Fantezia şi tentaţia imposibilului

Romanul, s-a spus, este triumful genului burghez in literatură. Burghezia insă – ca toate celelalte de pe lumea asta – s-a schimbat şi se schimbă odată cu societatea umană, inainte de toate odată cu revoluţia tehnico-ştiinţifică şi cu alte revoluţii, inclusiv cea sexuală. Ceea ce nu inseamnă că a şi evoluat in cea mai bună dintre direcţii. Şi-a schimbat mentalitatea sau, mai bine zis, mentalităţile, habitudinile, insăşi fizionomia. Dar şi-a dovedit şi rezistenţa. O rezistenţă salvatoare. Nu numai că nu a dispărut de pe scena istoriei, aşa cum ii prez ...

Caragiale în posteritate
27/05/2017 05:00

Au trecut 105 de la moartea lui Caragiale. Un critic din generaţia celui ce semnează aceste randuri il caracteriza cu sintagma: grecul nostru naţional. Dintr-un alt punct de vedere, Nicolae Manolescu scrie in „Istoria critică a literaturii romane”, referindu-se la „O scrisoare pierdută”: „Expresivitatea este aşa de puternică incat asurzeşte mesajul”. Şi totuşi, mesajul e, şi el, extrem de puternic şi de (mereu) nou. Tocmai impactul in conştiinţa noastră face ca eroii lui Caragiale să fie evocaţi şi invocaţi cu voluptate pentru a ridiculiza ...

Spectaculoasa posteritate a lui Bacovia
20/05/2017 05:02

Peste cateva zile se implinesc 60 de ani de la moartea lui Bacovia. Cum se ştie, poeţi de prim plan din generaţia de aur '60, dar şi optzeciştii au consacrat in lirica romanească bacovianismul. S-a afirmat adeseori că in poezia romanească a secolului trecut marile repere sunt Arghezi şi Bacovia. Această „spectaculoasă reabilitare a autorului Stanţelor burgheze, ce i-ar fi şocat, poate, pe un Lovinescu ori G. Călinescu” – cum scria criticul Ion Pop – este fără egal in spaţiul literaturii noastre. Poetul multă vreme necunoscut in timpul vieţii – & ...

Epistole din arhiva unui redactor
13/05/2017 05:26

 „Scrisori către un redactor”, este titlul unui volum semnat de criticul şi istoricul literar Constantin Călin; un prim volum de epistole din arhiva personală, primite de-a lungul mai multor decenii cand a funcţionat ca redactor la revista „Ateneu” şi la alte publicaţii băcăuane. Toţi corespondenţii săi sunt oameni ai scrisului. Alături de nume sonore ca Eusebiu Camilar, Şerban Cioculescu, Al. Dima, Mircea Zaciu sau Constantin Ciopraga, sunt şi altele intrate, unele nemeritat, in uitare. Şi cand spun asta, il am in vedere, de pildă, pe profesorul ...

 

La moartea unui „Joyce român”
06/05/2017 05:28

George Bălăiţă publica romanul „Lumea in două zile”, care l-a situat ca prozator de prim plan, in 1975, după ce debutase editorial in 1964 cu volumul de povestiri „Călătoria”, prefaţat de Eugen Barbu. Atunci, Nicolae Manolescu scria in cronica sa din „Romania literară”: „George Bălăiţă publică un extraordinar roman, substanţial, modern, ironic şi totodată plin de poezie, de un realism minuţios, abundent, intors insă in marea viziune fantastică”, un roman ce „are o forţă şi o noutate cum n-am mai intalnit demult&rdquo ...

Plagiatul la români
22/04/2017 05:00

 Cand cu mai mulţi ani in urmă, Alexandru Dobrescu mi-a spus că lucrează la o „Istorie a plagiatului la romani”, proiectul său mi s-a părut pe cat de insolit şi spectaculos, pe atat de temerar şi dificil de dus la capăt. M-am indoit puţin de utilitatea unei asemenea inteprinderi şi m-am intrebat dacă merită efortul. Se mai năştea o intrebare: bine, bine, cercetezi fenomenul, dar cum, unde şi după ce criterii? El insuşi scria in volumul „Corsarii minţii. Istoria ilustrată a plagiatului la romani”, apărut in 2007: „Ciudăţenia acestei terr ...

