Olimpicii de la „Naţional” proiectează un satelit cât o ceaşcă de cafea

Lucrează la construirea unui prototip de satelit, care va avea drept carcasă o doză de suc. În interiorul cutiei de 350 de mililitri au montat deja senzori de temperatură, de presiune şi de umiditate. Aura Elena Amironesei, Theodor Adrian Ivan, Miruna Cassandra Mucileanu, Teodor Popa, Ioan Puiu şi Octavian Constantin Puiu sunt elevi in clasele a X-a şi a XI-a la Colegiul Naţional şi olimpici renumiţi la geografie. Cu sprijinul profesoarei Mihaela Fiscutean alcătuiesc ROSearches team.   Demni de Agenţia Spaţială Europeană O echipă care a spart barierele convenţion ...

 

 

Ghidul înscrierii copiilor la şcoală
18/03/2013 05:00

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat sambătă in dezbatere publică proiectul de metodologie pentru inscrierea copiilor in invăţămantul primar in anul şcolar 2013-2014. MEN precizează insă că, pană la aprobarea Metodologiei, documentul poate suferi modificări, ca urmare a procesului de dezbatere. Potrivit proiectului, copiii care implinesc varsta de 6 ani pană la 31 august, inclusiv, se pot inscrie in clasa pregătitoare. Totodată, se pot inscrie in clasa pregătitoare la solicitarea părinţilor copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembr ...

Război pe toate fronturile la Universitatea „Cuza”
17/03/2013 12:07

Membrii sindicatului Unio de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (UAIC) s-au reunit ieri in şedinţă, pentru a pune la punct un plan de atac. Aceştia sunt nemulţumiţi de slaba comunicare şi doresc reintroducerea dialogului social. „Am mai făcut solicitări pană acum, dar verbale. De data aceasta vor fi in scris şi cu ultimatum. Dacă nu, săptămana viitoare declanşăm conflictul colectiv de muncă. Asta inseamnă că, din momentul acesta suntem in război, intre ghilimele, cu conducerea Universităţii”, a ameninţat Cătălin Lungu, preşedinte interima ...

Concurs pentru un loc în clasa a V-a la „Naţional”
16/03/2013 05:00

  Sfarşitul acestei săptămani este unul plin de emoţii pentru elevii din clasele a IV-a şi pentru părinţii lor. Reprezentanţii Colegiului Naţional organizează două zile de concursuri, in care premianţii vor avea ocazia de a deveni elevi ai prestigioasei şcoli. Astăzi, de la ora 10, se va desfăşura Concursul de matematică „Al. Myller”, iar maine, de la aceeaşi oră, va avea loc Concursul de limbă, comunicare şi literatură romană „Nicolae Labiş”. (A. Pintilie)  

 

Şcoala – valori şi devenire
15/03/2013 05:06

Fondat in anul 1828 şi dovedind de-a lungul anilor o permanentă năzuinţă spre perfecţionare pentru atingerea celor mai inalte standarde educaţionale, Colegiul Naţional este la ora actuală cel mai vechi liceu din ţară şi locul in care au făcut primii paşi spre panteonul culturii romaneşti personalităţi precum: Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Nicolae Labiş, Gheorghe Panu, Alexandru Philippide, Simion Bărnuţiu, Gheorghe I. Brătianu, Vasile Conta, Anastasie Fătu, Grigore Popa, Petru Poni, Mendel Haimovici, Nicolae Iorga. Pe parcursul indelungatei şi bogatei sale evoluţ ...

Cronica evenimentelor
15/03/2013 05:03

În perioada 14-21 octombrie 2012, Colegiul Naţional Iaşi a fost gazda unui proiect internaţional in domeniul matematicii. 17 elevi din clasele superioare de la Liceul Jean Baptiste Corot din Paris alături de colegii lor de la Colegiul Naţional au participat la a doua ediţie a concursului SUPERMATH. Pe 7 decembrie, in Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional, a avut loc intalnirea cu scriitorul Cătălin Dorian Florescu, sosit la Iaşi să-şi prezinte romanul Jacob se hotărăşte să iubească (Cartea anului 2011 in Elveţia). ...

