Reuniune importantă pentru învăţământul ieşean

 Evenimentul va avea loc incepand cu ora 10.30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” şi vizează o analiză obiectivă a stării invăţămantului ieşean in anul şcolar incheiat, fiind in acelaşi timp un dialog intre factorii de decizie şi „o modalitate de comunicare deschisă”, ce se va concretizata in direcţii de acţiune şi in proiecte comune pentru anul şcolar 2017-2018. La consfătuiri participă toţi managerii unităţilor de invăţămant din judeţ, iar in calitate de invitaţi participă reprezentanţi ai autorităţilor loc ...

Colegiul Pedagogic, obiectiv de patrimoniu unic în oraş
04/10/2017 06:08

În cadrul campaniei de promovare, elevii Colegiului au realizat vizite de documentare in Arhivele ieşene, albume on-line cu imagini inedite din viaţa şcolii, postere, precum şi videoclipuri de prezentare a liceului in mediul on-line. Principalul beneficiu al implicării elevilor in acest proiect este cunoaşterea istoriei indelungate a instituţiei in care invaţă, dar mai ales conştientizarea contribuţiei pe care fiecare generaţie de elevi şi profesori a avut-o la dezvoltarea invăţămantului pedagogic şi primar romanesc. Colegiul Pedagogic oferă şi un climat natural de exc ...

Sărbătoare la Casa Corpului Didactic
04/10/2017 06:01

Derulate sub egida ,,Educaţie europeană şi formare continuă”, manifestările se deschid oficial astăzi, la ora 9.00, in prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a unor personalităţi din administraţia locală şi din instituţiile partenere. Agenda evenimentului cuprinde activităţi organizate la Iaşi şi la Paşcani. Astfel, după deschiderea oficială, in prima zi, de la ora 11.00, la sediul din Iaşi al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” au loc două workshopuri – ,,Paradigme educaţionale europene” şi ,,Advocacy pentru ...

Dezbatere pe tema Curţii Domneşti, la Colegiul Economic de Turism
03/10/2017 06:31

Proiectul işi propune realizarea unei campanii de informare, conştientizare şi educare despre Curtea Domnească, cu privire la valoarea sa de patrimoniu in context naţional şi european, dar şi a modului in care aceasta trebuie protejată şi promovată. Dezbaterea va avea loc in prezenţa unor invitaţi de marcă: dr. Stela Cheptea, de la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din cadrul Academiei Romane-Filiala Iaşi, dr. Sorin Iftimi, muzeograf la Muzeul de Istorie a Moldovei şi Anca Zota, coordonator la Centrul de Informare Turistică Iaşi. Dan CONSTANTINESCU  

Cultura Cucuteni, celebrată de elevii de la Ibrăileanu
03/10/2017 06:28

Astăzi, la Casa de Cultură a municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, incepand cu orele 12,00, se deschide expoziţia cu titlul „Pe urmele civilizaţiei Cucuteni”. Timp de o săptămană, vizitatorii vor avea ocazia să admire obiectele ceramice realizate de elevii colegiului in prima săptămană de şcoală, in Atelierul de creaţie al artistului plastic Ionela Mihuleac, din localitate. Maine, la Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, in intervalul 14.00 – 16.00, elevi din cele şase clase a XII-a se vor intrece intr-un concurs interact ...

Spaţiu verde amenajat de copii, la o grădiniţă din zona Păcurari
02/10/2017 06:35

Scopul a fost amenajarea unui spaţiu propice activităţilor educaţionale de tip outdoor, implicand copiii de la o varstă fragedă in activităţi de protejare a mediului şi de ecologizare a spaţiului de joacă sau relaxare. Pe parcursul derulării acestui proiect, copiii, cadrele didactice şi părinţii au participat la activităţi de plantare, de vopsire, de confecţionare a unor obiecte folosind materiale reciclabile, expoziţii şi parade de obiecte şi costume eco. Din punct de vedere al amenajării, obiectivele proiectului au fost atinse cu sprijinul Primăriei Iaşi. Astfel, dup ...