Lumea de ieri şi de azi în dialoguri epistolare (II)
15/04/2017 05:00

Observam in comentariul din urmă cu două săptămani că Ion Brad şi Ilie Rad sunt nu o dată in dezacord; nu au aceleaşi puncte de vedere şi opinii privind diverse evenimente, autori, cărţi, ceea ce face ca scrisorile lor să fie cu atat mai incitante. Remarcabil e că polemizează elegant, argumentat, formuland critici intemeiate pe fapte şi aducand mărturii relevante. Ilie Rad face la un moment dat o constatare pe cat de pertinentă, pe atat de tristă: „... după decembrie 1989 noi ne-am luat nu numai porţia de libertate, ci şi libertatea de a uri”. Adevărat. Doar c ...

 

 

 

ULTIMA ORA
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Lumea de ieri şi de azi în dialoguri epistolare
01/04/2017 05:02

Scriitorii Ilie Rad şi Ion Brad au publicat la Editura Eikon un masiv tom (600 de pagini) de „dialoguri epistolare săptămanale”. Mai rar se intamplă să citeşti o asemenea „cărămidă” (cum este denumită in argoul editorial o carte ce depăşeşte 500 de pagini) fără să o poţi lăsa din mană pană la ultima pagină. Ilie Rad i-a trimis lui Ion Brad, la inceputul fiecărei săptămani, o scrisoare prin care a propus una sau mai multe teme de dezbatere din domenii diverse: istorie, cultură, politică etc. Partenerului său de dialog la distanţă nu i s-a cer ...

Rememorări la o aniversare
25/03/2017 05:03

Se implinesc peste două zile 115 ani de la naşterea lui George Lesnea. Recitesc cu această ocazie poeme de Seghei Esenin reunite intr-un volum alcătuit de Horia Zilieru si publicat la Editura Junimea: „Poezii/ poeme”, in traducerea lui George Lesnea. O reintalnire de gală cu unul din marii poeţi ai literaturii ruse şi universale, care, intr-o existenţă de numai 30 de ani, a trăit şi a iubit napraznic ca un „Villon turmentat de traumele spirituale ale eroilor dostoievskieni” (A. E. Baconsky). Prefaţa cărţii, intitulată Rusul Esenin şi romanul Lesnea, este ...

Anecdote şi pamflete
18/03/2017 05:46

Revăd insemnările pe care mi le-am făcut la lectura cărţii „Absurdistan, o tragedie cu ieşire la mare” a lui Dorin Tudoran. Gandeam şi scriam la apariţia ei că presa postdecembristă ar fi arătat poate altfel cu jurnalişti sau şefi de publicaţii, posturi de radio şi televiziune de talia autorului acestei cărţi. Oricum, ar fi fost de dorit ca gazetarul postdecembrist să citească cu atenţie eseurile, dar mai ales pamfletele şi articolele polemice ale lui Dorin Tudoran. Într-un text intitulat „Puţoiul zilei”, Tudoran evocă o figură emblematică ...

Anecdote şi polemici
11/03/2017 05:00

Magda Ursache exprimă foarte simplu ceea ce simţim probabil toţi cei care comentăm periodic sau sporadic apariţii editoriale: „Sunt cărţi care te imboldesc să scrii despre ele”. O astfel de carte este şi volumul său „Vieţile cărţarilor contimporani, după Magda U.”. Un volum de eseuri de istorie literară şi de istoria culturii, scrise cu vervă şi cu un enorm apetit polemic, pe care, din generaţia noastră, poate doar Mircea Iorgulescu il mai avea. În pagina de revistă sau intre coperţile cărţii, textele Magdei Ursache nu te pot lăsa indifer ...

O lume de mişcătoare suflete moarte
04/03/2017 05:42

Ca unul care cunosc destul de bine atmosfera „micului Paris”, un clişeu penibil, şi mentalitatea bucureşteanului, mai vechi sau mai recent, m-am intrebat adeseori: de unde această trufie la nişte romani, mai mult sau mai puţin, iar, ca europeni, oricum rău plasaţi, destui dintre ei şi riguros agramaţi (cu memorabila expresie a ardeleanului Emil Hurezeanu), dacă ar fi să amintesc fie şi numai clasicul, neclintitul dezacord intre subiect şi predicat, practicat cu nonşalanţă chiar şi de unii cu o licenţă sau mai multe ori cu unul sau mai multe doctorate?! Nu credea ...

Aniversarea unui scriitor „global”
25/02/2017 05:48

Gabriel Garcia Márquez ar fi implinit in acest inceput de primăvară 90 de ani. Am in faţă o fotografie a sa din 1942: un băiat de nici 14 ani din localitatea columbiană Barranquila. Privirea lui pare să spună: „eu sunt cel pe care il aşteptaţi”. Poartă un sacou negru, cravată de culoare inchisă, cămaşă şi pantaloni albi foarte largi, se sprijină ţanţoş cu mana dreaptă de spătarul unui scaun. Atitudinea gravă contrastează cu varsta-i puberă. „Prima imagine pe care am avut-o despre «Cien anos de soledad» a fost aceea a unui bătran c ...

