Stiri Oamenii cetatii

Naturalistul Paul Borcea

Profesor universitar, pasionat cercetător şi talentat publicist, Paul Borcea şi-a inscris numele in galeria oamenilor de seamă care au slujit invăţămantul şi ştiinţa ieşeană. Născut la 10 iulie 1919, in Piatra Neamţ, urmează şcoala primară la Buzău. În 1954 devine elev bursier al Liceului Internat din Iaşi, pe care il absolvă in 1938, beneficiind de indrumarea unor profesori de seamă ca: Mihai Carp, Ioan Lupu, Theodor Bădăran, August Scriban şi alţii. Apoi urmează Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii ”Al. I. Cuza”, luandu-şi licenţa i ...

Compozitorul Gheorghe I. Dima
28/06/2014 03:59

 Muzician talentat, Gh. I. Dima s-a distins ca un bun cantăreţ bisericesc, valoros pedagog şi prolific compozitor psalt. S-a născut la 2 februarie 1838, in satul Vutcani din judeţul Vaslui. Tatăl său, preotul Ioan Dima, s-a căsătorit cu sora mitropolitului Veniamin Costachi, Zamfira. După ce a invăţat „buchiile” Ceaslovului in satul natal, a fost inscris la Seminarul „Socola” din Iaşi, pe care l-a frecventat intre anii 1852-1864, avand profesor de muzică psaltică pe Dimitrie Suceveanu.  Îndrăgostit de muzică şi dornic de perfecţiune i ...

Pictorul Adam Bălţatu
07/06/2014 04:00

 Provenit dintr-o familie de răzeşi podgoreni, Adam Bălţatu s-a născut la 8 iunie 1899 in Huşi. Şi-a inceput şcoala primară in oraşul natal şi a continuat-o la Iaşi, unde s-a mutat cu familia in anul 1909. Tot in capitala Moldovei a urmat Gimnaziul „Alexandru cel Bun” (1912 - 1914), după care s-a inscris ca audient la Şcoala de Belle-Arte, la clasa pictorilor şi profesorilor Gh. Popovici şi C. Artachino. Încă din primul an de studii i s-a acordat bursa „Gh. Şiller”. A debutat la Salonul Oficial al pictorilor moldoveni din 1916, cu 75 de luc ...

Gheorghe Bădulescu – artist liric
01/06/2014 12:30

 Baritonul Gheorghe Bădulescu a fost unul dintre soliştii de frunte ai Operei Romane din Iaşi, la edificarea căreia a contribuit din plin. S-a născut la 27 mai 1914, in oraşul Călăraşi, unde a urmat şcoala primară şi liceul. A frecventat apoi cursurile Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, la clasa profesorului Vrăbiescu. În perioada 1946-1953, a lucrat la Radio Bucureşti, ca dirijor şi apoi ca solist vocal. Transferat la Constanţa, a fost profesor de canto in cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor şi la Teatrul Muzical. Anul ...

Pictorul Eugen Drăguţescu
24/05/2014 03:35

 „Il rumeno romano” cum era caracterizat, Eugen Drăguţescu a fost unul din numele cele mai cunoscute din pictura italiană şi europeană. Deşi s-a stabilit de tanăr la Roma (1940), el nu a uitat niciodată rădăcinile profunde şi puternice. Născut in Iaşi, la 19 mai 1914, a urmat şcoala primară şi cursurile Liceului Naţional in oraşul natal. Între anii 1932 - 1938 a studiat la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti. Caştigand concursul pentru Premiul Romei, in 1939 pleacă in Italia, unde işi desăvarşeşte pregătirea artistică la Accademia di Roman ...

Scriitorul Alecu Leonard
10/05/2014 03:29

 Într-o autobiografie incepută prin 1871 şi rămasă neterminată, Alecu Leonard menţiona: „Deşi am studiat, am muncit şi am trăit in Franţa, deşi am scris intr-o limbă străină plaiurilor natale, obarşia mea este roman moldovean născut in Iaşii inceputului de veac. De la străbunii mei cu inima indrăzneaţă care, cu spada in mană au servit ţara şi pe Ştefan voievod, am moştenit mandria, curajul şi iubirea pentru glia neamului”. Fiu al serdarului Vasile Leonard (1770-1851), Alecu Leonard s-a născut la 10 mai 1804 in Tătăraşii Iaşului. Pană la ...

