A început ÎNSCRIEREA și SELECȚIA candidaților la școlile de POLIȚIE! Peste 1.400 de locuri sunt scoase la CONCURS

  ADMITERE LA SCOLILE DE POLITIE, SESIUNEA februarie – aprilie 2021 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru a participa la concursul de admitere in unitătile de invătămant postliceal Scoala de agenti de politie “Vasile Lascăr” Campina si Scoala de agenti de politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca , sesiunea februarie-aprilie 2021.  Numărul de locuri aprobate pentru sesiunea februarie-aprilie ...

DOCUMENTE Au fost publicate testele de antrenament pentru Evaluarea Națională 2021 și Bacalaureat 2021
22/02/2021 13:03

 Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie a publicat pe site-ul său noile teste de antrenament pentru Evaluarea Natională si Bacalaureat pentru elevii care vor sustine aceste examene in vara lui 2021. Testele de antrenament pot fi descărcate aici     Actualizat DOCUMENTE Au fost publicate testele de antrenament pentru Evaluarea Natională 2021 si Bacalaureat 2021 de I.R.     HotNews.ro Luni, 22 februarie 2021, 12:32 Actualitate | Educatie Facebook Twitter Email Mai multe.. ...

Cursuri suspendate pentru 730 de clase de elevi
20/02/2021 13:13

Ministerul Educaţiei a informat că, de la reluarea cursurilor cu prezenţă fizică şi pană in prezent, au fost suspendate orele la 730 de clase din intreaga ţară. Potrivit unei informări a Ministerului Educaţiei, in perioada 8 – 19 februarie, au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 un număr de 809 elevi şi 638 de angajaţi din sistemul de invăţămant. 1. Număr clase cu activitate suspendată in perioada 08-19 februarie: 730 2. Număr elevi confirmaţi in perioada 08-19 februarie: 809 3. Număr angajaţi confirmaţi in perioada 08 – 19 februarie: 638 

Ministerul Educației, detalii despre vaccinarea prioritară a personalului didactic
18/02/2021 11:30

Ministerul Educaţiei a transmis Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) datele necesare demarării activităţii de vaccinare ‘prioritară’ a personalului din invăţămant in centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile). Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, numărul total de doze necesar pentru vaccinarea persoanelor cu varsta sub 55 de ani este de 44.324 şi numărul total de doze necesar pentru vaccinarea persoanelor cu varsta peste 55 de ani este de 15.622. Ministerul Educaţiei preci ...

Structura anului școlar 2021-2022: Primul semestru scurt, până la vacanța de iarnă
16/02/2021 14:40

 Structura anului scolar 2021-2022 a fost publicată in Monitorul Oficial. Cursurile incep pe 13 septembrie si se incheie odată cu vacanta de vară, pe 11 iunie 2022. Anul scolar 2021-2022: cursurile incep pe 13 septembrie 2021 - vacanta de vară: 11 iunie 2022. Primul semestru are doar 14 săptămani: 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021 - vacanta de iarnă este si vacanta intersemestrială. Vacanta de iarnă: 22 decembrie 2021-9 ianuarie 2022. Semestrul al doilea - 20 de săptămani: 10 ianuarie 2022-14 aprilie. Vacanta de primăvară: 15 aprilie - 1 mai. ...

Angajaţii din peste 30 de unităţi de învăţământ din Bucureşti nu şi-au luat salariile
15/02/2021 13:30

Angajaţii din 16 unităţi de invăţămant de masă şi din toate unităţile de invăţămant special din municipiul Bucureşti nu şi-au primit salariile, deoarece Ministerul Educaţiei nu a deblocat programul de salarizare, atrage atentia Federaţia Sindicatelor din Educaţie ''Spiru Haret', intr-un comunicat remis, luni, Agerpres. "Angajaţii nu au nicio vină privind neincadrarea unităţilor de invăţămant in numărul de posturi. Aceştia trebuie să-şi primească salariile la timp şi nediminuate pentru munca depusă. A devenit deja o practică: in fiecare lună se pune presi ...