Cu inima la salcâmii de acasă
18/02/2017 05:42

Călătorul cu viciul memoriei, care a fost Octavian Paler, spunea că oriunde am călători, oriunde ne-ar purta valurile vieţii, nu vom găsi decat ceea ce ducem cu noi: amintirile, copilăria, lecturile, miturile noastre. Chiar dacă este vorba de o mitologie aşa-zicand personală, subiectivă. Povestea Constantin Ţoiu intr-un admirabil eseu: „Un scriitor roman, stabilit de cinci decenii in străinătate, mă intreba de Ramnicu Sărat, dacă mai e brutăria aia din centru cu doi salcami in faţă, unde in zori – geamurile arzand de văpaia cuptorului –, se scotea painea ...

Comorile memoriei
11/02/2017 05:25

În şirul scrierilor memorialistice ale lui Ion Brad, volumul „Comorile unui prieten: George Corbu-Junior”, apărut recent la Editura Muzeului Literaturii Romane din Bucureşti, cu un Cuvant inainte de Eugen Simion, face, aşa-zicand, figură aparte. Este o carte mozaic in care documentul inedit coexistă cu paginile de evocări, de jurnal, de eseistică, de portretistică, de anecdotică, de poezie, de cugetări şi chiar de critică literară. Cu alte cuvinte, o carte greu de prins intr-o definiţie şi cu atat mai dificil de incadrat in graniţele unui gen sau unei specii ...

Morala lui Esop
04/02/2017 05:00

Este imposibil să faci cu totul abstracţie de persoana si biografia unui autor cu care te intalneşti pe stradă, il citeşti in ziare, il vezi in diverse imprejurări, apartine unui timp care este si al tău. Fatalmente ii citeşti cărţile urmărit de imaginea sa intreagă. Cu ani in urmă, Eugen Simion mărturisea intr-o cronică la o carte a lui Adrian Păunescu că a parcurs-o avand dinainte omul. Si asta fiindcă poetul amintit ar fi fost – observa Eugen Simion – „un caz, intr-adevăr, elocvent, in care existenţa premerge creaţia, biografia asumă şi condiţioneaz ...

Spaţiul literaturii şi spaţiul lecturii
28/01/2017 05:46

Valeriu Cristea, autorul celor două dicţionare cu care se poate mandri orice cultură, consacrate personajelor lui Creangă şi Dostoievski, ar fi implinit in acest ianuarie 80 de ani. Lui ii datorăm şi un eseu dintre cele devenite clasice in critica noastră: Spaţiul in literatură. Un spaţiu inchis, „securizat prin cuvant”, in care ne reintroduce Valeriu Cristea, este iatacul sultanului Şahriar, unde prin povestirile sale, Şeherezada il seduce pe cel ce voia să se răzbune sangeros, regizandu-şi astfel, intr-un terifiant „vestibul al morţii”, propria supra ...

Timpul amintirilor deghizate
21/01/2017 05:54

Jurnalele intime sau extime, volumele de memorii sau de interviuri avandu-i ca autori sau interlocutori indeosebi pe scriitorii importanţi care au trăit şi au scris atat in deceniile anterioare căderii regimului comunist, cat şi după răsturnarea acestuia au fost cărţile care s-au situat in prim planul vieţii (şi pieţei) literare romaneşti postdecembriste. Este vorba de scriitori ca Marin Preda, Eugen Barbu, Augustin Buzura, Constantin Ţoiu, Nina Cassian, Ov. S. Crohmălniceanu, Adrian Marino, Nicolae Breban, Alexandru Paleologu, Octavian Paler, Petre Pandrea, Ileana Mălăncioiu, ...

Eminescu în fotografii
14/01/2017 09:53

Cele mai multe dintre fotografiile, atatea cate sunt, ale lui Eminescu, ale unor membri ai familiei poetului sau cele ce imortalizează imagini de la Ipoteşti le datorăm lui Jean Bielig, nimeni altul decat cel care a pus bazele profesiei in Botoşaniul secolului al XIX-lea. De origine germană, tatăl său fusese şi el un pasionat fotograf, stabilit pe la 1850 in Bucureşti. Ambii lui fii – Jean şi Otto – i-au moştenit talentul şi pasiunea devenind adevăraţi profesionişti, deschizandu-şi ateliere foto, primul la Botoşani, iar celălalt la Brăila. Artist autentic, fotog ...