articol-Athos

Dimensiune font:

Paşi de pelerin prin Grădina Maicii domnului

| 02-12-2017 13:14

 

 

 

Când am fost în pelerinaj în Sfântul Munte m-am simţit cu adevărat ca şi cum aş fi în grădina Maicii Domnului. Pretutindeni este o atmosferă de linişte şi pace, e ceva ce simţi că nu e de pe acest pământ, căci dacă ar fi fost de pe acest pământ, atunci negreşit, oamenii, care sunt mereu în căutare de ceva nou, ar fi descoperit acest lucru şi l-ar fi introdus în felul de a fi al societăţii. Dar acea pace sufletească vine de la însuşi Hristos, care a şi spus: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu”(Matei, 14:27). Aşa am aflat şi de la un călugăr român, din discuţiile purtate cu dânsul. Dumnezeu, pentru rugăciunile,ostenelile şi sacrificiile monahilor din Sfântul Munte, a alungat duhurile răutăţii din văzduh, aşa încât, pe Athos, simţi că şi aerul pe care îl respiri, parcă e duhovnicesc. Totul e ca o lecţie de teologie, dar pe viu, pe simţite. Versetul pe care l-am învăţat la şcoală la orele de Noul Testament: „căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh” (Ep. Către Efeseni, 6:12), devine înţeles cu adevărat prin experierea prin simţiri a acestor cuvinte.

Pe vremea când eram la cules de măsline prin grădinile mănăstirii Vatoped, eram pur şi simplu fascinat de energia şi voioşia călugărilor care munceau, ceea ce era contrar aşteptărilor mele de a vedea monahi supăraţi, cu feţe triste şi distanţi. Iar acea imagine ţin minte că m-a făcut să mă gândesc că aşa e în Rai, că aşa trebuie să fi fost şi strămoşii noştri Adam şi Eva în grădina Raiului. Ba chiar privind la unii monahi, ai impresia că Dumnezeu a îngăduit ca unele din virtuţile lor să se răsfrângă chiar pe chipul lor. Aşa observi că unii au feţe de heruvimi, alţii de serafimi, iar alţii de sfinţi.

Dintre odoarele care se păstreză cu mare cinste la Mănăstirea Vatoped mi-a rămas mai proaspătă în memorie racla cu capul Sfântului Ioan Hrisostom. Era ceva asemea unei bisericuţe în miniatură, foarte frumos lucrată şi împodobită, iar pe lateral era o uşiţă mică prin care puteai vedea urechea neputrezită a sfântului. Dacă ştii povestea, atunci în faţa ochilor ţi se înfăţişează toată scena, de parcă şi tu ai fost un martor în exact acea clipă, de parcă şi tu te afli în spatele ucenicului care priveşte prin gaura cheii în chilia ierarhului şi vede pe marele Apostol Pavel cum îi sopteşte şi tâlcuieşte la urechea stângă epistolele sale pentru a fi mai bine înţelese. E ca şi cum ai purta un dialog cu ucenicul, că el se întoarce spre tine să-ţi povestească cele văzute, iar tu te apropii în linişte şi cu sfială de uşă, priveşti prin gaura cheii şi cu inima tresâltând de bucurie te întorci spre ucenic şi-i spui: Aşa este!

 

Foarte frumos mi s-a părut şi gestul de omenie al părinţilor de la mănastirea Vatoped. Întrucât Dumnezeu a dat ca măslinele să fie din belşul în acel an, părinţii au hotărât să trimită ulei şi celorlalte mănăstiri din Sfântul Munte, ca binecuvântare, să se bucure şi ei de darul dat de Dumnezeu.

