Biserica de piatră din Sântămărie-Orlea

Pe 15 aprilie 1447, Ioan de Hunedoara, administratorul bunurilor coroanei ungare, a dăruit localitatea Santămărie-Orlea familiei ortodoxe Candea. În acest mod, fosta biserică catolică a devenit capela de curte a stăpanilor ortodocşi. Tot in judeţul Hunedoara, la caţiva kilometri sud de Haţeg, se află incă un monument religios de reală importanţă istorică şi culturală: biserica de piatră din Santămărie-Orlea, ctitorită, după toate probabilităţile, in secolul al XIII-lea. Ea este legată, in indelungata-i istorie, şi de numele uneia dintre cele mai cunoscute fam ...

Biserica Rotondă din Geoagiu-Băi
16/04/2016 04:12

 Tot in judeţul Hunedoara, in ţinutul capitalei Statului Dac, dar şi a Provinciei Romane Dacia, se află şi unica biserică de tip rotondă păstrată pe teritoriul Romaniei, aceea din localitatea Geoagiu-Băi. La fel ca şi in cazul bisericii din Densuş, ori a aceleia din Streisangeorgiu, materialele folosite la construirea ei au provenit, in majoritate, de la edificiile antice, respectiv de la vechi edificii romane din zona Geoagiu. Faptul că la Sarmisegetuza Regia, apoi la Ulpia Traiana Sarmisegetuza şi in imprejurimile lor, unde s-au construit aşezări civile trainice, s-au f ...

Biserica Sfântul Gheorghe din Streisângeorgiu
13/04/2016 06:54

 Unul dintre monumentele religioase de cea mai mare insemnătate pentru istoria, cultura şi religia romanilor este micuţa biserică din cimitirul localităţii Streisangeorgiu, de langă oraşul Călan, din judeţul Hunedoara.  Dacă Biserica Sfantul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, cu anul de ctitorie atestat 1352, este cea mai veche ctitorie medievală romanească de zid din ţara Romanească, iar biserica din Densuş figurează printre cele mai vechi din Transilvania, fără a fi cunoscute cu exactitate data şi ctitorii ei originari, istoricul Nicolae Iorga afirma, intr-u ...

Biserica din Densuş, cea clădită cu piatră de la Ulpia Traiana
06/04/2016 06:00

 În judeţul Hunedoara, la Densuş, se află o biserică unică in Romania, despre care unii afirmă c-ar fi fost construită in secolele IV - VI, alţii in secolele X - XI, deşi prima ei atestare documentară este din 2 mai 1360, cu ocazia unui „scaun de judecată” al romanilor din Ţara Haţegului. Specificitatea acestei biserici rezidă in mai multe elemente, intre care: este socotită a fi cea mai veche biserică din piatră din Romania; a fost construită din blocurile de piatră luate din zidurile anticului oraş daco-roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa. După cu ...

Sanctuarul circular de la Sarmizegetusa Regia
02/04/2016 05:40

 În cultura materială religioasă intră, in primul rand, arhitectura religioasă. Începutul arhitecturii religioase romaneşti este legat de judeţul Hunedoara, indeosebi de Ţara Haţegului, fiindcă aici a existat, din Antichitate, un constant focar de cultură şi spiritualitate. Statul Dac avea capitala la Sarmizegetusa Regia, sit istoric situat actualmente in Satul Grădiştea Muncelului, din judeţul Hunedoara. Sarmizegetusa Regia a fost nu numai centrul politic şi militar al Statului Dac inainte de cucerirea romană, dar şi centrul religios al strămoşilor noştri, ...

Cultura religioasă, ingredientul absent al societăţii post-moderne
30/03/2016 06:00

 Cel de-al treilea mileniu creştin a debutat şi merge mai departe sub spectrul atentatelor teroriste. După macabrul 11 septembrie 2001, seria uciderilor in numele „credinţei” a continuat, continuă, in diverse forme, din America pană in Asia şi chiar Australia, din Africa pană in Europa. În marea majoritate a cazurilor, aceste atentate sunt coordonate şi realizate de către persoane declarate musulmane, insă nici creştini declaraţi nu se feresc de a ucide - chiar şi in cel de-al treilea mileniu creştin! - in numele credinţei lor. „Masacrele Crăciunul ...

