EXPLOZIV: Scene PORNO cu minore!

Cinci ieşeni au fost pedepsiţi de către magistraţi, după ce au fost acuzaţi că ar fi dus minore „la produs”. Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi au dispus condamnarea lui Robert Neagu la 14 ani de puşcărie, in timp ce Nixen Neagu şi Costache Andrei Roman au primit cate o pedeapsă de 11 ani de detenţie. În acelaşi dosar, Ana Neagu a fost condamnată la 12 ani şi patru luni de puşcărie, in vreme ce Valeriu Nastasia a primit o pedeapsă rezultantă de şase ani de inchisoare. Printre acuzaţiile aduse de anchetatori se numără constituirea unui gr ...

 

 

Noi examene pentru administratorii de imobile
22/06/2018 00:00

În data de 23 iulie, municipalitatea va organiza o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice in vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile. Dosarele trebuie depuse pană miercuri, 18 iulie. Persoanele care in prezent au absolvit cursuri de pregătire in domeniu, dar nu sunt atestate, pot să solicite inscrierea in vederea susţinerii examenului in baza unei cereri, la care sunt anexate documentele solicitate. Dosarul se verifică de către reprezentantul comisiei de atestare (Serviciul Asociaţii Proprietari, cu sediul in Şoseaua Naţională, nr. 43), după car ...

Iaşul ar putea deveni oraşul bicicliştilor
22/06/2018 00:00

Neatractivă in prezent, pentru pasionaţii de deplasări pe două roţi, capitala Moldovei ar putea oferi in următorii ani facilităţi pentru biciclişti. Este vorba de realizarea unor piste noi, dinspre centrul oraşului spre periferii şi de planuri pentru facilitarea spaţiilor de parcare pentru biciclete in zonele publice cu funcţii centrale şi in zona instituţiilor publice. Toate aceste lucruri apar in Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană la capitolul „mobilitate”, fiind remarcat faptul că numărul ieşenilor care ar utiliza bicicleta ca mijloc de deplasare este ...

Mai multe contestaţii la Evaluarea Naţională de anul acesta
22/06/2018 00:00

 Ieri, 20 iulie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a publicat datele legate de contestaţiile depuse de absolvenţii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2018. Astfel, pe 19 iulie, imediat după afişarea rezultatelor, au fost depuse 1065 de contestaţii, dintre care 562 la proba scrisă de Limba şi Literatura Romană şi 503 la proba scrisă la Matematică. Anul trecut, in schimb, au fost doar 289 de contestaţii la Limba şi Literatura Romană şi 311 la Matematică.   Înainte de etapă de contestatii, la nivelul judetului Iasi, se inregistra un procent al notelo ...

ULTIMA ORA
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
CTP, atenţionată asupra calităţii serviciilor oferite
22/06/2018 00:00

Primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu reprezentanţii Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dar şi cu executivul Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi pentru a discuta despre serviciile de consultanţă gratuită din partea băncii pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului public in următorii ani. Contractul de consultanţă cu firmele ROM-T (Israel), Ernst & Young Romania şi Project Design & Consulting SRL Bucureşti este valabil din iunie 2018 şi are o durată de implementare de 24 de luni. Serviciile de consultanţă sunt finanţate de ...

Vasluiul visează să aibă universitate
22/06/2018 00:00

      „Haideţi să haidem!”, aceasta ar fi trebuit să fie deviza intrunirii de ieri a Grupului de iniţiativă pentru infiinţarea unei universităţi in municipiul Vaslui. Un eveniment la care au participat reprezentanţi ai oamenilor de afaceri, ai instituţiilor abilitate, precum Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Inspectoratul Şcolar şi in care colonelul Paul Smantană, fostul şef al Inspectoratului pentru Jandarmi, preşedintele Grupului, şi-a putut etala concepţii semi-filosofice despre… viaţă, in general. „Ne trezim in acel ...

FOTO: Centenarii, premiaţi de autorităţi!
21/06/2018 22:12

 Prefectul judeţului Iaşi, Marian Şerbescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, sunt printre puţinii care şi-a amintit de bunicii noştri in anul CENTENAR. „Am avut astăzi deosebita onoare de a-i intalni si a-i celebra pe o parte dintre iesenii de-o varstă cu Tara, născuti in anul Marii Uniri, 1918. La actiunea initiată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, am participat alături de presedintele Consiliului Judetean – domnul Maricel Popa si de reprezentantii structurilor locale ale MAI, respectiv comandatul Inspectoratului de Pol ...

Accident mortal pe o trecere de pietoni
21/06/2018 17:49

 Un bărbat a fost accidentat mortal, joi, pe o trecere de pietoni din Piatra Neamţ, de un TIR condus de un şofer din Ucraina. Victima, in varstă de aproximativ 60 de ani, a fost lovită in plin şi tarată circa 30 de metri. La faţa locului a sosit un echipaj SMURD care a scos bărbatul de sub maşină, insă acesta era deja decedat. Potrivit purtătorului de cuvant al Poliţiei Neamţ, Robert Costan, şoferul a declarat că pietonul a apărut brusc in calea autovehiculului şi nu a mai reuşit să il evite. Poliţiştii au intocmit dosar penal pe numele şoferului pentru ucidere ...

