Saul: regele democratic voit şi de Dumnezeu investit, dar singur ratat

În contextul celebrării Proorocului Samuel, este potrivit a desluşi istoria primilor regi ai evreilor, un exemplu concret al trecerii de la teocraţie - vox Dei, la democraţie - vox populi. Cand bătranii poporului evreu au cerut un rege, „ca şi la celelalte popoare” (I Regi 8,5), Samuel s-a opus, fiindcă această cerere era, in fond, un refuz al autorităţii lui Dumnezeu, in favoarea autorităţii omeneşti. Însă Dumnezeu a intervenit in galceava lor, şi a poruncit lui Samuel să se supună voinţei poporului, căci El, Dumnezeu, işi lăsa subminată autorita ...

 

 

 

 

Samuel, proorocul ce a inaugurat regalitatea la evrei
20/08/2013 04:25

Pe data de 20 august, calendarul ortodox comemorează pe Proorocul Samuel. El a inaugurat regalitatea in Israel, ungandu-l rege pe Saul, la cererea poporului, şi prin ingăduinţa divină. A trăit in secolul al XII-lea inainte de Hristos, fiind cel de-al cincisprezecelea şi ultimul dintre judecătorii lui Israel. Istoria vieţii sale se află in Vechiul Testament, in cartea intaia a Regilor. S-a născut in urma rugăciunilor insistente ale mamei sale, Ana, fapt care i-a determinat şi numele, ce inseamnă „cerut de la Domnul”. Fiind făgăduit de către mama sa a fi dedicat slu ...

Constantin Vodă Brâncoveanu cel Sfânt: ctitor prin excelenţă
17/08/2013 04:30

În afară de celebrarea sa ca Sfant, in Biserica Ortodoxă, Constantin Brancoveanu este aproape necelebrat de către romani. Deşi el are o contribuţie majoră la identitatea Romaniei: este ctitorul unui stil romanesc de anvergură, stilul brancovenesc, o impletire fascinantă de Bizanţ, Renaştere, Valahie şi influenţe orientale. Tabloul votiv de la Manăstirea Hurezi - piatra de temelie a stilului brancovenesc - reflectă intru totul pe ctitorul Brancoveanu. A ctitori ceva este un act care nu pare la indemana oricui. Şi totuşi, fiecare om este un ctitor. Principala ctitorie a fi ...

Panagia Eleousa: Maica Domnului a tandreţii
13/08/2013 04:35

Celebră in toată lumea, icoana Maicii Domnului din Vladimir - una dintre cele mai venerate şi mai multiplicate icoane ale Ortodoxiei - este prototipul temei Eleousa sau Maica Domnului a tandreţii, o variantă a temei Hodigitria, călăuzitoarea. Mantuitorul Hristos copil inlănţuie cu braţele gatul Maicii Sale, apropiindu-Şi afectuos obrazul de al ei. Afectivitatea reciprocă dintre Mamă şi Fiu conferă acestei teme iconografice o căldură şi tandreţe aparte, insă nu cea comună muritorilor, ci una mult mai nobilă, de dincolo de această lume. Deşi tema iconografică este una ...

Hodigitria: călăuzitoarea
10/08/2013 05:45

 O temă iconografică foarte frecventă in Ortodoxie este Maica Domnului Hodigitria: indrumătoarea, călăuzitoarea. Este, potrivit Tradiţiei, prima reprezentare iconografică a Fecioarei Maria, atribuită Sfantului Evanghelist Luca. Maica Domnului are ţinută maiestuoasă, purtand pe braţul stang pe Fiul Divin ce binecuvintează privitorul, iar cu braţul drept arătand inspre El. Există insă şi derivate ale acestei reprezentări „standard”. De regulă, această icoană este cea expusă mereu pe tetrapod, sau in strana specială din faţa iconostasului, unde credinci ...

Limitele omului şi Puterea lui Dumnezeu
03/08/2013 03:00

În duminica a şasea de după Rusalii, in Ortodoxie se lecturează, la Sfanta Liturghie, pasajul despre vindecarea slăbănogului din Capernaum (Matei 9,1-8). Este unul dintre exemplele unde barierele, limitele omului se confruntă - boala unui slăbănog, cu autosuficienţa cărturarilor - şi sunt deopotrivă infruntate de către Puterea lui Dumnezeu. Nimeni dintre muritori nu rămane, in această viaţă trecătoare, fără „gustul amar” al limitelor proprii sau ale altora. În pasajul menţionat, se face referire - in afară de limita autosuficienţei, a necredinţ ...