Elevii care studiază specializarea „agent vamal
12/02/2021 11:15

Compania Naţională Poşta Romană (CNPR) anunţă parafarea unui acord de parteneriat cu Şcoala Postliceală „Fundaţia Ecologică Green" (FEG) Bucureşti, in baza căruia elevii care studiază specializarea „agent vamal" vor avea posibilitatea să efectueze stagii de practică in cadrul Departamentului Poşta Internaţională – Serviciul Relaţii cu vama şi declaranţi vamali. Potrivit unui comunicat de presă al operatorului naţional poştal, sesiunile de practică vor dura două luni şi vor fi organizate in grupuri de cate trei persoane, astfel incat să f ...

ULTIMA ORA
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
A apărut primul caz de COVID la elevi, după redeschiderea școlilor. Este vorba despre o fetiță din București
11/02/2021 09:13

Primul caz de elev infectat cu noul coronavirus după reluarea scolii a fost inregistrat in Bucuresti. Este vorba de o elevă de la Scoala „Sf. Andrei" din Sectorul 6. Ea nu a mai venit la ore incepand de marti. Ulterior, tot marti, celorlalti părinti li s-a transmis că nu trebuie să-si mai aducă copiii la scoală, incepand de miercuri. Ei vor rămane in carantină timp de 14 zile, dat fiind că au fost contacti directi ai fetitei infectate cu noul coronavirus. Acestia vor urma cursuri online. 

Orele de educație fizică s-ar putea desfășura fără mască
10/02/2021 14:15

Ministerul Educaţiei susţine varianta ca masca de protecţie sanitară să nu fie purtată de către elevi in timpul orelor de educaţie fizică, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat că, in cursul dimineţii, a solicitat o situaţie cu privire la practicile europene referitoare la purtarea măştii de către elevi in timpul orelor de educaţie fizică. „În această dimineaţă am cerut o situaţie cu privire la practicile europene. Austria nu solicită purtarea măştii in timpul orelor de educaţie fizică, B ...

2,4 milioane de elevi revin în clase
08/02/2021 08:00

Cursurile vor fi reluate astăzi in format fizic, odată cu inceperea semestrului al doilea, in majoritatea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din ţară, in condiţiile in care 2.181 de localităţi sunt in scenariul verde, 903 in scenariul galben şi numai in 149 in scenariul roşu, conform ultimei centralizări realizate de către Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI). Scenariul verde, aferent localităţilor cu o rată de infectare cu COVID-19 la 14 zile mai mică sau egală cu 1 la o mie de locuitori, asigură deschiderea cu prezenţă fizică a tuturo ...

Ministerul Educației schimbă din nou formularul de consimțământ pentru părinți în cazul testării elevilor pentru COVID 19
07/02/2021 12:19

Ministrul Educaţiei Sorin Cimpeanu a afirmat că formularul de consimţămant pe care părinţii trebuie să il semneze in cazul in care doresc ca elevul să fie testat pentru COVID-19 in şcoli, va fi schimbat şi a precizat că publicarea documentului pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost o grabă care „nu face bine intr-o situaţie deja tensionată”. „Acest formular va fi schimbat, vor fi adăugate informaţii ca să fie adus in conformitatea cu legislaţia in domeniu”, a declarat Sorin Cimpeanu. Întrebat cine şi de ce s-a grăbit, Sorin Cimpeanu a r ...

Confruntate cu lipsa spațiului, școlile nu vor putea asigura distanțarea necesară pe timp de pandemie
07/02/2021 10:01

Lipsa spaţiului rămane o problemă nerezolvată in cele mai multe şcoli, aşa că şi respectarea distanţei de un metru intre elevi va fi aproape imposibilă. De aceea, e foate importantă aerisirea permanentă a claselor, chiar dacă afară e frig, spun specialiştii, dar şi ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, care a insistat ieri asupra acestei măsuri. El a incercat să lămurească şi situaţile in care părinţii pot să nu işi trimită copiii la şcoală. „Sunt copii care suferă de o boală sau de alta şi aceşti copii nu trebuie să vină la şcoală. Mai mult deca ...

Se schimbă din nou structura anului școlar! Cîmpeanu: 'Este vorba de o abordare conformă cu așteptările elevilor'
06/02/2021 10:57

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat vineri că, printr-un ordin, a fost stabilită structura anului scolar 2020-2021. Acesta va avea două semestre, iar primul se va incheia inaintea sărbătorilor de iarnă.    „Al treilea ordin vizează modul de derulare al anului scolar 2021-2022. Este vorba de o abordare conformă cu asteptările elevilor, care intelegem că vor crea dificultăti multor cadre didactice, dar imi exprim speranta că se vor implica in asa fel incat să avem o structură logică a anului scolar, bazată pe două semestre, cu trei vacante, de iarn ...

Părinții își pot da acordul privind testarea COVID a elevului în cabinetul medical şcolar şi în format electronic
04/02/2021 14:33

Ministrul Educaţiei, Sorin Cimpeanu, este de părere că acordul părintelui privind testarea COVID a elevului in cabinetul medical şcolar ar putea fi dat şi in format electronic. "Deci cei care spun că se simt rău, aceştia vor putea fi testaţi intr-o primă fază cu teste rapide in cadrul cabinetelor medicale. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de invăţămant vor fi raportate către DSP, aşa cum este normal. Se ia legătura cu părintele şi se solicită acordul acestuia. Ordinul precizează situaţia in care elevul este simpto ...

Elevii nu vor avea voie să schimbe obiecte personale între ei
04/02/2021 11:13

În unităţile de invăţămant trebuie să se asigure trasee prestabilite de intrare, de deplasare şi de părăsire, demarcate cu benzi vizibile, facilitand păstrarea unei distanţe corespunzătoare intre persoane, prevede un draft de ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii care urmează să fie aprobat in contextul inceperii şcolii in 8 februarie. Draftul ordinului comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii in cadrul unităţilor/instituţiilor de invăţămant in condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu vir ...

Şcolile vor trebui să aibă circuite de deplasare. Elevii şi profesorii vor purta mască permanent
04/02/2021 10:56

În unităţile de invăţămant trebuie să se asigure trasee prestabilite de intrare, de deplasare şi de părăsire, demarcate cu benzi vizibile, facilitand păstrarea unei distanţe corespunzătoare intre persoane, prevede un draft de ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii care urmează să fie aprobat in contextul inceperii şcolii in 8 februarie. Draftul ordinului comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii in cadrul unităţilor/instituţiilor de invăţămant in condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu vir ...

Peste 80 la sută dintre elevi consumă alcool
03/02/2021 08:30

Un studiu privind consumul de alcool, tutun şi droguri făcut de Agenţia Naţională Antidrog in şcoli arată că tinerii romani ajung să bea alcool in jurul varstei de 13 ani sau chiar mai devreme. Atat psihologii cat si medicii toxicologi atrag atentia si sustin că acest obicei poate afecta adolescentilor memoria si comportamentul. Potrivit studiului ESPAD, 82% dintre elevii romani consumă alcool. Dintre acestia, 7 procente au recunoscut că s-au intoxicat cu alcool. Un obicei despre care medicii specialistii spun că poate avea urmări grave. Situatia e cu atat mai gravă cu cat ti ...

Ministrul Educației: „La reluarea cursurilor, elevii vor primi măști de protecție
29/01/2021 15:40

Ministrul Educaţiei, Sorin Cimpeanu, a declarat că elevii care işi vor relua fizic cursurile vor primi măşti de protecţie, existand un stoc de peste 37 de milioane de măşti doar in invăţămantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arată un stoc de peste 37 de milioane de măşti doar in invăţămantul preuniversitar. Deci ideea este că se vor primi măşti. De asemenea, am cerut o analiză, la fiecare trei zile, cu privire la stocurile de substanţe dezinfectante existente in şcolile romaneşti. Această situaţie nu este de natură să ne ingrijor ...

Începe vacanța intersemestrială
29/01/2021 10:20

Elevii incheie, vineri, primul semestru si intră in vacanta intersemestrială, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Scoala se incheie online, dar guvernul doreste ca, dacă situatia epidemiologică o va permite, predarea să se reia in format fată din 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat in mod repetat in ultimele zile că detaliile si deciziile in acest sens vor fi luate in comun cu Ministerul Sănătătii pe 2 sau 3 februarie. Anul scolar 2020-2021 a inceput in format clasic pentru majoritatea scolilor, in septem ...


58 la 76 din 270

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei