Actriţa Lucia Sturdza-Bulandra

Personalitate impunătoare a artei teatrale romaneşti, Lucia Sturdza-Bulandra a constituit şi va constitui un exemplu de creator multilateral, interesat de progresul artei sale, de punerea acesteia in slujba celor mulţi. Născută la Iaşi, in urmă cu 140 de ani, pe 25 august 1873, a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi filosofie din Bucureşti, pregătindu-se pentru cariera didactică, pe care a şi exercitat-o timp de caţiva ani. Atrasă de arta scenică, debutează in teatru in anul 1898, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. A urmat apoi Conservatorul, la cursurile actri ...

Barbu Lăutarul, cântăreţ şi cobzar
10/08/2013 05:43

Modestă figură a societăţii ieşene de la mijlocul secolului XIX, Barbu Lăutarul a intrat in legendă ca simbol al afirmării geniului muzical romanesc fericit dăruit de natură, cel mai de frunte şi totodată cea mai populară figură de lăutar din trecutul ţării noastre. Muzician de un talent desăvarşit, staroste al breslei lăutăreşti din Iaşi - acei tainici curieri ai inimilor, cum i-a preţuit Vasile Alecsandri, Barbu Lăutarul a intrat in istoria muzicii interpretative romaneşti. Despre Barbu Lăutarul (pe numele adevărat Vasile Barbu), urmaş al unei vechi familii de l ...

Matematicianul Simion Sanielevici
03/08/2013 03:17

Simion Sanielevici aparţine acelui grup de matematicieni romani cuprinzand figuri ca Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Simion Stoilov, care au avut o contribuţie hotăratoare la cristalizarea invăţămantului matematic romanesc. Prin activitatea desfăşurată timp de aproape două decenii la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Simion Sanielevici a participat - ca profesor şi cercetător - la ridicarea invăţămantului matematic ieşean. Născut la Botoşani, pe 4 august 1870, a urmat cursurile primare şi liceale in oraşul natal, după care s-a inscris ...

Zoologul Filimon Cârdei
27/07/2013 03:10

Reputatul profesor şi zoolog Filimon Cardei s-a născut, in urmă cu 110 ani, la 6 august 1903, in comuna Bilca, judeţul Suceava, intr-o familie de ţărani. După absoivirea şcolii primare din satul natal, a urmat la Liceul „Eudoxie Hurmuzachi” din Rădăuţi, pe care l-a absolvit in anul 1924. Pasionat de ştiinţele naturii, s-a inscris la Universitatea din Cernăuţi, Facultatea de Ştiinţe, obţinand licenţa in 1930. Între anii 1931-1939, funcţionează ca profesor secundar la mai multe licee din Moldova şi Bucovina. Din 1940, pană la sfarşitul vieţii, a funcţi ...

Actriţa Rella Ghiţescu
20/07/2013 04:00

Slujitoare devotată a scenei ieşene, Rella Ghiţescu a rămas in memoria publicului spectator prin cele peste 50 de roluri interpretate, intr-o cariera artistică bogată, desfăşurată de-a lungul a peste trei decenii. Rella Ghiţescu, născută Dimitriu, a văzut lumina zilei in urmă cu un veac, pe 25 iulie 1913, la Fălticeni, judeţul Suceava. A absolvit in oraşul natal Liceul „Ortodox”. A urmat Conservatorul de Arte Dramatice din Iaşi, la clasa Agathei Barsescu, intre anii 1934-1937. După absolvire, este angajată la Teatrul Naţional din Iaşi. Cu o scurtă intrerup ...

Medicul Paul Cortez
08/06/2013 07:17

Om de ştiinţă, cunoscut in ţară şi străinătate pentru bogata lui activitate in domeniul psihiatriei, Paul Cortez a fost, in acelaşi timp, un literat de excepţie. S-a născut pe 19 februarie 1922, la Iaşi, intr-o familie de intelectuali cu vechi tradiţii culturale, in care muzica, literatura, artele plastice in general erau preţuite. A urmat clasele primare la Şcoala de aplicaţie, de pe langă Şcoala normală „V. Lupu” din Iaşi (1929-1933), apoi cursurile Liceului Militar „Gh.M. Macarovici” (1933-1940). Studiile universitare le-a făcut la Facultatea d ...

Prozatorul Nicolae N. Beldiceanu
01/06/2013 04:30

Fiul poetului ieşean Nicolae Beldiceanu (1844-1896), N.N. Beldiceanu a fost coleg de liceu şi prieten apropiat al lui Mihail Sadoveanu. S-a născut in comuna Rădăşeni din judeţul Suceava, pe 15 mai 1881. După terminarea studiilor secundare la Institutele Unite şi la Liceul „Ştefan cel Mare” din Iaşi, s-a consacrat vieţii administrative. Ca subşef la Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, cunoaşte existenţa micilor slujbaşi din Bucureşti. Sentimental, atras de cazuri morale, alteori de tabloul social, N.N. Beldiceanu este un evocator. A debutat editorial cu volum ...


