Leul & românii, victimele politicianismului

  Dorian OBREJA Pagini de istorie. Mai indepăratată, de peste un secol. În 1914, leul romanesc era echivalent cu francul francez şi cel elveţian, un dolar „făcea” circa 5 lei, iar o liră sterlină – peste 25 lei (ce vremuri, pentru britanici...). Pagini de istorie. Mai apropiată, de acum 8 ani. Un franc elveţian „costă” peste, 3,7 lei, lira sterlină – peste 5,5 lei, un dolar – circa 3,4 lei. La zi. Cand politicienii, cu haosul provocat in ultimele patru luni, au reuşit să stabilească un nou record istoric la principala mon ...

Adina Popa - preoteasa Melpomenei
23/02/2020 21:55

  Dorian OBREJA   Născută la Bucureşti, şi deprinzand tot acolo tainele actoriei, la I.A.T.C., clasa monstrului sacru Ion Finteşteanu, Adina Popa avea toate datele – inclusiv talentul, pasiunea cu care trăia rolurile – pentru o carieră de succes in Capitală. Numai că a fost repartizată la Iaşi, ceea ce, pană la urmă, i-a favorizat pe iubitorii teatrului din capitala moldavă de a se bucura de interpretările ei şi de a le ovaţiona indelung. Nu am să uit niciodată cat de frumos povestea cum, avand 23 de ani, s-a trezit pe peronul gării ieşene, de un ...

Cultură sau proiect de ţară?
18/02/2020 00:03

  Dorian OBREJA Am fost martor, de curand, la o manifestare unde erau prezenţi, slavă Domnului!, 99,5 la sută oameni de cultură şi doar jumătate de procent politicieni (ştiam că va fi aşa, altfel nici nu m-aş fi dus acolo). Din raţiuni intemeiate, nu am să spun la ce manifestare mă refer, intrucat: 1) nu asta este important şi 2) aş pune intr-o lumină nu tocmai favorabilă unele personaje, ori nu acesta este scopul randurilor de faţă. La eveniment, 99 la sută dintre participanţii invitaţi la alocuţiuni au vorbit despre ceea ce au făcut, fac sau vor face. Ei. ...

Unii politicieni băştinaşi vor anticipate. Da’ poporul?
16/02/2020 20:05

  Dorian OBREJA   Poftim, care popor? Căci, cu siguranţă, politicianul mioritic, mai ales cel cu dorinţa mai sus amintită, va spune, parafrazand, dar mai ales frizand cinismul, impertinenţa şi orgoliul, că „poporul sunt eu!”. Nu poporul i-a ales să decidă in numele lui? Ba da, şi-atunci, la ce atata zarvă? Chestiunea este că majoritatea politicienilor, in afară de alte defecte şi tare, seamănă leit cu giruetele, adică se intorc după cum bate vantul, pardon, după cum le dictează interesele. Exemplul cel mai semnificativ il avem chiar la varf. Pri ...

Atenţie, iubitori de cultură: vi se pregăteşte ceva bun!
09/02/2020 18:05

  Dorian OBREJA   Închipuiţi-vă că aţi avea 52 de ani (deloc intamplător scriu această varstă) şi că, pe parcursul acestui interval de existenţă, aţi fi fost silit să vă schimbaţi domiciliul de nu mai puţin de şapte ori. Dar dacă, in locul unei persoane, se află in discuţie o instituţie – respectiv Editura ieşeană „Junimea”, obligată să se mute de cate ori am spus, cu tot ceea ce inseamnă o asemenea entitate? A trebuit ca, in 2014, editura să inceapă a fi condusă de către un manager extrem de ataşat şi ambiţios cand e vorba ...

Politicienii mioritici – când la bal, când la spital
04/02/2020 00:05

  Dorian OBREJA   Theodor Meleşcanu a fost o vreme la „bal”: ales, datorită conjuncturii, pe 10 septembrie, preşedinte al Senatului, a devenit, astfel, timp de aproape jumătate de ani, al doilea om in stat. Acum zice că ar vrea să demisioneze. Ca şi in cazul altor politicieni „băştinaşi”, „vrerea” nu e chiar de bunăvoie : judecătorii Curţii Constituţionale au decis că alegerea nu a fost făcută legale. Fost, pană acum, nu chiar la spital, dar pe tuşă, Titus Corlăţean (in trecut, in executivul condus de Victor Ponta, mai inta ...

Donald şi jocul cu pixul în nisip
02/02/2020 18:43

  Dorian OBREJA Deşi am peste patru decenii de experienţă jurnalistică, au loc evenimente care, pe de o parte, mă minunează intr-atat de mult, incat mă intreb cum de e posibil, iar pe de alta, constituie noi dovezi că viaţa bate filmul. Tocmai ce văzusem la televizor o producţie in care secretarul general al O.N.U., depăşit de situaţia pe care incerca să o rezolve, e pe punctul de a decide să delege decidenţa către preşedintele ţării ce găzduieşte instituţia cu pricina, aţi ghicit!, SUA (că in Elveţia, ţară neutră, nu era bine...) Mesajul este cat se poate ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Aniversăm, comemorăm, dar viitorul nu-l proiectăm?
28/01/2020 09:28

  Dorian Obreja   Foarte mulţi dintre politicienii de astăzi din toată lumea pot fi calificaţi, in raport cu inaintaşii lor, drept epigoni şi pigmei. Spre a nu fi neclarităţi, primul termen desemnează descendenţi inferiori predecesorilor, iar cel de al doilea, persoane lipsite de valoare, calităţi merite. Aşa stand lucrurile, cel mai profitabil pentru categoria amintită chiar la inceput este de a trăi pe seama gloriei celor dinainte, doar-doar or impărţi-o cumva cu ei. iată şi motivul pentru care, mult mai des decat ar fi normal (asta şi din punct de vedere ma ...

Cu 1 M, de la Mecena, sau 3 M – de la Martha Maria Mocanu?
26/01/2020 20:22

  Dorian OBREJA Numele lui Gaius Mecenas, trăitor pe finele erei trecute, a ajuns nemuritor nu ca al unui om de stat roman, ci drept susţinător al creatorilor de frumos, devenind substantiv comun şi desemnand un sponsor al artelor şi ştiinţelor. În urmă cu vreo două decenii, acţiunile de mecenat şi caritate erau privite cu rezervă, uneori respingere, de către cei aflaţi in topurile celor mai bogaţi romani. Încet, dar sigur, lucrurile s-au schimbat, iar acum s-ar putea da multe exemple pozitive. Dacă m-am oprit la cel despre care urmează in randurile de ma ...

Ziarişti de conjunctură, trădători de carieră
22/01/2020 19:41

  Dorian OBREJA Nu detest nimic mai mult decat un jurnalist care iţi abandonează cariera pentru a intra in politică... Oooops ! Aş putea să am probleme şi să fiu acuzat de plagiat, incă din acela total, cu copy-paste, intrucat prima frază e preluată de la cineva, şi incă fără ghilimele. Norocul meu că mi-am dat seama la timp ! Spusele – emanate in octombrie 2015, timp suficient trecut pentru schimbarea principiilor, nu-i aşa ? – aparţin unui personaj din media, care a starnit, recent, oarece valuri şi emoţii, aplauze sau huiduieli, făcand exact ceea ce d ...

Exact ce-i lipsea României: încă 5 luni de instabilitate!
20/01/2020 21:24

  Dorian OBREJA Hm, nu prea mai e loc de comentat sau de intors. Preşedintele « meu » şi premierul „meu” (desigur, la pachet cu cabinetul „meu”) şi-au exprimat clar dorinţa & voinţa, sintetizate de către un post de radio (poate nu intamplător, tocmai acela de unde s-a mai inregistrat o dezertare din randul jurnaliştilor „independenţi”) sub titlul „Iohannis şi Orban vor alegeri parlamentare anticipate”. Iohannis şi Orban sunt doi la număr, iar populaţia Romaniei e de circa 20 de milioane, de unde judecata că p ...

Sclavi pe viaţă şi, parţial, post-mortem!
14/01/2020 00:00

  Dorian OBREJA   Printre teoriile/scenariile conspiraţioniste se numără şi două la care am să fac trimitere in randurile de faţă. Nu pentru că ar trebui crezut neapărat in ele, dar unele elemente dau de gandit... Prima dintre ele, la care am să mă refer doar pe scurt, are drept subiect limitarea tot mai mare şi subminarea educaţiei in familie. Noţiunea de „cei 7 ani de acasă” devine, a devenit deja!, o amintire. Copiii, incepand cu varste foarte fragede, sunt obligaţi să se scoale cu noaptea in cap şi vin acasă seara, petrecandu-şi vremea in inst ...

De la BăsEmil, la IohanniSică!
13/01/2020 00:07

  Dorian OBREJA Am trecut in revistă editorialele pe care le-am comis in vremea din urmă şi am constatat că nu prea am mai abordat, ca subiect, politica băştinaşă, cred că de pe la alegerile prezidenţiale şi inlocuirea guvernului pesedist cu unul penelisto-pedelist. Ceea ce ar putea insemna, la prima percepţie, desigur, superficială!, că ambele momente menţionate şi-au atins obiectivul: in sfarşit, e linişte in ţară; avem preşedintele „meu”, majoritatea „mea” (chiar dacă subţirică şi instabilă tare), guvernul „meu” ş.a.m.d ...

