de Dumnezeu.

De asemenea, o mulţime de lucruri am avut de învăţat şi la mănăstirea Sf. Pantelimon. Aceasta este mănăstirea în care s-a nevoit sfântul Siluan Athonitul şi în care a vieţuit o bună perioadă de timp şi ucenicul său, părintele Sofronie Saharov. E mănăstirea în care sfântul Nicolae Velimirovici venea ori de câte ori ajungea în muntele Athos. E ceva deosebit să ajungi să păşeşti prin locurile prin care ai citit că au vieţuit sfinţii, oamenii care nu au căutat nimic altceva decât cum să placă lui Dumnezeu. E un simţămând foarte frumos când te plimbi şi treci prin dreapta pangarului şi vezi atunci cu ochii minţii cum sfântul Nicolae trecea prin mâna sfântului Siluan toate cărţile pe care le cumpăra, când mergi doi paşi mai încolo şi ajungi la moara unde a avut ascultare sfântul Siluan.

Ţin minte şi acum cât de contrariat am fost la început când am dat de liftul din interiorul mănăstirii. Am simţit atunci cum toate cuvintele celor care sunt împotriva Bisericii năpădesc peste mine. Că părerea celor care nu sunt în Biserică, în care critică anumite lucruri, poate are în ea un oarecare sâmbure de adevăr. Că poate mănăstirea aceasta e totuşi un pic prea înstărită. Dar nu e aşa. Ei nu ştiu că pe timpul în care a trăit sfântul Siluan, în mănăstire erau 3000 de monahi. Ei nu ştiu că un slujitor al Domnului îşi începe ziua cu noaptea în cap şi că ascultările lui se mai termină seara. Eu nu cred că ei au aflat cât de harnic este un monah. Şi atunci e normal ca la atâţia oameni, cetatea mănăstirii să prospere. Lenea este păcat de moarte, iar dacă faci un lucru trainic, atunci el dăinuieşte peste veacuri şi se bucură şi urmaşii de binecuvântarea adusă de acel lucru. Iar monahii de pe vremea sfântului Siluan erau atât de ocupaţi fiecare cu ascultarea lui, încât ei nici nu se cunoşteau toţi între ei, deoarece nu vorbiseră niciodată. Aşa că în faţa acestei poveşti, prezenţa liftului a devenit nesemnificativă.

O altă amintire deosebită este aceea când l-am întâlnit pe părintele Iulian, duhovnicul mănăstirii Prodromu. Mai citisem eu prin cărţi despre bătrâni frumoşi, cu părul alb şi ochii albaştri, dar nu credeam să fie chiar aşa, să vezi întreg cerul reflectat în ochii unui bătrân...ochii aceia erau cereşti.

Îmi mai aduc aminte şi drumul care ducea la peştera Sfântului Atanasie, întreg peisajul care se descoperea în faţa ochilor noştri. Să vezi marea cum se întinde în larg, până când nu mai poţi spune unde se termină marea şi unde începe cerul. Să auzi păsările cum cântă de duios şi vântul cum adie. Cum psalmodiază călugării şi cum cădeşte un preot, cum arde faţa lui la lumina lumânării. Multe binecuvântări ne dă Bunul Dumnezeu, dar parcă în Sfântul Munte simţi mai limpede şi mai clar aceste binecuvântări şi atunci şi dorinţa de a-i mulţumi lui Dumnezeu creşte odată cu acestea.

            Pentru cei care doresc să păşească prin Grădina Maicii Domnului, pelerinajele în Sfântul Munte încep din luna martie a anului 2018.

Puteţi consulta toate perioadele pe site-ul Centrului de Pelerinaj Sfânta Parascheva, la adresa: http://www.centruldepelerinaj.ro/pelerinaje/4

 

