Invitaţia la fireasca verticalitate

 În acest an calendaristic, perioada liturgic-ortodoxă numită Triod, care precede Sărbătoarea Învierii Domnului, incepe pe data de 9 februarie. În prima duminică a Triodului, se lecturează pilda evanghelică a vameşului şi a fariseului, cea care a dat şi numele duminicii. Este o frumoasă invitaţie la fireasca verticalitate, adresată omului de oricand şi de oriunde. Deşi pare oarecum banală, pilda despre vameşul onest, şi fariseul fals, nu este, in miezul ei, deloc neglijabilă. Mai intai, atrage atenţia fraza de inceput a ei: „Către unii care se ...

Fireştile aspiraţii umane şi împlinirea lor
06/02/2014 07:14

 După Pateric, Filocalia este o altă sursă de inţelepciune patristică, o colecţie de scrieri mai elaborate decat cele din Pateric. Conţinutul ei este explicat in insuşi subtitlul: „culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvarşi”. Într-unul din volumele Filocaliei traduse in romaneşte, al XI-lea, sunt cuprinse cuvinte, scrisori spirituale ale Sfinţilor Varsanufie şi Ioan, pe care Biserica ii comemorează pe data de 6 februarie. Contemporani cu Împăratul Justinian cel Mare (483-565), unul dintr ...

Patruzecimea Naşterii lui Hristos
01/02/2014 09:14

 Legea Vechiului Testament, cea dată de către Dumnezeu evreilor, prin Proorocul Moise, stipula, intre alte ritualuri legate de naşterea pruncilor, şi pe acela că orice intai născut care era băiat se dedica, in a 40-a zi după naşterea sa, lui Dumnezeu. Această prescripţie a fost intru totul respectată şi indeplinită şi de către părinţii după trup ai Domnului Hristos, şi este celebrată de către Biserică pe data de 2 februarie, numindu-se Întampinarea Domnului. Evenimentul este pe larg relatat de către Evanghelistul Luca (Luca 2:22-38). Fecioara Maria şi Drept ...

Cei Trei Sfinţi Ierarhi în conştiinţa românească
30/01/2014 07:30

Legat prin istoria sa medievală de Bizanţ, poporul roman a receptat teologia şi cultura bizantină in mod firesc. Mărturie stau, pană astăzi, manuscrise medievale şi monumente arhitectonice, păstrate pe tot teritoriul Romaniei. Între dovezile cele mai elocvente despre receptarea teologiei şi culturii bizantine, Manăstirea Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi rămane o emblemă inestimabilă a Moldovei, a spiritului romanesc, in general, fiind, totodată, un reper important intre edificiile medievale tarzii ale Europei. Dacă arhitectura eclectică a ansamblului de la Trei Ierarhi i ...

Aristocraţia spiritului: Paulin de Nola
23/01/2014 08:27

 Cunoscut drept cel care a introdus folosirea clopotelor in practica liturgică a Bisericii, Sfantul Paulin de Nola, celebrat pe data de 23 ianuarie, este, totuşi, cvasi-necunoscut pentru viaţa sa spirituală bogată, frumoasă. S-a născut in anul 353, la Bordeaux, intr-o familie nobilă romană, tatăl fiind funcţionar imperial acolo. Educat de un mare maestru al timpului, Ausoniu, Paulin a dovedit deosebit talent pentru litere şi magistratură. La 28 de ani era deja guvernator al regiunii Campania, in Italia. Acolo a luat contact cu istoria martiriului Sfantului Felix de Nola, per ...

Sfântul Maxim Mărturisitorul: omul cunoscător de Dumnezeu
21/01/2014 11:30

 Calendarul ortodox il comemorează anual, pe data de 21 ianuarie, pe unul dintre cei mai complecşi şi prolifici Părinţi ai Bisericii: Sfantul Maxim Mărturisitorul. Născut in Constantinopol, dintr-o familie nobilă, in jurul anului 580, Maxim a avut parte de o educaţie de excepţie, ajungand posesorul unei culturi şi erudiţii rare. Aceste lucruri l-au făcut remarcat de către Împăratul Heraclie, care şi l-a luat de secretar. Nu a rămas multă vreme in această funcţie, in anul 614 alegand să se retragă din viaţa tumultuoasă a capitalei bizantine, la Mănăstirea C ...

