Palatul Culturii din Iaşi riscă să fie furat!

  Dorian OBREJA   Există, in privinţa fiecărei informaţii, două categorii de receptori: unii care cred tot ce li se spune (şi acţionează in consecinţă), şi alţii – care contestă toate ce aud (considerandu-le a face parte din categoria numită, la modă, „fake news”. Aşa că, dintru bun inceput, mi se pare corect să le transmit, şi unora şi altora, să aibă răbdare şi să citească aceste randuri pană la capăt, nu doar titlul. Care, in paranteză fie zis, ar fi fost mult prea explicit, lipsit de farmec şi mister dacă, pe langă propoziţia ...

Mână în mână: şezlongolanii – pe plaje, corupţii – în administraţii
02/08/2020 20:49

  Dorian OBREJA Am citit o ştire in mai multe randuri şi tot nu mi-a venit a crede ochilor. După cum se ştie, dat fiind creşterea numărului celor infectaţi cu virusul covidian, dar şi posibilitatea ca focare de infectare să fie porţiunile de pe litoral amenajate (mai mult sau mai puţin, asupra acestui aspect voi reveni) pentru plajă, la inceputul săptămanii trecute, un proiect de Hotărare de Guvern prevedea, printre alte măsuri, şi cea care stabilea că „pe plajă trebuie să existe o distanţă de 2 metri intre persoane/şezlonguri, excepţie făcand soţii şi ...

Duduia şi coconaşul de la urbanism
30/07/2020 22:00

Dan M.BREZULEANU Mărturisesc, am intarziat decenii bune in a trece pragul instituţiei arhitectului-şef al urbei. Nici n-aş fi făcut-o vreodată dacă, răpus de sistemul birocratic cu care statul s-a obişnuit să-şi ingenuncheze debitorii, nu m-ar fi scandalizat dezinteresul autorităţilor faţă de doleanţele unor concetăţeni şi faţă de propria-mi cauză. Nu ştiu dacă am sau nu dreptate, n-am solicitat incă instanţei să aşeze faptele, dar am rămas cu un gust amar, apăsat de ceea ce se petrece intr-o instituţie a statului. Cateva misive inregistrate la executivul loc ...

Bomboana pe colivă: cam-pan(dem)ia electorală!
27/07/2020 21:39

  Dorian OBREJA Dacă am asista la o „competiţie” de noroc, precum ruleta (dar nu cea rusească!), mai mult sau mai puţin trucată, expresia cea mai apropiată de adecvare la situaţie ar fi „jocurile sunt făcute, nimic nu se mai poate schimba”. Din păcate, nu asistăm la aşa ceva, ci suntem, cu toţii, intr-o formă sau alta, mai mult sau mai puţin, implicaţi intr-un război, care face zilnic victime şi in care duşmanul pare a ne fi superior. De fapt, ne aflăm pe muchie de cuţit, nimic nu e incă bătut in cuie. Teoretic, la această dată, sunt pos ...

Dacă o librărie devine poet, şi reciproca este posibilă!
26/07/2020 21:13

Dorian OBREJA Pe 6 august este una dintre marile prăznuiri ale creştinătăţii, anume „Schimbarea la Faţă a Domnului”. Tot atunci, fericită coincidenţă, aş spune, şi o insemnată sărbătoare a literaturii romane, in această zi, in 1941, la Barlad, născandu-se cel care avea să devină un poet de o originalitate şi valoare remarcabile, e vorba de Cezar Ivănescu. Pentru cei din generaţiile mai tinere, o prezentare, chiar şi succintă, a personalităţii acestuia cred că este necesară. Provenind dintr-o familie de intelectuali (nepot al lingvistului Gheorghe I ...

Deformatorii de opinie
20/07/2020 08:15

  Dorian OBREJA   În urmă cu circa un deceniu, dacă aş fi fost plătit pentru cat mă uitam la emisiunile de „dezbateri politice” de la televiziunile „de ştiri” (de la stanga la dreapta şi invers, aşa cum se cade cuiva care vrea să afle toate părerile şi incerce, apoi, să-şi exprime opinia cat mai echidistant cu putinţă), nu probabil, ci sigur m-aş fi imbogăţit. Şi in aceeaşi – plăcută – situaţie s-ar fi aflat mulţi alţii. Televiziunile amintite atingeau şi audienţe de circa 1 milion de privitori pe post/seară ...

O întoarcere franţuzească de 360 grade în doar 3 luni
14/07/2020 17:44

  Dorian OBREJA   În prima decadă a lui martie a.c., flanam (aşa spun francezii cand e vorba de hoinăreală) cu delectare prin Paris, de la Basilique Sacre Coeur, pană la Catedrala Notre Dame, şi de la Centrul de Artă şi Cultură Pompidou (plus, desigur, Atelierul lui Brancuşi, reconstituit in apropierea acestuia), pană la Turnul Eiffel şi apoi prin Cartierul Latin, spre Muzeul Luvru, cu opriri indelungi pe malul Senei, din plăcerea de a o admira, sau din curiozitatea de a descoperi rarităţi pe la tarabele buchiniştilor...Peste tot, lume multă, chiar foarte mu ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Din păcate, puşcăria nu le scoate din sânge hoţia!
13/07/2020 00:31

  Dorian OBREJA   În urmă cu caţiva ani, un foarte cunoscut interlop a fost aşteptat, drept dar, la ieşirea din puşcărie (la care fusese condamnat pentru a patra oară), cu un cal, pe care a incălecat şi s-a dus mandru spre domiciliu (nu se ştie care, intrucat deţinea mai multe, printre care care două case, o vilă şi un hotel!). Credeţi că s-a lăsat de incălcarea legilorŢ Da de unde! Nu de aceeaşi şansă se va bucura fratele său, dacă legea va fi aplicată corect, căci, pentru toate infracţiunile, ar trebui să execute 279 ani de inchisoare (sau, in ...

Nu mai facem nici mare... brânză. O importăm, să câştige alţii!
07/07/2020 21:52

Dorian OBREJA   Sunt un mare fan nu al lactatelor in general, ci in mod special al branzeturilor. Şi, in această calitate, imi aduc aminte, deşi au trecut ceva decenii, că, ajungand din intamplare la o stană din zona munţilor Rodnei, ciobanii de acolo au oferit o specialitate divină, denumită, acolo, „papă de urdă” (o combinaţie intre crema din ceaunul unde se pregătea urda şi cel in care se prepara caşul). Peste ani, am rămas uimit să văd ce asemănare este intre felul de mancare amintit şi unul pe care il credeam specific doar unor zone din Elveţia şi F ...

Quo vadis, SUA?
06/07/2020 00:00

  Dorian Obreja   A fost, sambătă, Ziua Independenţei SUA, marcand adoptarea, la 4 iulie 1776, a declaraţiei desprinderii de sub tutela Regatului Marii Britanii. Avand in vedere că, din motive obiective, scriu aceste randuri in devans, nu am cum să ştiu cu cat fast a fost celebrată cea mai importantă sărbătoare a SUA. Dar e ca şi sigur că, pe de o parte din pricina pandemiei covid-19, ce face ravagii pe teritoriul american, pe de alta – din pricina tulburărilor declanşate de probleme rasiale, dar şi de inegalităţile sociale, nu a mai fost ca altădată... ...

Vom avea o „nouă arhitectură fiscală” în Europa
02/07/2020 23:01

    Joaquín TURMO GARUZ Măsurile anuntate de guvernele europene, de Comisia Europeană si de Banca Centrală Europeană, precum si de alte bănci centrale sunt total diferite de cele adoptate in criza economică anterioară, din perioada 2008-2012. Trebuie amintit că politicile recomandate de FMI si Comisia Europeană in urmă cu 10 ani (ajustarea fiscală, prioritizarea controlului deficitului si indatorarea) au fost extrem de nefaste pentru toate tările, in special pentru cele periferice din zona euro si UE. Încercarea de a baza recuperarea pe devalorizarea sala ...

Ziua de răscruce – 1 sau 17 iulie?
29/06/2020 22:19

  Dorian OBREJA La finele săptămanii trecute, pe plan mondial, numărul cazurilor persoanelor contaminate ajunsese la 9,9 milioane, cel al persoanelor declarate vindecate – la aproape 5,4 milioane, iar al deceselor, la 497.000. „Coduri roşii” erau inregistrate in India (cu 17.000 de cazuri noi), in Rusia, Indonezia, şi in SUA (mai ales in sudul acestora). Nici in Romania situaţia nu este mai roz. După o perioadă de stagnare, şi chiar de scădere, numărul celor afectaţi intr-un fel sau altul a inceput să crească. Deloc intamplător, creşterea a urmat mă ...

Aleşii trebuie să fie prezenţi şi să muncească!
28/06/2020 21:46

  Dorian OBREJA   Am să incep abrut fără prea multe ocolişuri şi introduceri, citand două articole, pe care ii invit pe cei vizaţi (numiţi in titlu) să le citească foarte atenţi: primul (cu nr.28), din Constituţie –„Participarea la lucrările Camerei din care fac parte reprezintă pentru deputaţi o obligaţie legală, morală şi regulamentară”; al doilea (cu nr.221), din Codul administrativ –„Consilierii locali şi judeţeni, preşedinţii şi vicepreşedinţii consililor judeţene, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările ...