Schimbarea la Faţă a Domnului
06/08/2014 05:02

  Pe data de 6 august, Biserica a stabilit sărbătorirea Schimbării la Faţă a Domnului Hristos (Metamorfosis, in greacă) - eveniment petrecut pe muntele Tabor, in nordul Tării Sfinte. Trei dintre praznicele bisericeşti ortodoxe majore sunt, pană astăzi, marcate constant de evenimente supranaturale, care se petrec in locurile unde s-au derulat odinioară evenimentele evanghelice: Învierea Domnului, Boboteaza şi Schimbarea la Faţă. De Înviere se pogoară Lumina Sfantă la Mormantul Domnului; de Bobotează, la presupusul loc al Epifaniei se văd valuri ale raulu ...


ULTIMA ORA
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Bunătatea
08/07/2014 05:01

 Dintre atributele lui Dumnezeu, două sunt cu preponderenţă indrăgite de către oameni: dragostea Lui şi bunătatea Lui. Nu ne prea place să ştim despre Dumnezeul dreptăţii, dar invocăm adesea Dumnezeul iubirii şi al bunătăţii. Mai ales cand suntem „la ananghie”. Uitand, cei mai mulţi dintre noi, că este o datorie ontologică a omului să fie, să devină el insuşi asemănător lui Dumnezeu, adică iubitor şi bun. Iar adevărata şi statornica bunătate a omului nu există fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea enumeră Apostolul Pavel bunătatea ca fiind unu ...

Îndelungă-răbdarea
05/07/2014 04:30

 La enumerarea roadelor Duhului Sfant in Epistola sa către galateni, Apostolul Pavel face referire la indelungă-răbdare, iar nu la răbdarea „simplă”. El vorbeşte şi despre răbdare, in multe alte locuri ale scrierilor sale. Deducem, astfel, că răbdarea este ceva, iar indelungă-răbdarea este altceva. Răbdare are tot omul, fie de voie, fie de nevoie. Căci pe această lume nimic nu este exact cum ne-ar conveni, „pica bine” fiecăruia dintre noi şi tuturor laolaltă. Ca atare, răbdăm, cu toţii, cate ceva. Este independent de noi faptul că răbdăm, d ...

Pacea
03/07/2014 04:56

 După bucurie, Apostolul Pavel enumeră pacea. Un cuvant destul de bagatelizat şi redus in semnificaţiile lui, indeosebi in zonele geografice scutite de conflicte armate după cel de-Al Doilea Război Mondial, pacea este şi rămane, totuşi, element esenţial al unei vieţi implinite. Iar coordonatele ei sunt două: pacea interioară, sufletească, subiectivă; şi pacea exterioară, obiectivă. Liniştea, pacea sau liniştirea interioară, un deziderat proclamat al multor sau al tuturor religiilor şi concepţiilor de viaţă, nu este pe atat de simplu de edificat, pe cat de facil o ...

Darul evlaviei
21/06/2014 05:10

  În inşiruirea darurilor Duhului făcută de către Proorocul Isaia, ultimul enumerat este darul fricii lui Dumnezeu. Însă Creştinismul a „bifurcat” acest dar, in două distincte: evlavia şi frica lui Dumnezeu. În accepţiune comună, cuvantul evlavie este similar cu acela de religiozitate, pietate. Iar adăugarea evlaviei ca dar al Duhului, inaintea fricii lui Dumnezeu, subliniază faptul că evlavia, religiozitatea este ceva, iar frica lui Dumnezeu este altceva. Nu toţi oamenii au frica lui Dumnezeu, insă toţi oamenii sunt religioşi, deşi de ...

Darul cunoştinţei sau al ştiinţei
19/06/2014 04:32

 Al cincilea dar al Duhului Sfant este socotit darul cunoştinţei sau al ştiinţei. Deşi pare similar cu darul inţelegerii, el este, totuşi, altceva decat acesta, de vreme ce Isaia il enumeră distinct, după darul inţelegerii. Este deductibil, deci, că darul cunoştinţei este oarecum subsecvent celui al inţelegerii. Înţelegerea este ceea ce astăzi am numi viziune de ansamblu asupra lucrurilor, a realităţii inconjurătoare in sens macro-cosmic, iar cunoştinţa ori ştiinţa este subsumată acestei inţelegeri generale. Oamenii care au darul inţelegerii cuprind cu min ...

Raportarea omului la Adevărul Înviat
26/04/2014 05:58

 În Săptămana Luminată, aşa cum denumeşte Ortodoxia perioada post-pascală pană la Duminica Tomei, Părinţii Bisericii au randuit inţelepţeşte celebrarea, alături de Învierea lui Hristos din morţi, şi celebrarea Maicii Sale. Acest lucru se intamplă in vinerea de după Înviere, la Sărbătoarea popular cunoscută sub numele de „Izvorul Tămăduirii”. Ea este, de fapt, o ocazie de a reaminti credincioşilor importanţa Născătoarei de Dumnezeu in istoria mantuirii, şi in mod special rolul ei de călăuzitoare a muritorilor către Dumnezeu, şi d ...