Accident mortal la Vaslui
21/06/2018 17:47

 Un şofer in varstă 66 de ani a murit, joi, după ce s-a răsturnat cu maşina in afara carosabilului, pe DE 581, in localitatea Sarbi, pentru scoaterea victimei dintre fiarele contorsionate fiind necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui. Bărbatul se afla singur in autoturism. ‘Conducătorul auto, un bărbat cu domiciliul in municipiul Barlad, se deplasa pe direcţia Vaslui – Barlad. La un moment dat, pe raza localităţii Sarbi, a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe ...

   Tancuri în Gara Bacău
21/06/2018 17:09

  De două zile, in Gara Bacău agitaţia a fost una mai mare decat de obicei, după ce mai multe tancuri au ajuns aici şi au fost pregătite de imbarcare pe calea ferată. Blindatele şi tehnica militară aparţin Batalionul 631 Tancuri din Bacău, iar transportul se va desfăşura, conform unui comunicat oficial al Ministerului Apărării Naţionale, in perioada 21 – 23 iunie 2018, către un poligon de instrucţie al Forţelor Terestre in scopul participării la un exerciţiu de tragere, planificat de la sfarşitul anului 2018. Exerciţiile de tragere fac parte din programul de ...

 

S-a spânzurat într-un salon de la spitalul din Siret
21/06/2018 17:03

  Descoperire şocantă, la primele ore ale zilei de ieri, la Spitalul de Bolnavi Cronici Siret (judeţul Suceava). Un pacient de 53 de ani, bolnav de cancer, a fost găsit spanzurat in salonul său. Descoperirea a fost făcută de o asistentă care, in jurul orei 3.00, a intrat in salon să vadă ce face pacientul. Ea a alertat medicul de gardă, care a sunat la 112. La faţa locului au ajuns poliţiştii, care au luat probe şi au demarat cercetări. Bărbatul nu avea urme de violenţă pe corp. Alina IOSIF    

Începe Simpozionul Național de Istorie și Retrologie Agrară
21/06/2018 16:43

  Începand de vineri şi pană duminică, Universitatea ”V. Alecsandri” din Bacău va fi gazda Simpozionului National de Istorie si Retrologie Agrară ”200 de ani de la nasterea lui Ion lonescu de la Brad”. Evenimentul va fi organizat de Consiliul Judetean Bacău in parteneriat cu Asociatia Generală a Arhivistilor din Romania - filiala Bacău. Pe 24 iunie la ora 09.30, se va dezveli bustul lui Ion Ionescu de la Brad, iar intre orele 11.00-13.30 la Brad, comuna Negri va fi un pelerinaj la mormantul omagiatului şi se vor dezveli o efigie a savantului pe ...

Şcoală de vară pentru copiii de etnie romă
21/06/2018 16:33

    Aproape 100 de copii de etnie romă din municipiul Piatra Neamţ vor merge la şcoala de vară, incepand cu luna iulie. Conducerea Primăriei Piatra Neamţ şi reprezentanţii Asociatiei Global Network for Democracy and Human Rights au pus la punct acest proiect in interesul comunitătii rome din cartierul Văleni. Concret, intalnirea a avut loc ca urmare a parteneriatului incheiat intre această organizatie si Directia de Asistentă Socială Piatra-Neamt pentru derularea unui proiect dedicat copiilor din comunitatea romă din Valeni, respectiv organizarea unei scoli de vară ...

Plan roşu de intervenţie pe E 85
21/06/2018 16:29

      Scene de coşmar ieri pe E 85, in comuna Nicolae Bălcescu, la ieşirea din Bacău spre Bucureşti. O autocisternă incărcată cu clor a intrat in coliziune cu un microbuz şcolar, iar circulaţia spre Bucureşti a fost intreruptă. Practic, legătura rutieră dinspre Moldova spre Capitală a fost paralizată timp de aproape o oră. Din fericire, totul nu a fost decat un exerciţi de simulare efectuat de pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău şi a avut drept obiectiv antrenarea structurilor de inte ...

Razie în traficul din oraş
21/06/2018 13:00

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au actionat zilele trecute pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente in municipiul Iaşi. În cadrul actiunii au fost date 67 de amenzi, in cuantum de 15.370 de lei. De asemenea, au fost retinute zece permise de conducere. De exemplu, o femeie, de 46 de ani, din Iaşi, a fost amendată cu suma de 580 de lei, fiindu-i retinut permisul, deoarece, in timp ce conducea un autoturism pe strada Bucium, nu a oprit si nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric aflat in functiune. Ciprian NEDELCU

CELE MAI NOI PROIECTE IMOBILIARE DIN IASI 21.06.2018
21/06/2018 12:55

                  80% dintre dezvoltatorii imobiliari din judetul Iasi sunt deja partenerii nostri. Pentru o ofertă personalizată de promovare a proiectului imobiliar, vă rugăm să ne contactati la adresa de email publicitate@ziarulevenimentul.ro   BOHEME RESIDENCE, apartamente cu 2 camere in cea mai căutată zonă din Bucium, 2 camere, 54mp, 51000 euro. 0756089928     Apartamente noi cu 1, 2 şi 3 camere, in Nicolina, langă Selgros. Direct de la dezvoltator # 0742455498. studiocasa_imobil ...

1 la 19 din 14212