Ministerul Educației, lămuriri privind publicarea tezelor de doctorat

Avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media privind publicarea tezelor de doctorat, pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Educatiei si Cercetării face următoarele precizări: Ministerul Educatiei si Cercetării va aplica dispozitiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificările si completările ulterioare. Ministrul Educatiei si Cercetării, cu ocazia audierilor din cadrul comisiei de specialitate din Parlamentul Romaniei, a dat citire punctului de vedere formulat de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor c ...

ASE a urcat în clasamentul celor mai prestigioase universități de economie
20/02/2020 13:39

ASE este in trend ascendent in clasamentul „The Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020”, dat publicitătii in data de 18 februarie. Academia de Studii Economice din Bucuresti urcă semnificativ in prestigiosul clasament Times Higher Education Emerging Economies, clasandu-se in segmentul 251-300, fată de 351+ in 2019. Dat publicitătii in data de 18 februarie a.c., clasamentul reuneste 533 de universităti de cercetare intensivă si predare din 47 de tări cu economii emergente. La nivel national, ASE se situează pe locul al II-lea dintre cele nouă u ...

Profesorii condamnați penal nu vor mai putea preda. Ce spun elevii
20/02/2020 13:13

Consiliul National al Elevilor salută initiativa legislativă nr. 660/2019, prin care profesorii condamnati penal nu vor mai putea activa in sistemul de invătămant. Anual, mii de elevi din Romania sunt victime ale abuzurilor unora dintre cadrele didactice, iar statul roman nu are in vedere nicio politică educatională coerentă pentru a opri acest fenomen. Consiliul National al Elevilor a transmis următoarele: În acest sens, structura de reprezentare a elevilor din Romania isi arată sustinerea fată de proiectul de lege prin care comunitatea scolară va putea fi protejată de ...

Concurs Internațional de Estetică la Colegiul „Ioan C. Ștefănescu” Iași
19/02/2020 21:08

Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefănescu” Iasi, este si anul acesta, gazda Concursului International de Estetică - „Traditii in arta coafării” aflat la a treia editie, concurs ce se va desfăsura in perioada 25-26 februarie 2020. Invitati sunt elevi si cadrele didactice de la Colegiul „MondoStud Art” Chisinău, Republica Moldova si de la Colegiul Tehnic de Comunicatii „N. V. Karpen” Bacău. Concursul va avea ca temă „Coafuri de seară pentru Balul Dragobetelui” si va fi urmat de o prezentare Master-Class sustinută de elevii Colegiul ...

Mai multe burse şcolare pentru elevii Devei
19/02/2020 17:28

Primăria Municipiului Deva susţine educaţia şi rezultatele bune la invăţătură. Consilierii locali au aprobat, in şedinţa din 18 februarie 2020, suplimentarea numărului de burse şcolare acordate elevilor care frecventează cursurile de zi in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Deva. Astfel, numărul elevilor care vor primi burse in semestrul al II-lea va fi mai mare cu 1.500, potrivit Hotărarii Consiliului Local nr. 57/2020. Majoritatea burselor suplimentare aprobate sunt burse de merit, care se acordă elevilor cu media generală 9,50 şi nota 10 la purtare. Li ...

Cu tezele de doctorat la vedere
19/02/2020 11:30

Baza de date in care sunt indexate toate tezele de doctorat, susţinute incepand cu anul 2016, urmează sa fie făcută publică de Ministerul Educaţiei pe o platformă administrată de Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI). Platforma este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Pentru inceput vor fi făcute publice 7.000 de teze de doctorat. În acest sens, Ministerul Educaţiei a trimis ...

