Exploratorul Dimitrie Ghika-Comăneşti

 Se numără printre călătorii şi exploratorii romani din a doua jumătate a secolului al XlX-lea, care au adus o contribuţie importantă la cunoaşterea Terrei. Descendent din familia Ghika ce a dat Moldovei nu mai puţin de şase domnitori, prinţul Dimitrie Ghika-Comăneşti s-a născut la Iaşi, pe 25 ianuarie 1840, fiind frate geamăn cu Eugen Ghika (1840 - 1914), voluntar (1861 - 1863) in armata lui Abraham Lincoln. Socotit unul dintre fruntaşii cinegeticii romaneşti din veacul trecut, Dimitrie Ghika-Comăneşti a organizat şi condus in perioada octombrie 1895 - februarie ...

Folcloristul Dumitru Furtună
10/01/2015 04:00

 Alături de moldovenii Artur Gorovei, Simion Florea Marian, Tudor Pamfile şi Alexandru Vasiliu-Tătăruşi, Dumitru Furtună s-a inscris ca unul din cei mai harnici culegători de folclor, afirmandu-se ca bun cunoscător şi colecţionar al folclorului din Moldova de Sus, preocupat deopotrivă de folclorul literar şi muzical, de dans şi costum. Născut, in urmă cu 125 de ani, la 26 februarie 1890, in comuna Tocileni din judeţul Botoşani, Dumitru Furtună provenea dintr-o familie de preoţi. Între anii 1902 – 1914, a urmat studii secundare la Iaşi, iar in perioada 19 ...

Cristian Georgescu - artist liric
03/01/2015 03:39

Tenorul Cristian Georgescu a fost o prezenţă activă şi valoroasă a scenei lirice ieşene, pe care a slujit-o cu devotament timp de peste două decenii. Născut la 27 decembrie 1925, in Moreni-Campina, judeţul Prahova, urmează şcoala primară in localitatea natală, iar studiile secundare la Liceul „Dimitrie Barbu Ştirbei” din Campina, unde a susţinut examenul de bacalaureat, in 1944. Apoi, intre anii 1945-1949, a frecventat cursurile Facultăţii de Ştiinţe, secţia Geologie, de la Universitatea din Bucureşti. Apoi, timp de şase ani a studiat cu pasiune şi perseveren ...

Biologul Vasile Zăhărescu
20/12/2014 03:39

  Considerat de acad. Constantin Sandu-Ville „un foarte bun cadru didactic, exemplu in faţa studenţilor, in comportare şi punctualitate”, profesorul Vasile Zăhărescu a slujit şcoala romanească timp de peste patru decenii, formand numeroşi naturalişti şi ingineri agronomi.  Vasile Zăhărescu s-a născut la 17 decembrie 1889, in comuna Rădăşeni, judeţul Suceava, unde a urmat şcoala primară, intre anii 1897 - 1902. A continuat studiile la gimnaziul din Fălticeni şi Liceul „Naţional” din Iaşi. Între 1910 - 1914, a frecventat cursur ...

Inginerul Gheorghe Vasiliu
08/11/2014 03:20

 Distins cadru didactic al Facultăţii de Electrotehnică de la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, precum şi valoros cercetător, prof. univ. dr. doc. ing. Gheorghe Vasiliu a contribuit la formarea a numeroase generaţii de specialişti, dovedindu-se un devotat slujitor al invăţămantului superior romanesc. Născut la Iaşi, la 17 februarie 1903, in familia unui modest funcţionar, el şi-a făcut toată pregătirea şcolară in oraşul natal. După studii primare, a urmat cursurile Liceului Naţional, secţia Reală, pe care le-a absolvit in 1923. Titlul de i ...

Compozitoarea Elena Asachi
01/11/2014 03:14

 Eleonora Teyber, fiica compozitorului austriac Franz Teyber, s-a născut la 30 octombrie 1789 la Viena. Prin trecerea la ortodoxie şi căsătoria cu Gh. Asachi, ea va deveni Elena Asachi. În atmosfera muzicală a Vienei şi a familiei, sub indrumarea personală a tatălui său - el insuşi pedagog - Eleonora Teyber a primit o serioasă cultură generală şi muzicală, completată apoi la Dresda.  În anul 1827, ea a venit in Moldova impreună cu soţul ei, Gheorghe Asachi, a cărui misiune diplomatică la Viena se incheiase la acea dată. Îndată după sosirea la ...