ULTIMA ORA
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Medicul Petru Balmuş
18/05/2013 05:02

Ilustru reprezentant al balneologiei romaneşti, om de ştiinţă şi cadru didactic, prof.dr.doc. Petru I. Balmuş s-a născut la 14 iulie 1914, in oraşul Barlad, intr-o familie de invăţători, fiind frate cu acad. G.I. Balmuş (1898-1957), filolog, unul dintre eleniştii noştri de seamă. Petru Balmuş şi-a făcut studiile secundare la Liceul „Costache Negruzzi” şi cele universitare la Facultatea de Medicină din Iaşi, obţinand in 1934 titlul de doctor in medicină şi chirurgie. La Iaşi, a parcurs toate treptele ierarhiei didactice şi medicale, pană la gradul de pro ...

Prozatorul Jean Bart
04/05/2013 05:00

  Jean Bart, cu numele adevărat Eugeniu F. Botez, ocupă in literatura romană un loc aparte, fiind cel dintai dintre scriitorii noştri care şi-au ales ca temă marea, cu viaţa intensă şi inedită care se ţese in jurul ei. Deşi a părăsit Iaşul cand incă nu implinise 20 de ani, Eugeniu P. Botez s-a considerat intotdeauna fiu al acestui oraş. Născut la 28 noiembrie 1874, in Burdujeni, judeţul Suceava, unde tatăl său -viitorul general Panait Botez - era pe atunci căpitan de grăniceri, Eugeniu Botez devine ieşean imediat după 1878, cand familia se stabileşte definiti ...

Arheologul Ioan Andrieşescu
27/04/2013 05:00

Printre oamenii de ştiinţă din Romania, care au determinat, stimulat şi au confirmat progresele cunoaşterii trecutului nostru naţional, printr-o campanie metodică şi sistematică, au fost Vasile Parvan şi Ioan Andrieşescu, socotiţi drept creatorii şcolii romaneşti de arheologie. În dezvoltarea ştiinţei arheologice din ţara noastră, in domeniul preistoriei şi al invăţămantului universitar, Ioan Andrieşescu a jucat un rol important. El este ctitorul preistoriei din Romania şi creatorul primei catedre universitare, consacrată studiului acestei noi ştiinţe. Moldov ...

Istoricul Gheorghe I. Brătianu
20/04/2013 05:00

A fost unul dintre cei mai mari istorici pe care i-a avut ţara noastră, cel mai strălucit din generaţiile care au activat in perioada interbelică, ilustrand una dintre etapele cele mai rodnice din intreaga evoluţie a istoriografiei romaneşti. S-a născut la 30 ianuarie 1898, in comuna Ruginoasa din judeţul Iaşi, ca fiu al lui Ion I.C. Brătianu (Ionel) şi al Mariei|Moruzi. A urmat Liceul Naţional din Iaşi, apoi Facultatea de Drept a Universităţii „Al.I. Cuza” şi la Facultatea de Litere de la Paris. A obţinut titlul de doctor in filozofie la Universitatea din Cernău ...

Cărturarul Petru M. Câmpeanu
13/04/2013 05:00

După plecarea lui Eftimie Murgu, in 1846, este chemat să predea Filozofia la Academia Mihăileană din Iaşi, precursoare a Universităţii „Al.I. Cuza”, profesorul Petru M.Campeanu. Originar de prin părţile Aradului, născut in anul 1809, Petru M. Campeanu şi-a făcut studiile de Drept şi Filozofie la Universitatea din Pesta, unde, in 1834, şi-a susţinut doctoratul cu teza Principia Philosophiae Universalis, obţinand doctoratul in Filozofie. Ca şi alţi cărturari ardeleni, el soseşte in Moldova in august 1834 şi la 30  septembrie este instalat in postul de ...

Scriitorul Scarlat Capşa
06/04/2013 05:00

Membru, din 1865, al Societăţii literare „Junimea” din Iaşi, Scarlat Capşa s-a bucurat de prietenia lui Iacob Negruzzi, Nicolae Gane, Vasile Pogor, Mihail D. Cornea şi alţii. Născut in urmă cu 175 de ani, la 8 aprilie 1838, in Iaşi, Scarlat Capşa a avut o tinereţe consumată in aventuri galante şi in mărunte ocupaţii funcţionăreşti. Printre publicaţiile la care a colaborat, la loc de frunte se află revista junimistă „Convorbiri literare”. Scarlat Capşa s-a manifestat in viaţa literară ieşeană ca poet şi dramaturg. Cele trei poezii publicate i ...

