1greva1
1greva2
1greva marius stamate
1greva

Dimensiune font:

Continuă greva foamei începută de un profesor universitar

| 14-09-2017 06:02

 Marius Stamate cere demisia liderului de sindicat din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru nereprezentarea reală a intereselor salariaţilor. Cadrul didactic mai cere şi demisia decanului Facultăţii de Inginerie şi a preşedintelui Senatului, pe care îi face direct răspunzători pentru situaţia creată

 

 Profesorul universitar Marius Stamate, de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, din Bacău, a decis la sfârşitul săptămânii trecute să intre în greva foamei, ca formă de protest faţă de o serie de nedreptăţi la care susţine că este supus. „De-a lungul ultimilor trei ani, eu, cât şi o bună parte dintre colegii mei, am fost supuşi constant şi agresiv hărţuirii psihologice, de tip mobbing, discriminării, denigrării, calomniei, izolării, intimidării, ameninţării, atacurilor la persoană de cea mai josnică speţă posibilă”, susţine profesorul Stamate. Încălcarea principiului egalităţii în faţa legii şi a principiului egalităţii de tratament de către unele persoane din conducerea universităţii, încălcarea principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ, obstrucţionarea activităţii în cercetare, restricţionarea atragerii de fonduri europene şi blocarea colaborărilor internaţionale, încălcarea principiul transparenţei decizionale, încălcarea principiului fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă din universitate sunt alte motive pentru care Marius Stamate a intrat în grevă pe o perioadă nedeterminată.

Protest contestat în instanţă

Demersul său a continuat, deşi conducerea universităţii a arătat că este deschisă dialogului, încă de când profesorul Stamate a ales această cale de a protesta. Luni, s-a întrunit o nouă şedinţă extraordinară a Biroului Consiliului de administraţie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, care a analizat situaţia creată de protestul prof. Univ. dr. Marius Stamate. „Domnul prof. univ. dr. Stamate Marius solicită aprobarea tuturor revendicărilor transmise în data de 08.09.2017 şi a nominalizat o comisie din partea conducerii şi a sindicatului. Biroul Consiliului de Administraţie a hotărât ca toate discuţiile cu domnul prof. univ. dr. Stamate Marius să se realizeze după primirea hotărârii judecătoreşti privind nelegalitatea protestului şi a punctului de vedere din partea Sindicatului Salariaţilor din Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău”, a transmis ieri, printr-un comunicat de presă, instituţia de învăţământ superior.

Solicitările grevistului

Prof. univ. Marius Stamate are 20 de solicitări, printre care se numără: refacerea transparenţei decizionale a managementului la nivel de universitate şi facultate; respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legea privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică nr. 206/2004, etc.); eliminarea actului de conducere centralizat, netransparent, clientelar şi obedient; restructurarea departamentelor/facultăţilor pe principiul funcţionării eficiente şi reducerea structurilor artificial create numai pentru a avea funcţii de conducere (sunt peste 60 de posturi de conducere la 178 cadre didactice); demisia actualei Comisii de Etică pentru nerespectarea legislaţiei naţionale şi înlocuirea acesteia cu o comisie funcţională şi independentă care să analizeze real şi obiectiv toate suspiciunile semnalate; demisia liderului de sindicat din universitate pentru nereprezentarea reală a intereselor salariaţilor, a decanului Facultăţii de Inginerie, Valentin Zichil, şi a preşedintelui Senatului, Valentin Nedeff, pe care îi consideră direct răspunzători de situaţia creată.

Ana-Maria BLANARIU

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” este decisă să apeleze la instanţă.

