2trafic auto
2trafic centura2

Dimensiune font:

Trafic infernal în Bacău în absenţa şoselei de centură

| 11-01-2018 07:35

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a efectuat un studiu, din care reies multe probleme * potrivit măsurătorilor de trafic în zona municipiului Bacău, media zilnică de maşini este 4.942 * după ce a fost reziliat din cauza constructorului, care a rămas fără bani, contractul pentru şoseaua de centură a fost scos din nou la licitaţie

 

În absenţa unei şosele de centură, care să preia autovehiculele aflate în tranzit prin capitala judeţului, traficul în municipiul Bacău a devenit un adevărat coşmar. Asta reiese şi dintr-un studiu efectuat de specialiştii de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN), care au făcut măsurători pentru studiul de trafic necesar proiectării şoselei de centură a municipiului Bacău. Cifrele de trafic au fost culese cu înregistratoare automate instalate pe DN2 (Nicolae Bălcescu), DN11 (Sănduleni) şi DN 15 (Gârleni). Potrivit măsurătorilor de trafic în zona municipiului Bacău, media zilnică de maşini este 4.942, la Sănduleni, 8.647, la Gârleni şi 13.387 la Nicolae Bălcescu.

Vinerea, cea mai aglomerată zi

Specialiştii CESTRIN au constatat că volumele de trafic ating un maxim în lunile iulie-august, pentru vehiculele de transport marfă. Pentru autoturisme, vârful este în luna august. Cea mai aglomerată zi este vinerea, cu o scădere considerabilă sâmbăta. Din punctul de vedere al intervalul orar, vârful de trafic este vinerea, între 16.00 şi 8.00. Potrivit unui alt studiu, măsurătorile efectuate arată că în orele de vârf, viteza medie de deplasare a autovehiculelor este de sub 10 km/h. În afara orelor de vârf, viteza medie de deplasare în interiorul municipiului Bacău ajunge la 30 km/h.

CESTRIN a realizat şi o prognoză, pentru 2020, 2025, 2030, 2035 şi 2040 din care reiese că şoseaua de centură va reduce cu circa 50% traficul în zona municipiului Bacău.

În luna decembrie 2017, CNAIR a scos la licitaţie din nou contractul de construire a şoselei de centură a Bacăului. Termenul limită de depunere a ofertelor este 12 februarie 2018. Obiectul contractului este reprezentat de construcţia a 30,8 km de drum nou la standarde europene, din care 16,269 km la profil de autostradă. După finalizarea procedurilor de achiziţie, durata contractului va fi minimum 96 de luni, dintre care 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi minim 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor. Perioada de garanţie poate creşte la 84 de luni în funcţie de oferta din cadrul factorilor de evaluare.

Florin CRĂCIUN

 

30,8 km

Aceasta este lungimea viitoarei şosele de centură, care ar trebui să fluidizeze traficul prin Bacău.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. C, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri: Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc: 1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524; 2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp, situat în extravilanul comunei Agapia, punct Molizi, jud. Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501; 3. Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ, compus din: - teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S = 1.199 mp, parcela 1CC - construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M cu Sconstruită = 347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată = 1.389,12 mp - teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482 mp, parcela 2A Preţ - 2.307.960 lei . Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc: 1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, alcătuit din: - parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp, pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3; - parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia C4; - parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp; 2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp, supprafaţă utilă 141,01 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C1. 3. Rampă C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp, nr. cad. 802/1-C2; 4. Hală C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp, Sutilă = 264,06 mp, CF 60579, nr. cad. 802/A-C3. 5. Casă C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp, Sutilă 83,81 mp, CF 60579, nr. cad. 802/1-C4 Preţ - 822.924 lei. Licitaţiile vor avea loc pe 18.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania - sucursala Iaşi. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşim cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei, pânã la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar. Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235508.
Şi-a maltratat copiii, dar vrea să fie liberă
22/06/2018 06:07

      Soţul i s-a spanzurat in urmă cu caţiva ani in urmă, iar de atunci Vasilica Cristina Dănilă, din Griviţa (judeţul Vaslui) işi bate copiii intruna. Vara trecută, băiatul mai ma ...

Anchetaţi din cauza unor... instrumente muzicale!
22/06/2018 06:00

Agentii din cadrul Secţiei III de Poliţie au identificat recent două persoane din municipiul Iasi bănuite de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate de politisti a rezultat fapt ...

Începe Conferinţa Naţională de Dermopigmentare
22/06/2018 05:53

      La iniţiativa unui grup de specialişti in estetică medicală, la Iaşi incepe astăzi prima ediţie a Conferinţei Naţionale de Dermopigmentare din zona Moldovei. Evenimentul, care v ...

Prins şofând cu permisul suspendat
22/06/2018 05:30

Politistii din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au oprit recent pentru control, pe DE 583, in orasul Podu Iloaiei, un autoturism condus de un tanăr de 27 de ani, din comuna Berzunţi. În urm ...

 

  O comună va organiza Târgul locurilor de muncă
22/06/2018 05:05

  * săptămana viitoare aduce un eveniment rarisim in mediul rural din ţară * pentru prima dată in judeţul Botoşani, o comună organizează un targ de joburi * peste 100 de firme au primit invitaţi ...

Anchetat pentru un jaf
22/06/2018 04:30

Agentii din cadrul Postului de Politie Lespezi au identificat recent un tanăr bănuit de comiterea infractiunii de furt. Din cercetările efectuate de politisti a rezultat faptul că, pe data de 6 iunie, acest ...

EXPLOZIV: Scene PORNO cu minore!
22/06/2018 00:04

Cinci ieşeni au fost pedepsiţi de către magistraţi, după ce au fost acuzaţi că ar fi dus minore „la produs”. Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi au dispus condamnarea lui Rober ...

Noi examene pentru administratorii de imobile
22/06/2018 00:00

În data de 23 iulie, municipalitatea va organiza o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice in vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile. Dosarele trebuie depuse pană miercuri ...