Arhiva

Sãptãmînale

Eu, primãvara, Hans şi critica literarã

Vã trimit un fragment dintr-o compunere de primãvarã pe care am scris-o eu in clasa a VII-a, dar am "adãugit-o" şi "revizuit-o", impreunã cu prietenul meu Hans, de la scara "be", care vrea sã se facã critic literar. ...

Vacanţa de contrabandã, personalã şi interzisã

E impropriu sã spui cã a trecut vacanţa, fie şi numai din douã motive; unu: ceva care nu a fost nu avea cum sã se sfirşeascã (sincer vorbind, in cele douã sãptãmini, de abia te-ai obişnuit cu ideea de a fi liber); doi: mai sint nouã sãptã ...

Iluzii deşarte

Orice inceput are şi un sfirşit. Pe cit de incintaţi am fost de zilele care aveau sã urmeze, pe atit de deziluzionaţi sintem acum, dupã ce aceste zile de vacanţã s-au scurs. Timpul e relativ, incetul cu incetul ne pierdem in spaţiu, iar in fina ...

Primãvarã ca în baladele lui Minulescu

Nu ştiu dacã am suferit in vreun an mai tare din cauza iernii prelungite. Incep sã intreb şi eu, ca Minulescu: "Primãvarã, primãvarã/ nu cumva te-ai sinucis?" Nici mãcar de astenie nu am avut parte anul acesta, ci doar de nervi din be ...

Vacanţa, victimã a timpului

Vacanţã, dulce vacanţã! Atit de tare ne incintã ea cu mireasma libertãţii... Sintem eliberaţi de atotputernica şi binevoitoarea şcoalã in favoarea citorva zile de vis, zile care se scurg fãrã orar şi teme suplimentare. Vacanţa se spulber ...

Discoteci şi puşti de bani-gata

In fiecare simbãtã seara, strãzile se umplu cu tineri care cautã distracţia cu orice preţ, şi unde o pot gãsi mai uşor decit in discoteci? Deseori, aceştia pleacã de acasã fãrã ştirea pãrinţilor, cãrora le spun fel de fel de minciuni. ...

Berze înalte, moi şi prietenoase

Mã gindeam acum la copilul care minca afarã şi care striga cit putea de tare: "Mai, dã-mi!", din reclama la margarinã. "Tataie, prinde-mi o barzã!" Asta ceream mereu cind vedeam berzele intorcindu-se. Inalte, moi şi prietenoas ...

Cum vedem Paştele?

Sãrbãtoare tradiţionalã, plinã de semnificaţii, Paştele ne oferã trei zile in care voia bunã şi distracţia predominã, pentru cã sintem inconjuraţi de prieteni şi familie. Aşa-zisele noastre zile de odihnã date prin lege, cicã. Mincarea ...

Adolescenţilor nu le mai place în România!

In ultimul timp, tot mai mulţi tineri doresc sã plece in strãinãtate, ca sã ciştige mai mulţi bani. In majoritatea cazurilor, cel puţin unul dintre membrii familiilor acestora sint plecaţi deja peste hotare, la muncã. In concepţia lor, totul ...

Reversul medaliei

Cu toţii sãrbãtorim Paştele, aparent, in acelaşi mod. In definitiv, indiferent de nivelul de trai aferent, romanul pune pe masã citeva ouã roşii, un cozonac şi citeva preparate din carne. Ca şi de Crãciun, se vorbeşte mult de sãrbãtoarea c ...

De ce sîntem milostivi doar de sãrbãtori?

Sfintele sãrbãtori de Paşte constituie un timp magic, in care o adiere uşoarã de credinţã ne face sã simţim cã, in interiorul nostru, ceva se petrece. E timpul ca dragostea faţã de tot ceea ce ne inconjoarã sã-şi intre in drepturi mai mul ...

Noaptea magicã a Învierii

Unul dintre ritualurile pascale ce trebuie indeplinite pentru a desãvirşi atit curãţenia sufletului, cit şi pe cea a trupului, este postul. Aceasta este o perioadã de infrinare, in care tot ce este de provenienţã animalã iţi este interzis. Fie ...

Sãrbãtoarea luminii

Paştele este sãrbãtoarea luminii, momentul in care oamenii trebuie sã uite de tot ce este rãu pe lume şi sã sãrbãtoreascã Invierea Domnului. Mulţi romani "sãrbãtoresc" Paştele in azil, in orfelinat sau fãrã nimic pe masã. In u ...

Terapia

Prima datã cind am fost la cinematograf a venit şi fratele Adinei cu noi. Mã invãţase ea sã intind mina dreaptã şi sã spun: "Incintatã de cunoştinţã", lucru pe care eu nu am vrut sã-l inţeleg in nici un fel, pãrindu-mi-se cã a ...

Fãrã tentaţii. Doar plictis.

S-ar spune cã in zilele noastre este, practic, imposibil sã te plictiseşti, cind ai la dispoziţie aşa o varietate de opţiuni de a-ţi petrece timpul liber. Oare? Stau in casã, de pildã in faţa televizorului. Da, este o metodã excelentã de a- ...

Sînt o consecinţã a

1987 este anul in care eu şi alte milioane de copii ne-am nãscut in toatã lumea. 1987 este anul in care citeva sute de mii de copii ne-am nãscut in Romania. 1987 este unul dintre anii in care nu era admis avortul. 1987 este unul dintre anii in care ...

Forţa maleficã

Odatã cu trecerea timpului, tentaţiile cresc şi devin din ce in ce mai ispititoare. Cu cit inaintãm in virstã, totul se schimbã, responsabilitãţile noastre cresc şi devenim predispuşi la toate rãutãţile lumii, mereu cu dorinţa de a incerca ...

Libertate, forţã, constrîngere

Fiecare dintre noi işi alcãtuieşte in mod conştient sau nu o scarã de valori, la care apeleazã ori de cite ori trebuie sã aleagã. De altfel, acesta este unul dintre cuvintele-cheie ale vieţii: a alege. Adolescentul se confruntã cu acest verb i ...

Alegerea: un drum bifurcat

Ceea ce iţi este interzis incitã şi ce poate fi mai provocator decit incãlcarea oricãrei reguli impuse de om şi indepãrtarea tuturor barierelor, doar pentru a fi liber sã imbrãţişezi orice tentaţie. Tãria ta de caracter apare in astfel de ...

Primãvara, bat-o vina!

Ca in fiecare an, am aşteptat venirea primãverii, in primul rind pentru a scãpa de hainele grele, dar şi de frigul apãsãtor. Deşi zilele din calendar nu arãtau incã venirea primãverii, colegii mei de clasã au dat tonul mult mai devreme in ace ...

1 la 20 din 87