Părintele Teodor

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Victoriei, nr. 100, bl. 100, sc. A, etaj 2, ap. 1, jud. Vaslui, nr. de înreg. ORC: J37/422/2007, CUI RO 21973910, potrivit Sentinţei civile nr. 373/F/2015 din data de 25.11.2015, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secția civilă, în dosarul nr. 4262/89/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 26.10.2018, ora 12.00, a activelor S.C. TEOCLINIK S.R.L. Vaslui, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ – Denumire şi descriere activ – Valoare de evaluare (preţ fără T.V.A.*) – Valoare de pornire a licitaţiei (preţ fără T.V.A.*) Activ 1 – ANALIZOR AUTOMAT PENTRU COAGULARE SYSMEX CA-560, SN A4276, anul fabricării 01/2010, nr. inv. 114 COMPUTER TOMOGRAF SOMATOM EMOTION 6 SLICE (DE), marca Siemens, fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10046766, SN 80109 RMN MAGNETOM ESSENZA, marca Siemens – fabricat în Germania, anul fabricării 2010, model nr. 10352127, SN 49097 – 2.424.500,00 lei - 2.182.050,00 lei Activ 2 – ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE, marca Siemens, model Advia 2120i, S/N IR10031042, nr. inv. 117 – 134.910,00 lei – 121.419,00 lei Activ 3 – ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE, Immulite 1000, SN I2221/2010, frecventa 50 Hz, anul fabricării 2010, nr. inv. 112 – 63.600,00 lei – 57.240,00 lei Activ 4 – APARATURĂ MEDICALĂ PENTRU LABORATOR Analizor ioni Medica Easy Lyte Plus Na/K/CI, SN 31075BNKC, nr. inv. 6 Aparat electrochirurgie, model Surtron 120, fabricat în Italia, clasa I CF, SN 00467/4008, anul fabricarii 2008 Centrifuga, model MPW-223e, SN 10223e141607, anul fabricării 2007 viteza max. 1/min 4000 rpm Concentrator oxigen EverFlo / OPI, SN 0016499, max. O2: 96% Fotometru portabil BioMérieux, model Densimat, SN IDN012623, fabricat în Italia Sistem ECG Computerizat CARDIAX, SN 0607031420, fabricat în Ungaria Videocolposcop Fiber Optic, model Dr Camscope (XGA), SN DCSM – 11C – 145, anul fabricarii 03/2011, fabricat in Korea MOBILIER ŞI APARATURĂ BIROTICĂ Notebook Toshiba 17.3, model SATELLITE C75-A-10W, SN 9D024769C, procesor Intel I3 Acvariu cu filtre TETRATEC si FLUVIAL FX5 Aer condiţionat - 3 buc Calculator Dualcore Casă marcat Copiator Color Minolta, Bizhub C220, SN A0ED023036217 Mobilier farmacie (demontat) Sistem Dualcore + monitor 19' Sistem Intel Sistem supraveghere (aferent spaţiului închiriat) Tâmplărie PVC (montată) – 52.470,00 lei – 47.223,00 lei Activ 5 – MIJLOACE DE TRANSPORT FIAT 500 ABARTH - AUTOTURISM, CAROSERIE -AB BERLINĂ CU HAYON, MARCA FIAT, TIP - 312/AXD1A/500 ABARTH, NR. IDENTIFICARE ZFA31200000252581, NORMĂ POLUARE EURO 4, AN FABRICAŢIE 2008, MASA PROPRIE 1110 KG, NUMĂR LOCURI 4, CILINDREE 1368 CMC, PUTERE 99 KW (134,5 CP), SURSA ENERGIE BENZINĂ, TRACŢIUNE FAŢĂ, CULOARE NEGRU, CO2- 155 G/KM, CAPACITATE REZERVOR 35 L, DATA PRIMEI ÎNMATRICULĂRI ÎN ROMÂNIA 2009, NR. ÎNMATRICULARE VS-67-TLK, KM LA BORD - 142.202. Stare tehnică - turbină defectă, mâner portieră rupt, parbriz spart – 31.470,00 lei – 28.323,00 lei Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 25.10.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 25.10.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00–16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0758049904, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail vanzari@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L
Zodiac chinezesc 2018: Cum se anunţă Anul Câinelui de Pământ pentru fiecare semn din horoscopul chinezesc
15/10/2018 22:24

Horoscop chinezesc 2018 | Cum se anunţă Anul Cainelui de Pămant pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc Fiecare zodie va fi insă influenţată diferit de Anul Cainelui de Pămant. Maimuţa Eşti obi ...

Pelerinajul Sf. Parascheva de la Iaşi s-a încheiat. 150.000 de oameni s-au închinat la raclă
15/10/2018 22:12

 Pelerinajul la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva s-a incheiat, iar racla a fost purtată, luni seara, in procesiune in jurul Catedralei Mitropolitane si apoi asezate in biserică. Peste 150.000 de pele ...

Topul zodiilor mincinoase
15/10/2018 20:50

  Berbec: in conflict cu propria-i persoană Nativul Berbec este agitat şi greu de stăpanit, din pricina impulsivităţii sale innăscute. Minte fără să stea prea mult pe ganduri atunci cand are int ...

HOROSCOP. Sensibilă sau mereu nervoasă? Acesta este temperamentul fiecărei zodii - Fecioarele sunt indecise şi lente! Te regăseşti?
15/10/2018 17:14

BERBEC - Independenta este cuvantul cheie. Nu le place sa primeasca ordine de la altii si vor sa faca lucrurile in felul propriu. Se simt jigniti din cauza comentariilor negative. Sunt egocentristi si nu le pas ...

 

Horoscopul pentru marti,   16 octombrie   2018
15/10/2018 17:11

BERBEC: Mintea şi sufletul tău sunt la carieră, la treburile pe care vrei să le rezolvi, la locul de muncă, obligaţiile de serviciu. Sănătate – ●● Bani – ●●● Dragoste &ndas ...

Sărbătoare mare pentru creştini, la început de săptămână! Rugăciunea pe care este bine să o rosteşti pe 15 octombrie!
15/10/2018 13:12

Sfantul Luchian a fost o persoană extrem de generoasă, el născandu-se din părinţi nobili. Sfantul Luchian a rămas orfan la varsta de 12 ani, iar gestul său a impresionat pe toată lumea, Sfantul Luchian ...

Horoscopul pentru luni,  15 OCTOMBRIE  2018
15/10/2018 08:00

BERBEC Va implicati intr-o activitate care presupune schimbari in locuinta. Cei care au copii devin mult prea severi si adepti ai unei educatii exagerat de rigide si prea principiale. Sanatate – ●● ...

Dezvăluire șocantă: craterele misterioase de la marginea lumii au fost create de oameni
14/10/2018 21:45

 O nouă teorie lansată de un expert spune că exploatările de gaze din peninsula Yamal pot fi responsabile pentru o serie de explozii care au creat cratere uriase in tundra siberiană. Fenomenul exploz ...

3 cupluri care vor avea ghinion în dragoste în 2018
14/10/2018 20:34

 Iată care sunt cele 3 cupluri care vor avea ghinion in dragoste in 2018! Berbec si Rac Desi sunteti două firi diferite, ati reusit să ajungeti la un numitor comun prin intermediul dragostei. Diferent ...

Cum trădează zodiile
14/10/2018 19:13

 Berbec Desi este muncitor si nobil, nativul Berbec poate trăda din impuls, fiind extrem de nemilos. Dacă l-ai supărat cu ceva, fii sigură că se vă răzbuna si iti va arăta si cealaltă latură mai ...