Viitorul recent
15/03/2013 05:01

  Concursul de matematică „Al. Myller” şi Concursul de limbă şi literatură romană „N. Labiş”, destinate elevilor de clasa a IV-a – 16-17 martie 2013.   Trupa de teatru in limba engleză a şcolii este, in săptămana 12-16 martie, la Poitiers, Franţa in cadrul unui parteneriat cu Liceul Pilot Inovant, iar in aprilie va juca pe scena Festivalului Internaţional de teatru din Gent, Belgia. Finalul lunii mai este destinat unor intalniri sub semnul interdisciplinarităţii, in cadrul Simpozionului naţional ...

 

 

 

ULTIMA ORA
EURO-SIMCOS IMPEX S.R.L. Nr. de înreg. ORC: J33/1391/1994, CUI: 6180733, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit conform Sentinței nr. 163/24.02.2015 pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9950/86/2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 și ale H.A.C./12.11.2018, anunță scoaterea la vânzare, prin licitație publică cu strigare, la data de 08.11.2019, ora 14.00, a activelor: Stație Peco amplasată în oraș Frasin, Calea Bucovinei, nr. 8, jud. Suceava ce include spațiu comercial, platforma betonată, pompă distribuție cu sistem managerial, distribuitor automat tip FBD 2036R pentru 3 produse cu 6 furtune, cuva cu 3 rezervoare oțel pentru depozitare combustibil, separator grăsimi și bazin vidanjabil pentru apă menajeră. Identificare cadastrală: - Teren cu suprafața de 1.515 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30399/Suceava, nr. top. 3526/2; - Teren cu suprafața de 1.000 mp, înscris în Cartea funciară veche nr. 30398/Suceava, nr. top. 3526/100, pe care se află edificat Corpul C1 – Stație PECO cu regim de înălțime P+M (mansardă nefinalizată) cu suprafața construită de 47 mp; Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.) - 232.570,00. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 07.11.2019, orele 14.00 la sediul lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura din mun. Suceava, strada Mihai Eminescu, nr. 10, județ Suceava în fiecare zi de luni până vineri până la data de 07.11.2019. Relații suplimentare se pot obține: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232/243864, 0757545545, 0755132476.
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare ANTREPRIZA DE LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI IAȘI S.A.– în reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, cu dispozițiile Sentinței nr.646/07.05.2019, prin care a fost confirmată modificarea Planului de Reorganizare al debitoarei şi cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 08.11.2019, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de 16.12.2019, ora 13.00, a următoarelor active proprietatea, proprietatea debitoarei: Denumire Activ - Preţ de pornire a licitaţiei (EUR fără TVA) ACTIV NR. I - Proprietate industrială, situată în Mun. Iași, Str. Calea Chișinăului, constând în teren intravilan, în suprafață totală de 13.801,97 mp, din care 12.054,25 mp categoria curți– construcții și 1.747,72 categoria căi–ferate, nr. cad. 18544, CF 120110 a Mun.Iași (nr. CF vechi: 68705), pe care se află edificate un număr de opt construcții C1–C8, neintabulate, într-o stare avansată de degradare. - 700.000,00; ACTIV NR. II - Proprietate industrială, constând în teren și construcții în suprafață de 12.175,42 mp, situată în Mun. Botoșani, Str. Progresului nr.1, jud. Botoșani, împreună cu mijloacele fixe și obiectele de inventar de la locția respectivă, astfel: - 700.000,00 Teren intravilan, în suprafață totală de 12.175,42 mp, categoria curți – construcții, nr. cad. 4675, CF 53301 a Mun. Botoșani (nr. CF vechi: 13517), pe care se află edificate două construcții C1 și C2, într-o stare avansată de degradare. - 600.000,00; Mijloace fixe și obiecte de inventar - Gestiunea Botoșani - 100.000,00; Lista completă a mijloacelor fixe, respectiv a obiectelor de inventar poate fi consultată la sediul administratorului judiciar sau pe site-ul acestuia:www.lrj.ro. Proprietatea industrială, situată în Mun. Botoșani, Str. Progresului nr.1, Jud. Botoșani se vinde în bloc ca și activ funcțional sau mijloacele fixe, împreună cu obiectele de inventar în întreaga lor componență, și separat activului imobiliar. ACTIV NR. III - Proprietate industrială, constând în teren, în suprafață totală de 10.201,87 mp, nr. cad. 447-991/5, CF 30630 a Com. Dornești (nr. CF vechi:3628), compus din: teren în suprafață de 6.262,06 mp, categoria curți – construcții, nr. cad. 447 și teren în suprafață de 3.939,81 mp categoria pădure, nr. cad. 991/5, pe care se află edificate trei construcții C1, C2 și C3, neintabulate, într-o stare avansată de degradare. - 100.000,00. Prețurile nu conțin TVA. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.12.2019, la sediul administratorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 08.11.2019. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 08.11.2019. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO11BUCU1032235342088RON,deschis la ALPHA BANK, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, Iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor imobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul administratorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de 3.570,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul administratorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul administratorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar EuroBusiness, pe site-ul www.lrj.ro, la tel./fax:0232/220777, 0733683702, mail:vanzari@lrj.ro.
