Atelier de lucru pentru bibliotecari

Atelierul va fi susţinut de formatori cu o bogată expertiză in domeniu, dr. Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Haşdeu” din Chişinău şi preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Aliona Manciu, metodist şi şef serviciu Asistenţă metodologică la Biblioteca Raională „D. Cantemir” şi vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Pe parcursul celor două zile de formare, participanţii se vor familiariza cu reperele de bază in dezvoltarea planurilor de advocacy in favoarea bibl ...

 

 

Lecţii de igienă orală pentru elevii Liceului Special ,,Moldova”
28/09/2017 06:38

Partenerii proiectului sunt Colgate - Palmolive Romania SRL şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania. Activităţile care se vor desfăşura constau in consultaţii dentare, lecţii de educaţie in igiena orală şi jocuri organizate in spaţiile special amenajate. Alături de cei 30 de elevi din ciclul primar ai liceului ce vor beneficia de control stomatologic gratuit, se vor afla şi alţi 50 de elevi de la şcolile din Targu Frumos. Aceste controale stomatologice vor fi realizate de către trei medici, asistaţi de studenţi de la Facultatea de Medicină şi asistenţi medic ...

Editorii acuză ,,incompetenţa” lui Liviu Pop în problema manualelor şcolare
28/09/2017 06:36

Editorii consideră că această atitudine tendenţioasă este indreptată „in mod nedemn” impotriva editurilor de carte şcolară şi a autorilor de manuale, cadre didactice cu mare experienţă, parteneri responsabili in cadrul procesului educaţional din Romania, de peste 20 de ani. ,,Considerăm că declaraţiile recente ale domnului Pop nu au decat rolul de a ascunde cauzele adevărate ale intarzierii manualelor: gestionarea defectuoasă de către MEN a proceselor de achiziţie, lipsa unor calendare realiste, cu termene fezabile, subfinanţarea gravă a sistemului educaţional ...

Editorii europeni, împotriva manualului unic
27/09/2017 06:33

Preşedintele EEPG, Helga Holtkamp, prezentă in cadrul unei intalniri pe această temă, a arătat că modelul european este bazat pe competiţie şi pe diversitate, pentru că există „copii diferiţi şi profesori cu metode diferite de a preda”. ,,Competiţia este foarte importantă pentru calitatea invăţămantului. Dacă am ajunge in situaţia de a avea un manual unic, probabil unul sau doi ani nu vom vedea mari diferenţe, pentru că se pleacă de la un nivel ridicat. Dar peste cinci, zece ani, calitatea va rămane aceeaşi, nu se va inregistra niciun progres, pentru că o ...

Conferinţă destinată specialiştilor în psihopedagogie
26/09/2017 06:57

Manifestarea debutează cu o Conferinţă Naţională - „Asistenţa psihopedagogică. Provocări şi reconfigurări”, eveniment ce va constitui un excelent prilej de a reuni sub semnul dialogului cadre didactice, specialişti şi parteneri instituţionali şi de a facilita contexte de abordare a preocupărilor comune. La manifestaţie vor fi prezenţi membri ai instituţiilor decidente in materie de educaţie de la nivel local, cadre didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, reprezentanţi ai unităţilor de invăţămant din judeţ, reprezentanţi ai o ...

Încep înscrierile pentru Centrul de Excelenţă
23/09/2017 06:54

 Invitaţi sunt profesori care vor ţine cursurile de pregătire şi elevii de la fiecare unitate de invăţămant, admişi la CEX. Disciplinele şi clasele la care se organizează cursuri sunt: invăţămant primar – matematică III – IV, Limba şi literatura romană V – XII, Limba franceză VII – XII, Limba engleză IX – XII, Limba neogreacă VII-XII, Limba rusă IX – XII, Limba germană IX – XII, Istorie IX – XII, Geografie IX – XII, Filosofie IX – XII, Matematică V – XII, Şah I – XII , Fizică VI – XI, Ast ...

Proiect internaţional destinat elevilor de la „Bârsănescu”
23/09/2017 06:01

Scopul proiectului este creşterea nivelului motivaţiei şi implicării elevilor in activităţile şcolare, prin modernizarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la nevoile şi specificul de invăţare al acestora. ,,În contextul schimbării tot mai rapide a societăţii in care trăim şi, implicit, a nevoilor şi intereselor elevilor noştri, atat şcoala, la nivel instituţional, cat şi cadrele didactice, trebuie să fie cat mai bine echipate cu instrumente care să faciliteze adaptarea la aceste schimbări. Pentru a putea oferi servicii educaţionale de inaltă calitate, este ...