Istoricul Emil Diaconescu
25/10/2014 03:44

S-a consacrat cu precădere studiului situaţiei internaţionale a Romaniei şi politicii marilor puteri europene in sud-estul Europei de la sfarşitul secolului al XIX-lea pană la izbucnirea Primului Război Mondial. Emil Diaconescu s-a născut la 23 octombrie 1889, in comuna Mănăstireni din judeţul Botoşani. A urmat şcoala primară in satul natal, iar cursurile secundare la liceul „A.T. Laurian” din Botoşani, pe care le absolvă in 1909. A frecventat secţia de istorie şi geografie a Facultăţii de litere şi filozofie din cadrul Universităţii Bucureşti, devenind lic ...


ULTIMA ORA
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Pictorul Eugen Ştefan Bouşcă
18/10/2014 03:41

Considerat de specialişti şi contemporani drept unul dintre marile nume ale artei plastice romaneşti, Eugen Ştefan Bouşcă s-a născut in urmă cu 100 de ani, la 14 octombrie 1914 in Iaşi. Şi-a făcut pregătirea şcolară in oraşul natal: Liceul Naţional, Facultatea de Drept (1932 - 1933), Academia de Arte Frumoase (1937). A fost asistent la Catedra de Artă decorativă, apoi titular al celei de Grafică la Institutul de Arte din Iaşi, fiind coleg de profesorat cu Corneliu Baba (1949). A debutat ca pictor in anul 1939. Într-o activitate creatoare de peste o jumătate de veac ...

Academicianul Dimitrie A. Sturdza
11/10/2014 03:44

„Om mare al experienţei noastre incepătoare”, cum a fost numit de N. Iorga, Dimitrie A. Sturdza a primit caracterizarea ce i se cuvine din partea savantului Dr. I. Cantacuzino: ”... intre atatea individualităţi superioare şi pline de insufleţire pe care le-a produs la noi admirabila generaţie de la 1848, Dimitrie A. Sturdza a fost incontestabil una din figurile cele mai originale şi cele mai profund devotate operei de regenerare naţională indeplinite intre 1848 şi 1877. Numărul de studii istorice, de documente adunate, adnotate, este imens şi constituie pentru is ...

Istoricul Gheorghe Ghibănescu
04/10/2014 04:30

Printre figurile de dascăli eminenţi in personalitatea cărora pasiunea pentru cercetarea ştiinţifică s-a impletit cu aceea pentru meseria aleasă, slujind cu devotament egal ştiinţa şi catedra, la sfarşitul secolului XIX şi inceputul veacului XX, in Moldova, se situează şi Gheorghe Ghibănescu. S-a născut la 29 septembrie 1864, in satul Gugeşti de langă Huşi. Frecventează intre anii 1875 - 1879 cursurile Seminarului inferior din Huşi şi apoi, intre 1879 - 1882, pe acelea ale Seminarului superior de la Socola - Iaşi. După terminarea cursurilor seminariale, se inscrie la F ...

Principesa Olga M. Sturdza
27/09/2014 04:30

 Remarcabilă personalitate a vieţii publice din timpul primului război mondial şi din perioada interbelică, Olga Sturdza (născută Mavrocordat), a fost o talentată sculptoriţă, ei datorandu-i-se Monumentul Unirii din Iaşi.  S-a născut in urmă cu 130 de ani, pe 27 septembrie 1864, in comuna Popeşti din judeţul Iaşi, ca fiică a principelui Alexandru Mavrocordat (1844-1907). S-a căsătorit in 1908 cu Mihail Sturdza, nepotul domnitorului Mihail Sturdza, care a domnit in Moldova intre anii 1834- 1849 devenind prin căsătorie principesa Olga M. Sturdza. Între opere ...

Actorul Titus Lapteş
20/09/2014 03:44

 Născut la 1 aprilie 1903, in Iaşi, după ce urmează studiile liceale, Titus Lapteş se inscrie, in anul 1920, la Academia de artă dramatică din oraşul natal. Încă din timpul studenţiei, a fost remarcat de profesorul şi poetul Mihai Codreanu, care i-a incredinţat un mic rol la Teatrul Naţional din Iaşi, in piesa „Vlaicu Vodă”. Tot in timpul studiilor este cooptat in grupul pentru formarea unui teatru liber in Iaşii anului 1922, grup din care făceau parte: Şt. Braborescu, Mihail Sadoveanu, George Topirceanu, Păstorel Teodoreanu, Aurel Ghiţescu, George Vr ...

Gheorghe Săulescu – filolog şi poet
06/09/2014 03:42

Într-o vreme cand intelectualii specializaţi şi la un nivel superior erau extrem de puţini, Gheorghe Săulescu a contribuit la crearea unor inceputuri serioase de cercetări ştiinţifice in diferite ramurii ale disciplinelor umaniste, indeosebi in cele ale disciplinelor umaniste, indeosebi in cele filologice, istorice, didactico-pedagogice şi in cultivarea diferitelor genuri literare mai ales in acelea cu caracter satiric, critic moralizator. Gheorghe Săulescu s-a născut la 4 martie 1798, in Roşieşti din ţinutul Fălciului intr-o familie de preoţi cu răzeşii. După absol ...

