Pietinalul pietrean, prelungit

Primarul municipiului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, a anuntat că a decis să extindă si in prima parte a lunii septembrie perioada in care strada din fata Parcului Central, intre Teatrul Tineretului si sensul giratoriu de la Grand Hotel Ceahlău, să fie transformată intr-o zonă exclusiv pietonală. „Am decis să prelungim perioada in care zona din fata Parcului Central să fie una dedicată exclusiv pietonilor, pentru a constitui un loc de promenadă, de miscare in aer liber, de plimbare cu bicicleta pentru copii si adulti, de practicare a sportului sau a jocurilor pentru copii. In ...

Primăria Piatra-Neamț caută 400 de persoane vulnerabile
01/09/2020 20:46

* specialistii din cadrul Directiei de Asistentă Socială Neamt vor identifica 400 de persoane vulnerabile, cu varsta minimă de 65 de ani, pe care le vor monitoriza si sprijini pană la finalul lunii noiembrie * sprijinul constă in oferirea de materiale de protectie si dezinfectante, „acordarea de servicii sociale, servicii medicale, alte servicii specifice fiecărui caz” Municipiul Piatra Neamt a făcut cunoscut faptul că a obtinut, prin Directia de Asistentă Socială, o finantare nerambursabilă in cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziune ...

Neamț Art Festival - proiect pentru revitalizara vieţii socio-culturale din Piatra-Neamţ
31/08/2020 19:42

Anul acesta, inceputul de toamnă la Piatra-Neamţ va aduce un proiect inedit al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ – Neamt Art Festival, care se va desfăşura, timp de patru zile, in timpul primului sfarşit de săptămană al lui Răpciune: de joi, 3 septembrie şi pană duminică, 6 septembrie.  Neamt Art Festival se doreşte a fi un proiect care să revitalizeze, prin intermediul artelor, viaţa social-culturală a municipiului Piatra-Neamţ, mult afectată in această perioadă de pandemie. La prima ediţie, Neamt Art Festival v ...

Gospodarii dintr-un sat nemțean îl celebrează, an de an, pe haiducul Vasile cel Mare
30/08/2020 09:27

Vrednicia oamenilor dintr-o frumoasă localitate nemteană, Grinties - Neamt,  dorinta lor de a păstra si de a transmite portul popular si mestesugurile din bătrani au determinat organizarea unei intalniri anuale cu denumirea „Festivalul haiducilor”. Legendele spun că in codrii muntilor care străjuiesc asezarea, Grintiesu Mare, Bistritei si Ceahlău, a sălăsuit ani buni haiducul Vasile cel Mare si ai săi, personaje cu spirit de dreptate. Dincolo de folclorul de calitate oferit de tineri solisti din zonă si de Grupul vocal Ceata lui Vasile cel Mare, localnicii au prez ...

La Piatra-Neamţ, 120 de cupluri au împlinit jumătate de veac de căsnicie
26/08/2020 22:26

Primăria Piatra-Neamt a premiat şi in acest an, unul cu totul special din cauza pandemiei, cuplurile care au implinit 50 de ani de căsătorie, olimpicii si performerii locali din diverse domenii de activitate. De la inceputul anului, au fost premiate 120 de cupluri care au implinit jumătate de veac de căsnicie cu cate 500 de lei fiecare. De asemenea, au fost premiati 38 de elevi care au obtinut rezultate foarte bune la concursurile scolare nationale si internationale sau examenele de capacitate si bacalaureat, impreună cu profesorii lor indrumători, valoarea totală a premiilor fiind d ...

Primăria Piatra-Neamţ plăteşte părinții care vor să angajeze bone
25/08/2020 21:39

Primăria municipiului Piatra-Neamt a decis să vină in sprijinul părintilor, prin acordarea unui sprijin financiar, de pană la 710 lei pe lună, in angajarea unei bone, avand in vedere reducerea numărului de locuri din cresele publice existente, impuse de reglementările actuale, pentru prevenirea imbolnăvirii cu virusul SARSCov-2. Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, părintele/reprezentantul legal al copilului de varstă prescolară trebuie să depună la registratura Directiei de Asistentă Socială a Municipiului Piatra-Neamt o cerere, insoţită de documente din care să r ...

