Manastirea Sfantul Auxentie, Zamca

Manastirea Sfantul Auxentie, Zamca Complexul arhitectural Zamca, situat in zona de vest a orasului Suceava, zona locuita in evul mediu de bogata si numeroasa comunitate armeana, se compune din biserica cu hramul Sfantul Auxentie (Oxen), zidul de incinta cu paraclisul Sfanta Maria, cat si turnul clopotnita, plasat in coltul de nord –vest al incintei. Biserica cu hramul Sfantul Auxentie, de plan dreptunghiular, fara abside laterale si turla pe naos, a fost ctitorita in anul 1601 de negustorul Agopsa, fiul lui Amira. Biserica prezinta o particularitate specifica cultului armean: trei ...

 

 

Biserica Adormirii Maicii Domnului, Hagigadar
04/10/2012 08:51

Biserica Adormirii Maicii Domnului, Hagigadar Traditia atribuie zidirea manastirii armene de calugarite unui bogat negustor armean din Suceava, Dragan Donovak, candva, la mijlocul secolului XVI., fiind singura manastire din diaspora armeneasca. Biserica, cu hramul Adormirii Maicii Domnului, se incadreaza tipului de plan dreptunghiular, fara abside laterale si absida altarului semicirculara si prezinta particularitatile caracteristice edificiilor de cult armene: o largire neobisnuita a corpului sfantului locas, ceruta de existenta celor trei altare, unul principal, in axul absidei, inca ...

Biserica Sfanta Cruce
04/10/2012 08:50

Biserica Sfanta Cruce Biserica Sfanta Cruce este situata in zona de vest a orasului Suceava, locuita in evul mediu de comunitatea armeana. Edificiul ecleziastic a fost construit, conform pisaniei, in anul 1521 de catre Cristea Hankoian, pe locul unde se aflase o biserica de lemn, apartinand de asemenea armenilor. Biserica Sfanta Cruce prezinta un plan dreptunghiular, cu absida altarului poligonala. Locasul de cult, care a suferit numeroase modificari de-a lungul timpului prezinta caracteristicile edificiilor eceziastice moldovenesti din secolul XVII. Cu materialul rezultat din demolarea ...

 Biserica Sfantul Simion
04/10/2012 08:48

Biserica Sfantul Simion Biserica este situata in zona de vest a orasului Suceava, in cartierul locuit in Evul Mediu de numeroasa si prospera comunitate armeana. Biserica a fost construita, conform pisaniei, in anul 1513 de un anume Dónig si a suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, Cladirea actuala, mult deteriorata in urma trecerii timpului, de plan dreptunghiular, fara abside laterale, cu absida altarului poligonala si turla pe naos, prezinta caracteristicile edificiilor de cult moldovenesti din secolul XVII. Biserica a fost restaurata de comunitatea armeaza in anul ...

Biserica Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, a Coconilor
04/10/2012 08:46

Biserica Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul a Coconilor Biserica Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, a Coconilor, a Domnitelor sau a Beizadelelor a fost ctitorita in anul 1643 de domnul Vasile Lupu (1634 – 1653), peste vestigiile unui edificiu religios mai vechi, in gradina Curtii Domnesti, fiind folosita drept paraclis al complexului aulic. Biserica prezinta un plan deosebit, dreptunghiular, fara abside laterale, cu absida altarului rotunjita si pridvor poligonal. Pe latura de nord-vest a fost adosata clopotnita, plasata pe un subsol boltit, a carui functionalitate nu se cunoas ...

Biserica Adormirii Maicii Domnului din Itcani
04/10/2012 08:44

Biserica Adormirii Maicii Domnului din Itcani Se admite de majoritatea istoricilor ca prima mentiune documentara a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului dateaza din anul 1395 si face referire la mica manastire Panaghia a boierului Iaskos/Iatcu din Mavrovlahia (Moldova) pentru care se solicita patriarhului ecumenic Antonie al IV-lea sa accepte calitatea de ctitor. Constructia actuala, de plan triconc, cu influente exercitate de arhitectura Tarii Romanesti, compartimentata in altar, naos, pronaos si pridvor deschis a fost ctitorita de calugarita Nastasia si fiica ei Anghelina, in ...