Profesorul Ilie Dodea
30/08/2014 03:42

 Cadru didactic universitar, publicist şi om de litere, Ilie Dodea a fost călăuzit de aforismul care-i aparţine: „Ori scrie, ori săvarşeşte ceva despre care să se scrie”. Pentru tot ceea ce a realizat, Ilie Dodea a fost elogiat de contemporani, printre ei aflandu-se scriitorul Aurel Leon şi prof. dr. C. Gh. Marinescu.  S-a născut pe 6 iulie 1934, in comuna Dagata, din judeţul Iaşi. A urmat şcoala primară in satul natal, o şcoală profesională la Roman, iar clasele liceale la Liceul Internat din Iaşi. Apoi, a frecventat secţia de Ştiinţe economice a Ac ...

Academicianul Iosif Antochi
23/08/2014 04:50

 Recunoscut ca o autoritate in domeniul pedagogiei, atat in Germania, cat şi in Cehia, Iosif Antochi s-a născut in urmă cu un veac, la 23 august 1914, in satul Pătrăuţi din judeţul Suceava. A urmat gimnaziul din Vijniţa. A obţinut licenţa in Litere şi Filozofie la Universitatea Cernăuţi (1937) şi in Drept la Universitatea Bucureşti (1945). Susţine doctoratul in filozofie la Universitatea dm Heidelberg (1941), cu teza: „Idealul educaţional in pedagogia romanească”. Devine asistent şi lector la Catedra de Pedagogie a Institutului Agronomic din Bucureşti şi ...

Academicianul Mihai Ralea
16/08/2014 04:03

 Personalitate cu preocupări multiple in domenii atat de diferite cum sunt filozofia (indeosebi antropologia, teoria valorilor şi a culturii), psihologia, estetica şi istoria literaturii universale - in special a celei franceze - Mihai Ralea este dificil de incadrat intr-unul din aceste compartimente. S-a născut la 1 mai 1896, la Huşi, şi a urmat clasele liceale la Iaşi.  După absolvirea Facultăţii de Drept şi Litere la Universitatea „Al.I. Cuza”, işi continuă studiile in Franţa, unde in 1923 obţine titlul de doctor in litere. Întors in ţară, ...

Un martir al creştinătăţii – Mitropolitul Visarion Puiu
09/08/2014 04:34

 În randul marelui sobor de Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane care au suferit in timpul dictaturii comuniste, se inscrie figura Mitropolitului Bucovinei, Visarion Puiu. Mare cărturar, ctitor de biserici, mănăstiri, şcoli bisericeşti, predicator şi organizator al vieţii monahale, Visarion Puiu este o personalitate de excepţie a neamului romanesc. S-a născut pe 27 februarie 1879, la Paşcani, intr-o familie de răzeşi. A fost botezat cu numele Victor. A urmat şcoala primară in oraşul natal, după care a frecventat cursurile seminariilor teologice din Roman şi Iaşi. ...

Istoricul Dumitru Ciurea
02/08/2014 03:08

 Urmaş al unei vechi familii de moldoveni legaţi de pămantul şi tradiţiile inaintaşilor lor, istoricul Dumitru Ciurea s-a născut in urmă cu 100 de ani, pe 26 iulie 1914 in satul Pihneşti comuna Arsura, judeţul Vaslui. Terminand studiile liceale la Chişinău, a urmat intre 1932 - 1936 cursurile Facultăţii de Litere din Iaşi. La terminarea studiilor universitare, a fost numit asistent la Catedra de Istorie universală şi contemporană de la Universitatea „Al. I. Cuza”. În 1937 a primit bursa pentru Şcoala Romană de la Roma (Accademia di Romania).  Pe ...

Ermil A. Pangrati – matematician şi inginer
26/07/2014 03:42

Personalitate cu rol important in dezvoltarea invăţămantului tehnic şi de arhitectură in Romania, Ermil A. Pangrati s-a născut pe 21 iulie 1864, in Iaşi, unde a urmat cursurile secundare la Liceul Naţional. Şi-a inceput studiile superioare la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din oraşul natal şi le-a continuat şi absolvit la Şcoala de drumuri şi poduri din Paris. După obţinerea diplomei de inginer, in 1889, Ermil Pangrati s-a intors in ţară. A fost numit inspector de tracţiune la Craiova, Bucureşti şi Iaşi, unde a funcţionat pană in 1893, cand a imbrăţişat c ...


39 la 57 din 114