3terapie1
3terapie2

Dimensiune font:

Concluziile primei conferinţe de terapie ocupaţională din România

| 19-06-2017 09:08

La discuţii au participat peste 150 de specialişti din universităţi partenere, din ţară şi din străinătate * ei au prezentat beneficiile terapiei ocupaţionale în sistemul de sănătate

Preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu a fost invitat să participe vineri, la Universitatea „Vasile Alecsandri”, la lucrările conferinţei de terapie ocupaţională, prima de acest fel organizată în România.

Organizată sub egida World Federation of Occupational Therapists (WFOT) şi European Net work of Occupational Therapy Higher Education (E.N.O.T.H.E.), manifestarea a dorit să surprindă, în fapt, evoluţia învăţământului superior de terapie ocupaţională şi a profesiei de terapeut ocupaţional, în perspectiva acreditării internaţionale a programului de studii de la Bacău şi, în consecinţă, a recunoaşterii diplomelor absolvenţilor noştri în toată lumea.

Oaspeţi din ţară şi de peste hotare

La conferinţă au participat peste 150 de specialişti din universităţi partenere cum sunt Universitatea „Anghel Kane” din Bulgaria, Universitatea din Piteşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum şi din centre ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, Penitenciarul din Bacău, ONG-uri, Spitalul Judeţean de Urgenţă şi Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.

Programul celor două zile alocate evenimentului a cuprins prezentări în plen, 4 work-shop-uri coordonate de profesori de la Universitatea Ulu (Finlanda), Universitatea din Rotterdam (Belgia) şi Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, precum şi de specialişti în integrare senzorială din SUA. Un număr de 10 terapeuţi ocupaţionali angajaţi în centre ale Protecţiei Copilului, absolvenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri”, şi-au prezentat realizările din ultimii 5 ani în cadrul secţiunii „Terapia ocupaţională în serviciile sociale”.

Importanţa terapiei ocupaţionale în sistemul de sănătate

Sâmbătă, 17 iunie, specialişti de la Centrul de Recuperare Neuromotorie „Nicolae Robănescu“ din Bucureşti şi de la Spitalul de Urgenţă din Bacău au adus în discuţie, în cadrul prezentărilor din secţiunea „Terapia ocupaţională în sistemul de sănătate”, realităţi din domeniul pediatriei, iar specialişti din Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti au susţinut nevoia de completare a echipei în serviciile de reumatologie, cu terapeutul ocupaţional.

În deschiderea conferinţei, Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă, prof. univ. dr., prorector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a precizat faptul că în Bacău se construieşte deja, zi de zi, cu paşi repezi o tradiţie, pe parcursul celor 8 ani de când terapia ocupaţională a devenit o disciplină de studiu, un domeniu de activitate şi o profesie recunoscută, graţie iniţiativei un grup de profesori din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”. De atunci au absolvit aproximativ 150 de terapeuţi ocupaţionali care lucrează acum alături de asistenţi sociali, psihologi, kinetoterapeuţi şi alţi profesionişti în serviciile sociale publice şi private, în serviciile medicale şi educaţie.

Existenţa terapeutului ocupaţional în cadrul echipei multidisciplinare a venit ca o nevoie în cadrul procesului de reformă şi dezinstituţionalizare din serviciile sociale destinate protecţiei copilului şi persoanelor cu dizabilităţi, la nivel naţional şi local, proces care presupune printre alte obiective reintegrarea familială şi socio-profesională. În acest context, terapeutul ocupaţional prin activitatea sa are scopul de a facilita participarea deplină a persoanelor aflate în dificultate la viaţa socială, creând oportunităţi egale de a participa în societate”, a subliniat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean. Florin CRĂCIUN

 

8 ani

Aceasta este perioada în care terapia ocupaţională a devenit o disciplină de studiu la Bacău.

 

ULTIMA ORA

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, în calitate de lichidator judiciar al Com Agrotex S.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO 14584937, O.R.C. J22/304/2003, numit potrivit Sentinţei civile nr. 348/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 5150/99/2016 (379/2016), anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 29.06.2018, ora 12.00, a următorelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de piaţă stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 1 - Teren în suprafaţă de 9.000 mp, situat în extravilanul satului Tudora, com. Tudora, jud. Botoşani, în parcela 545/24, sola 81, care se învecinează cu Ciornei Viorica, Sandu Elena, HCN 543 şi DE 542. Imobilul a fost dobândit în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2369/2005. - 11.310,00 lei - 11.310,00 lei Activ 2 - Teren în suprafaţă de 2.200 mp, situat în extravilanul satului Tudora, com. Tudora, jud. Botoşani, în parcela 545/64, sola 81. Imobilul a fost dobândit în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1420/2005. - 2.770,00 lei - 2.770,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 28.06.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Componenţa şi descrierea activelor scose la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 28.06.2018, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare). Relaţii suplimentare - tel: 0755132475; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: vanzari@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Anchetată pentru contrabandă
19/06/2018 12:00

Agentii din cadrul Poliţiei oraşului Targu Frumos au confiscat zilele trecute peste 800 de tigări susceptibile a proveni din contrabandă. Astfel, oamenii legii au prins in zona pietei agroalimentare din ora ...

„Nu mai stricaţi două drumuri ca să faceţi unul!”
19/06/2018 11:07

    În vreme ce lucrările de reabilitare a drumurilor judeţene prin Programul Naţionale de Dezvoltare Locală sunt in plină desfăşurare, Ciprian Trifan, vicepreşedintele Consiliului Jud ...

CELE MAI NOI PROIECTE IMOBILIARE DIN IASI 19.06.2018
19/06/2018 11:04

                 80% dintre dezvoltatorii imobiliari din judetul Iasi sunt deja partenerii nostri. Pentru o ofertă personalizată de promovare a proiectului im ...

În bucluc, din pricina mopedului
19/06/2018 11:00

Agenţii din cadrul Secţiei IV de Poliţie Rurală Miroslava au oprit recent, pentru control, pe strada Stadionului, un moped condus de un bărbat de 30 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a cons ...

 

Înalţi prelaţi cu maşini de lux
19/06/2018 10:04

    Revoltă pe reţelele de socializare după ce un localnic din comuna Baia a postat un clip cu inalte feţe bisericeşti care vin la sfinţirea Bisericii Parohiei „Sfanta Cuvioasă Parasche ...

Peste zece ani de puşcărie, pentru VIOL!
19/06/2018 10:00

Agentii din cadrul Secţiei VIII de Poliţie Rurală Leţcani si cei din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Iaşi au pus recent in aplicare un mandat de executare a pedepsei de zece ani şi şase luni de i ...

Agenţii închisorii ieşene, la Campionatul European de Fotbal al angajaţilor din penitenciare
19/06/2018 09:00

Ca urmare a invitaţiei de participare la Campionatului European de Fotbal intre echipele sistemelor penitenciare EURO4PRIS, lansată de către Departamentul Institutiilor Penitenciare din Republica Moldova, in ...

Accident grav la Câmpulung Moldovenesc
19/06/2018 08:58

    Grav accident rutier, ieri dimineaţă, la Campulung Moldovenesc, pe DN17. Trei vehicule, un autocar, o autoutilitară şi o maşină, s-au ciocnit in trafic. În urma impactului violent, a ...

Chimcomplex Borzeşti îşi răscumpără propriile acţiuni
19/06/2018 08:03

  Acţionarii Chimcomplex Borzeşti au aprobat, cu doar 9,5% din voturi impotrivă, răscumpărarea a 10,9 milioane din acţiunile proprii aflate pe piaţă, care reprezintă 6% din capitalul social. R ...

INCENDIAR: Şofer arestat în traficul din Iaşi!
19/06/2018 08:00

Poliţiştii rutieri din Iaşi au fost sesizaţi recent despre faptul că, pe strada Tătăraşi, din municipiul Iaşi, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar şoferul s-ar afla subinflue ...