Consorțiul format din EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iași, și INSOLVENCY HOUSE S.P.R.L., cu sediul în Sat Păun, Str. Arțarului, nr.7, Com. Bârnova, Jud. Iași, în calitate de administratori judiciari ai debitoarei PETROLBIT S.R.L., desemnați prin Încheierea nr. 99/09.05.2017, pronunţată de Tribunalul Iași Secţia a-II-a Civilă-Faliment în dosarul nr.3075/99/2017 (nr. în format vechi:131/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilității, organizează licitație publică competitivă, cu strigare, în data de 12.12.2019, ora 11.00, pentru valorificarea următorului activ imobil: DENUMIRE ACTIV - PREȚ DE PORNIRE A LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) Terminal pentru descărcare și depozitare produse petroliere (bitum), amplasat în Com. Holboca, Jud. Iași, compus din: 2.561.247,00. 1.Terenuri intravilane în suprafață totală de 38.662,00 mp (Teren intravilan, categ. curți-construcții, în suprafață totală de 10.528,00 mp, nr.cad.62984, CF nr.62984/UAT Holboca; Teren intravilan în suprafață totală de 8.250,00 mp, nr.cad.62985, CF nr.62985/UAT Holboca; Teren intravilan categ. neproductiv în suprafață totală de 6.422,00 mp, nr.cad.1770,CF nr.60172/UAT Holboca; Teren intravilan categ. căi ferate în suprafață totală de 2.938,00 mp, nr.cad.61833, CF 61833/UAT Holboca; Teren intravilan categ. neproductiv în suprafață totală de 6.945,00 mp, nr.cad.61615, CF nr.61615/UAT Holboca și Teren intravilan categ. neproductiv în suprafață totală de 2.000,00 mp, nr.cad.61045, CF nr.61045/UAT Holboca) 532.800,00; 2.Construcții situate pe terenul intravilan categ. curți-construcții în suprafață totală de 10.528,00 mp, nr.cad.62984, CF nr.62984 a UAT Holboca, astfel:1.560.323,00 - Construcțiile C1, C2 și C3 - 711.114,00; - Construcțiile C4 și C5 - 9.299,00; - Construcția C6 - 21.711,00; - Construcția C7 - 29.633,00; - Construcțiile C8, C9, C10 și C11 - 210.374,00; - Construcțiile C12, C13, C15 și C16 - 306.593,00; - Construcția C17 - 6.476,00; - Construcția C18 - 6.725,00; - Construcția C19 - 7.022,00; - Construcția C20 - 205.732,00; - Construcția C21 - 45.644,00; 3. Echipamentele de automatizare și instalațiile tehnologice specifice terminalului -468.103,00. Activul constând în Proprietate de tipul Terminal pentru descărcare și depozitare produse petroliere (bitum), amplasată în intravilanul Com. Holboca se vinde în bloc, ca un activ funcțional așa cum este prezentat, la valoarea de 2.561.247,00 EUR, fără TVA. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, lit.F, din Codul Fiscal, în măsura îndeplinirii condițiilor legale. În cazul în care la licitaţia din 12.12.2019, nu se va reuși valorificarea activului imobil, aparţinând debitoarei, se va organiza o nouă licitaţie, în aceleaşi condiţii în data de 19.12.2019, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.12.2019, respectiv 18.12.2019, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi. În conformitate cu prevederile art.91, alin.1, din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepția sechestrului penal. Modalitatea de valorificare a activului imobil este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.12.2019. Pasul de licitație stabilit este de 5% din prețul de pornire al licitației, conform Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.12.2019. Garanția de participare la licitație este în valoare de 10% din prețul de pornire a licitației, fără TVA, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei PETROLBIT S.R.L., nr:RO66BUCU1032235341146RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanția de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plății. În cazul câştigării licitației garanția se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitație publică. Vizitarea și prezentarea activului se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul administratorilor judiciari, la locul în care acestea se află. Administratorii judiciari vor permite accesul ofertanților care vor achiziționa caietul de sarcini, doar în prezența unui reprezentant al acestora și la solicitarea scrisă prealabilă însoțită de o programare în acest sens. Reprezentanții administratorilor judiciari vor furniza toate informațiile suplimentare disponibile către cei care au achiziționat caietul de sarcini. Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitația publică și modul de organizare a licitației, precum și descrierea activului imobil supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare și de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 5.950,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., pe site-ul www.lrj.ro, la tel. 0232/220777, 0733683702, 0744663190, mail: vanzari@lrj.ro sau lichidator.chirila@yahoo.com.
Oglinda definirilor de sine
15/03/2013 05:00