Pledoarie pentru înscrierea Casei „N. Gane” între obiectivele de patrimoniu
30/09/2017 06:01

Manifestarea găzduită de instituţia şcolară ieşeană a reunit scriitori şi publicişti precum Cassian Maria Spiridon, Mircea Platon, Liviu Papuc, istoricul Mircea Cristian Ghenghea, Silvia Anicăi, reprezentant Apavital, creand cadrul de intalnire a scriitorilor ieşeni cu elevii Colegiului „Adamachi”. Dincolo de interesul ştiinţific, conferinţa a fost un bun prilej pentru a atrage atenţia asupra situaţiei create de lipsa de continuitate in actul administrativ comparativ cu perioada sfarşitului secolului 19 - inceputului de secol 20, cand a activat ca primar Nicolae Ga ...


ULTIMA ORA
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Palatul Copiilor dă startul noului an de activităţi
29/09/2017 06:25

Copiii doritori să-şi imbogăţească cunoştinţele, să-şi şlefuiască talentul şi să-şi dovedească măiestria, s-au inscris deja la cercurile artistice sportive, tehnico-aplicative şi ştiinţifice. Evenimentul de deschidere va avea loc duminică, incepand cu ora 10.00, la sediul Palatului Copiilor Iaşi, din Bulevardul Carol I. Delia DODAN  

Atelier de lucru pentru bibliotecari
28/09/2017 06:42

Atelierul va fi susţinut de formatori cu o bogată expertiză in domeniu, dr. Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Haşdeu” din Chişinău şi preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Aliona Manciu, metodist şi şef serviciu Asistenţă metodologică la Biblioteca Raională „D. Cantemir” şi vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Pe parcursul celor două zile de formare, participanţii se vor familiariza cu reperele de bază in dezvoltarea planurilor de advocacy in favoarea bibl ...

Lecţii de igienă orală pentru elevii Liceului Special ,,Moldova”
28/09/2017 06:38

Partenerii proiectului sunt Colgate - Palmolive Romania SRL şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania. Activităţile care se vor desfăşura constau in consultaţii dentare, lecţii de educaţie in igiena orală şi jocuri organizate in spaţiile special amenajate. Alături de cei 30 de elevi din ciclul primar ai liceului ce vor beneficia de control stomatologic gratuit, se vor afla şi alţi 50 de elevi de la şcolile din Targu Frumos. Aceste controale stomatologice vor fi realizate de către trei medici, asistaţi de studenţi de la Facultatea de Medicină şi asistenţi medic ...

Editorii acuză ,,incompetenţa” lui Liviu Pop în problema manualelor şcolare
28/09/2017 06:36

Editorii consideră că această atitudine tendenţioasă este indreptată „in mod nedemn” impotriva editurilor de carte şcolară şi a autorilor de manuale, cadre didactice cu mare experienţă, parteneri responsabili in cadrul procesului educaţional din Romania, de peste 20 de ani. ,,Considerăm că declaraţiile recente ale domnului Pop nu au decat rolul de a ascunde cauzele adevărate ale intarzierii manualelor: gestionarea defectuoasă de către MEN a proceselor de achiziţie, lipsa unor calendare realiste, cu termene fezabile, subfinanţarea gravă a sistemului educaţional ...

Editorii europeni, împotriva manualului unic
27/09/2017 06:33

Preşedintele EEPG, Helga Holtkamp, prezentă in cadrul unei intalniri pe această temă, a arătat că modelul european este bazat pe competiţie şi pe diversitate, pentru că există „copii diferiţi şi profesori cu metode diferite de a preda”. ,,Competiţia este foarte importantă pentru calitatea invăţămantului. Dacă am ajunge in situaţia de a avea un manual unic, probabil unul sau doi ani nu vom vedea mari diferenţe, pentru că se pleacă de la un nivel ridicat. Dar peste cinci, zece ani, calitatea va rămane aceeaşi, nu se va inregistra niciun progres, pentru că o ...

Conferinţă destinată specialiştilor în psihopedagogie
26/09/2017 06:57

Manifestarea debutează cu o Conferinţă Naţională - „Asistenţa psihopedagogică. Provocări şi reconfigurări”, eveniment ce va constitui un excelent prilej de a reuni sub semnul dialogului cadre didactice, specialişti şi parteneri instituţionali şi de a facilita contexte de abordare a preocupărilor comune. La manifestaţie vor fi prezenţi membri ai instituţiilor decidente in materie de educaţie de la nivel local, cadre didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, reprezentanţi ai unităţilor de invăţămant din judeţ, reprezentanţi ai o ...