Pictorul Grigore Popovici
30/03/2013 05:00

Artistul s-a născut la 25 ianuarie 1904, in casa invăţătorului Gheorghe Popovici din comuna Leţcani, judeţul Iaşi. Grigore Popovici şi-a făcut studiile la Şcoala de Belle Arte din Iaşi, intre anii 1921-1928, la clasa pictorului Octav Băncilă, fiind coleg cu N.N. Tonitza şi Ştefan Dimitrescu. După absolvirea şcolii de arte, a fost profesor de desen şi caligrafie in Dorohoi, la Liceul „Grigore Ghica-Vodă” şi la alte şcoli din acest oraş. Din anul 1932, se transferă la Iaşi, la Liceul Internat, unde a ocupat catedra de desen şi caligrafie pană in anul 1959, ...

Ştefan Popescu, matematician şi geograf
23/03/2013 05:00

Ştefan Popescu a fost intaiul profesor da geografie al Universităţii din Iaşi. S-a născut in urmă cu un veac şi jumătate, pe 30 martie 1863, la Ramnicu Sărat. După absolvirea şcolii primare, a urmat cursurile Liceului „Matei Basarab” din Bucureşti. În 1884 devine student al Facultăţii de Ştiinţe din Capitală, secţia matematici, trecandu-şi licenţa in 1889. A fost profesor la Catedra de matematică a gimnaziului din Targovişte intre anii 1891-1894, după care s-a transferat la Gimnaziul „V. Boerescu” din Ramnicu Sărat, unde a lucrat pan ...

Academicianul Constantin Erbiceanu
16/03/2013 05:02

  Între figurile distinse pe care Iaşul le-a dat trecutului cultural este şi Constantin Erbiceanu. El a crescut şi s-a format in deceniile de mijloc ale secolului al XIX-lea, fiind martorul frămantărilor neamului nostru la cristalizarea Romaniei moderne, la care işi va aduce şi el contribuţia cărturărească. Constantin Erbiceanu s-a născut in satul Erbiceni din judeţul Iaşi, la 15 august 1838. Şcoala primară a urmat-o in satul Sarca, din comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, apoi cursurile Seminarului teologic de la Socola şi tot la Iaşi, Facultatea de Teologie şi ...

Chimista Elena Cocea
03/12/2012 00:00

  Distins cadru didactic al Facultăţii de Chimie industrială de la Institutul Politehnic ,,Gh. Asachi” şi un valoros cercetător al Institutului de Chimie „Petru Poni” din Iaşi, Elena Cocea s-a născut la 16 martie 1913, in comuna Negri, judeţul Bacău, intr-o familie de invăţători. A urmat şcoala primară in satul natal, iar liceul in oraşul Roman, după care a frecventat secţia de chimie de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, unde şi-a luat licenţa in 1936. Din anul 1937 a lucrat onorific şi apoi ca chimist salariat la laboratorul ...

„Nu o să pot locui niciodată într-un palat, dar măcar pot lucra într-unul”
03/12/2012 00:00

  „Nu o să pot locui niciodată intr-un palat, dar măcar pot lucra intr-unul”, obişnuia să spună Vasile Munteanu, fostul director al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Iaşi, de la dispariţia căruia se vor implini, zilele acestea, două luni. Pe 29 noiembrie, volumul „Pagini de Etnografie”, care reuneşte, postum, scrierile lui Vasile Munteanu, a fost lansat in incinta Palatului Culturii, sediul Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, deşi acesta este inchis de mai bine de cinci ani. Vasile Munteanu a fost muzeograf, apoi şe ...

Personalitati Nascute in Iasi - Catrinel Menghia
01/10/2012 15:54

Cariera: Fiind o atleta innascuta, aceasta bruneta focoasa era pe punctul de a participa la olimpiadele internationale, insa cariera ei a luat un alt drum, odata cu descoperirea ei de catre un reprezentant al unei agentii de modele la varsta de 16 ani. Cativa ani mai tarziu Catrinel s-a mutat in capitala Romaniei, Bucuresti, pentru a-si incepe cariera de fotomodel. Talentul de care a dat dovada, precum si frumusetea sa iesita din comun, i-au adus lui Catrinel Menghia contracte publicitare cu branduri de renume cum ar fi ADK, Bruno Manetti, Club Neuf, Cotton Club, Emporio Armani Un ...


96 la 114 din 114


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!