De asemenea, o mulţime de lucruri am avut de învăţat şi la mănăstirea Sf. Pantelimon. Aceasta este mănăstirea în care s-a nevoit sfântul Siluan Athonitul şi în care a vieţuit o bună perioadă de timp şi ucenicul său, părintele Sofronie Saharov. E mănăstirea în care sfântul Nicolae Velimirovici venea ori de câte ori ajungea în muntele Athos. E ceva deosebit să ajungi să păşeşti prin locurile prin care ai citit că au vieţuit sfinţii, oamenii care nu au căutat nimic altceva decât cum să placă lui Dumnezeu. E un simţămând foarte frumos când te plimbi şi treci prin dreapta pangarului şi vezi atunci cu ochii minţii cum sfântul Nicolae trecea prin mâna sfântului Siluan toate cărţile pe care le cumpăra, când mergi doi paşi mai încolo şi ajungi la moara unde a avut ascultare sfântul Siluan.

Ţin minte şi acum cât de contrariat am fost la început când am dat de liftul din interiorul mănăstirii. Am simţit atunci cum toate cuvintele celor care sunt împotriva Bisericii năpădesc peste mine. Că părerea celor care nu sunt în Biserică, în care critică anumite lucruri, poate are în ea un oarecare sâmbure de adevăr. Că poate mănăstirea aceasta e totuşi un pic prea înstărită. Dar nu e aşa. Ei nu ştiu că pe timpul în care a trăit sfântul Siluan, în mănăstire erau 3000 de monahi. Ei nu ştiu că un slujitor al Domnului îşi începe ziua cu noaptea în cap şi că ascultările lui se mai termină seara. Eu nu cred că ei au aflat cât de harnic este un monah. Şi atunci e normal ca la atâţia oameni, cetatea mănăstirii să prospere. Lenea este păcat de moarte, iar dacă faci un lucru trainic, atunci el dăinuieşte peste veacuri şi se bucură şi urmaşii de binecuvântarea adusă de acel lucru. Iar monahii de pe vremea sfântului Siluan erau atât de ocupaţi fiecare cu ascultarea lui, încât ei nici nu se cunoşteau toţi între ei, deoarece nu vorbiseră niciodată. Aşa că în faţa acestei poveşti, prezenţa liftului a devenit nesemnificativă.

O altă amintire deosebită este aceea când l-am întâlnit pe părintele Iulian, duhovnicul mănăstirii Prodromu. Mai citisem eu prin cărţi despre bătrâni frumoşi, cu părul alb şi ochii albaştri, dar nu credeam să fie chiar aşa, să vezi întreg cerul reflectat în ochii unui bătrân...ochii aceia erau cereşti.

Îmi mai aduc aminte şi drumul care ducea la peştera Sfântului Atanasie, întreg peisajul care se descoperea în faţa ochilor noştri. Să vezi marea cum se întinde în larg, până când nu mai poţi spune unde se termină marea şi unde începe cerul. Să auzi păsările cum cântă de duios şi vântul cum adie. Cum psalmodiază călugării şi cum cădeşte un preot, cum arde faţa lui la lumina lumânării. Multe binecuvântări ne dă Bunul Dumnezeu, dar parcă în Sfântul Munte simţi mai limpede şi mai clar aceste binecuvântări şi atunci şi dorinţa de a-i mulţumi lui Dumnezeu creşte odată cu acestea.

            Pentru cei care doresc să păşească prin Grădina Maicii Domnului, pelerinajele în Sfântul Munte încep din luna martie a anului 2018.

Puteţi consulta toate perioadele pe site-ul Centrului de Pelerinaj Sfânta Parascheva, la adresa: http://www.centruldepelerinaj.ro/pelerinaje/4

 

