Arhiva

Despre culturã, cu dragoste

 Relaţia omului cu propria-i  memorie

  Ca in intreaga prozã a lui Carol Feldman, naraţiunile din volumul Etajul 13 se extrag din acelaşi depozit al memoriei, unde stãrile, intamplãrile şi trãirile, in aşteptarea povestirii lor, se imbogãţesc, prin invechire, asemen ...

Poezia fiinţei interioare

  Topos-ul mereu invocat in paginile jurnalului este familia, cu fiul Alex, cu prietenii de acasã, iar Petru Frãsilã are vocaţia, astãzi, atat de rarã, a prieteniei. Oamenii şi epoca, agitaţia din jurul televiziunii pe care o cond ...

Timpul secund din rezerva unui spital

  Viaţa e ca arderea unei lumanãri, constatã personajul narator confruntat cu punctul zero al existenţei sale in rezerva de spital, cand toate cele ce i se intamplã capãtã forţa de persuasiune a unor metafore; o perfuzie seamãnã ...

Tabla de şah ca metaforã a fiinţei interioare

  Viaţa pe tabla de şah(Editura Timpul, 2012) se incadreazã intre speciile literaturii subiective, fiind jurnalul „unei sãptãmani de foc” şi avand drept pivot eul, lãuntrul „poetic” al omului social; de altf ...

Mica localitate de frontierã a civilizaţiilor

  Þintind mereu spre „ipotetica” stea Canopus, mai strãlucitoare incã decat Sirius, dand luminã intunericului din preajmã, Adrian Alui Gheorghe, asemeni geometrului care vede lumea in spaţiu, trage linii intre cuvinte pe ...

Poetul nãscut şi fratele sãu, nenãscut

  Între cele patru moduri de relaţionare a limbajului poetic modern cu realul - a exprima exprimabilul, a exprima inexprimabilul, a inexprima exprimabilul şi a inexprima inexprimabilul -, poezia lui Adrian Alui Gheorghe il alege p ...

Bagheta fermecatã a unei zâne bune

Povestea femeilor din romanul Franciscãi Stoleru nu relevã doar ceea ce se pierde in aceste complicate conflicte ale mentalitãţilor; iatã şi ceea ce se poate (re)dobandi: „În ultima searã petrecutã la Ierusalim alãturi de Alma ...

Taurul venit de la Nord şi minotaurul din Sud

Ioan Holban * „Eu sunt dintre cei care in Nil s-au scãldat,/ in Marea cea Moartã botez am primit,/ cu sarea cea vie lipitã de buze -/ Iordanul clipea pe sub stele, sfant şi vagant/ cand in adancuri m-am tot scufundat,/ lãsand langã ...

Povestea unui alt Manole şi a altei Ana

În cartea de poezie a lui Adi Cristi, goliciunea e a nudului: „m-am dat pictor celebru/ sã-ţi arcuiesc coapsa-n culoare/ sã vãd cum se scoate sanul afarã/ fãrã lesã şi fãrã un alt accesoriu/ am sunat la tine/ smulgandu-ţi din ...

Un spaţiu Schengen între Rai şi Iad

Mãrturii din viaţa de apoi e o carte tristã pentru cã regãsim aici toatã tristeţea unei tinereţi fracturate intr-un regim totalitar; e o carte veselã pentru cã autorul, fãrã a se despãrţi razand de trecutul sãu neguros, are puter ...

Raiul din suflet

Dupã ce se va fi intalnit la poarta Raiului cu un parlamentar de azi, fost torţionar la Jilava, lãsandu-1 pe acela in plata Iadului, personajul-narator din romanul Mãrturii din viaţa de apoi al lui Dumitru Vacariu trece in Rai şi este luat in ...

Autorul care îşi furã propria viaţã

* „În fond, n-am venit aici ca sã-mi regãsesc patria, ţigãneala de acolo, ci mai degrabã ca sã scap puţin de drãgãstoasa, insistenta, insinuanta şi sufocanta sa imbrãţişare. Cu atat mai mult, n-am adus cu mine obsesiile fotb ...

Breaking News

Romanul A treia bancã al lui Laurenţiu Orãşanu e scris in umor şi (auto) ironie, ilustrand cu fidelitate definiţia lui Pierre Fontanier, pãrintele retoricii moderne: ironia, spunea acesta in urmã cu aproape douã secole, „constã in a ...

Manuscrisele sau viaţa!

În urmã cu doi ani, Laurenţiu Orãşanu tipãrea un roman, Autorul, unde plasa in locul privilegiat al textului figura personajului-narator; acum in urmã,  in A treia bancã (Editura Semne, 2012), autorul nu se mai incurcã in desişul ...

Afrodita şi Leonora

Din Targul unde, cicã, nu se intamplã nimic, Gellu Dorian comunicã, mai intai, o stare a locului şi profilul unui protagonist liric deloc surprinzãtor circumscrise spaţiului şi omului balcanic. Cei care s-au ocupat de aceastã problematicã ( ...

Ficţiunea bibliotecii

Gellu Dorian este printre ultimii mohicani ai programului estetic, ai poeticii şi paradigmei de sensibilitate care au personalizat generaţia '80 in structurile literaturii noastre de azi; el e convins de valoarea şi deplina funcţionalitate a ...

Geneza ca o cosmicã urgie

Frapant in poemele din Prin Cosmice Mistere este inţelesul pe care Nicolae David, pictorul-poet din Garceni, Vaslui şi Geneva, Elveţia, il dã apocalipsei. Astfel, vremea Big-Bang-ului reconstituie decorul terifiant, sumbru şi misterios precum c ...

Lumea marionetei şi manechinului

De la dinamica pietrelor la mecanica fiinţei poate fi un posibil traiect de lecturã a poeziei lui Nichita Danilov din Imagini de pe strada Kanta, unde marioneta şi manechinul sunt figurile-pivot dintr-un spectacol in care poetul e regizor, scenog ...

Pustnicul din deşertul Sketis

A trãit in Iaşii secolului XVIII un cronicar pe nume Ioan Canta, mare spãtar in vremea lui Constantin Mavrocordat; a lãsat posteritãţii Letopiseţul Tãrii Moldovei de la a doua şi pinã la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat (1741-17 ...

Castelul în ruine ca metaforã a fiinţei interioare

Actori de-o searã intr-un spectacol care s-a sfarşit pentru a nu mai fi reluat niciodatã, aicişi acum, protagoniştii lirici ai lui Vasile Burlui din De Anima, aceiaşi ca in Concert melancolic şi Philemon şi Baucis, se regãsesc departe, in ...

1 la 20 din 411