Un singur motiv de iertare
10/01/2020 10:22

Între condiţionalul aş face şi imperativul fac!, oamenii preferă ghilotina infinitivă a like-ului. Este coşmarul la care lucrează incă generaţiile contemporane cu globalizarea. Pe scurt, Cristian, copilul de doar 7 ani, din Lungani, care luptă pentru viaţa sa mai bărbăteşte chiar decat sensul cuvantului, a strigat zilele trecute după ajutor. Şi n-aş vrea măcar să mă gandesc ce inseamnă urgenţă intr-o situaţie in care, ca părinte, eşti nevoit să alergi după speranţă, cu spaimele pe urmele tale. Am crezut atunci că, dată fiind frăgezimea cauzei, lumea ...

Conflictul dintre generaţii se acutizează
07/01/2020 00:00

    Dorian Obreja   Presa, şi nu doar cea din ţara noastră, consemnează fenomenul sintetizat in titlul de mai sus. Lucrurile se intamplă in ciuda unor invăţăminte pline de inţelepciune, venite din cele mai vechi timpuri pană mai ieri. Aş da doar trei exemple: „Adu-ţi aminte, cand eşti tanăr, că vei fi şi tu odată bătran”, spunea Meneandru; „Tragedia bătraneţii nu e că cineva este bătran, ci că altcineva este tanăr”, afirma Oscar Wilde. Culmea este că o atitudine ostilă generaţiei mai in varstă o au unele persoane nic ...

Mai multe lumini pe pământ, mai puţini fulgi de nea din cer
06/01/2020 10:40

  Dorian OBREJA Mărturisesc a mă afla sub un semn de tristeţe, care, din păcate, cred că a fost resimţit de mulţi dintre noi, mai ales de către cei aparţinand generaţiilor obişnuite cu patru anotimpuri, fiecare cu momentele sale definitorii şi farmecele sale. Am (pe)trecut sărbătorile de iarnă fără a ne bucura de mantia pură (şi purificatoare!) a zăpezii, de magia căderii fulgilor de nea. Cea mai apropiată voce inimii mele imi şopteşte că important este ca, la asemenea evenimente, să fii alături de persoana/persoanele dragă/dragi, restul insemnand circumst ...

2019 – încă un an pierdut în bătălia pentru salvarea lumii
30/12/2019 00:00

  Dorian OBREJA După datele existente pană la această oră (deci ca şi sigur, căci mai este doar o zi din acest an), 2019 ar putea fi considerat cel mai călduros an din istorie; iar acelaşi an incheie cel mai călduros deceniu din istoria inregistrărilor meteorologice, ceea ce constituie una dintre cele mai proaste veşti – vă inchipuiţi de ce, iar dacă nu, veţi primi explicaţii mai jos. Făcand, rapid, o trecere de la general, la particular, deci la planetă la ţara noastră, aflăm că şi in Romania, 2019, a fost inregistrat drept cel mai călduros an; ca şi cu ...

După 3 decenii – aniversare sau comemorare?
23/12/2019 00:13

  Dorian OBREJA Conform dicţionarelor din mediul virtual, „revoluţia romană din 1989 a constat intr-o serie de proteste, lupte de stradă şi demonstraţii desfăşurate intre 16 şi 25 decembrie, ce au dus la căderea dictatorului Nicolae Ceauşescu şi la sfarşitul regimului comunist din Romania...Toate celelalte state est-europene trecuseră in mod paşnic la democraţie; Romania a fost singura ţară din blocul estic care a trecut printr-o revoluţie violentă şi in care conducătorii comunişti (in fapt, doar soţii Ceauşescu) au fost executaţi.”. Potrivit acel ...

Îngâmfaţii nu-s aşa destul, / până n-au zgârie-nor fudul
17/12/2019 00:00

  Dorian OBREJA Extrem de elocvent şi adevărat spunea Nicolae Iorga: „Iaşul e, inainte de toate, o biserică, biserica bisericilor trecutului romanesc”, precum şi că „Iaşul este, prin sine insuşi, un muzeu naţional”. Numai că, vai, de la spusele marelui cărturar şi pană astăzi s-a scurs aproape un secol. Interval in care afirmaţiile sale nu numai că incep a fi uitate, dar, din păcate, datorită unor acţiuni iresponsabile, ele ajung să nu mai corespundă realităţii. Pană in 1989, din cauza megalomaniei, s-au dăramat monumente dintre car ...


39 la 57 din 302

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!