Programul-pilot de suport alimentar în școli, în discuție la Guvern

Guvernul urmează să aprobe marţi, printr-o ordonanţă de urgenţă, propunerea de extindere a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din invăţămantul preuniversitar de stat de la 50 la 150 de unităţi invăţămant. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, cele 150 de unităţi de invăţămant cu grade de complexitate şi particularităţi educaţionale diferite, propuse pentru a fi cuprinse in program, sunt dispuse echilibrat la nivel naţional, in medii rezidenţiale diverse - "urban (mare, mic, central, periferic)/ rural (mar ...

Profesorii devin un fel de polițiști. Ce spune noua lege adoptată de Parlament
04/02/2020 16:49

O nouă propunere legislativă, adoptată tacit de Camera Deputaţilor, iar luni votată de Senat, care oferă profesorilor statutul de autoritate publică, este puternic contestată de Consiliul National al Elevilor. Realitatea ultimilor ani a demonstrat scăderea tot mai accentuată a respectului acordat corpului profesoral de către elevi si pärintii sau reprezentantii legali ai acestora. Nu au fost putine situatiile in care personalul didactic a fost supus unor agresiuni fizice si/sau verbale din partea elevilor, dar si a părintilor sau reprezentantilor legali ai acestora, se spune ...

30 DE ELEVI DE LA LICEUL DE INFORMATICĂ, ÎN VIZITĂ LA COMPANIILE IT DIN UNITED BUSINESS CENTER PALAS
31/01/2020 13:27

 Pentru cateva ore, elevii de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iasi au putut descoperi cum este să lucrezi in firmele de IT din ansamblul Palas. Tinerii au mers in vizită la două mari companii din clădirile United Business Center, luand contact direct cu angajatorii din domeniu.   Provocarea de a creste viitori adulti responsabili si fericiti nu apartine doar sistemului de invătămant, ci si companiilor, care vor avea relatii de colaborare cu tinerii ce incă sunt in formare. Astfel, ansamblul Palas reprezintă si anul acesta o destinaţie p ...

ŞCOLI ÎNCHISE. 60 de unităţi de învăţământ din întreaga ţară au cursurile suspendate parţial sau total, din cauza gripei
30/01/2020 20:27

Ministerul Educaţiei anunţă că, joi, 60 de unităţi de invăţămant din intreaga ţară au cursurile suspendate parţial sau total, din cauza gripei, 50 de unităţi fiind doar in Bucureşti. Potrivit Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare din ţară au transmis, joi, situaţia actualizată a unităţilor de invăţămant cu activitatea suspendată din cauza gripei. Astfel, in judeţele Argeş, Iaşi şi Tulcea este cate o unitate inchisă integral. În judeţele Călăraşi, Cluj, Giurgiu, Ilfov, Olt şi Suceava este cate o unitate inchisă parţial, iar in municipiul ...

Laude vs. sancțiuni. Ce-i ajută pe elevi să se concentreze mai bine la ore
30/01/2020 19:48

Un nou studiu arată ce-i ajuta mai mult pe elevi să se concentreze la ore. Laudele mai degrabă decat sancţiunile i-ar putea ajuta pe elevi să se concentreze mai bine la ore, potrivit unei studiu preluat marţi de Press Association. Cercetarea sugerează că adolescenţii sunt mai inclinaţi să asculte de profesori şi să se concentreze asupra activităţii şcolare dacă sunt lăudaţi. Studiu pe 2.536 de copii La studiu, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, au luat parte 2.536 de copii cu varste cuprinse intre 5 şi 12 ani, inmatriculaţi la şcoli de pe teritoriul Statelor Uni ...

SIMULARE Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020, la finalul lunii martie. Ce au de învățat elevii și conținuturi exceptate
29/01/2020 18:17

Calendarul simulării examenului de Evaluare Natională 2020 pentru clasa a VIII-a a fost publicat in Monitorul Oficial. Testările vor fi sustinute la finalul lunii martie. În 23 martie va fi simularea probei scrise la Limba şi literatura romană, in 24 martie la Matematică, in 25 martie la Limba şi literatura maternă, iar pe 3 aprilie elevii vor afla rezultatele. Notele obtinute la simulările nationale nu se trec in catalog. Prin exceptie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obtinute la simulările nationale pot fi trecute in catalog. Rezultatele obtinute la simulările na ...