 

 

ULTIMA ORA
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE - LICITAŢIE UNICĂ - Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 04.11.2019, ora 13.00, a următorul activ: Nr. activ - Descrierea comercială - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 11 - Fosta Fabrică de nutreţuri combinate, situată în sat Cătămărăşti Deal, str. Mobilei, nr. 8, jud. Botoşani, St teren: 28.665,12 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 95%), St construită: 6.875,73 mp, cu echipamente, deschidere frontală: str. Mobilei, pretabilă pentru activităţi industriale – depozitare, productie, etc. Identif. imobil: CF nr. 53921, nr. cadastral 1891. - 6.525.800,00 lei - 1.300.000,00 lei Publicaţia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.11.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 01.11.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro şi la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0758049904. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Proiect internaţional încheiat cu succes, la Colegiul ,,I. C. Ştefănescu” FOTO -VIDEO
21/09/2017 06:46

La eveniment a fost prezent şi primarul Mihai Chirica, impreună cu inspectorul Discipline Tehnice, din cadrul ISJ, Claudia Tănase, care au gustat din preparatele elevilor, sub indrumarea lui chef Fuad Snudu, din AbuSnan. ,,Copiii au invăţat timp de o săptămană de la Chef Fuad să gătească mancare sănătoasă, cu sufletul şi inima. Ei vor primi, drept răsplată a muncii lor, diplome şi dulciuri”, a declarat prof. Liana-Dolores Voinea, directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi. La randul său, primarul Mihai Chirica a adresat cateva cuvinte elev ...

„Urban Up!” - ateliere despre mediul construit, destinate elevilor
20/09/2017 06:29

Susţinut de un mare lanţ de supermarketuri, proiectul a fost selectat in urma unui concurs pe teme educaţionale. Acesta vizează 1.000 de liceeni cu varsta intre 15 şi 18 ani, din 7 oraşe ale Romaniei, care să inţeleagă şi să işi iubească oraşele, să fie mai atenţi la calitatea mediului construit, la valorile de patrimoniu, la felul in care locuim impreună spaţiile oraşelor. Elevii sunt aşteptaţi la 50 de ateliere, susţinute de profesionişti. Scopul proiectului este de a trezi interesul şi a focaliza atenţia liceenilor asupra oraşului şi de a oferi metode de lucru te ...

„Caracatiţa” auxiliarelor loveşte direct în elevi
19/09/2017 06:13

Reprezentanţi ai inspectoarelor şcolare au verificat recent elevi dintr-o şcoală din centrul Bucureştiului pentru a cerceta dacă au materiale didactice auxiliare şi dacă respectă astfel ordinul Ministerului Educaţiei, care le-a scos in afara legii. Potrivit unor reprezentanţi ai Opoziţiei, Ministerul Educaţiei ar fi transmis deja circulare in care ii ameninţă pe profesorii care folosesc materiale auxiliare la clasă. Referitor la această atitudine, deputatul PSD de Iaşi Camelia Gavrilă este de părere că auxiliarele care nu sunt avizate nu au ce căuta pe băncile şcolilo ...

Elevii contestă calendarul Bacalaureatului
19/09/2017 06:09

Potrivit elevilor, această modificare a calendarului este nefavorabilă in desfăşurarea examenului de Bacalaureat şi nu există niciun argument prezentat pentru care s-a luat această hotărare. Mai mult, Ministerul Educaţiei nu a justificat motivul pentru care ar avea loc probele scrise obligatorii in zile consecutive. „Totodată, timp de 14 sesiuni ale bacalaureatului probele scrise nu au fost consecutive, iar acest fapt permitea elevului o zi in care se putea pregăti pentru următoarea materie. Este un fapt greu de contestat că proba obligatorie din cadrul examenului de Bacalau ...

Ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare, promovată de elevii de la Informatică
15/09/2017 06:26

Liceul Teoretic de Informatică ,,Grigore Moisil” din Iaşi s-a inscris in cea de-a X-a ediţie a concursului naţional pentru liceeni ,,Euroscola” cu proiectul de campanie intitulat sugestiv ,,Mănăstirea Dobrovăţ - spiritualitate ROmanească şi IDentitate Europeană”. Acesta cuprinde o suită de activităţi complexe de informare şi conştientizare a publicului larg privind importanţa Mănăstirii Dobrovăţ, ultima ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare, „un obiectiv cu insemnătate istorică şi culturală pentru spiritualitatea romanească”. Proiectul ...