Fătălăii şi poeții din Copou
25/06/2020 20:47

  Dan M.BREZULEANU Politehnica Iasi se preschimbă, cu grabă si fără mutenie, in cel mai emotiv Don Quijote al fotbalului romanesc. Unul autohton, cu o tusă groasă de fătălău educat pe la pensioane călugăresti. Cand nici măcar purcoiul de bani făcut cadou de ieseni nu poate spăla rusinea si nepriceperea unor ageamii adusi la club direct de pe tarlalele resemnării, cineva are datoria de a iesi in fată şi a explica de ce. De ce nu se ridică la timp batista de pe tambal si suporterii sunt fortati să sufere pană la a umple ospicii si clinici de inimi frante? De c ...

Lunga vară a vrajbei noastre
25/06/2020 08:45

  Dan M.BREZULEANU   Schimonosiţi de invidie şi cu sufletele pline de grija banilor ţării, caţiva papugii care au infeudat vieţile oamenilor din „centrul geografic al Moldovei” s-au apucat, marţi, in cea mai ghinionistă zi a săptămanii, să carpească vechi conspiraţii. Complotul e vechi, ura... aşişderea. Chiar şi personagiile. Cu coatele roase odinioară pe la cursurile răucucernicilor lor stăpani - oameni dedicaţi, ca şi ei, gangsterismului politic -, aceştia n-au urmărit altceva decat să mai arunce o mană de paie pe focul unei meşteşugite c ...

Dacă civilizaţie este, cultură este!
22/06/2020 23:22

  Dorian OBREJA Am inceput randurile de astăzi parafrazand, schimband sensul, dar şi introducand alte elemente decat cele aflate in originalul unei cunoscute ziceri, care se regăseşte intr-o carte considerată sfantă şi ce afirmă că „dacă dragoste nu e, nimic nu e” (intr-o altă versiune – „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”). Am procedat in acest fel, pornind de la cele constatate in realitate, de-a lungul celor cateva decenii de jurnalism pe care le insumez. Subliniez că persoana despre care doresc să scriu la inceput nu mi-e cunoscută &nd ...

Criză tot mai accentuată de valori pe scena politică mioritică
22/06/2020 00:00

  Dorian OBREJA   După 1990, catuşi de puţin ca expresie a vreunei nostalgii, ci fiind convins că, precum in Suedia, era nevoie o perioadă de aşa ceva, am avut oarece inclinaţii către partea de stanga a spectrului politic. Doar două exemple: 1. patron fiind, am invitat angajaţii să evalueze care ar fi trebuit să fie venitul meu lunar şi am pus in practică media rezultată; 2. tot ca patron, am dorit transformarea societăţii cu răspundere limitată intr-o societate pe acţiuni, pentru a motiva angajaţii să devină şi „proprietari” şi să se implic ...

Mondializarea fricii şi a obedienţei? Aiurea!
16/06/2020 00:00

  Dorian OBREJA     Un personaj foarte vocal in spaţiul public din Franţa (nu am spus, intenţioant, francez...) s-a exprimat, de curand, normal pentru perioada pe care o traversăm, despre pandemie. În esenţă, el susţine că „a existat un fel de globalizare a fricii (...), o epidemie de teroare (...), ceva atat nerezonabil, cat şi infricoşător (...) m-a provocat cel mai mult (...) această docilitate incredibilă”. Hm! Aşa cum am mai remarcat vizavi de acest subiect (ca şi faţă de cele mai multe, in general), cate capete, atatea păreri. Luc ...

Să le trăiască părinţii o sută de ani, cu şapte sute de lei pensie pe lună!
14/06/2020 21:52

Dorian OBREJA   Scriam, recent, despre pensii, oferind date care să creioneze cat mai elocvent situaţia celor peste 5 milioane de romani care işi asigură existenţa din acest tip de venit. Am mai multe raţiuni pentru a reveni, şi incă destul de repede, asupra subiectului. 1.Reamintesc cateva dintre aceste date, pentru că e un fel de a spune „işi asigură existenţa”, atata vreme cat pensia minimă depăşeşte cu puţin 700 de lei (in comparaţie cu salariul minim net, cifrat la 2.080 lei), iar cea medie abia dacă ajunge la 1.292 lei ( in comparaţie cu salariul ...


1 la 19 din 302

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!