Cea mai slabă listă de competitori pentru Cotroceni (II)

  Dorian OBREJA După cum notam ieri, de la miezul nopţii de duminică, 22 septembrie, cunoaştem candidaţii care vor lupta pentru a accede la fotoliul principal de la Palatul Cotroceni. Tot ieri, mai scriam că, potrivit sondajelor, s-ar putea rosti incă de pe acum numele celui care va caştiga. În acelaşi timp, aminteam numele celor patru ocupanţi ai funcţiei in ultimele 3 decenii (de alegeri libere, ceea ce nu echivalează, neapărat, cu corecte...), deplangand faptul că Romania nu a avut un preşedinte de talia unor Havel, Gomulka, Jelev sau Gauk, dar şi menţinerea, ...

Cea mai slabă listă de competitori pentru Cotroceni (I)
22/09/2019 23:28

  Dorian OBREJA Conform programului stabilit de instituţiile in drept, duminică, 22 septembrie, fix la miezul nopţii, s-a terminat perioada de inscriere a candidaţilor pentru cursa ce va desemna, peste 2 luni, mai precis pe 24 noiembrie (nu cred intr-o victorie a cuiva din primul tur, decat printr-o minune, adică retragerea celor care il susţin, pe faţă sau mascat, pe cel situat pe primul loc in sondaje, dar nu văd pe nimeni dispus să renunţe la orgoliul personal sau la interesele dictate de partidul-susţinător), pe caştigătorul premiului cel mare pus in joc – foto ...

Motivul pentru care mulţi români îşi fac cumparaturile în ţările vecine
17/09/2019 00:24

  Dorian OBREJA O simplă şi rapidă trecere in revistă a presei din ultimele 2-3 decenii relevă faptul, extrem de bine sintetizat intr-unul din titlurile nenumăratelor articole dedicate acestui subiect, că romanii sunt „atraşi de preţurile mai mici din ţările vecine”. Cu acest citat, subiectul enunţaţ in randurile editorialului de astăzi pare a fi clarificat.... Şi totuşi, acest subiect merită nu doar detaliat, ci şi explicat astfel incat să se ajungă la adevăratele cauze. Fenomenul definit mai sus se manifestă indeosebi in localităţile aflate in ap ...

De ce doar unii ieşeni să fie favorizaţi?
16/09/2019 00:00

  Dorian OBREJA   După cum aminteam, doar in urmă cu vreo trei luni, oraşul străbătut de Bahlui, Nicolina şi Şorogari (fost Cacaina, ex-Cocaina...), adică, mai pe scurt, Iaşul, se situează extrem de rău la capitolul spaţii verzi pe cap de locuitor, dacă normele UE recomandă cu vreo 6 mp mai mult, iar cele ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu 30 de mp in plus, in vreme ce municipiul nostru are, chu chiu, cu vai, 20 mp. Dincolo de asta, există ieşeni favorizaţi (cei aflaţi in apropierea marilor suprafeţe de spaţii verzi sau in cartiere care au legătu ...

5 decenii de socialism, ruinate în 3 decenii de capitalism
10/09/2019 00:22

Dorian OBREJA După cum s-a dovedit, Marx nu s-a inşelat in unele privinţe. Ca, de exemplu, atunci cand afirma că societatea burgheză ii creştea la san pe aceia care urmau să-i sape groapa. Numai că, de, şi Marx avea limitele lui, şi nu a putut să prevadă totul – deşi ar fi trebuit să ştie că cine sapă groapa altuia, cade singur in ea -, precum că sistemul capitalist nu va lăsa nerăzbunată „infracţiunea” de a-l fi inmormantat, in unele ţări, timp de jumătate de secol (sau chiar mult mai mult, in cazul fostei URSS), şi că va proceda el la inhumarea ...

Tichiile de mărgăritar ale Iaşului
09/09/2019 00:43

  Dorian Obreja Există, trebuie să constat şi recunosc, plin de tristeţe, o apetenţă şi o fascinaţie, din ce in ce mai pronunţate, pentru chestiuni care nu au nicio legătură cu realitatea, ba chiar o contrazic flagrant sau parodiază jalnic. Toate ţin de snobism, de maimuţăreală, din dorinţa de a epata ori a părea altfel. Aş numi toate acestea tichii de mărgăritar. Fenomenul nu e nou. Încă demult, băştinaşii de pe Damboviţa işi alintau localitatea „Micul Paris”; mai incoace, o artistă plastică de provenienţă mioritică a devenit cunoscut ...