Istorii trecute despre metehne mereu actuale
20/03/2014 12:49

 Data de 20 martie este alocată, in calendarul ortodox, unor Sfinţi trăitori in secolul al VIII-lea, chinuiţi şi ucişi cu cruzime de către nişte poftitori de multă avuţie, fără a fi muncit pentru ea. Este vorba despre Cuvioşii Mucenici ucişi de către arabi in Manăstirea Sfantul Sava cel Sfinţit, din Iudeea. Începand cu Lucifer, fiinţa spirituală care a poftit a fi ca Dumnezeu, şi chiar mai mare decat El; continuand cu Adam şi Eva, care l-au urmat in deziderat, dorind a ajunge ca Dumnezeu, dar fără Dumnezeu; apoi cu Cain, care l-a ucis pe Abel, fiind invidios ...

Postul cel Mare şi întoarcerea înspre Absolut
04/03/2014 06:05

 Printr-o fericită coincidenţă, in anul 2014 Sărbătoarea Învierii Domnului se celebrează la aceeaşi dată calendaristică - pe 20 aprilie - şi in Biserica Estului şi in cea a Vestului, diferenţa de calendar iulian şi gregorian nemaicontand la calcularea primei duminici cu lună plină de după echinocţiul de primăvară. Aşadar, nu este neinteresant a ne preocupa de modul de abordare a Postului celui Mare in cele două tradiţii bisericeşti. Ortodoxia a statornicit tradiţia conform căreia Postul Mare incepe lunea, cu şapte săptămani inaintea Duminicii Învie ...

Postul cel Mare și omul post-modern
26/02/2014 13:25

 Cu duminica numită a infricosatei judecăti, Biserica Ortodoxă a dat startul ultimelor preparative ale ritmului liturgic si biologic, in vederea intrării in Postul cel Mare, cea mai aspră si mai intensă perioadă liturgică din cursul anului bisericesc. Pentru omul post-modern, Postul Mare este mai mult sau mai putin (re)cunoscut drept un timp de penitentă, de intoarcere in sine cu fata inspre Creatorul sinelui. Nu de putine ori postul este chiar ridiculizat, desi, in epoca doctrinelor vegetarianiste se află si destui adepti ai săi, din motive de doctrină culinară, nu neapăra ...

Libertatea religioasă şi extremele ei
20/02/2014 07:14

 În contextul societăţii secularizate, omul nu mai trăieşte din perspectiva timpului „religios”, ca odinioară, ci exclusiv a timpului care „costă bani”. De aceea, el nici nu prea poate inţelege cum s-ar putea cineva orienta şi după un alt fel de „ceas” decat cel comun. Şi totuşi, chiar şi in societatea post-modernă există oameni - chiar tineri şi foarte tineri, nu doar varstnici, cum ar fi tendinţa a se considera - care aleg sau ajung, siliţi de nişte imprejurări, să se orienteze şi după un alt ritm al vieţii decat cel consi ...

Când Sfinţii fac istorie
18/02/2014 06:00

Estul a păstrat in calendarul bisericesc şi celebrări ale unor Sfinţi vestici, care au trăit in perioada de dinaintea Schismei din 1054. Astfel, pe 18 februarie, Ortodoxia comemorează pe Sfantul Leon, Papă al Romei, primul căruia posteritatea i-a acordat supranumele „cel Mare”. Datele biografiei sale sunt precare, insă se ştie că s-a născut in Italia, intr-o familie creştină, ajungand arhidiacon al papei predecesor lui, Sixt al III-lea. La moartea aceluia i-a devenit urmaş pe scaunul episcopal roman. A fost la carma Bisericii Romei intre anii 440-461, intr-o perioad ...

Risipirea ca stare de fapt
17/02/2014 07:27

 După duminica pildei vameşului şi a fariseului, cu care Ortodoxia a inceput perioada premergătoare Postului Învierii Domnului, a urmat duminica numită a fiului risipitor. Deşi veche, această parabolă evanghelică rostită cu două mii de ani in urmă are conotaţii foarte actuale. Una dintre ele este tocmai starea de risipire a omului contemporan. Fie că o recunoaşte, fie nu, omul post-modern este risipit, imprăştiat. Iar formele risipirii sunt foarte variate: de la imprăştierea fizico-geografică, pană la risipirea valorică din forul interior cel mai profund, con ...


20 la 38 din 103