Arhiva

Casa si gradina

 Poetul Ioanid Romanescu

  Considerat de criticul literar Nicolae Manolescu „un poet puternic şi cu personalitate”, Ioanid Romanescu a fost una dintre vocile importante ale poeziei romane contemporane. Pe numele adevãrat Valentin Tudose, poetu ...

 Matematicianul Adolf Haimovici

  Rezultatele remarcabile pe care prof.univ.dr.doc. Adolf Haimovici le-a obţinut in domeniile geometriei, biomatematicii şi, in special, in teoria ecuaţiilor diferenţiale, il situeazã in elita matematicienilor romani. Frate mai mic a ...

Pedagogul Constantin Meissner

  Prin intreaga sa activitate, Constantin Meissner s-a inscris ca o personalitate deosebitã in istoria şcolii şi pedagogiei romaneşti. Nãscut in Iaşi, la 27 mai 1854, Constantin Meissner a primit o educaţie aleasã. Dupã studiile ...

Iorgu Iordan, lingvist şi filolog

Membru titular al Academiei Romane. Moldovean prin naştere şi ieşean prin adopţie, prin cei aproape 40 de ani petrecuţi in oraşul nostru, a fost unul dintre profesorii de mare prestigiu ai Facultãţii de Litere şi Filologie din Cadrul Univer ...

 Pianista Florica Niţulescu

  În galeria marilor figuri ale pedagogiei romaneşti, profesoara şi pianista Florica Niţulescu este un nume de referinţã. Nãscutã la 11 septembrie 1897, in oraşul Turnu-Severin, a studiat la Conservatorul de Muzicã din Iaş ...

Sebastian Rusan, mitropolit

Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, el a fost apreciat de mari personalitãţi bisericeşti şi laice din ţarã şi strãinãtate ca ierarh luminat, evlavios, stalp al intregii ortodoxii şi veşnic apãrãtor al pãcii. ...

 Institutorul Mihai Busuioc (Domnul Trandafir)

  Dacã in Vatra Paşcanilor, pe la anul 1888, nu i-ar fi fost elev acela care avea sã devinã „Ceahlãul literaturii romane”, invãţãtorul Mihai Busuioc s-ar fi petrecut ca florile şi ca iarba. Mihail Sadoveanu avea sã-l ...

Academicianul ştefan Procopiu

  Printre fizicienii din şcoala creatã la Iaşi de Dragomir Hurmuzescu, unul dintre cei mai remarcabili a fost, fãrã indoialã, savantul ştefan Procopiu.  Cunoscut publicului larg prin lucrãrile şi descoperirile sale, ştefan ...

Iacob Stanislau Cristian Cihac, medic şi naturalist

Medic şi naturalist roman de origine cehã, membru de onoare al Academiei Romane. În 1825 s-a stabilit la Iaşi, unde a depus o prodigioasã activitate, timp de aproape patru decenii. Lui ii revine meritul de a fi fondat prima societate ştii ...

Iosif Sava, critic muzical

Personalitate plurivalentã, critic muzical de o inaltã exigenţã şi probitate profesionalã, interpret dãruit cu har, stãpanind tainele mai multor instrumente muzicale, cronicar obiectiv, autor avand la activ multe zeci de volume publicate, mu ...

Radu Cernãtescu, chimist

Membru al Academiei Romane, a fost unul din cei mai valoroşi savanţi, produs de şcoala romaneascã de chimie, continuator al lui Petru Poni. Activitatea didacticã, desfãşuratã timp de patru decenii in cadrul Universitãţii din Iaşi, a fost ...

Theodor Pallady, pictor

Alãturi de Gh. Petraşcu, N. N. Tonitza şi ştefan Dimitrescu, se integreazã epocii de strãlucitã inflorire a picturii romaneşti in perioada interbelicã. Creaţia lui s-a impus prin rigoarea logicã a construcţiei intre formã şi culoare, p ...

Adrian Florescu, arheolog

Cercetãtor la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din Iaşi, din 1954 şi panã la trecerea sa in eternitate. A avut o preţioasã contribuţie la sãpãturile arheologice efectuate in Moldova, indeosebi la cultura Noua de la sfarşi ...

Sergiu Celibidache, dirijor

Membru de onoare al Academiei Romane (1992). Personalitate artisticã singularã in peisajul muzicii universale din a doua jumãtate a secolului al XX-lea, el a devenit un mit, o legendã vie, in lumea spectaculoasã a baghetei. Comparat cu cei mai ...

Gheorghe Plãcinţeanu, chirurg

Animator in domeniul organizãrii medicale, unul dintre chirurgii de seamã ai Moldovei din perioada interbelicã, a desfãşurat o indelungatã activitate didacticã la Facultatea de Medicinã din Iaşi, intre anii 1920-1950, unde a parcurs toatã ...

Neurochirurgul Nicolae Oblu

Personalitate de numele cãreia se leagã dezvoltarea neurologiei ieşene timp de peste patru decenii, prof.dr. Nicolae Oblu s-a nãscut in urmã cu un veac, la 7 august 1912, in Olteniţa. A urmat cursurile Facultãţii de Medicinã din Iaşi, pe c ...

Richard P. Hette, sculptor

S-a format ca artist in climatul spiritual al Iaşului interbelic, unde a locuit şi a creat o mare parte din opera sa, intre anii 1907 şi 1952. A funcţionat la catedra de Sculpturã şi mulaj de la Academia de Arte Frumoase (1938-1949). Înt ...

Constantin I. Parhon, medic endocrinolog şi psihiatru

Membru al Academiei Romane. Savant de renume mondial, şi-a consacrat intreaga viaţã slujirii ştiinţei romaneşti. A fost profesor la Facultatea de Medicinã din Iaşi peste douã decenii (1912-1933), contribuind la revigorarea conceptualã a un ...

Dimitrie Onofrei, tenor

Înzestrat cu o voce generoasã, plinã de forţã şi strãlucire, cu un timbru cald de tenor liric, el a fãcut cunoscutã arta interpretativã romaneascã pe mai toate meridianele lumii. A evoluat pe cele mai renumite scene lirice din Italia ...

Radu Botez, dirijor

Dupã absolvirea cursurilor universitare, a fost angajat violonist in orchestra simfonicã a Radiodifuziunii Romane din Bucureşti, unde a activat panã in anul 1945. Radu Botez se numãrã printre fondatorii Ansamblului Armatei din Capitalã, al c ...

1 la 20 din 879