Acasă la Ensor (II)

James Ensor s-a bătut pentru crezul său şi a reuşit după un timp să fie apreciat şi recunoscut pretutindeni, fără a fi o clipă perceput ca oficial. I s-a inmanat in 1933 Legiunea de Onoare, succedand titlului de Cavaler al Ordinului Leopold, acordat in 1903. În 1931 a fost proclamat la Bruxelles „Prinţ al picturii”. Cel căruia i se inchideau porţile in perioada de inceput a creaţiei, era chemat in anii '30 să expună la cele mai selecte galerii din lume. În 1932, la Paris, la Muzeul Naţional Jeu de Paume i-a prezentat 179 de lucrări. În 1946 a fos ...

 

 

 

 

Acasă la Ensor
28/09/2013 15:42

Ne-am propus să mergem la Ostende pentru a ne intalni cu doi dintre marii meşteri ai picturii flamande din veacul al XX, ale căror urme se regăsesc in oraşul costier. Ţinta a fost mai intai strada Flandra, perpendiculară pe faleză şi mare, fără a ajunge la zariştea de nisip şi intinderea de apă. Se varsă intr-o arteră mai largă, in bulevardul mărginit de clădiri mătăhăloase, inchizătoare ale perspectivei marine. Aici a fost cel din urmă sălaş al lui Ensor. Familia, din mijlocul căreia a răsărit ilustrul James, unul dintre novatorii picturii primei jumătăţi a sec ...

Peisaje şi stări mentale în Valonia
14/09/2013 04:18

Ce ar fi deosebitor intre Flandra şi Valonia la o primă vedere? Peisajul e cam acelaşi. Ţinut plat, intrerupt din loc in loc de molcome suişuri colinare, brăzdat de rauri şi canale, pe malurile cărora se inşiruie aşezările stranse in jurul bisericilor ca sub stihare arhiereşti. Campia şi colinele, cele abia bănuite, au din loc in loc coperişuri de păduri bătrane, nu nepătrunse, ci cu aspect foarte asemănător parcurilor grijite de mană omenească. Mediul şi cele cuprinse in el sunt aici in Valonia, ca şi in Flandra, netulburate in rosturile lor. Există un cult şi un res ...

 

 

ULTIMA ORA
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

96 la 98 din 98