O barză cu şase pui a plecat de la Neamţ către ţările calde!
25/08/2020 21:35

* anul acesta, in localitatea Bara, judeţul Neamţ, a fost inregistrat un record de 6 pui de barză intr-un cuib * cel mai nordic cuib de barză albă a fost inregistrat in comuna Rădăuţi-Prut (Botoşani) *  localitatăţile Păltiniş (Botoşani) şi Cornu Luncii (Suceava) se află in topul noţional al localităţilor cu cele mai multe cuiburi noi de barză Hotărat lucru, berzele iubesc Moldova! Cel puţin asta reiese din studiul datelor centralizate cu ajutorul aplicaţiei „Uite barza!”. Dezvoltată de Societatea Ornitologică Romană (SOR), cu sprijinul companiei Ene ...

ULTIMA ORA
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
„Din Ceahlău la Marea Neagră”, în 10 caiace
16/08/2020 20:51

* 23 de participanţi, grupaţi in 10 canoe, au plecat spre mare, la sfarşitul săptămanii trecute * cel mai tanăr participant are doar 13 ani iar cel mai varstnic, 71 * aventura sportivilor se va incheia peste o săptămană la Sulina, cu o seară pescărească la care va participa cunoscutul canoist roman Ivan Patzaichin Un proiect inedit a inceput sambătă  in judeţul Neamţ: 20 de sportivi in 10 caiace vor străbate Romania „Din Ceahlău la Marea Neagră” pentru a reitera traseul plutaşilor de altădată şi pentru a promova frumuseţile ţării. Participantii la &b ...

Cinci proiecte majore pregătite de Primăria Piatra-Neamț
12/08/2020 21:18

  * printre acestea se află şi Centura ocolitoare a municipiului Piatra-Neamt – coridorul Est-Vest * cele cinci proiecte prioritare propuse de primăria pietreană vor fi incluse in portofoliul de proiecte pentru Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 Municipalitatea pietreană a realizat lista de priorităti cu proiectele pentru care se va solicita finantare europeană nerambursabila in exercitiul financiar 2021 – 2027. Primarul Dragos Chitic a prezentat la intalnirile cu reprezentantii ADR-NE principalele directii de dezvoltare ale municipiului Piatra-Neamt ...

Laptele elevilor ajunge în spitalele nemţene
11/08/2020 20:37

  * se vor redistribui 126.260 de portii de lapte, către unităti din subordinea DGASPC, spitale şi unităţi medico-sociale * consilierii judeţeni au alocat fonduri pentru organizarea Concursului National de Sărituri peste Obstacole - Trofeul „Virgil Bărbuceanu”, de la finalul lunii Convocaţi in şedintă extraordinară, consilierii judeţeni nemţeni au aprobat ieri redistribuirea produselor contractate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2019-2020, rămase neimpărtite ca urmare a suspendării cursurilor in unitătile de invătămant p ...

Cel mai mare parc de distracție, unic în județul Neamț, se va deschide duminică, 9 august, au anunțat reprezentanții Durău Park. VIDEO
09/08/2020 20:36

 Cel mai mare parc de distractie, unic in judetul Neamt, se va deschide duminică, 9 august, au anuntat reprezentantii Durău Park.  „Asteptarea a luat sfarsit! Ne vedem duminică, 9 august, la Durău Park! Te vei putea bucura de tubbing si sanie de vară, saltea si trambulină, carusel si mult spatiu de joacă pentru copii. Cu mic cu mare, ne vedem la distractie.” – au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook Cel mai mare parc de distractii din judetul Neamt, care va cuprinde: carusel montan, tubbing si sanie atat pe timp de iarnă cat si pe timp de var ...

 Spitalul Judeţean Neamţ, deschis şi pentru pacienţii non-COVID
13/07/2020 18:38

* cu exceptia sectiei Oftalmologie, orice pacient care se prezintă in stare gravă la UPU va fi internat in zona tampon din fiecare pavilion, testat pentru coronavirus si, a doua zi, in functie de rezultat, va fi transferat in zona pentru negativi sau pozitivi Ieri s-a redeschis pentru pacientii non-COVID Spitalul Judetean de Urgentă din Piatra-Neamt, aceştia fiind direcţionaţi pană acum la spitalele din Roman, Targu-Neamt si Bicaz. „Singura sectie care rămane inchisă este Oftalmologia, unde vor fi cazati pacientii suspecti”, a explicat dr. Dan Verzea, managerul spitalului ...

Traficul din Piatra Neamţ, organizat după modelul Barcelonei
08/07/2020 21:40

* sistem de management inteligent al traficului in municipiul Piatra-Neamt vizează cresterea gradului de atractivitate al transportului public si migrarea unui număr cat mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, prin scăderea timpilor de deplasare si a costurilor de transport * proiectul se va implementa pe Bd. Decebal, Piata Mihail Kogălniceanu, Bd. Traian, Bd. 9 Mai, str. Dimitrie Leonida, str. Mihai Viteazu, str. Petru Rares, insumand un total de 53 intersectii infiintate sau modernizate Primarul municipiului Piatra Neamţ, Dragos Chitic, a semnat ieri cu Asocierea SC Swa ...