Dispariţia băncilor - semn de criză!
03/09/2019 00:09

  Dorian Obreja Episodul I. Pe trotuarele bulevardului unui cartier important al Iaşului, e vorba de Dimitrie Cantemir, după modernizarea arterei, au fost amplasate bănci pentru cei dornici să se odihnească sau să inhaleze oarece gaze de la maşinile din trafic. Ei bine (vorba vine!), n-au trecut prea multe luni şi două dintre acestea, spre intersecţia cu Şoseaua Naţională, au dispărut. Cum nu se ştie ca in zonă să se manifeste un „triunghi al Bermudelor”, nu-mi rămane decat să consider că este un semn de criză: pe de o parte, amplificarea fenomenelor de ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Cu televizorul, se duce de nas poporul (II)
27/08/2019 00:00

 Dorian OBREJA Recapituland şi sintetizand cele scrise in prima parte a acestui mini-serial (ce bine că nu e telenovelă, nu?), in Romania sunt peste 800 posturi de televiziune (un prim capitol la care ţara noastră poate fi considerată campioană mondială), peste 80 la sută dintre romani se uită la micul ecran (unii chiar in exces, intre 5 şi 8 ore zilnic, alt capitol la care ţara noastră e pe primul loc, fiind locul remarcii că putem numi fenomenul tele-dependenţă), unul din trei romani are cate trei televizoare in casă, şi că televizorul-smart este prezent in una din ...

Cu televizorul, se duce de nas poporul (I)
26/08/2019 10:12

Aş porni la drumul celor două episoade ale acestui mini-serial plecand de la – tot – două realităţi relevate de către presă. 1.Potrivit unor informaţii credibile şi destul de recente, Romania ar fi putut fi declarată campioană mondială la numărul de posturi de televiziune aflate in emisie: la acea dată, acest număr era deja imporesionant, şi anume 750, şi, cu siguranţă, de atunci s-au mai adăugat cateva zeci - săptămanal, cand deschizi televizorul, se actualizează grila de programe, şi te trezeşti mai „bogat” cu un canal-două. Nu discutăm aic ...

Dacă ei nu ne vor, noi îi vrem?
14/08/2019 00:00

  Dorian OBREJA Deşi s-au scurs aproape trei decenii, imi aduc aminte ca şi cum ar fi fost ieri de Podul de Flori. Primul, şi cel mai adevărat, acela din 6 mai 1990, cand romanilor de pe malul drept al Prutului li s-a ingăduit să treacă Prutul fără paşaport, la fraţii lor romani de pe malul stang, aflaţi, pe atunci, in ceea ce se numea „Moldova sovietică”. Trecerea a fost, cel puţin simbolic, şi mai emoţionantă, in condiţiile in care, de pe ambele maluri, au fost aruncate in apă zeci de mii de flori, constituind, cel puţin pentru un timp limitat, un Pod ...

Şi religie, dar şi informaţie & cultură!
12/08/2019 00:44

  Dorian OBREJA Ca să evit orice posibile comentarii şi sau interpretări, readuc aminte că sunt creştin ortodox, chiar dacă nepracticant. Oricum, duşman neimpăcat şi pe vecie al principiului crede şi nu cerceta aparţinand , de fapt lui Celsus, dar considerat citat din Biblie şi aplicat in practică de către foarte mulţi creştini. Iar credinţa mea este tolerantă, mai ales după ce un prieten mi-a povestit o pildă arabă (deci dintr-un spaţiu considerat intolerant!), ce spune că Dumnezeu este un munte in virful căruia se poate ajunge pe mai multe căi... Ideea - vech ...

Unii nu-şi fac treaba, alţii îşi primejduiesc vieţile
06/08/2019 00:00

  Dorian OBREJA E suficient să răsfoim presa ieşeană din ultimii ani pentru a ne convinge, dacă mai era nevoie, că „meseria” de pieton devine din ce in ce mai riscantă. Noiembrie, anul trecut: o adolescentă este zdrobită pe o trecere de pietoni din Valea Lupului; aprilie a.c.: un bărbat este ucis pe o trecere de pietoni in zona Nicolina; iunie a.c.: o ieşeancă a fost grav accidentată langă o trecere de pietoni, in Copou. Mai aduc aminte că s-au mai inregistrat accidente şi in locuri unde, teoretic, maşinile nu ar avea ce căuta - pe trotuare sau in refug ...