 muncel. istorie canină   in tabără şi cainii latră poezia unii au lătratul de oraş de parcă versurile lătrate ar fi din var nestins acoperite de cămăşi unsuroase de rocă acoperite şi apoi descoperite alţii latră scurt mestecă vers cu vers iau pulsul versurilor rand pe rand caută chipul celui care scrie mereu trist mereu cu mana pe armă cainele lui stătescu are inel la picior nu latră decat in podul palmei lasă cate un vers in fiecare cutie de scrisori muşcă tare de fiecare os de fiecare cuvant cand plec din tabăr ...

iPad-uri pentru o Românie europeană
14/03/2013 05:00

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, creşterea economică sau crearea de noi locuri de muncă sunt teme de maxim interes, asupra cărora studenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea „Al. I. Cuza” ar trebui să mediteze. În acest context, ei se pot inscrie in concursul de eseuri pe tema „Romania 2020 in contextul guvernanţei economice europene”, o iniţiativă a Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania. Competiţia se va desfăşura pană la jumătatea lunii mai, iar premiile constau in iPad-uri de ulti ...

Liceul „Cantemir” cerne elevi pentru clasa a V-a
14/03/2013 05:00

  Copiii din clasele a IV-a care-şi doresc să devină elevi ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” trebuie neapărat să afle despre Concursul de comunicare şi perspicacitate „Cantemir Junior”. Acelaşi lucru este valabil şi pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a. Părinţii ii pot inscrie pe cei mici la secretariatul şcolii, pană pe 27 martie, in intervalul orar 9-16. Toţi elevii din clasele a IV-a, care vor obţine premii sau menţiuni la probele de limba şi literatura romană sau la matematică ,vor avea posibilitatea de a deveni parte dintr-un co ...

Concurs pe teme europene, pentru elevi şi studenţi
13/03/2013 05:00

Studenţii de la Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării au aflat ieri despre lansarea campaniei-concurs „Europa jurnaliştilor din amfiteatre”. Aceştia pot realiza, pană pe 10 mai, materiale de presă video, audio şi online, pe subiecte europene de interes. Premiul este destul de ademenitor, intrucat caştigătorii vor participa la o vizită de studiu de cinci zile la Bruxelles, in luna septembrie. „Urmărim să le arătăm viitorilor jurnalişti că temele europene pot fi interesante, dacă ei se documentează şi dacă ştiu cum să le abordeze. Le mai arătăm că tem ...

RIUF revine la Iaşi!
13/03/2013 05:00

Numai o săptămană ii mai desparte pe elevi şi pe studenţi de cel mai mare targ de universităţi din Romania şi din Estul Europei – singurul din zona Moldovei. Cea de-a 12-a ediţie a Romanian International University Fair (RIUF) se va desfăşura la Iaşi pe 21 martie, la Hotel Unirea. RIUF facilitează contactul universităţilor cu tinerii interesaţi de continuarea studiilor in ţară, dar şi in străinătate. „Princeton University şi Massachusetts Institute of Technology, universitate plasată pe locul intai in topul mondial QS vor participa la RIUF Iaşi. Astfel, elev ...