Biserica Sfantul Gheorghe, Mirauti
04/10/2012 08:42

Biserica Sfantul Gheorghe, Mirauti Traditia locala atribuie construirea bisericii Sfantul Gheorghe fie lui Dragos Voda (circa 1352 – 1353), fie lui Iuga Voda (1399). Sigur este faptul ca in anul 1415, Alexandru cel Bun (1400 – 1432)e moastele Sfantului Ioan cel Nou la Suceava si le depune in biserica Sfantul Gheorghe, devenita, intre timp, catedrala mitropolitana. A fost formulata ipoteza ca biserica Mirauti a fost construita in timpul domniei lui Petru I (1375 – 1391), posibil in aceeasi perioada sau imediat dupa edificarea cetatii de Scaun. Cercetari arheologice rece ...

 

 

ULTIMA ORA
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
COMPANIA NAŢIONALĂ de CĂI FERATE „C.F.R.” S.A., SUCURSALA REGIONALĂ C.F. IAŞI DIVIZIA COMERCIALĂ, sediul: Iaşi, Piaţa Gării nr.1, cod 700090, organizează licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în Sala de Consiliu a Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, din Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A, et.2, joi, 31 octombrie 2019, ora 11.00 pentru închirierea de LOCAŢII (spaţii şi terenuri) către persoane juridice (59 locaţii) în staţii şi interstaţii c f, pe raza Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, astfel: Bacău, Bârlad, Bicaz, Botoșani, Buhăieşti, Cîmpulung Moldovenesc, Cîmpulung Est, Dornești, Gura Humorului oraș, Hălăucești, Iaşi (Iaşi, Iaşi Nord), Lespezi-Dolhasca, Nicolina, Orbeni, Pașcani, Piatra Neamţ, Podu Iloaiei, Rădăuţi, Roman, Sîrca, Socola (Socola triaj, Socola mărfuri), Suceava (Suceava, Suceava Nord), TÎrgu Frumos, Tîrgu Neamț, Vaslui, Vatra Dornei (Vatra Dornei și Vatra Dornei Băi) și Verești. Lista locaţiilor cu detalii privind amplasarea, suprafaţa, destinaţia/obiectul de activitate, tariful minim de pornire a licitaţiei, taxele necesar a fi achitate pentru participare la licitaţie, este afişată la intrare în sediul Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A sau poate fi accesată pe site-ul http://www.cfr.ro Procurarea caietului de sarcini unde se regăsesc criteriile de selecţie şi admitere a ofertanţilor, preţul minim de pornire, perioada de valabilitate a contractelor de închiriere (maxim 5 ani) precum şi valoarea altor taxe ce trebuie achitate, depunerea documentaţiei necesare participării la licitaţie şi achitarea taxelor, se pot face până vineri, 25 octombrie 2019, ora 12.00, la sediul Sucursala Regionala C.F. Iaşi – Divizia Comercială, Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A, et.1, cam.123, tel. 0232/215600, centrala - int.123 149 sau 123 802.
 Biserica Sfantul Nicolae
04/10/2012 08:40

Biserica Sfantul Nicolae Prima mentiune documentara despre o biserica cu hramul Sfantul Nicolae la Suceava se pastreaza pe un Tetraevanghel daruit acestui locas in anul 1519 de catre vistiernicul Mateias, Tetraevanghel aflat in prezent intr-o biblioteca din Bulgaria, iar aceasta biserica nu a fost identificata prin cercetari arheologice. Edificiul actual dateaza de la inceputul secolului XVII, pisania mentionand ca “a reinnoit pan Nicoara Prajescul vel vistier si cneaghina lui Maria si copiii lor in anul 7119 (1611)”. Biserica se prezinta drept o constructie de plan mixt, dr ...