Alexandru Philippide
03/05/2014 03:13

 Savant erudit şi distins profesor, Alexandru Philippide este una dintre figurile proeminente ale lingvisticii romaneşti, impunandu-se in diversele ramuri ale ştiinţei filologice - prin bogăţia, soliditatea, varietatea cunoştinţelor sale, cat şi prin grija pentru exactitate şi precizie. Alexandru Philippide s-a născut la Barlad, in ziua de 1 mai 1859. După studii primare şi liceale in oraşul natal, a urmat la Iaşi Facultatea de litere, obţinand licenţa in 1881. A făcut cursuri de specializare la Halle - Germania, intre anii 1888-1890. Bibliotecar la Biblioteca Centrală ...

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:17

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Naturalistul Neculai L. Cosmovici
26/04/2014 04:05

 Om de ştiinţă, profesor şi cercetător, Neculai Cosmovici a fost un ilustru reprezentant al invăţămantului fiziologiei animale generale şi comparate, o personalitate a ştiinţei romaneşti. S-a născut in Iaşi, la 27 aprilie 1889, intr-o veche familie de moldoveni cu tradiţii intelectuale, tatăl său, profesorul universitar Leon C. Cosmovici (1857-1921) fiind considerat fondatorul invăţămantului fiziologiei animale din ţara noastră. Neculai Cosmovici şi-a făcut studiile primare şi liceale la Iaşi, obţinand bacalaureatul in 1908. În acelaşi an se inscrie la F ...

N. A. Bogdan – istoriograf al Iaşului
19/04/2014 03:36

 Numele lui N. A. Bogdan evocă mai ales pe autorul primei monografii documentate despre oraşul Iaşi, deşi activitatea istoriografului şi publicistului a fost mult mai bogată şi variată. Nicolae A. Bogdan s-a născut in anul 1858, la Iaşi. Şi-a inceput activitatea prin a face parte din colectivul artistic al teatrului ieşean, pe scena căruia a apărut intre anii 1881 - 1884. A jucat, cu predilecţie, in piesele scrise sau traduse de el. A părăsit scena pentru a se dedica gazetăriei, fiind printre primii ziarişti profesionişti la Iaşi. A devenit apoi funcţionar comunal. ...

Matematicianul Ion Enescu
05/04/2014 04:00

 Pedagog de mare sensibilitate şi de aleasă vocaţie, distins om de ştiinţă, prof.univ. dr. Ion Enescu s-a născut la 14 iunie 1930 in comuna Păţeşti, judeţul Vrancea. În perioada 1937 - 1949 a urmat cursurile şcolii primare şi pe cele secundare la Liceul Unirea din Focşani, iar intre 1949 - 1953 a fost student al Facultăţii de Matematică - Fizică a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. După absolvirea facultăţii este numit asistent universitar la Institutul de Căi Ferate Bucureşti, la disciplina Algebră, iar din 1954, şi pană la trecerea in e ...

O voce de neuitat – soprana Magda Ianculescu
29/03/2014 03:52

 Personalitate de primă mărime a Operei Romane, soprana Magda Ianculescu s-a născut la Iaşi in urmă cu 85 de ani, pe 30 martie 1929. A urmat şcoala primară şi Liceul „Oltea Doamna” in oraşul natal. În anul 1947 s-a inscris la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti. Încă din ultimul an al studiilor artistice, Magda Ianculescu este angajată la Teatrul de Operă şi Balet din Capitală. Debutează in rolul Rosinei din „Bărbierul din Sevilla” de Gioacchino Rossini, rol ce va deveni unul dintre succesele permanente ale carierei sale art ...

Chimista Margareta Poni
22/03/2014 03:56

 Fiică a savantului Petru Poni (1841 - 1925) şi a poetei Matilda Cugler-Poni (1851 - 1931), Margareta Poni s-a născut pe 22 martie 1889, la Iaşi. Şi-a făcut studiile liceale şi a urmat cursurile Conservatorului de muzică şi ale Şcolii de Sculptură la Paris. Întoarsă la Iaşi, in 1914, s-a inscris la Facultatea de Drept de la Universitatea „Al. I. Cuza”, unde a devenit licenţiată. În 1925, la indemnul profesorului Radu Cernătescu, se inscrie la Facultatea de Chimie, obţinand o noua licenţă in fizică şi chimie, in 1930. În 1934 işi susţine ...

Scriitorul Alexandru (Păstorel) Teodoreanu
15/03/2014 04:11

 Creator original, cultivand un umor spumos şi spontan, Păstorel Teodoreanu ocupă un loc aparte in literatura noastră. Sute de epigrame scrise de el, sute de vorbe de duh rostite in diverse imprejurări circulă incă prin viu grai, atestand popularitatea de care se bucură autorul lor. Fiu al avocatului Oswald Teodoreanu şi al Sofiei, născută Musicescu, frate cu Ionel Teodoreanu (1897-1954), Alexandru O. Teodoreanu s-a născut in Dorohoi, la 30 iulie 1894. A debutat in paginile revistei „Viaţa romanească”, cu schiţe şi poezii. Considerandu-se discipol al lui I. L. ...