Părintele Teodor

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

Primăria municipiului Iaşi, cu sediul în bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, organizează licitaţii publice pentru: 1. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 33/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 134mp, situat în Iaşi, strada Mioriţei între nr. 2 şi 4, aparţinând domeniului privat al municipiului Iaşi. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 2. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 34/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 1062,18mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/52, având nr. cadastral 157758, înscris în cartea funciară nr. 157758, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 3. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 35/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă 149mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 71A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/51, având nr. cadastral 157789, înscris în cartea funciară nr. 157789. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. 4. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 36/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 285mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 59A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/50, având nr. cadastral 157740, înscris în cartea funciară nr. 157740. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. Licitaţiile vor avea loc la primăria municipiului Iaşi din bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Hermes Top SRL - societate în faliment, dosar nr.272/99/2013 (10/2013) pe rolul Tribunalului Iaşi, în temeiul dispoziţiilor Legii nr 85/2006, vinde la licitaţie publică cu strigare, următoarele bunuri: - Teren S= 2.656,83 m2, NC 416/32, CF 1095 a com. Holboca şi Construcţia C11 cu Sc de 1.880,12 m2 şi Su de 1.805,89 m2 - Preţ - 895.856 lei. - Teren S= 2.653,19 m2, NC 416/33, CF 60063 a com. Holboca şi Construcţia C12 cu Sc de 1.735 m2 şi Su de 1.648,32 m2 - Preţ - 952.342 lei. - Teren S = 2.650,87m2, NC 416/34, CF 60056 a com. Holboca şi Construcţia C13 cu Sc de 1.880 m2 şi Su de 1.730,85 m2 - Preţ - 1.026.145 lei. Preţurile nu includ TVA. Licitaţiile vor avea loc în data de 04.05.2018, 18.05.2018, orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 3.000 lei; - dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul de lichidare nr. RO09RNCB0175033587030030 – BCR Iaşi deschis pe numele debitoarei SC Hermes Top SRL la BCR Iaşi. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, cel târziu cu o zi înainte de ziua licitaţiei, orele 12.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 de zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar - telefon: 0232/235508, 0745630037.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, cu sediul social în mun. Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, CUI 14413970, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/430/2003, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței civile nr. 566/30.03.2016, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 3517/99/2015 (165/2015), anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 16.05.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 03 mai 2018, ora 14.00, a activelor S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, astfel: Nr. crt. - Denumire și descriere active - Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 1. Teren intravilan, St. 9.045,39 mp și clădiri industriale, St. construită 2.568,68 mp, amplasate în mun. Iași, zona industrială Țuțora, şos. Iași - Tomești, km. 1 (zona periferică, fostă Calea Chișinăului, nr. 10), jud. Iași, dispune de utilități, proprietatea este învecinată la N - Sos. Iași-Tomești, E – Pieta SRL, S – CFR, are deschidere frontală la Sos. Iași-Tomești, proprietatea este pretabilă pentru activități industriale, compusă din: 1. Teren intravilan, St. 158 mp (categoria de folosință altele) și C1 clădire depozit, St. construită 158,17 mp, St. utilă 102,99 mp, parter. (CF. 130740/Iasi, nr. cad. 3129/2); 2. Teren intravilan, St. 14,24 mp (curți construcții) și C2 clădire birouri, St. construită 14,28 mp, St. utilă 9,90 mp, parter. (CF. 130757/Iași, nr. 3129/3) 3.Teren intravilan, St. 8.873 mp (curți construcții) și C6 clădire hală depozitare, St. construită 1.103,37 mp, St. utilă 1.054,12 mp; C7 clădire cabină poartă, St. construită 8,52 mp, St. utilă 7,37 mp, (CF. nr. 130756/Iași, nr. Cad. (5408/1-3129/1-3129/4)/2) 4.Platformă betonată pentru depozitare, st. 7.761,05 mp (extratabulară). - 3.872.000,00 lei - 1.742.400,00 lei Activ 3. Teren intravilan, St. 6.954 mp și clădiri industriale, St. construită 1.505,71 mp, amplasate în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31 A, jud. Suceava (zona industrială Valea Sucevei, în spatele MES, vis-a-vis de Piața Angro), dispune de utilități, proprietatea este învecinată la NE – drum acces, SE – proprietate particulară, accesul se face pe Calea Unirii, pretabilă pentru activități industriale, compusă din: C1 – hală atelier St. utilă 1.428,71 mp, parter, 10 încăperi; C2 – centrală termică, St. utilă 77 mp; platformă betonată, St. 5.449 mp. (CF. ned. nr. 5776/Suceava, nr. cad. 1629/2) - 2.158.000,00 lei - 971.100,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 02.05.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe data de 03 mai 2018, ora 14:00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei Și de insolvenȚă şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 16.05.2017. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro, intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0758049904, 0757545545, 0232/243864 Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Duminică e mare sărbătoare! Îndemnurile speciale ale Patriarhului Daniel pentru femei
20/04/2018 20:35