Şcoala de economie de la „Cuza” ne va reprezenta peste hotare
13/03/2013 05:00

Reprezentanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi au caştigat prima ediţie din Romania a „CFA Institute Research Challenge”. Competiţia se adresează celor mai prestigioase şcoli de business internaţionale şi urmează cele mai bune practici profesionale in cercetarea şi analiza investiţională. Echipa ieşeană s-a detaşat vizibil de contracandidaţii de la universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara sau Sibiu.   Caştigătorii Beatrice Ioana Bordeianu, Horia Ciochină, Marinela Dinică, Bogdan Temneanu şi Cătăli ...

Încă un pas pentru elevii speciali
12/03/2013 05:00

Astăzi, la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” se va organiza o masă rotundă, cu tema „Rolul mijloacelor media in integrarea şi acceptarea socială a adolescenţilor speciali”. Evenimentul are loc in contextul in care reprezentanţii ieşeni găzduiesc membri ai Şcolii pentru deficienţi de auz „Stefan Decanski” din Belgrad (Serbia). Aceştia din urmă sunt prezenţi in oraşul nostru in cadrul proiectului „Voci media pentru adolescenţi speciali”, din care Şcoala „Păunescu” este parte. „Prin proiectul no ...

Săptămâna împotriva violenţei în şcoli
12/03/2013 05:00

Elevii şi profesorii ieşeni, sub coordonarea reprezentanţilor Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională şi ai Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică derulează in această săptămană programul „Împreună impotriva violenţei”. După ce, ieri, s-a inceput cu „Ziua gestului frumos”, pe 14 martie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean este programat seminarul „Şcoala non-violenţei – intre realitate şi deziderat”. Pe 15 martie, la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, va avea loc ...

Expoziţie a copiilor şi tinerilor cu autism
03/12/2012 06:02

Copiii şi tinerii cu autism din Iaşi ne invită să le admirăm munca, să-i cunoaştem mai bine şi să-i apreciem. De astăzi şi pană pe 3 ianuarie, Galeriile de Artă Grand Hotel Traian găzduiesc o expoziţie inedită, cu lucrări unicat, realizate de tinerii asistaţi. „Inedite sunt lucrările lui Andrei, care are 18 ani şi frecventează centrul asociaţiei. De-a lungul timpului, Andrei a lucrat peste 200 de puzzle-uri, cu 500, 1.000 şi chiar 3.000 de piese. În ultima perioadă a contribuit, alături de colegii lui, la realizarea minicolecţiei de bijuterii handmade, ...

Medici rezidenţi cu acte în regulă
03/12/2012 06:01

După o săptămană zbuciumată, o parte dintre medicinişti au răsuflat uşuraţi, iar alţii au incercat să se consoleze cu promisiuni viitoare. Ieri s-a făcut repartiţia candidaţilor pe locul, postul şi centrul de pregătire. Însă, nu toţi cei 944 de tineri care au dat examen in Iaşi au prins ocazia de a merge mai departe. Distribuirea posturilor s-a făcut incepand cu ora 9, iar primii luaţi in vizor au fost reprezentanţii Facultăţii de Farmacie. Au urmat cei de la Medicină Dentară şi cei de la Medicină. Cand ieşeau din aulă, tinerii se impărţeau in două ca ...

Studenţii jurnalişti petrec în scop caritabil
01/12/2012 00:00

Studenţii jurnalişti ii invită pe toţi tinerii cu chef de distracţie şi cu dorinţa de a face o faptă bună la o petrecere de zile mari. Ei organizează maine, intr-un club din Copou, Balul Bobocilor de la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”. Seara este una cu studente frumoase, care s-au inscris la concursul de Miss şi cu pălării care mai de care mai extravagante, ai căror posesori vor fi, la randul lor, premiaţi. În spatele zambetelor, al dansului şi al distracţiei stă şi un scop nobil. În cadrul serii se vor aduna bani, care se vo ...

Şcoala din România reală
25/11/2012 00:00

Aşa-i de cand lumea şi pămantul. Egalitatea nu există decat ca un cuvant rătăcit, in dicţionar. Deşi au drepturi egale, oamenii nu au acelaşi tip de trai. Şi, nu-şi pornesc viaţa de pe aceeaşi treaptă a ceea ce numim noi – start. Spre exemplu, şcoala este obligatorie. Şi gratuită. Şi toţi copiii se duc, in principiu, la şcoală. Pană aici, totul este... la fel. Intrand, insă, in adancul problemei, apar diferenţele. Şi se descoperă că sintagma „egalitate in educaţie” nu este decat o utopie. Şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural po ...