Cultura Cucuteni, promovată de elevii de la „Cantemir”
14/09/2017 06:46

În perioada 7-8 septembrie 2017, impreună cu profesorii coordonatori, aceştia au fost la sediul din Tătăraşi al Asociaţiei „Salvaţi copiii” pentru a promova Rezervaţia arheologică Cucuteni, informand tinerii aflaţi in atenţia centrului despre dimensiunea europeană a acestei civilizaţii. Cu ajutorul elevilor de la Cantemir, copiii din centru au confecţionat şi decorat obiecte din lut, au colorat mandale dacice şi celtice, au realizat felicitări cu motive de inspiraţie cucuteniană şi dacică utilizand tehnica quilling. Invitatul acestui acestui workshop a fo ...

 

Selecţie pentru admiterea la Centrul de Excelenţă
14/09/2017 06:41

Vor fi formate cate două grupe la fiecare nivel, din 24 de elevi. Testarea va avea loc sambătă, 23 septembrie, la ora 9.00, la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” din Iaşi. Elevii vor putea să intre in săli pană la ora 8.30, se vor legitima cu ajutorul carnetului de elev, cu poză, vizat pentru anul şcolar curent. Înscrierea elevilor se va face la secretariatul colegiului, in perioada 18-21 septembrie, intre orele 13.00-15.00. De asemenea, fişa de inscriere poate fi descărcată de pe siteurile www.isjiasi.ro şi www.colegiulnegruzzi.ro sau poate fi solicitată ...

Profesorii anunţă proteste
11/09/2017 15:30

 Se pare că la Iaşi prima acţiune de protest va avea loc pe 2 octombrie. Sindicaliştii se arată nemulţumiţi de faptul că bugetul educaţiei va fi redus cu 239 milioane de lei. „Reamintim domnului Mihai Tudose, prim-ministrul Romanei, că statul roman datorează celor din invăţămant peste 700 milioane de lei, sume pentru plata sentinţelor judecătoreşti. Este de neinţeles atitudinea actualei puteri, care in campania electorală clamau faptul că alături de sănătate, invăţămantul va fi domeniul prioritar. Am hotărat redeschiderea conflictului de muncă inceput in ...

Anul şcolar începe cu sute de şcoli fără autorizaţie
09/09/2017 05:00

 Sute de şcoli din Iaşi vor fi reabilitate pană in 2019, prin programul Naţional de Dezvoltare Locală, ceea ce inseamnă că vor primi, prin consiliile locale, fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi a Fondurilor Europene, anunţă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi. Printre acestea se numără majoritatea unităţilor care nu deţin in prezent autorizaţie sanitară de funcţionare. La nivelul judeţului Iaşi, in anul şcolar 2017-2018, funcţionează un număr de 223 de unităţi de invăţămant de stat cu personalit ...

Iaşul se menţine în topul rezultatelor la BAC
07/09/2017 06:16

 Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat in cursul zilei de ieri, 6 septembrie, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului. Astfel, după soluţionarea contestaţiilor, rata generală de promovare este de 28,3%, cu peste două procente mai mare faţă de cea generată de rezultatele iniţiale (26%). Prin urmare, au promovat examenul de Bacalaureat, in sesiunea august-septembrie, 8.463 de candidaţi, cu 705 mai mulţi faţă de prima afişare a rezultatelor (7.758). La nivel naţional au fost depuse un număr total de 9.201 contestaţii. Promovabilitate de aproape 35 ...

Unde va avea loc deschiderea festivă a anului şcolar
07/09/2017 06:00

 Aşadar, festivităţile care vor marca inceputul de anului şcolar 2017-2018 vor avea loc pe 11 septembrie 2017, după cum urmează: de la ora 9:00 la Liceul Teoretic „M. Costin” Iaşi, de la ora 10:30 - Şcoala Gimnazială Ciurea, iar de la ora 12:00 - Şcoala Gimnazială „Constantin Erbiceanu”, Erbiceni. „La festivităţi vor fi prezente autorităţile locale, personalităţi din mediul economic, politic, academic dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale pentru a fi alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, in semn de apreciere şi susţiner ...

A fost publicat calendarul examenului de definitivat
07/09/2017 05:35

 Cadrele didactice interesate se pot inscrie pană pe data de 9 octombrie 2017, inclusiv, la unităţile de invăţămant. Proba scrisă a examenului se va desfăşura pe 18 iulie 2018. Reamintim că examenul pentru definitivarea in invăţămant constă intr-o inspecţie şcolară specială, precum şi in susţinerea unor probe scrise şi orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodică şi pedagogică, pe baza unor programe aprobate de Ministerul Educaţiei. Oxana NĂSTASĂ