O clasă de elevi de la Liceul Tehnologic Topoloveni se închide din cauza gripei şi absenteismului
18/02/2020 14:29

O clasă de elevi de la Liceul Tehnologic Topoloveni se inchide din cauza gripei şi absenteismului. Potrivit unui comunicat oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, o clasă a Liceului Tehnologic Topoloveni va avea cursurile suspendate pentru două zile. “Avand in vedere situatia imbolnăvirilor prin infectii respiratorii acute/gripă confirmată si a efectivelor de elevi absenti, Liceul Tehnologic Topoloveni, la propunerea Directiei de Sănătate Publică Arges, a decis suspendarea cursurilor in zilele de 18-19.02.2020, la o clasă I” se arată in comunicatul ISJ Arg ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Reforma din învăţământ avansează  - Mai puţini elevi în clase, mai mulţi psihologi în şcoli
14/02/2020 00:46

* o nouă propunere legislativă prevede ca in educaţia antepreşcolară să existe grupe de maximum opt copii, la invăţămantul preşcolar grupa să fie compusă din 17 copii, faţă de 20 in prezent, iar in invăţămantul primar să nu fie mai mult de 22 de elevi * totodată, se conturează perspectiva de a avea un psiholog şcolar la fiecare 500 de elevi De-a lungul timpului, au existat mai multe discuţii cu privire la adoptarea unui model european de invăţămant. Prima schimbare a fost deja făcută şi ea priveşte reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, de la 30 la 26, Came ...

Studenţii ieşeni vor avea acces gratuit pe platformele on-line destinate cercetării
13/02/2020 19:49

* sesiuni de instruire referitoare le modul de utilizare şi instrumentele oferite de fiecare resursă electronică de documentare vor fi susţinute la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Enformation Romania, in colaborare cu Asociaţia Universităţilor, a Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi a Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania - Anelis Plus, a creat un nou mod de acces la educaţie de care pot beneficia instituţiile de invăţămant superior on-line, in scopul susţinerii activit ...

OUG transport elevi, publicată greșit în Monitorul Oficial. Anisie:
13/02/2020 12:43

Ministrul Educatiei a adus mai multe lămuriri despre OUG publicată gresit in Monitorul Oficial. "Ministerul Educaţiei şi Cercetării a dat varianta corectă, cea care este publicată acum in Monitorul Oficial. Eu nu pot să spun unde anume s-a produs un scurtcircuit, o confuzie. Rămane de văzut să se cerceteze şi să se vadă unde s-a produs acea greşeală", a spus Monica Anisie, la Antena 3. Astfel, se inlocuieşte sintagma "transportul rutier" cu "transport". "Este corect să fie folosit doar cuvantul transport pentru că elevii noştri circulă ...

ANPC se implică în alimentația elevilor în școli
12/02/2020 13:09

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţămantul Preuniversitar din Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au incheiat, marţi, un acord de parteneriat pentru verificarea modului de aplicare a legislaţiei in vigoare privind alimentaţia sănătoasă in unităţile de invăţămant preuniversitar, se menţionează intr-un comunicat al instituţiei. Proiectul, intitulat "Etichetă, etichetă, cine e cea mai sănătoasă din ţară?", are rolul de a creşte nivelul in ...

Schimbări majore la legea educației: ce se întâmplă cu numărul elevilor dintr-o clasă și transportul lor
11/02/2020 14:11

Legea Educatiei din Romania a suferit modificări majore in urmă cu scurt timp. Acestea vizează numărul elevilor dintr-o clasă, transportul lor la scoală, dar si activitatea rectorilor din universităti. La ora actuală, in multe dintre clasele din scoli se găsesc chiar si peste 30 de elevi. Acest număr este prea mare pentru o oră care să se desfăsoare in conditii eficiente. Din acest motiv, se vor impune restrictii pe acest subiect prin cele mai noi modificări aduse legii Educatiei Nationale. Schimbările au fost adoptate luni in Parlament. Proiectul legislativ mentionează că, ...

Studenții se opun legii prin care rectorii vor avea un număr nelimitat de mandate
11/02/2020 11:56

Studentii isi exprimă nemultumirea cu privire la modul si forma in care Legea nr. 159/2019 a fost adoptată de Senatul Romaniei si solicită presedintelui să nu promulge acest act normativ, prin care rectorii vor putea să aibă un număr nelimitat de mandate. „Amendarea art. 213 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, eliminarea dispozitiilor care fac referire la faptul că „o persoană nu poate ocupa functia de rector la aceeasi institutie de invătămant superior pentru mai mult de două mandate complete, succesive" si eliminarea in totalitate a acestor pr ...

Vacanța de vară, schimbări. Cursurile s-ar putea încheia mai devreme
07/02/2020 20:07

O parte dintre elevi ar putea intra mai devreme in vacanţa de vară. Elevii din clasele 1-8 din Capitală ar putea intra mai devreme cu trei zile in vacanţa de vară, aceasta fiind una dintre dorinţele Comitetului de organizare a turneului final al Campionatului European de fotbal, in vederea decongestionării traficului rutier inaintea inceperii EURO 2020 la Bucureşti. Primul meci găzduit de Bucureşti este programat duminică, 14 iunie, iar cursurile anului şcolar 2019-2020 se incheie vineri, 12 iunie. Comitetul de organizare şi-ar dori ca elevii din clasele 1-8 din Bucureşti să i ...

OFICIAL: S-a publicat structura anului școlar 2020-2021
07/02/2020 17:25

Structura anului scolar 2020-2021 a fost publicată in Monitorul Oficial. Scoala va incepe in data de 14 septembrie 2020, iar vacanta de Paste va fi formată din 2 săptămani libere acordate la diferentă de 3 săptămani: o săptămană pentru Pastele Catolic si una pentru Pastele Ortodox. Vacanta intersemestrială va fi in ianuarie-februarie, iar anul scolar 2020-2021 va totaliza 34 de săptămani de scoală, adică doar 167 de zile de scoală, ceea ce inseamnă unul dintre cei mai scurti ani scolari din ultimii 12 ani. Ordinul care aprobă structura anului scolar 2020-2021 a fost publicat ...

Scade numărul locurilor la facultăţile de stat
06/02/2020 20:42

  Numărul locurilor pentru licenţă, finanţate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2020-2021, este de 61.000. Propunerea a fost făcută ministerului Educaţiei de Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză in Învăţămantul Superior. Este pentru prima dată in ultimii 5 ani cand organismul care fundamentează cifra de şcolarizare pentru facultăţi (CNSPIS) propune o scădere atat de mare a numărului locurilor bugetate pentru studenţii care intră la facultate. Pentru anul trecut cifra de şcolarizare pentru licenţă a fost de 63.771 de locuri. Pro ...

Rectorul UAIC, contestat -  Tudorel Toader, în corzi, înainte de alegeri
05/02/2020 19:39

Împotriva actualului rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tudorel Toader, a fost depusă zilele trecute o sesizare la Comisia de Etică a UAIC in care este solicitată declanşarea procedurii de cercetare disciplinară pentru folosirea imaginii şi a spaţiilor instituţiei de invăţămant superior, in calitate de ministru al Justiţiei, fiind autosuspendat din poziţia de rector. Sesizarea a fost făcută de către grupul civic ieşean Reset, care il acuză pe fostul ministru de comiterea unei ilegalităţi. Într-o postare publicată pe contul d ...

Înscrierile în clasa pregătitoare 2020. Schimbări totale. Toți părinții vor fi afectați
05/02/2020 18:54

Părintii vor avea de făcut mai multe demersuri pentru inscrierea celor mici in clasa pregătitoare, in 2020. Regulile noi se aplică pentru elevii care urmează să inceapă cursurile in acest an scolar. Totodată, modificările ii afectează pe părintii care erau pană acum obisnuiti cu alt tip de reglementări, aprobate la nivel de Inspectorat Scolar Judetean. Înscrierile in clasa pregătitoare 2020. Schimbări totale. Toti părintii vor fi afectati Părintii din Capitală care isi vor inscrie, in 2020, copiii in clasa pregătitoare vor avea de trecut printr-o nouă reglementare. ...

Cod roșu de vreme severă. Se anulează cursurile în școli. Ce instituții vor fi afectate
05/02/2020 18:40

Cursurile se vor suspenda in scoli, din pricina codului rosu de vreme rea, ce a intrat in vigoare, in această miercuri. Pe 5 februarie a fost anuntat că scolile nu isi vor deschide portile pe perioada imediat următoare, din cauza conditiilor severe anuntate de către meteorologi. Cod rosu de vreme severă Specialistii ANM au anuntat marti că a intrat in vigoare un cod rosu de viscol si ninsoare ce afectează cateva judete ale tării. Cele mai afectate sunt zonele de Prahova, Arges, Brasov, Buzău, Brăila, Ialomita, dar si Tulcea sau judetul Călărasi. De aceea, autoritătile au decis c ...


58 la 76 din 714

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!