Pantelimon: cel cu totul milostiv
27/07/2013 04:12

Boala, una dintre pietrele majore de poticneală pentru orice muritor, este momentul cand fiecare om dă navală la Dumnezeu, fie cu „plangerea” pentru ajutor, fie cu „galceava” pentru neinţelegerea rostului ei. Finalmente insă, cam toţi bolnavii sfarşesc prin a cere ajutorul lui Dumnezeu, al Sfinţilor, in incercarea lor. Fiindcă in boală, indeosebi in bolile cronice, oamenii işi simt cel mai concret propria lor neputinţă, propriile lor limite. Logica umană se blochează, e nevoie de Meta-Logica Divină, de milostivirea lui Dumnezeu. Inclusiv, sau mai ales, ...

 

 

ULTIMA ORA
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Profetul Ilie: conştiinţa vie a unui popor debusolat
20/07/2013 01:21

Data de 20 iulie a fiecărui an calendaristic este alocată, in Biserica Estului, Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul. În Noul Testament, el apare alături de Profetul Moise, prezent in Revelaţia pe care Apostolii Petru, Iacob şi Ioan au avut-o pe Muntele Tabor, cand Domnul Hristos S-a schimbat pe Sine la Faţă, flancat fiind de către cei doi Profeţi. Poate din acest considerent a şi fost aşezată comemorarea lui, de către Biserică, cu puţin timp inainte de Schimbarea la Faţă, celebrată pe 6 august, in fiecare an. Cine lecturează pasajele vechi-testamentare referitoare la P ...

Omul şi dreptatea lui Dumnezeu
16/07/2013 03:38

În contextul duminicii precedente, a referirii la prioritatea vieţii, din perspectiva meta-logicii divine, anume: „Căutaţi mai intai impărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă”, oricine se poate intreba, pe bună dreptate, ce este, ce poate fi, de fapt, dreptatea lui Dumnezeu? Căci despre impărăţia lui Dumnezeu se ştiu, in genere, mult mai multe lucruri decat despre dreptatea Lui. Răspunsul la o astfel de intrebare se află, desigur, in Biblie. Acolo, indeosebi in Cărţile Vechiului Testament, se face de foarte multe ori ref ...

Cincizecimea de după Cincizecime
25/06/2013 04:38

Pentru creştinii practicanţi, Sărbătoarea Cincizecimii este una mereu şi mereu actuală, indeosebi in Tainele Bisericii, intre care Sfanta Liturghie subliniază cel mai pregnant această actualitate. Căci, una dintre rugăciunile pe care preotul o rosteşte in faţa Darurilor de paine şi vin, aşezate pe Sfanta Masă spre a fi consacrate, invocă intr-o intreită stăruinţă, ca Dumnezeu să trimită peste ele pe acelaşi Duh Sfant pe Care L-a trimis Apostolilor in ceasul al treilea, adică la Cincizecimea de acum două mii de ani. De aceea, a sărbători Cincizecimea doar o dată pe ...

Înălţarea Domnului şi eroismul înălţător
13/06/2013 05:00

La patruzeci de zile după Înviere, creştinii sărbătoresc Înălţarea Domnului. Un fapt consemnat in Noul Testament. Iar Biserica Ortodoxă Romană a hotărat, in urmă cu peste un deceniu, ca această Sărbătoare să fie, totodată, şi Ziua Eroilor. Conform hotărarilor sinodale din anii 1999 şi 2001, in această zi „in toate catedralele, bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii romani din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de luptă, in lagăre şi in inchisori ...

Orbul din naştere şi văzătorii care nu văd
08/06/2013 08:13

Duminica numită a orbului din naştere este una devenită celebră pentru romani, nu atat din considerente religioase, cat social-politice. Însă dincolo de această „celebritate” a ei, se află profunzimi la care se cade a reflecta cu atenţia cuvenită. Pasajul evanghelic lecturat in această zi liturgică este cel din capitolul al IX-lea al Evangheliei după Ioan. Un orb care aşa se născuse a fost vindecat de către Domnul Hristos, acţiunea petrecandu-se intr-o zi de sambătă, undeva la marginea Cetăţii Ierusalimului, in apropierea scăldătorii Siloam - un ochi ...

Valoarea durabilă, frumuseţea perenă
06/06/2013 03:00

În calendarul ortodox, pe data de 6 iunie se comemorează şi Sfantul Ilarion cel Nou (cca. 773-843), unul dintre contemporanii ereziei iconoclaste, ce cuprinsese in secolele al VIII-lea şi al IX-lea Bizanţul. El a fost apărător al cultului icoanelor - in anul 813 Ilarion l-a certat pe impăratul Leon Armeanul (813-820) pentru că nu cinstea icoanele -, plătind cu pedepse aspre alegerea, angajamentul său pentru adevăr şi frumos. Căci dincolo, sau chiar inainte de profunzimile teologice ale icoanelor bizantine, ele sunt, neindoielnic, şi nepieritoare frumuseţi artistice. Cul ...