Ministerul Educației anunță: Peste 3700 de elevi, ținuți acasă
29/01/2020 14:49

Peste 50 de scoli din Bucuresti si din alte sapte judete din tară si-au suspendat partial cursurile din cauza gripei, anuntă Ministerul Educatiei, Peste 3.700 de elevi vor sta acasă in această perioadă. În urma notei pe care Ministerul Educatiei si Cercetării pe care a transmis-o Inspectoratelor Scolare Judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, miercuri, situatia scolilor inchise din cauza gripei arată in felul următor: - În Bucuresti sunt 47 unităti de invătămant inchise partial - În judetul Brăila este o unitate de invătămant inchisă parti ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Legea anti-bullying în şcoli - norme metodoligice. Victimele, agresorii şi părinţii lor vor fi incluşi în programe de consiliere
28/01/2020 16:40

Ministerul Educaţiei a lansat in dezbatere publică normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019 - pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 - privind violenta psihologică/bullying. Proiectul va fi inaintat in proces de avizare interministerială ulterior parcurgerii etapei de transparentă decizională, mai precizează MEN. "Bullyingul reprezintă comportamentul abuziv, realizat in mod repetat şi cu intenţie directă sau indirectă, care duce la prejudicierea fizică si/sau psihică a victimei/victimelor, prin umilire, rănire, perse ...

Universităţile ieşene, în febra alegerilor
21/01/2020 00:26

* maine, la USAMV se vor desfăşura alegeri pentru cele 10 funcţii de director de Departament şi pentru membrii in Consiliul departamentului, precum şi pentru desemnarea reprezentanţilor in Consiliul facultăţii şi in Senat * la UAIC au demarat ieri alegerile privind viitorii reprezentanţi ai studenţilor in Consiliu şi Senat, care se suprapun cu cele ale cadrelor didactice şi cercetătorilor Ieri, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a avut loc prima zi de depunere a candidaturilor pentru reprezentarea stude ...

Schimbări pentru femeile din învățământ 2020. Până când pot rămâne în activitate
17/01/2020 11:26

Guvernul a adoptat, in şedinţa de joi, o ordonanţă de urgenţă potrivit căreia personalul de gen feminin angajat in invăţămant poate opta să rămană in activitate pană la varsta de 65 de ani, a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. 'Un alt proiect de act normativ adoptat astăzi in şedinţa de Guvern este o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei in vederea armonizării acestei legi cu Codul muncii şi pentru implementarea unei decizii a Curţii Constituţionale in ceea ce priveşte varsta de pensionare a personalului de gen feminin anga ...

Burse private de studiu pentru studenţii ieşeni
15/01/2020 00:40

* Hidroelectrica SA va organiza o selecţie pentru acordarea unui număr de 37 de burse private de studii elevilor şi studenţilor inscrişi la cursuri de zi, pe teritoriul Romaniei Studenţilor le vor fi acordate un număr de 24 de burse, in funcţie de domeniul educaţional urmat, iar elevilor 13. Acestea vor fi dispuse după cum urmează: 4 burse pentru studenţi de la facultăţi cu profil de Economic, Juridic şi IT; 16 burse pentru studenţi de la facultăţi cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic şi electromecanic; 4 burse pentru studenţi de la facultăţi cu profil de c ...

Ministrul Educației. Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
14/01/2020 09:06

Ministrul Educatiei Monica Anisie a precizat că in 2020, profesorii vor primi salariile mărite asa cum s-a stabilit prin lege, subliniind că in bugetul Ministerului au fost inclusi 1,7 miliarde lei pentru majorări. „Îi asigur pe toti colegii mei profesori că vor primi măririle asa cum s-a stabilit prin lege. Vor primi mărite salariile incepand cu data de 1 ianuarie si cu data de 1 septembrie. În bugetul Ministerului Educatiei m-am ocupat să fie pusi acesti bani pentru măriri, este vorba despre 1,7 miliarde”, a declarat Monica Anisie la Digi24.   Ministr ...

Elevii se intorc astazi la scoala. Urmeaza cel mai lung semestru din ultimii ani
13/01/2020 11:43

Scolile si grădinitele se redeschid azi, pe 13 ianuarie, după o vacantă de iarnă de trei săptămani. Începe cel de-al doilea semestru de 12 săptămani, fără vacantă, cel mai lung semestru din istoria recentă a scolii. Ministerul Educatiei a decis ca vacanta de iarnă să devină intersemestrială si a eliminat vacanta din februarie, care pană anul acesta scolar era cea care delimita cele două semestre. Singura zi liberă in cele 3 luni de scoală fără vacantă care ii asteaptă pe elevi este vineri, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor (Mica Unire). M ...