Punct final într-un proces mai puţin obişnuit - Cheile Bicazului rămân în judeţul Neamţ
26/06/2020 08:13

Curtea de Apel Ploiesti a pronuntat astăzi, 25 iunie, sentinta definitivă in procesul a cărui miză a devenit granita administrativă dintre judetele Neamt si Harghita. Prima instantă, Tribunalul Prahova, a decis să anuleze procesul verbal in care se consemna montarea unor borne de hotar si să stabilească o altă granită, cu 4 km inspre judetul Neamt, ceea ce implică trecerea Cheilor Bicazului, administrativ, in judetul Harghita, notează Mesagerul de Neamţ.   "Sentintă definitivă si irevocabilă: trupul judetului Neamt nu va fi schilodit la granita cu orasul Gheorghien ...

La Piatra Neamţ se redeschid creșele
25/06/2020 20:59

  * pentru protecţia şi siguranţa copiilor, numărul de locuri din creșe va fi redus la 130, fiind obligatorie respectarea unui spațiu de minim 4,5 mp pentru fiecare copil Începând de miercuri, 1 iulie, se vor redeschide creșele publice din municipiul Piatra Neamţ administrate de catre Direcția de Asistență Socială. Acest lucru se va face cu respectarea condițiilor prevăzute în Ordinul nr.1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor ...

Şase nemţeni au stâlcit în bâtaie un tânăr, în propria locuinţă
17/06/2020 21:38

* aceştia au fost reţinuţi sub acuzaţia de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere, talhărie calificată şi violare de domiciliu Marţi, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, impreună cu procurorii DIICOT Neamţ, au acţionat pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, şase persoane fiind reţinute pentru 24 de ore. Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 15 iunie, 9 persoane, cu varste cuprinse intre 16 şi 39 de ani, ar fi p ...

 Piatra-Neamţ are, oficial, Zonă Metropolitană!
16/06/2020 22:48

* Judecătoria Piatra-Neamt a dispus inscrierea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra-Neamt” in Registrul asociatiilor si fundatiilor * actul constitutiv a fost semnat de municipiul Piatra-Neamt, orasul Bicaz si comunele Alexandru cel Bun, Bodesti, Garcina, Războieni si Tarcău Initiativa de infiintare a unei zone metropolitane in jurul municipiului resedintă de judet a aparţinut primarului din Piatra-Neamt, Dragos Chitic. Pentru inceput, au imbrăţişat favorabil ideea, intocmind documentatiile necesare, alte sase primării ...

Accidentul mortal de la Hanu Ancuței. Lipsa de experienta combinata cu viteza excesiva au dus la aceasta tragedie
14/06/2020 12:43

 ”Din primele cercetări efectuate de politisti a reiesit că, in timp ce un tanăr de 18 ani, din judetul Iasi, conducea un autoturism pe DN 2 – E 85, in afara localitătii Tupilati, iar pe fondul vitezei excesive, autoturismul a părăsit partea carosabilă, intrand in coliziune cu un arbore, după care s-a răsucit, moment in care conducătorul auto a căzut din autoturism, iar vehiculul a reintrat pe partea carosabilă, unde s-a răsturnat”, a declarat agentul Georgiana Mosu, purtătorul de cuvant al Politiei Neamt.  Echipajele ajunse la locul producerii accide ...

Judecătorii din Prahova, chemaţi să repare o hotărâre nedreptă. Harghita a câştigat, fără să ceară, Cheile Bicazului!
11/06/2020 21:07

* Consiliul Judeţean Harghita consideră că zona Cheilor Bicazului este in intregime pe teritoriul său, iar Consiliul Judeţean Neamţ susţine contrariul * prin hotărarea instanţei prahovene, comuna nemţeană Bicaz Chei a pierdut circa 5.000 de hectare de teren * juristii Prefecturii Neamt consideră că prima instantă, căreia i s-a cerut anularea unui proces verbal, a stabilit linia de hotar dintre judetele Neamt si Harghita, ceea ce nimeni nu i-a cerut Ieri, Curtea de Apel Ploieşti a amanat pentru data de 18 iunie decizia in recursul intentat de autorităţile din Neamţ faţă de ...


305 la 323 din 336

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei