Arhiva

Accente

Pedeleul duce greul

Nu‑ş cum se face, dar sãptãmina asta partidul portocaliu este cap de afiş, prin manifestãri şi declaraţii care mai de care, incepind de la iniţiativa din camera inferioarã a Parlamentului, continuind cu suprinzãtoarea alianţã c ...

Strigoii vechi & zombii noi

S‑au fãcut extrem de multe speculaţii privind intenţiile şi posibilitãţile liberalilor de a impinge cãtre primãvarã alegerile legislative. Dacã s‑ar fi intimplat aşa, PNL ar mai fi rãmas la guvernare un timp suficient de ...

Onestitate, nu imunitate!

Se pare cã politicienii romani, in ciuda faptului cã muncesc zi şi noapte, fãrã libere, fãrã vacanţe, pentru binele poporului, au o minte extraordinar de inventivã şi productivã, pe care, spre binele aceluiaşi popor, o mulg neincetat ...

Criogenia combate monotonia

Oricum te‑ai uita la rezultatele celui mai recent sondaj de opinie, simţi cã te cuprinde, iremediabil, o plictisealã fãrã de margini. Chiar luind in calcul o marjã de eroare mai mare decit cea admisã, este cit se poate de previzibil ...

Un referendum ce nu va avea loc niciodatã

Îmi arãtam, in urmã cu douã zile, revolta faţã de situaţia in care romanii sint şi prostiţi, şi cu banii luaţi, mai exact de subvenţionarea partidelor de la bugetul de stat. Ca şi alte situaţii/probleme insuportabile/important ...

Bursa politicã: Nelu scade, Nuţi creşte

Cintecul de lebãdã...al cucuvelei? De regulã, sintagma äcintecul lebedeiö defineşte o ultimã operã sau manifestare a unui mare creator sau interpret. A spune äacesta este un ultim cintec de lebãdãö, aşa cum a fãcut& ...

Prezidenţiabili sau puşcãriabili?

Mã uit plin de compasiune la locuitorii celorlalte ţãri de pe bãtrinul continent. Sãracii, s‑a terminat CE de fotbal şi abia peste vreo doi ani vor mai avea prilej de tensiuni, emoţii, spectacole şi distracţie. Pe cind, in Romania ...

Iluzii spulberate, iluzii menţinute

Înainte de alegerile locale, am scris cu toatã convingerea despre posibilitatea, dar mai ales necesitatea a ceea ce numeam la acel moment "alianţa pentru Iaşi" -– o construcţie politicã, dar nu numai, menitã a readuce ...

B & B – cuplul adecvat unei epoci de rahat

Rãzboiul nu s‑a incheiat. Ci abia acum se incinge, intrind intr‑o nouã fazã, doritã de cãtre toatã lumea decisivã. Mai puţin de cãtre electorat, care, nu neapãrat ingrozit de perspectiva guvernãrii de cãtre un partid unic, se inc ...

Cîştigat procente, pierdut încredere

Pe micile ecrane, feţele liderilor politici apar mari şi zimbãreţe, insoţite, sonor, de declaraţii pline de satisfacţie. şi pe bunã dreptate, nu? PSD ciştigã. Ei, nu la scorurile de altãdatã, dar e in revenire, cel puţin in raport cu rezu ...

Vîntu’ bun din pupã

Ce face un mogul de presã cind simte cã atributele sale masculine in numãr pereche sint strinse de mina unei cucoane? Mai ales cind cucoana cu pricina e legatã la ochi (chipurile, pentru a fi imparţialã), iar in mina cealaltã are o balanţã cu c ...

Se poate mai jos de atît?

Credeam, sincer, cã scena politicã romaneascã, in cei 18 ani de existenţã a ei, dãduse tot ce se putea in materie de recorduri negative. şi constatarea era fãcutã cu calm şi inţelegere, pentru cã ţinea de normalitate sã se inregist ...

Mercenarii sînt omniprezenţi şi omnipotenţi

Lãsind deoparte inţelesul in plan militar al noţiunii, putem pune semnul egal intre mercenar şi persoana care, pentru bani (ori alte avantaje materiale), se pune in serviciul oricui, acţionind/luptind pentru interese de orice naturã. Cu al ...

Ãştia sînt, cu ãştia ne fofilãm

Dupã cum am remarcat in (mult prea) multe ocazii, perioada pe care o traversãm din 90 incoace a condus, printre altele, ca expresie a necesitãţii adecvãrii formei la fond, la mutaţii in interiorul unor proverbe sau expresii. Aşa incit, in ...

Beţiile aleşilor

Beţia vitezei. Scriam, nu demult, venind şi cu argumente convingãtoare in sprijinul celor afirmate, cã mulţi dintre politicieni sint proşti. Proşti conducãtori, mai precis. Proşti conducãtori auto, şi mai exact. Revin acum la subiect, ...

Cîinii latrã, caravanele hoţilor trec non?stop

Ca şi in multe alte cazuri, realitãţile Romaniei actuale obligã la reconfigurarea unor proverbe sau zicãtori. Titlul acestor rinduri este doar un (nou) exemplu. Pentru cei care au uitat sau au interese sã (se) fi uitat, oleacã de aducere ...

Un an de pomanã

2008 poate fi considerat, in primul rind, a fi (incã) un an de pomanã pentru cã, in plan politic, nu s‑au inregistrat cituşi de puţin mult promisele şi trimbiţatele (şi necesarele, de altfel) mutaţii calitative. Ba din contra. În ...

Primari? Politicienii ştiu de ce!

În mod normal, un politician (de succes sau descurcãreţ, nu conteazã, cã, oricum, nu-i prea mare diferenţa...), in cariera sa, o ia de jos şi merge cit mai sus posibil. Exemple in acest sens sint destule. şi aiurea, şi la noi. Jaqu ...

O ţarã de servicii. Deci, de servitori...

Summitul NATO, care face in Romania tot atita vilvã precum vizita unor orãşeni bogaţi intr‑un fund de lume, va trece, extrem de repede, in uitare. Vor rãmine, in urma lui, de achitat exorbitanta nota de platã a plinei de fast intilniri, amin ...

Crizã mare, monşer. De valori...

  Cind scriam, in urmã cu douã zile, despre uriaşa prãpastie ce separã numele grele de altãdatã care conduceau primãriile marilor oraşe şi cele uşurele/uşuratice de astãzi care se zbat sã acceadã la aceastã demnitate nu am mai avut ti ...

1 la 20 din 163