Iconoclasm, iconografie şi Ortodoxie

Duminica a cincea din Triod şi prima din Postul Mare a fost numită şi cinstită de către Biserică sub denumirea de Duminica Ortodoxiei. Acest lucru aminteşte, in principal, despre victoria susţinătorilor cultului icoanelor asupra demolatorilor lui - iconoclaştii. Iconoclasmul este acea doctrină oficială a statului şi a Bisericii bizantine, din secolele al VIII-lea şi al IX-lea, care a impus distrugerea icoanelor şi disciplinarea celor ce li se inchinau. El insemna dorinţa de respectare a poruncii a doua din Decalog, pe care o invocă, tendenţios, mulţi creştini, şi ast ...

 Izgonirea din Eden, postul şi intrarea în Împărăţie
15/03/2013 05:01

Referatul biblic din Geneză care relatează despre creaţia omului şi momentul neascultării lui de porunca Creatorului de a nu gusta din pomul cunoştinţei binelui şi al răului este, mai mult sau mai puţin, „celebru”, cunoscut. La fel de cunoscută este şi „pedeapsa” care a urmat neascultării - izgonirea lui Adam şi a Evei din grădina Edenului, ieşirea lor din atemporalitate in temporalitate, ceea ce a constituit momentul de inceput al istoriei umanităţii. Neascultarea de Dumnezeu l-a scos pe primul om din comuniunea in iubire cu El, din scopul pentru care ...

Arta filantropiei creştine
14/03/2013 05:00

Un cuvant celebru din teologia patristică spune: „Nici un bine nu este bine, dacă nu este făcut bine”. Teologia practică a transmis invăţătura conform căreia omul care face un bine poate fi lipsit de valoarea lui creştină, in esenţă, in trei momente diferite: chiar inainte de a-l fi făcut, in momentul cand il face sau ulterior. Aceste adevăruri sunt valabile şi in cazul practicării filantropiei creştine, a iubirii de aproapele derivate din iubirea lui Hristos. Evident, la baza binelui rău făcut, şi implicit a filantropiei rău făcute, stă gandul omului. &Icir ...

 Filantropia care aduce îngeri în viaţa omului
12/03/2013 05:00

În acest an liturgic, printr-o frumoasă coincidenţă, Duminica Judecăţii de Apoi este urmată de comemorarea, pe 12 martie, a Sfantului Grigorie Dialogul - papă al Romei, autorul Liturghiei Darurilor mai inainte sfinţite, care se celebrează in zilele de peste săptămană, in Postul Mare ortodox. Lecturand insemnările succinte din sinaxar referitoare la viaţa acestui sfant, gandul face imediat asocierea cu pasajul vechi-testamentar celebru din Geneza 18, unde se relatează despre cum Patriarhul Avraam a primit pe Însuşi Dumnezeu in chipul a trei ingeri la masa sa, atunci ...

Muzeul „Vasile Pârvan” va fi redeschis pe 1 Decembrie
29/11/2012 00:00

  După mai bine de două decenii, in care Muzeul „Vasile Parvan” a fost privat de posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea in intreg sediul său central, sambătă, 1 Decembrie, va avea loc deschiderea acestuia. „Cu acest prilej, vom vernisa, sub genericul «Colecţii şi colecţionari», expoziţia permanentă de artă romanească şi universală, care cuprinde lucrări din colecţiile Ritta şi Ion Chiricuţă, Marcel Vainfeld, dr. Constantin Teodorescu, Corneliu Vasilescu, Paula Ribariu, Ştefan Constantinescu, Elena Uţă Chelaru, Costin Neamţu et ...

Părintele Arsenie Boca: talanţii rodiţi cu credinţă
27/11/2012 00:00

În ziua premergătoare aniversării trecerii in veşnicie a Părintelui Arsenie Boca - 28 noiembrie 1989 - se cuvine a rememora cu pioşenie personalitatea de excepţie a acestui preot călugăr de o simplitate şi o profunzime uluitoare. L-am „cunoscut” pe Părintele Arsenie din spusele Părintelui Teofil Părăian, la o conferinţă in Iaşi, prin 1992. În 1993, intr-o conjunctură „de cămin”, preluand locul intr-o cameră de două persoane, dintre care una se mutase de acolo de ceva vreme, intr-o zi a căzut pe podea o poză necunoscută colegei mele, r ...

Chipul din cearceafuri boţite
31/10/2012 18:47

  Hm, probabil un fel de Midsumer Murders, mi-am spus atunci cand am cumpărat Urzeala păcatului de Phil Rickman; OK,imi plac romanele poliţiste englezeşti,mai ales cele ce se petrec in zone rurale,cu acele cottages pitoreşti cu acoperişuri de stuf şi cetăţeni oneşti care ziua grădinaresc de zor iar noaptea se dedau unor activităţi ce intră in conflict cu cele 10 porunci. Oh,Doamne,ce surpriză de proporţii urma să am!Peisajul idilic există,cum există de altfel şi o legatură cu cele 10 porunci…fiindcă Merrily Watkins este preot,mamă divorţată,singu ...


ULTIMA ORA
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Bun venit in minunata lume a Melaniei !
31/10/2012 18:21

  Melania si Mirciulica… cel mai haios cuplu intalnit in cartile politiste . Totul a inceput anul trecut in concediu cand am vrut sa fiu o “boema” si am zis sa ma rasfat citind o carte buna. Biblioteca mamei are ce sa imi ofere, asa ca am ales o carte cu un titlu intrigant: “Cianura pentru un suras”. M-am tolanit pe un balansoar in gradina, mi-am pus cafeaua pe o masuta si m-am ridicat abia seara, dupa ce citisem toata cartea. M-a prins inca de la inceput  Melania! – voi cita o descriere “Melania este cheia intregii serii, prin unic ...


96 la 103 din 103


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!