Violenţa - incompatibilă cu existenţa !
05/08/2019 05:28

Tocmai ce mă aflam in momentele in care meditam ce anume subiect să abordez in editorialul de astăzi, cand m-a sunat o cititoare, care mi-a sugerat unul. Mai exact, m-a rugat mult să „comit” un soi de scrisoare deschisă, adresată televiziunilor, in cuprinsul căreia să le solicit stoparea difuzării filmelor violente, considerate modele pentru virtuali sau reali infractori (aceasta, desigur, avand ca punct de plecare tragediile consemnate recent la Caracal). Cum fac parte din categoria (din păcate, numărand tot mai puţini membri...) jurnaliştilor ce prenumără printre ...

Vrem poliţie pe stradă!
30/07/2019 16:40

  Dorian Obreja În legea fundamentală care ar trebui să guverneze un stat civilizat, precum se consideră Romania – mă refer la Constituţie – există un articol, 23, căruia ar fi necesar să i se acorde mult mai multă şi in permanenţă importanţă, ce stipulează că „libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”. Ca orice prevedere constituţională, şi aceasta revine unor anume autorităţi, in speţă, in primul rand, poliţiei, dar, anterior şi ulterior comiterii unor infracţiuni, şi altor instituţii. Se achită toat ...

Noua conducere U.E. – o nouă direcţie?
22/07/2019 23:55

Mai intai de toate, trebuie subliniat că, potrivit inţelegerilor şi tratatelor convenite şi semnate de către statele membre ale Uniunii Europene, această entitate are nu mai puţin de trei şefi (probabil din dorinţa de a mulţumi cat mai multe partide, cat mai multe ţări, căci orgoliile sunt prezente, ba chiar precumpănitoare şi la acest nivel, sau mai ales la acesta...). Avem de a face, mai intai, cu preşedintele Parlamentului European, care asigură, printre altele, desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor legislativului, pe care il monitorizează şi reprezintă in chest ...

Nu există ziduri antipoluare!
21/07/2019 23:55

Mă preocupă, mă intristează şi mă ingrijorează, in acelaşi timp, in mod sigur ca şi pe cei mai mulţi dintre concitadinii mei, faptul că Iaşul este considerat drept situat pe unul dintre primele două locuri la categoria „cele mai poluate oraşe din ţară”. Dar, din păcate, preocupările, intristările şi ingrijorările noastre, ale simplilor cetăţeni ori jurnalişti nu au cum să rezolve problema dacă nu se manifestă şi la nivelul autorităţilor ce au atribuţii in acest sens. Pe langă absenţa măsurilor care să combată nocivul fenomen (cauzat, indeosebi ...

Bietele pensii ale nesimţiţilor speciali
17/07/2019 23:00

Arta de a-i păcăli pe toţi cei care te inconjoară este acceptată şi funcţionează nu doar in politică. Altfel, nu-mi explic cum, de atata vreme, mii de cetăţeni pot incasa, cu sprijinul unor legi strambe, dar in dispreţul moralei şi in detrimentul compatrioţilor, zeci de mii de lei lunar, in concept de pensii speciale. Ceea ce se intamplă astăzi cu sistemul de pensii nu este altceva decat lipsa de reacţie a unui popor care nu-şi dă seama de puterea pe care o are atunci cand este nevoie să modifice lucrurile. Pensia specială nu este un privilegiu al celor care şi-au cum ...

Bubuitura din Iaşi, mai de impact decât încălzirea globală!
15/07/2019 00:00

Duminică, 30 iunie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezent la Abu Dhabi - nu intamplător in această zonă, ci pentru că ea e una afectată de subiectul ce va fi dezvoltat in continuare, dar şi pentru că acolo se desfăşura o reuniune axată pe această temă - a avertizat că „suntem la un pas de o catastrofă climatică”, cerand luarea de măsuri urgente. Înaltul oficial a atras atenţia că schimbările climatice sunt chiar mai rapide decat au prevăzut oamenii de ştiinţă, că eforturile depuse in lupta cu acestea sunt depăşite, semnaland că &bdqu ...

Pugul ieşean, o „vietate” mai lentă ca melcul!
09/07/2019 11:22

Să nu ne plangem: iată, din cand in cand, presa ne dă şi veşti bune! Am aflat, recent, de exemplu, că pugul ieşean a intrat in linie dreaptă... Ştiu, corect ar fi fost să scriu P.U.G.-ul, sau, şi mai pe inţelesul tuturor, Planul Urbanistic General, dar dispărea misterul!   Conform definiţiei din manualele de specialitate, acesta este „un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor (...) constituind cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificat ...


77 la 95 din 302

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!