 Este vorba de cele şase indemnuri ale Patriarhului Daniel adresate femeilor creştine, potrivit agenţiei Basilica.realitatea.net  

Horoscopul pentru  sambata  21 aprilie
20/04/2018 17:44

BERBEC Continuati sa cheltuiti peste masura, numai ca de aceasta data veti avea surpriza sa nu mai fiti sustinut de nimeni (partenerul de afaceri deja a renuntat si el). Sanatate – ●●● Ba ...

HOROSCOP MAI 2018: Zodiile care au noroc mare, nu vor duce lipsă de bani în această lună
20/04/2018 17:18

Descopera care sunt zodiile care au noroc de bani in luna mai: Scorpion Faptul ca muncesc si au noroc de bani nu este niciun secret pentru nimeni, insa in luna mai nativii scorpion nu doar ca vor fi linistiti ...

Zodiile care se vor îmbogăţi în următorii ani. Ei vor găsi
20/04/2018 15:16

 Zodiile care se vor imbogăti in următorii ani TAUR. Acesti nativi vor avea noroc din punct de vedere financiar in următorii ani. Veniturile lor vor creste considerabil. Fie isi vor schimba locul de mu ...

Sf. Gheorghe 2018. Tradiţii şi obiceiuri: Ce nu ai voie să faci pe 23 aprilie. E mare păcat
20/04/2018 12:22

 Sf. Gheorghe 2018. În legendele populare Sf. Gheorghe este „străjer al timpului”, lui ii sunt incredintate cheile vremii si, la porunca sa, se inchide si se deschide anotimpul cald. Da ...

Cupluri din zodiac care se îndrăgostesc, dar se despart
20/04/2018 10:39

 Berbec si Rac La inceput, această relatie pare mai mult un fel de aventură nebunească si plină de pasiune. Cei doi vor fi atat de indrăgostiti, incat nu vor mai gandi rational si vor decide chiar s ...

Horoscopul pentru vineri,  20 martie 2018
20/04/2018 07:22

BERBEC Toate hotararile dv. de azi se refera la viata sentimentala si la partenerul de cuplu. Din pacate, nimeni din anturaj nu va sustine cu adevarat si in final veti renunta. Sanatate – ● Bani &nda ...

Sunt amante perfecte. 3 zodii de femei care te duc în extaz
19/04/2018 22:47

Berbec Obtine tot ce vrea si niciodata nu vrea putin. Femeia din zodia Berbec este foarte ambitioasa, iar daca si-a pus in minte sa cucereasca un barbat se va folosi de toate armele seductiei pentru a o face. ...

Cea mai mare ambiție a zodiilor
19/04/2018 16:07

Berbec Încăpătanat si muncitor, nativul Berbec trage din greu pentru a avea casa visurilor sale. Este poate cea mai mare ambitie a sa de a se vedea intr-un loc stabil si sigur. Dacă are persoanele pot ...

Trei cupluri care se formează de 1 mai și nu se mai despart
19/04/2018 15:35

Iată care sunt cele 3 cupluri care se formează de 1 mai! Berbec si Balantă Dacă esti Berbec, atunci probabil stii deja că ai calităti exceptionale de lider, care iti influentează atat cariera, cat si v ...