Iconoclasm, iconografie şi Ortodoxie

Duminica a cincea din Triod şi prima din Postul Mare a fost numită şi cinstită de către Biserică sub denumirea de Duminica Ortodoxiei. Acest lucru aminteşte, in principal, despre victoria susţinătorilor cultului icoanelor asupra demolatorilor lui - iconoclaştii. Iconoclasmul este acea doctrină oficială a statului şi a Bisericii bizantine, din secolele al VIII-lea şi al IX-lea, care a impus distrugerea icoanelor şi disciplinarea celor ce li se inchinau. El insemna dorinţa de respectare a poruncii a doua din Decalog, pe care o invocă, tendenţios, mulţi creştini, şi ast ...

 Izgonirea din Eden, postul şi intrarea în Împărăţie
15/03/2013 05:01

Referatul biblic din Geneză care relatează despre creaţia omului şi momentul neascultării lui de porunca Creatorului de a nu gusta din pomul cunoştinţei binelui şi al răului este, mai mult sau mai puţin, „celebru”, cunoscut. La fel de cunoscută este şi „pedeapsa” care a urmat neascultării - izgonirea lui Adam şi a Evei din grădina Edenului, ieşirea lor din atemporalitate in temporalitate, ceea ce a constituit momentul de inceput al istoriei umanităţii. Neascultarea de Dumnezeu l-a scos pe primul om din comuniunea in iubire cu El, din scopul pentru care ...

Arta filantropiei creştine
14/03/2013 05:00

Un cuvant celebru din teologia patristică spune: „Nici un bine nu este bine, dacă nu este făcut bine”. Teologia practică a transmis invăţătura conform căreia omul care face un bine poate fi lipsit de valoarea lui creştină, in esenţă, in trei momente diferite: chiar inainte de a-l fi făcut, in momentul cand il face sau ulterior. Aceste adevăruri sunt valabile şi in cazul practicării filantropiei creştine, a iubirii de aproapele derivate din iubirea lui Hristos. Evident, la baza binelui rău făcut, şi implicit a filantropiei rău făcute, stă gandul omului. &Icir ...

 Filantropia care aduce îngeri în viaţa omului
12/03/2013 05:00

În acest an liturgic, printr-o frumoasă coincidenţă, Duminica Judecăţii de Apoi este urmată de comemorarea, pe 12 martie, a Sfantului Grigorie Dialogul - papă al Romei, autorul Liturghiei Darurilor mai inainte sfinţite, care se celebrează in zilele de peste săptămană, in Postul Mare ortodox. Lecturand insemnările succinte din sinaxar referitoare la viaţa acestui sfant, gandul face imediat asocierea cu pasajul vechi-testamentar celebru din Geneza 18, unde se relatează despre cum Patriarhul Avraam a primit pe Însuşi Dumnezeu in chipul a trei ingeri la masa sa, atunci ...

Muzeul „Vasile Pârvan” va fi redeschis pe 1 Decembrie
29/11/2012 00:00

  După mai bine de două decenii, in care Muzeul „Vasile Parvan” a fost privat de posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea in intreg sediul său central, sambătă, 1 Decembrie, va avea loc deschiderea acestuia. „Cu acest prilej, vom vernisa, sub genericul «Colecţii şi colecţionari», expoziţia permanentă de artă romanească şi universală, care cuprinde lucrări din colecţiile Ritta şi Ion Chiricuţă, Marcel Vainfeld, dr. Constantin Teodorescu, Corneliu Vasilescu, Paula Ribariu, Ştefan Constantinescu, Elena Uţă Chelaru, Costin Neamţu et ...

Părintele Arsenie Boca: talanţii rodiţi cu credinţă
27/11/2012 00:00

În ziua premergătoare aniversării trecerii in veşnicie a Părintelui Arsenie Boca - 28 noiembrie 1989 - se cuvine a rememora cu pioşenie personalitatea de excepţie a acestui preot călugăr de o simplitate şi o profunzime uluitoare. L-am „cunoscut” pe Părintele Arsenie din spusele Părintelui Teofil Părăian, la o conferinţă in Iaşi, prin 1992. În 1993, intr-o conjunctură „de cămin”, preluand locul intr-o cameră de două persoane, dintre care una se mutase de acolo de ceva vreme, intr-o zi a căzut pe podea o poză necunoscută colegei mele, r ...

Chipul din cearceafuri boţite
31/10/2012 18:47

  Hm, probabil un fel de Midsumer Murders, mi-am spus atunci cand am cumpărat Urzeala păcatului de Phil Rickman; OK,imi plac romanele poliţiste englezeşti,mai ales cele ce se petrec in zone rurale,cu acele cottages pitoreşti cu acoperişuri de stuf şi cetăţeni oneşti care ziua grădinaresc de zor iar noaptea se dedau unor activităţi ce intră in conflict cu cele 10 porunci. Oh,Doamne,ce surpriză de proporţii urma să am!Peisajul idilic există,cum există de altfel şi o legatură cu cele 10 porunci…fiindcă Merrily Watkins este preot,mamă divorţată,singu ...

ULTIMA ORA
ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Bun venit in minunata lume a Melaniei !
31/10/2012 18:21

  Melania si Mirciulica… cel mai haios cuplu intalnit in cartile politiste . Totul a inceput anul trecut in concediu cand am vrut sa fiu o “boema” si am zis sa ma rasfat citind o carte buna. Biblioteca mamei are ce sa imi ofere, asa ca am ales o carte cu un titlu intrigant: “Cianura pentru un suras”. M-am tolanit pe un balansoar in gradina, mi-am pus cafeaua pe o masuta si m-am ridicat abia seara, dupa ce citisem toata cartea. M-a prins inca de la inceput  Melania! – voi cita o descriere “Melania este cheia intregii serii, prin unic ...


96 la 103 din 103