Firescul sfinţeniei
04/06/2013 03:16

Data de 4 iunie are sau ar trebui să aibă o relevanţă specială pentru creştinii din Romania, fiind ziua comemorării martirilor de la Niculiţel - Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip - descoperiţi „din intamplare”, in vara anului 1971, in urma unor alunecări de teren, intr-o criptă a unei biserici vechi distruse, ingropată sub pămanturile dobrogene. Martirizaţi, cu certitudine, in secolul al IV-lea, osemintele lor s-au păstrat in sarcofagul de piatră in care au fost depuse, şi pe pereţii căruia s-au descifrat două inscripţii ce au şi făcut posibil ...

Duminica samarinencei sau despre eliberatoarea onestitate
01/06/2013 04:00

Duminica a cincea după Înviere este asociată, in Ortodoxie, unui episod oarecum atipic pentru cotidianul evreiesc de acum două mii de ani: intalnirii dintre Domnul Hristos şi o femeie samarineancă, adică din acel ţinut al Ţării Sfinte situat intre Iudeea sudică şi Galileea nordică, locuit pe atunci de către oameni care aveau credinţe idolatre, nu erau monoteişti, ca evreii. De aceea, pentru evrei exista interdicţia fermă de avea vreun fel de legătură cu astfel de oameni. Cine a fost in pelerinaj in Ţara Sfantă, este imposibil să nu fi ajuns şi la fantana numită a ...

Curajul, arta de a fi demn
30/05/2013 05:00

În dimineaţa Învierii Domnului, cand El S-a arătat Femeilor Mironosiţe spunandu-le „Bucuraţi-vă!”, a adăugat imediat cuvintele „Nu vă temeţi!” (Matei 28,10). Ne-temerea, lipsa fricii este, deci, tot un dar al Învierii lui Hristos. Opusul fricii fiind curajul. Dacă s-ar putea da o definiţie concisă a timpului actual, foarte mulţi l-ar defini ca fiind unul al angoaselor, al fricii. Marea majoritate a oamenilor trăiesc sub spectrul fricii, din cauza căreia numărul depresivilor şi al afecţiunilor psihice a crescut ingrijorător de mult. I ...

Sfântul Ioan Rusul - odihnitoarea simplitate în Hristos
28/05/2013 05:00

Pe data de 27 mai a fiecărui an calendaristic, Biserica Ortodoxă cinsteşte un Sfant ale cărui relicve se află păstrate pe Insula Evvia, in Grecia: Sfantul Ioan Rusul. Este unul dintre Sfinţii foarte iubiţi de către credincioşii contemporani, care merg in număr mare la Evvia, in pelerinaj. Citindu-i viaţa şi luand aminte la nenumăratele mărturii referitoare la ajutorul pe care mulţi l-au primit de la Dumnezeu, prin mijlocirile acestui plăcut al Său, este imposibil să nu remarci un lucru: simplitatea vieţuirii sale, şi odihna pe care o transmite sufletului. Într-o lum ...

Femeia, dincolo de aparenţe
18/05/2013 05:00

Duminica a treia după Înviere este dedicată, in Ortodoxie, femeii creştine, celei ce are ca prototip pe Sfintele Femei Mironosiţe. Se numeşte Duminica Femeilor Mironosiţe, şi este o sărbătoare specifică Ortodoxiei, in Biserica Vestului ea neexistand. După cum se ştie din referatele evanghelice, Femeile Mironosiţe - in randul cărora este cuprinsă şi Maica Domnului Însăşi - sunt cele care L-au urmat cu fidelitate şi mult curaj pe Domnul Hristos nu numai in „timpurile liniştite”, ci şi, sau indeosebi in vremea Patimilor Sale. Apoi, după aşezarea Sa ...

Bucuria, darul suprem al Învierii
16/05/2013 05:00

Primul cuvant adresat de către Mantuitorul Înviat a fost verbul „a se bucura”, la modul imperativ: „Bucuraţi-vă!” Asta le-a poruncit El Femeilor Mironosiţe, curajoasele şi fermele in credinţa lor in El, care s-au dus la prima oră a dimineţii următoare zilei de Sabat, adică duminica devreme, să-I imbălsămeze Trupul cu miresme, după ritualul evreiesc, care nu fusese indeplinit in graba Vinerii celei Mari. În epoca angoaselor şi a depresiilor devenite „modă”, acest dar suprem al Învierii Domnului Hristos - bucuria - ar trebui ...