Încep înscrierile pentru Centrul de Excelenţă
23/09/2017 06:54

 Invitaţi sunt profesori care vor ţine cursurile de pregătire şi elevii de la fiecare unitate de invăţămant, admişi la CEX. Disciplinele şi clasele la care se organizează cursuri sunt: invăţămant primar – matematică III – IV, Limba şi literatura romană V – XII, Limba franceză VII – XII, Limba engleză IX – XII, Limba neogreacă VII-XII, Limba rusă IX – XII, Limba germană IX – XII, Istorie IX – XII, Geografie IX – XII, Filosofie IX – XII, Matematică V – XII, Şah I – XII , Fizică VI – XI, Ast ...

Proiect internaţional destinat elevilor de la „Bârsănescu”
23/09/2017 06:01

Scopul proiectului este creşterea nivelului motivaţiei şi implicării elevilor in activităţile şcolare, prin modernizarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la nevoile şi specificul de invăţare al acestora. ,,În contextul schimbării tot mai rapide a societăţii in care trăim şi, implicit, a nevoilor şi intereselor elevilor noştri, atat şcoala, la nivel instituţional, cat şi cadrele didactice, trebuie să fie cat mai bine echipate cu instrumente care să faciliteze adaptarea la aceste schimbări. Pentru a putea oferi servicii educaţionale de inaltă calitate, este ...

Proiect internaţional încheiat cu succes, la Colegiul ,,I. C. Ştefănescu” FOTO -VIDEO
21/09/2017 06:46

La eveniment a fost prezent şi primarul Mihai Chirica, impreună cu inspectorul Discipline Tehnice, din cadrul ISJ, Claudia Tănase, care au gustat din preparatele elevilor, sub indrumarea lui chef Fuad Snudu, din AbuSnan. ,,Copiii au invăţat timp de o săptămană de la Chef Fuad să gătească mancare sănătoasă, cu sufletul şi inima. Ei vor primi, drept răsplată a muncii lor, diplome şi dulciuri”, a declarat prof. Liana-Dolores Voinea, directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi. La randul său, primarul Mihai Chirica a adresat cateva cuvinte elev ...

„Urban Up!” - ateliere despre mediul construit, destinate elevilor
20/09/2017 06:29

Susţinut de un mare lanţ de supermarketuri, proiectul a fost selectat in urma unui concurs pe teme educaţionale. Acesta vizează 1.000 de liceeni cu varsta intre 15 şi 18 ani, din 7 oraşe ale Romaniei, care să inţeleagă şi să işi iubească oraşele, să fie mai atenţi la calitatea mediului construit, la valorile de patrimoniu, la felul in care locuim impreună spaţiile oraşelor. Elevii sunt aşteptaţi la 50 de ateliere, susţinute de profesionişti. Scopul proiectului este de a trezi interesul şi a focaliza atenţia liceenilor asupra oraşului şi de a oferi metode de lucru te ...

„Caracatiţa” auxiliarelor loveşte direct în elevi
19/09/2017 06:13

Reprezentanţi ai inspectoarelor şcolare au verificat recent elevi dintr-o şcoală din centrul Bucureştiului pentru a cerceta dacă au materiale didactice auxiliare şi dacă respectă astfel ordinul Ministerului Educaţiei, care le-a scos in afara legii. Potrivit unor reprezentanţi ai Opoziţiei, Ministerul Educaţiei ar fi transmis deja circulare in care ii ameninţă pe profesorii care folosesc materiale auxiliare la clasă. Referitor la această atitudine, deputatul PSD de Iaşi Camelia Gavrilă este de părere că auxiliarele care nu sunt avizate nu au ce căuta pe băncile şcolilo ...

Elevii contestă calendarul Bacalaureatului
19/09/2017 06:09

Potrivit elevilor, această modificare a calendarului este nefavorabilă in desfăşurarea examenului de Bacalaureat şi nu există niciun argument prezentat pentru care s-a luat această hotărare. Mai mult, Ministerul Educaţiei nu a justificat motivul pentru care ar avea loc probele scrise obligatorii in zile consecutive. „Totodată, timp de 14 sesiuni ale bacalaureatului probele scrise nu au fost consecutive, iar acest fapt permitea elevului o zi in care se putea pregăti pentru următoarea materie. Este un fapt greu de contestat că proba obligatorie din cadrul examenului de Bacalau ...


77 la 95 din 318


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!