Cei zece leproşi: suferinţa egalizează, iar caracterul face diferenţa
20/01/2014 07:27

 Pasajul evanghelic despre cei zece leproşi vindecaţi de către Domnul Hristos pune cititorul sau ascultătorul lui in faţa a două realităţi oarecum ignorate: aceea că oamenii sunt egali in faţa suferinţei şi a morţii; şi aceea că ei sunt diferiţi fundamental doar prin aşezarea sufletească, prin calitatea caracterului lor. Relatarea Evanghelistului Luca este următoarea: „Intrand intr-un sat, L-au intampinat zece leproşi care stăteau departe, şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzandu-i, El le-a zis: Du ...

ULTIMA ORA
ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Nina, Sfânta Georgiei
14/01/2014 07:30

 Popor care a cunoscut creştinismul, ca şi strămoşii romanilor, de la Sfantul Apostol Andrei, georgienii au fost increştinaţi „oficial” mai tarziu, in secolul al IV-lea, de către regii lor Mirian şi Nana. Iar imboldul acestor conducători politici păgani de a se boteza ei inşişi, şi a admite Creştinismul ca religie recunoscută in teritoriile lor, a fost dat de către Sfanta Nina, născută in Capadocia, către finele secolului al III-lea, din părinţi creştini, şi ajunsă in Iviria in jurul varstei de 25 de ani. Sursele aghiografice relatează in mod oarecum ...

Sărbătoarea Epifaniei şi mediul vital al omului
09/01/2014 08:21

 Epifania, Botezul Domnului sau Boboteaza este Sărbătoarea care conturează Crăciunul, ea marcand faptul definitoriu că Iisus Hristos, Pruncul Cel născut in ieslea sărmană a Betleemului, este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru este şi rămane esenţial pentru tot ce inseamnă invăţătura adusă de către El oamenilor, completare a celei revelate evreilor prin Moise şi ceilalţi Prooroci. Dacă Proorocii au fost oameni de o tărie spiritual aparte, aleşi de către Dumnezeu ca fiind apţi să recepteze şi distribuie conaţionalilor lor informaţiile divine, Iisus Hristos este &Icir ...

Anul bun şi omul rău
07/01/2014 09:55

 O urare comună, uzuală, la inceputul fiecrărui an nou calendaristic, este aceea de „an bun”. Fiecare in parte şi toţi impreună ne dorim, mereu şi mereu, un an nou, anii ce vin, mai buni. Însă, majoritatea dintre noi luăm prea puţin in calcul faptul că degeaba va fi fiind anul bun, dacă noi suntem răi. A fi un om rău este, de fapt, o realitate mult mai sigură decat realitatea unui an bun sau rău. Şi mult mai greu de schimbat, s-o recunoaştem. Căci anii, fie ei „buni” sau „răi”, vin şi pleacă, se schimbă. Oamenii răi nu se ...

Bilanţul întru mulţi ani deplini
31/12/2013 04:11

 Ultima zi din anul calendaristic poate fi, pentru fiecare om conştient, şi o zi a bilanţului unui an, chiar al tuturor anilor anteriori ai vieţii sale. Căci cu fiecare an scurs peste noi, ne indepărtăm de inceputul vieţii noastre terestre, apropiindu-ne tot mai mult de celălalt capăt al ei, despre care nu ştim nimic cert, afară de faptul că el există, pentru fiecare dintre oameni. Orice călător lucid işi cunoaşte traiectoria, el porneşte dintr-un loc, şi ştie unde trebuie să ajungă. La fel, omul lucid işi trasează traiectoria vieţii, o stabileşte conştient, c ...

Fuga în Egipt şi masacrul dictat de Irod
28/12/2013 05:25

 Strans legate de Naşterea Domnului Hristos sunt două evenimente foarte importante pentru istoria acelui timp, relatate in Evanghelie, dar mai puţin cunoscute omului contemporan: fuga Familiei Sfinte in Egipt, din calea furiei Regelui Irod; uciderea, din porunca aceluiaşi rege, a 14.000 de prunci din Betleem şi imprejurimi. Aceste evenimente sunt relatate in capitolul al doilea al Evangheliei după Matei. După ce magii au adus ştirea tulburătoare pentru orice conducător politic, in fond, că un rege al poporului respectiv tocmai s-a născut, Regele Irod a recurs la o viclenie: i ...

Emanuel: cu noi este Dumnezeu
24/12/2013 04:22

 A sărbători creştineşte Naşterea Domnului, sau Crăciunul, presupune a cunoaşte, accepta şi preţui un fapt pe cat de discret, pe atat de important pentru om, pentru umanitate: acela că Dumnezeu este cu noi. Căci pană şi ateilor le place a sărbători, chiar cu ocazia celebrărilor bisericeşti, insă acest lucru nu inseamnă, in nici un caz, asumarea reală a Sărbătorii, a noimei sale. Ci doar a formei sale, a „beneficiilor laice” derivate ea. Pentru cine acceptă, crede in ceea ce ştiinţa numeşte „teoria creaţionistă”, faptul că Dumnezeu, Cre ...

Umanitatea Fiului lui Dumnezeu
22/12/2013 13:22

 Duminica dinaintea Sărbătorii Naşterii Domnului este alocată, in Tradiţia Ortodoxă, genealogiei pămanteşti a lui Iisus Hristos, aşa cum este ea relatată de către Evanghelistul Matei, in capitolul intai. Introducerea acestei Evanghelii este: „Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.” (Matei, 1,1) Între cele două „verigi” genealogice enunţate la inceput - Avraam şi David - se inşiruie paisprezece generaţii, urmate de alte paisprezece generaţii pană la robia babiloniană a evreilor, iar finalmente de incă paispreze ...

Grigorie Palama: floarea Bizanţului înflorită în Tesalonic
14/11/2013 08:52

 Data calendaristică a celebrării Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cea de 14 noiembrie, deşi el este cinstit, in Biserica Ortodoxă, şi in duminica a doua a Postului Mare, ce-i este dedicată. Născut in anul 1296, in Constantinopol, şi inzestrat cu abilităţi intelectuale de excepţie, Grigorie a studiat toate disciplinele incluse atunci in „programa” educaţiei medievale superioare, care in Constantinopol era infloritoare. La doar 20 de ani, s-a retras in Muntele Athos, devenind novice la Manăstirea Vatoped, sub indrumarea spirituală a un ...

Legea talionului, iubirea vrăjmaşilor sau păgânism absolut?!
28/09/2013 04:36

Una dintre duminicile de peste anul liturgic ortodox este numită „a iubirii vrăjmaşilor”. La Sfanta Liturghie se lecturează pasajul evanghelic următor: „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce ii iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi imprumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi inapoi, ce mulţumire puteţi avea? ...

Pescuirea minunată versus pescuitul în ape tulburi
21/09/2013 04:43

Relatarea este simplă, firească: Domnul Hristos Se afla pe malul Lacului Ghenizaret, in Nordul Ţării Sfinte, vorbindu-le oamenilor despre cele dumnezeieşti. Mulţimea Îl imbulzea, de aceea a decis să urce intr-una din cele două corăbii pescăreşti ce se aflau pe lac, ca intr-un amvon, pentru a Se face auzit mai bine de către toţi. Corabia aparţinea lui Simon Petru, căruia, la finalul predicii Sale, Domnul i-a poruncit s-o conducă mai inspre mijlocul lacului, pentru a arunca mrejele in apa lui adancă, să pescuiască. Petru a replicat: „Învăţătorule, toată n ...

Sfânta Cruce şi cinstirea ei de-a lungul istoriei
14/09/2013 04:44

Toată Creştinătatea de sorginte şi avand continuitate apostolică - adică Biserica Estului, Ortodoxă şi cea a Vestului, Catolică - celebrează pe data de 14 septembrie Înălţarea Sfintei Cruci a Domnului Hristos. Este comemorarea unui eveniment istoric real, petrecut pe 14 septembrie 630, in vremea Împăratului bizantin Heraclius I. Crucea pe care fusese răstignit in Vinerea Patimilor Iisus Hristos a fost descoperită, prima dată, de către Sfanta Împărăteasă Elena, in anul 326, iar cultul ei a fost consacrat in anul 335, cu ocazia sfinţirii bisericii zid ...

Mersul pe apă şi teama de vânt
24/08/2013 05:04

După ce in duminica precedentă, pericopa evanghelică de la Liturghie a fost cea despre minunea inmulţirii celor cinci paini şi doi peşti, duminica a noua după Rusalii este alocată, in Ortodoxie, unei minuni fără corespondent in tot Noul Testament: mersul pe apă al Apostolului Petru, la solicitarea sa curajoasă. „Istoria” este descrisă de către Evanghelistul Matei, in capitolul al XIV-lea. După evenimentul inmulţirii painilor şi peştilor, cand s-a hrănit o mulţime de oameni - 5000 era doar numărul bărbaţilor, in afară de femei şi copii -, Domnul Hristos şi ...


39 la 57 din 103