Manastirea Teodoreni, Burdujeni
04/10/2012 08:37

Manastirea Teodoreni, Burdujeni Biserica Manastirii Teodoreni, cu hramul Inaltarea Domnului a fost ctitorita de postelnicul Toader Movila, fratele domnilor Moldovei Ieremia si Simion Movila in anul 1597. Biserica Manastirii Teodoreni, de plan triconc, reprezinta o replica modesta a monumentalei ctitorii a lui Petru Rares din Suceava, Sfantul Dumitru, dar fara frumoasele detalii arhitecturale gotice sau decorul ceramic policrom al turlei. Biserica a fost restaurata in secolul XVII, de bogata familie de boieri Costin, iar pictura interioara dateaza din secolul XIX. Biserica a fost resta ...

Biserica Sfanta Inviere
04/10/2012 08:35

Biserica Sfanta Inviere Biserica, aflata pe Ulita Noua, a fost construita in anul 1551, de doamna Elena, vaduva lui Petru Rares, pe locul unde, cercetari arheologice efectuate cu ocazia lucrarilor de restaurare, au pus in evidenta vestigiile a trei edificii de cult, care s-au succedat, incepand cu mijlocul secolului XIV si pana la mijlocul secolului XVI. Ctitoria doamnei Elena este de plan mixt, dreptunghiular, cu absidele naosului practicate in grosimea zidului si absida altarului semicirculara la exterior. La interior, sistemul de boltire nu mai prezinta caracteristicile arcelor piezi ...

Biserica Sfantul Dumitru
04/10/2012 08:33

Biserica Sfantul Dumitru Aflata, potrivit pisaniei, “in mijlocul targului Suceava”, pe latura de nord a Curtii Domnesti, biserica cu hramul Sfantul Dumitru a fost ctitorita in anii 1534 – 1535 de Petru Rares. Biserica, de plan triconc, compartimentata in altar, naos, pronaos si pridvor, prezinta o bogata decoratie ceramica policroma ce se desfasoara pe turla plasata pe naos, asociata cu pictura in fresca, cat si ancadramentele de piatra, sculptate in stil gotic. Pisania, in limba slavona, este insotita de stema de stat a Moldovei, capul de bour in scut, inconjurat de ...

 Biserica Sfantul Gheorghe
04/10/2012 08:27

Biserica Sfantul Gheorghe Constructia biserici, destinata a fi noul sediu al Mitropoliei Moldovei, deoarece in conditiile cresterii numarului de locuitori ai orasului Suceava vechea catedrala Sfantul Gheorghe devenise neincapatoare, a debutat in anul 1514, fiind o ctitorie a domnului Bogdan al III-lea (1504 – 1517) si a fost terminata la 6 noiembrie 1522 de Stefan cel Tanar (Stefanita) (1517 – 1527) Noua catedrala mitropolitana, de plan triconc, este compartimentata in altar, naos, pronaos si pridvor, cu bolti moldovenesti si turla pe naos. Biserica a fost pictata, atat la ...

Curtea Domneasca de la Suceava
04/10/2012 08:24

Curtea Domneasca de la Suceava La sfarsitul secolului XIV, in timpul domniei lui Petru I, la Suceava, in zona de est a aglomerarii urbane a fost edificata o curte domneasca, mentionata documentar la 3 februarie 1397, cand domnul Stefan I se adreseaza palatinului Poloniei, Spytek de Melsztyn, rugandu-l sa vina la curtea sa (ad domum nostram). Cercetari arheologice efectuate pe parcursul a patru decenii au dus la descoperirea unui complex de cladiri, care compuneau Curtea Domneasca de la Suceava. Cea mai veche componenta a Curtii Domnesti o constituie o constructie de lemn, compusa din p ...

Cetatea de Scaun a Sucevei
04/10/2012 08:18

Cetatea de Scaun a Sucevei Cetatea de Scaun a Sucevei, intalnita si sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate aflata la marginea de est a orasului Suceava (in nordul Romaniei). Ea se afla localizata pe un pinten terminal al unui platou aflat la o inaltime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea intreaga vale a Sucevei. Este preferata folosirea termenului de Cetatea de Scaun a Sucevei si nu a celui de Cetatea Sucevei, deoarece in Suceava au existat doua cetati: Cetatea de Scaun si Cetatea de Apus (Cetatea scheia), ambele fiind construite de domnitorul Petru I M ...

96 la 109 din 109