Prăpastia dintre elevi şi profesori se adânceşte tot mai mult
13/01/2020 00:11

Consiliul Naţional al Elevilor a propus ca anul şcolar 2020-2021 să inceapă pe 1 septembrie şi să se termine pe 1 iunie. „Dacă dorim o abordare calitativă şi incluzivă, trebuie să milităm pentru ca anul şcolar să aibă o structură fixă, cursurile să inceapă anual pe 1 septembrie şi să se incheie pe 1 iunie”, spun cei de la CNE. Solicitarea nu este insă agreată de cadrele didactice. La scurt timp după solicitarea elevilor de a incepe anul şcolar mai devreme, sindicaliştii de la USLIP au creat un sondaj pe pagina lor de socializare. „Votul masiv de 8.4 ...

USLIP Iaşi solicită sprijinul preşedintelui pentru depolitizarea sistemului educaţional
08/01/2020 20:49

Liderii Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţăm-tul Preuniversitar Iaşi i-au adresat o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis pentru a-i semnala un fenomen care se produce din nou la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, cel al inlocuirilor din funcţie. „Aşa cum vă amintiţi, in momentul lansării proiectului Rom?nia educată, in 5 decembrie 2018, la Palatul Cotroceni, vi s-a adresat o intrebare ce viza Inspectoratele Şcolare Judeţene, de către domnul Moise Guran. Răspunsul pe care l-aţi oferit făcea referire la un anumit grad de politizare pe care il regăsim ...

Proiecte europene în valoare de peste un milion de euro în învăţământul ieşean
08/01/2020 00:51

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi-a propus ca in anul 2020 să continue iniţiativele demarate in anii precedenţi in ceea ce priveşte invăţămantul liceal şi să completeze, prin proiecte europene, domeniile de activitate ale instituţiilor de invăţămant cu profil tehnic, tehnologic şi vocaţional. De aceea, mai multe licee din intregul judeţ vor fi, in continuare, implicate in programe europene de dezvoltare, de mobilitatea şi de inserţie pe piaţa muncii care vizează domeniul tehnic, agricultura, mecanica, prelucrarea materialelor textile, turismul şi alimentaţia. In ...

Anul școlar 2020 – 2021. Câte vacanțe vor avea elevii din România
07/01/2020 11:24

Ministerul Educatiei propune ca anul scolar 2020 – 2021 să inceapă pe data de 14 septembrie. Proiectul se află in acest moment in dezbatere publică, iar cei care doresc pot face observatii. Pe langă data la care elevii vor incepe cursurile, proiectul mai prevede si perioadele celor patru vacante care ar urma să fie acordate. Anul scolar 2020 – 2021: Ministerul Educatiei propune patru vacante pentru elevi Ministerul Educatiei propune modificarea anului scolar 2020 – 2021, care ar urma să aibă 34 de săptămani in loc de 35, cate sunt in prezent. Elevii ar urma să be ...

Elevii se întorc la școală. Când începe Semestrul al II-lea
04/01/2020 14:31

Semestrul al II-lea din acest an scolar incepe luni, 13 ianuarie 2020, si este unul dintre cele mai lungi semestre din istoria recentă a scolii. Semestrul II are 20 de săptămani, fată de doar 15 săptămani, cate a avut primul semestru. Iată cum arată cursurile elevilor din cel de-al doilea Semestru al anului scolar 2019-2020: Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 aprilie 2020 Vacanţa de primăvară: Sambătă, 4 aprilie 2020 – Marti, 21 aprilie 2020 Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 iunie 2020 Vacanţa de vară: Sambătă, 13 iunie 2020 &n ...

Sute de copii şi adulţi ieşeni, din nou la şcoală!
31/12/2019 00:05

Grupurile ţintă implicate in proiectul „A doua şansă” sunt reprezentate, la Iaşi, de 60 de copii antepreşcolari şi 200 de copii preşcolari care se află in situaţie de risc educaţional, 480 de elevi care se află in situaţie de risc educaţional, 200 de tineri/adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie, 260 de cadre didactice şi 740 de părinţi ai copiilor implicaţi in cadru proiectului. Decembrie este o lună de bilanţ, o lună a sărbătorii şi a bucuriei. Pentru echipa care implementează proiectul „Şcoli prietenoase in comunităţi implicate& ...


77 la 95 din 714

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!