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et.4, camera 19, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Chilia S.R.L., cu sediul social în loc. Pojorâta, str. Principală, nr. 108, jud. Suceava, Nr. de înreg. O.R.C. J33/816/1992; CUI 769927, potrivit Sentinței nr. 228 din data de 27.10.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 9003/86/2012*, anunţă, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 05.06.2018, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, a activelor: Nr. activ – Denumire şi descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) Activ nr. 2 – Fosta fabrică lactate sc. 355mp cu echipamente prelucrare lapte şi teren st. 2.539mp, amplasată în sat Pojorâta, com. Pojorâta, jud. Suceava (zona centrală, apropierea Pârăului Izvor şi Râului Moldova). Proprietatea pretabilă pentru spaţii de producţie şi industriale este formată din secţie prelucrare lapte sc. 240mp, P+E+M (etajul şi mansarda cu birouri), anul PIF cca.1970 şi anexa sc. 115mp (utilizare service auto), P, dispune de utilităţi, împrejmuire parţială, deschidere la DN 17. (CF nr. 30648/, nr. cad. 1031–882/131–882/13) (CF nr. 3579/, nr. cad. 882/6882/7) (CF 32862/). Depozit frigorific sc. 171,99mp, an PIF 1996, vol. 515,97mc., P, H. 3,0m, dispune de utilităţi. Accesul se face prin parcela de teren în proprietatea dl. Viorel Mugureanu, drum ce face legătura cu DN17. Imobilul este pretabil pentru spaţii industriale şi depozitare. (CF nr. 30277/, nr. cad. 894/10). Notă: terenul st. 2.846mp, pe care este edificat depozitul frigorific nu este proprietatea S.C. Chilia S.R.L. și nu face obiectul vânzării. – 559.870,00 – 447.896,00 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 04.06.2018, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 04.06.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, documentele precizate în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00–16.00, până pe data de 04.06.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0758049901, 0757545545, 0232/243864. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava
 
Reîncepe procesul dintre primarul Chirica şi Liviu Dragnea!
21/05/2018 10:00

rimarul Mihai Chirica li s-a adresat magistraţilor din cadrul Tribunalului Iaşi cu o acţiune in contencios administrativ şi fiscal, in cadrul căreia a chemat in faţa instanţei Partidul Social Democrat (P ...

Deputatul Budăi: „Guvernul a soluționat criza salariilor din Sănătate”
21/05/2018 09:32

 Parlamentarul social-democrat Marius Budăi (Botosani) a anuntat că, in urma Acordului semnat intre Guvern si sindicate si a Ordonantei de Urgentă adoptate de Executiv pentru modificarea si completarea ...

Procesul fostului prefect acuzat de mărturie mincinoasă continuă
21/05/2018 09:00

Dosarul unui fost prefect al Iaşului a avut un nou termen de judecată, la finele săptămanii trecute, după ce a fost acuzat că ar fi minţit in cadrul unui dosar penal. Instanţa a dispus amanarea cauzei ...

 „În alpinism semnăm un contract nescris pentru vieţile noastre”
21/05/2018 08:00

 Programul naţional „Campionii Romaniei” a continuat la Piatra Neamţ cu intalnirea organizată de Direcţia de Tineret şi Sport dintre elevi şi alpinistul Ionuţ Ştefănescu. La acţiune a ...

Oamenii de afaceri din Botoșani se plâng de starea drumului Flămânzi - Iași
21/05/2018 07:45

Se anuntă un nou protest din cauza stării in care se află in drum judetean. De această dată, botosănenii vor să protesteze pentru a atrage atentia Consiliului Judetean Botosani cu privire la drumul Flăm ...

 Senator trimis în judecată
21/05/2018 07:30

Senatorul sucevean Ilie Niţă (ALDE) a fost trimis in judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru instigare la abuz in serviciu  efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, ...

Comisarul european Corina Crețu vizitează Bacăul pentru a discuta dezvoltarea urbană durabilă
21/05/2018 07:00

Comisarul european pentru Politică Regională, Corina Cretu, premierul Viorica Dăncilă si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb se vor afla astăzi si maine in Bacău. Astăzi, oficialul european si ce ...

Arestaţi deoarece ar fi vrut să facă MOARTE de om!
21/05/2018 07:00

Doi indivizi din comuna Belceşti au fost arestaţi preventiv la finele săptămanii trecute, după ce ar fi incercat să ucidă un consătean. Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi au decis ares ...

Femeie suspectată de contrabandă
21/05/2018 06:00

La finele săptămanii trecute, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au prins o femeie de 44 de ani care avea depozitate in portbagajul unui autoturism situat intr-o p ...

Rutiera, cu ochii pe vitezomani
21/05/2018 05:30

La sfarşitul săptămanii trecute, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au acţionat pentru combaterea accidentelor generate de nerespectarea regimului legal de viteză. Au fost date 63 de amenzi, in valoar ...