Poetul George Bărgăuanu
08/03/2014 04:36

 Valoros şi asiduu colaborator de altădată al revistelor „Viaţa romanească” şi „Însemnări ieşene”, George Bărgăuanu a fost, in epoca interbelică, una din figurile de seamă ale Iaşului. Poetul a văzut lumina zilei la 4 august 1896 in satul Lunca, comuna Filipeni, judeţul Bacău, intr-o familie de ţărani. A urmat şcoala primară in satul natal şi apoi cursurile Liceului Internat din laşi. În 1918 se inscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi. După ce a obţinut licenţa in drept (1922), a devenit membru al Baroului di ...

Matematicianul Dan Hulubei
01/03/2014 05:01

 Dan Hulubei este fratele mai mic al academicianului Horia Hulubei (1896—1972), personalitate ştiinţifică remarcabilă in domeniul fizicii din ţara noastră. Dan Hulubei s-a născut in satul Ţigănaşi, judeţul Iaşi, la 19 aprilie 1899. Şcoala primată a urmat-o la Targu Frumos (1900 - 1910), liceul la „C. Negruzzi” Iaşi, iar bacalaureatul şi l-a trecut in 1918 la Liceul Naţional, secţia reală. S-a inscris apoi la Facultatea de Ştiinţe de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, luandu-şi licenţa in matematici in 1922. Chiar inainte de a-şi ...

Folcloristul Artur Gorovei
22/02/2014 05:41

 Eminent animator al folcloristicii romaneşti, fondatorul şi conducătorul primei şi celei mai prestigioase reviste romaneşti de folclor, Artur Gorovei a iubit ţărănimea şi i-a cercetat tradiţiile spirituale. S-a născut in urmă cu 150 de ani la 19 februarie 1864, in Fălticeni. A urmat şcoala primară la Rădăuţi şi Fălticeni, iar liceul la Iaşi. A făcut studii universitare de Drept la Bucureşti (1886 -1887) şi Iaşi (1887-1889). Pentru scurt timp, a fost profesor secundar la Barlad, după care s-a consacrat activităţii juridice. A fost ajutor de judecător şi judec ...

Muzicianul Constantin Grigoriu
15/02/2014 05:33

 Unul dintre cei mai proeminenţi animatori ai vieţii muzicale romaneşti de la inceputul secolului XX, Constantin Grigoriu a lucrat cu dăruire şi pricepere pentru cultivarea gustului muzical in ţara noastră, fiind considerat intemeietor al operetei romaneşti. Constantin Grigoriu s-a născut pe 11 mai 1866, la Iaşi. De mic, a cantat in corul mitropolitan din oraşul natal, condus de cunoscutul dirijor şi compozitor Gavriil Musicescu. Pentru a-şi cultiva calităţile vocale, in 1884 se inscrie la Conservatorul din Iaşi, după care, in 1887 se transferă la cel din Bucureşti, und ...

Scriitorul Nicolae Ţaţomir
08/02/2014 05:58

 Nume de prim plan in viaţa spirituală a cetăţii, Nicolae Ţaţomir a trudit pe două teritorii: literatura şi cariera universitară. Poet, prozator, eseist, publicist şi jurist, Nicolae Ţaţomir a văzut lumina zilei la 2 februarie 1914, la Harlău, intr-o familie de intelectuali. La Iaşi, a fost elev al Liceului Naţional, bacalaureat in 1931 şi student al Facultăţii de Drept de la Universitatea „Al. I. Cuza”, licenţiat in 1936. A obţinut titlul de doctor in ştiinţe juridice cu teza „Criminalitatea in literatură” (1947). În 1948 a fost numit ...

Matematicianul Ioan M. Melik
01/02/2014 05:43

 Membru al Societăţii literare „Junimea” din 1865, lui Ioan M. Melik i se spunea de către junimişti „mirmelic” sau „mermelic”, datorită faptului că semna uneori Ioan Mire Melik, cuvantul Mire, de origine armenească, venind de la numele proprii Mihran. Ioan Melik s-a născut in Bucureşti, intr-o familie armenească, la 15 august 1840 şi s-a stins din viaţă la Iaşi, pe 29 ianuarie 1889. În oraşul natal a făcut cursul primar şi două clase la Liceul „Sf. Sava”. Apoi a plecat la Paris, unde a urmat Liceul „Jacquet&rdq ...


58 la 76 din 114Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei