default

Dimensiune font:

ȘCOALA - VALORI ȘI DEVENIRE

| 01-03-2013 05:01

 

 

COLEGIUL „COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI

 

 „Prin noi, vei fi TU cel mai bun!”

 

Portofoliu

  

Membru în Alianţa Colegiilor Centenare

  

Membru permanent al Programului Internaţional World School, Tokyo, Japonia

  

Liceu afiliat UNESCO

  

Colegiu evaluat de ARACIP, plasat în topul primelor 10 licee din ţară

  

Şcoală Europeană

  

Centru de examinare Cambridge

  

Diplomă de Excelenţă Instituţională

 

 Rădăcini. Cu o istorie de 117 ani în care s-au modelat personalităţi şi s-au conturat valori, Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi îşi întemeiază întreaga activitate pe standardele educaţionale actuale, în acord cu reperele de calitate moderne şi cu exigenţele unei tradiţii recunoscute a cultivării elitelor în învăţământul ieşean.
Instituţie înfiinţată în 1895, la iniţiativa lui Spiru Haret, ctitorită ca liceu internat tip colegiu englezesc de Take Ionescu, Colegiul „C. Negruzzi” a dat vieţii ştiinţifice, culturale şi administrative personalităţi remarcabile. Dintre foştii directori şi profesori se remarcă A. Densusianu, G. Musicescu, T. Nicolau, dr. I. Cantacuzino, S. Mehedinţi, G. Ibrăileanu, F. Platon, D. Hurmuzescu, iar dintre absolvenţii de marcă pot fi menţionaţi M. Ralea, E. Lovinescu, D. Botez, I. Teodoreanu, I. Iordan, R. Beligan, T. Lalescu, M. Vasiliu, P. Caraman, M. R. Ungureanu, I. Eleny, V. Barbu etc.
Permanenţe. Actualmente, cei peste 1400 de elevi (clasa pregătitoare - liceu) şi 84 de dascăli definesc coordonatele de dezvoltare a şcolii, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii. Dincolo de rezultatele notabile la evaluările externe, sunt grăitoare performanţele la concursuri şi olimpiade: 18 medalii şi 7 premii internaţionale, 50 de premii şi 102 menţiuni naţionale, 802 premii şi 624 de menţiuni la nivel judeţean, în perioada 2006-2012.
Iniţiative şi proiecte. Colegiul „C. Negruzzi” este iniţiatorul unor concursuri de anvergură, adevărate repere în calendarul competiţional ieşean şi naţional. Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare „Ionel Teodoreanu”, destinat elevilor de clasele V-VIII, reprezintă continuarea într-o nouă formă, a Concursului de Limbă, Literatură şi Comunicare „Ionel Teodoreanu” (ediţiile I-VII). Sunt semnificative şi Concursul de Matematică ”Traian Lalescu” sau Concursul de Limba şi Literatura Română ”Ionel Teodoreanu” pentru elevii de clasa a IV-a.
Proiectul Science Weeka antrenat anual aproximativ 600 de tineri şi 45 de profesori din nouă şcoli ieşene în activităţi aplicative şi experimentale, competiţii, expoziţii la disciplinele fizică, biologie, chimie, geografie şi informatică, cu implicarea unor instituţii din comunitatea ştiinţifică şi culturală ieşeană, a autorităţilor locale şi a mediului privat.
Proiectul de educaţie ecologică Green, iniţiat în 2009 de catedra de geografie, a antrenat peste 500 de elevi de gimnaziu şi de liceu în excursii şi tabere de ecologizare, concursuri, programe şi campanii de informare, expoziţii, cu sprijinul constant al Facultăţii de Geografie şi Geologie, al Grădinii Botanice Iaşi sau al „Greenpeace România”. În prezent, proiectul s-a extins şi la nivelul învăţământului primar - Green Junior.
Iniţiat în 2010, proiectul Art’s Week, ale cărui obiective s-au materializat în expoziţii de pictură şi de artă fotografică, un festival de teatru în limbile română, engleză şi germană, ateliere, concursuri, dezbateri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, lansări de carte şi de reviste, spectacole şi audiţii muzicale, a implicat peste 300 de elevi, alături de profesorii lor, în parteneriat cu diferite instituţii ieşene.
Dezvoltare personală. În Colegiul „C. Negruzzi” tinerii beneficiază de oportunităţi şi facilităţi, precum programul after-school, cercuri tematice (astronomie, muzică, jocuri sportive, limbi moderne), cursuri opţionale (teoria lecturii, jurnalism, artă dramatică, poezia matematicii, cultură şi civilizaţie britanică şi americană, hazarde antropice etc.), evenimente specifice (Zilele şcolii, Ziua Porţilor Deschise, Balul Bobocilor, şcoala de Vară...), tipărituri: revistele şcolii, Corolar şi Corolar-Junior, Alfa şi Omega, English at Heart, Gnosis. Trebuie menţionate proiectele şi programele educaţionale nonformale, cu profil cultural, ştiinţific, antreprenorial sau umanitar, în parteneriat cu universităţile ieşene, centrele culturale francez şi german, Centrul Educaţia 2000+, Brigada Naţională Antidrog, Fundaţia „Tineri pentru Tineri”, Fundaţia World Vision, AIESEC, Fundaţia Diaconia, Fundaţia Corona, Organizaţia ”Salvaţi copiii”.
Parteneriate internaţionale. Parteneriatele cu peste 40 de şcoli din Europa şi de pe alte continente reprezintă un mod de educaţie pentru elevii noştri.
Colegiul are statutul de membru permanent al organizaţiei internaţionale WORLD SCHOOL, proiectsub patronajul şi finanţarea şcolii japonezeKanto International Senior High-School din Tokio, la care am participat, ca unică şcoală românească, încă din 1999, alături de alte 21 de ţări de pe toate continentele. Elevii şi profesorii şcolii au fost implicaţi în4 ediţii ale EUROPEAN YOUTH MEETING, organizate de Adunarea Legislativă a Regiunii Emilia Romagna, sub patronajul Comisiei Europene în cadrul proiectului de tip YOUTH IN ACTION. Graţie participării la programe de tip COMENIUS MULTILATERAL - European Food Production, I'm a young Shakespeare, Nature is the Route to European Understanding, COMENIUS BILATERAL Collaborative contribution to Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures,ce au presupus mobilităţi însemnate de elevi, absolvenţii negruzzişti au dobândit competenţele interculturalenecesare studiului în universităţi internaţionale prestigioase, unde, o parte aleg să-şi desăvârşească educaţia.
 

Brandul „Negruzzi”. Ca vocaţie, Colegiul „C. Negruzzi” face din educaţia elevilor săi un demers spiritual consecvent, pe baza unei tradiţii adaptate la o societate modernă. În uniforme distinse, într-o clădire cu stil, de o eleganţă impunătoare, negruzziştii au curajul părerilor liber exprimate, sunt îndrumaţi să-şi adune toate forţele sufleteşti, să devină oameni de caracter, de voinţă, de anvergură culturală.

 

Director, prof. dr. Elvira Rotundu

  

Director adjunct, prof. Mihaela Ţura

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „B. P. HASDEU” IAŞI

 

 
Şcoala Gimnazială „B. P. Hasdeu” Iaşi este atestată documentar din 1897. După 1990, Şcoala Generală 22 a preluat numele acestei personalităţi de prim rang a culturii româneşti, care onorează şi obligă în egală măsură. Din anul şcolar 2004-2005, a aglutinat şi Şcolile „C. Negri” şi „C. Conachi”, respectiv, din anul 2012, Grădiniţele 1, 2, 15, 20, 22.
Ne-au călăuzit, de-a lungul timpului, cuvintele lui Comenius: „Celelalte lucruri se iau din pământ, copiii, însă, purced din fiinţa noastră şi sunt identici cu noi. De aceea li se cuvine aceeaşi dragoste şi cinste pe care o avem faţă de noi înşine.”
Paşii copiilor noştri sunt călăuziţi, pe drumul cunoaşterii şi al devenirii spirituale şi intelectuale, de dascălii şcolii, pe care îi recomandă profesionalismul şi dăruirea. În lumina adevărului rostit de Platon – „Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul” – aceştia sunt conştienţi de faptul că au datoria de a sădi în sufletul elevilor dorinţa de bine, de frumos, de adevăr, de a-i ajuta să se cunoască, să se înţeleagă pe sine şi să-i înţeleagă pe ceilalţi, să afle calea de a deveni Oameni adevăraţi, care să respecte şi să-şi însuşească valorile morale, spre a deveni Învingători.
Dincolo de asimilarea eficientă a informaţiilor, a cunoştinţelor furnizate de fiecare disciplină de studiu, acum copiii noştri au nevoie să se descopere, să-şi exploateze potenţialul spre a face faţă examenelor care îi aşteaptă şi pentru a se integra cu succes în următorul ciclu de şcolaritate şi în viaţă. Drept mărturie stau rezultatele elevilor noştri la Evaluarea Naţională şi la concursurile organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
Suntem conştienţi de faptul că „cititul în face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact” (Bacon), încât elevii noştri sunt îndrumaţi spre a descoperi cartea şi valorile ei. Într-o lume în care timpul nu mai are suficientă răbdare cu noi şi internetul copleşeşte, aceştia citesc şi îşi aştern gândurile, emoţiile în pagini de scriitură, dovezi elocvente fiind revistele şcolii. Noi, ca dascăli, avem privilegiul şi misiunea de a le încuraja talentul, de a le îndruma paşii spre devenire, de a le cultiva dragostea de frumos şi sensibilitatea.
„Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătăţire a felului său de a fi.”, afirma Pierre de Coubertin. Sportul disciplinează şi desăvârşeşte devenirea fiecăruia dintre noi. Din acest punct de vedere, Şcoala „B. P. Hasdeu” Iaşi este o adevărată deschizătoare de drumuri, prima clasă ce avea şahul ca obiect de studiu fiind înfiinţată aici în 1986. După o pauză de câţiva ani, în 2000, acesta a fost reintrodus ca materie opţională, începând cu clasa I. Graţie elevilor pregătiţi de profesori – antrenori de elită, şcoala noastră a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului, demne de menţionat fiind titlurile de campioni naţionali, campioni şi vicecampioni europeni şi medaliaţi cu bronz la Campionate Mondiale.
În concluzie, Şcoala „B. P. Hasdeu” oferă educaţie formală – instituţionalizată, gradată cronologic – dar şi nonformală, ce se remarcă prin multiple caractere – formativ, variat, flexibil, opţional. Ceea ce se remarcă aici sunt perspectivele inter şi pluridisciplinare, cei implicaţi având posibilitatea de a opta în funcţie de abilităţi, pasiuni şi interese, fiind depăşite astfel graniţele tradiţionale.
Obiectivele Şcolii „B. P. Hasdeu” sunt obiectivele educaţiei moderne: „a învăţa să înveţi, a învăţa să trăieşti, a învăţa să gândeşti liber şi critic, a învăţa să iubeşti lumea să să o faci mai umană, a învăţa să te desăvârşeşti în şi prin munca creatoare.” (Edgar Faure)
 

Prof. Ana Iulia Olinici, Luminiţa Viciu

 

 


 

Comentarii

corina nica

Mar 01, 2013

sunt mandra ca fiica mea invata la aceast coala de prestigiu- liceul costache negruzzi- si, de asemenea, sunt bucuroasa pentru c ea este fericita, atasandu-se de toti profesorii si colegii sai. pe langa pregatirea profesionala deosebita, dascalii de aici isi iubesc elevii, luptand pentru afirmarea lor. si rasplata din parte copiilor vine prompta, cu sinceritatea specifica varstei. astazi copilul meu, impreuna cu toti colegii ei de a-v-a, l-au descoperit pe profesorul de matematica, ce a lipsit un timp, fiind bolnav, intr-o alta clasa. si ea mi-a povestit cum stateau cu totii langa usa acelei clase si se bucurau, fara a fi vazuti de catre profesor. ce martisor mai frumos poate fi pentru un dascal decat aceasta pretuire sincera, de copil ?

nica-azoiei corina

Mar 01, 2013

sunt mndr c fiica mea nva la aceast coal de prestigiu- liceul costache negruzzi- i, de asemenea, sunt bucuroas pentru c ea este fericit, atandu-se de toi profesorii i colegii si.pe lng pregtirea profesional deosebit, dasclii de aici i iubesc elevii, luptnd pentru afirmarea lor. i rsplata din parte copiilor vine prompt, cu sinceritatea specific vrstei. astzi copilul meu, mpreun cu toi colegii ei de a -v-a, l-au descoperit pe profesorul de matematic, ce a lipsit un timp, fiind bolnav, ntr-o alt clas. i ea mi-a povestit cum stteau cu toii lng ua acelei clase i se bucurau, fr a fi vzui de profesor. ce mrior mai frumos poate fi pentru un dascl dect aceast preuire sincer, de copil ?

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi MGA Insolvency S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 09.01.2019, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 14.03.2019, ora 13.00 la sediul debitoarei SC TERMICA SA din Mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, a următoarelor active: Nr. activ – Denumirea activelor – Valoare de pornire la licitatie (lei fara T.V.A.) Activ 1 - ACTIVE AFERENTE CT HIDROCARBURI – 26.696.616,88 lei Teren intravilan, curţi constructii, în suprafaţă de 9.610,00 mp (din această suprafață cca. 1.500 mp sunt ocupați de active aferente SACET), construit, situat în str. Calea Unirii, FN, jud. Suceava, format din mai multe parcele: CF 36274, nr. cad. 2878(5.528 mp); CF 36292, nr. cad. 2879(691 mp) şi C1(nr. cad. 2879) - clădire cazan CAF1 şi CAF2, nr. inventar 100007; CF nr. 36293, nr. cad. 2880(351 mp) şi C1(nr. cad. 2880) - clădire cazan CAF3, nr. inventar 100008; CF nr. 36195, nr. cad. 2881(298 mp) şi C1(nr. cad. 2881) - clădire cazan CAF4, nr. inventar 100009; CF nr. 36275, nr. cad. 2882(589 mp) şi C1(nr. cad. 2882-C1) reprezentată prin clădire cazan CAF5, nr. inventar 100010; CF nr. 36278, nr. cad. 2883(690 mp) şi C1(nr. cad. 2883) - clădire cazan nr. 6 105 T/H nr. inventar 100005; CF nr. 36279, nr. cad. 2884(383 mp) şi C1(nr. cad. 2884-C1) - clădire cazan nr. 7 105 T/H nr. inventar 100006; CF nr. 36273, nr. cad. 2885(1.080 mp) şi C1(nr. cad. 2885) - clădire gospodăria de termoficare TRO. 3 nr. inventar 100084 şi extindere nr. inventar 100085, drumuri CAF nr. inv. 200008. Cazane, echipamente și instalații electrice/termomecanice, instalații electrice, automatizare, comandă, protecție și instalații pompare, conform descrierii din Anexa 1. Activ 2 - ACTIVE GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL SOLID – 2.650.404,40 lei Echipamente dezghețare și cântărire cărbune, echipament automatizare cântar vagoane, etc., bandă transportoare, separatoare de metale, grătare cu bare rotative, concasoare cu ciocane articulate, electromotoare conform descrierii din Anexa 2. Activ 3 - ACTIVE GOSPODĂRIA DE PĂCURĂ CT HIDROCARBURI – 2.799.081,56 lei Teren intravilan, curţi construcţii şi căi ferate, în suprafaţă totală de 10.508,00 mp, construit, situat în str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, format din mai multe parcele: CF nr. 36280, nr. cad. 2867(2.902 mp); CF nr. 36281, nr. cad. 2868(1.008 mp căi ferate) şi construcţia industrială căi ferate gospodărie păcură nr. inventar 200016; CF nr. 36282, nr. cad. 2869(558 mp) şi rampă descărcare păcură nr. inventar 200017; CF nr. 36283, nr. cad. 2870(957 mp căi ferate) şi construcţia industrială căi ferate gospodărie păcură nr. inventar 200016; CF nr. 36284, nr. cad. 2871(308 mp căi ferate) şi C1(nr. cad. 2871) - clădire gospodărie păcură nr. inventar 100011; CF nr. 36285, nr. cad. 2872(4.012 mp); CF nr. 36286, nr. cad. 2873(338 mp) şi C1(nr. cad. 2873) - rezervor păcură 5000 mc, nr. inventar 200072; CF nr. 36287, nr. cad. 2874(344 mp) şi C1(nr. cad. 2874) - rezervor păcură cu conducte, nr. inventar 400078; CF nr. 36290, nr. cad. 2875(48 mp) şi C1(nr. cad. 2875) - componentă a rezervorului de păcură 5000 mc, nr. inventar 200072; CF nr. 36291, nr. cad. 2876(33 mp) şi C1(nr. cad. 2875) -componentă a rezervorului de păcură 5000 mc, nr. inventar 200072. Electropompe, filtre, transformator, preîncălzitoare de păcură, alte bunuri anexe pentru CT Hidrocarburi, conform descrierii din Anexa 3. Activ 4 - ACTIVE GOSPODĂRIA DE PĂCURĂ CET CĂRBUNE, conform descrierii din ANEXA 4 Activ 4.1 – Rezervor depozitare păcură stoc nr. 1 (rezervoare, filtre, pompe, electropompe, etc) – 455.838,88 Activ 4.2 – Rezervor depozitare păcură nr. 2 (rezervoare, filtre, motoare, pompe, etc) – 682.491,42 Activ 4.3 – Rezervoare 500 mc dep. păcură (rezervoare, pompe, filtre, motoare, etc.), inv. 400952 – 733.329,52 Activ 4.4 – Rezervoare 500 mc dep. păcură (rezervoare, pompe, filtre, motoare, etc.), inv. 400953 – 748.469,82 Activ 5 - CAZANE DE ABUR 30 T/H ȘI ECHIPAMENTE – 3.325.151,86 lei Cazane, pompe, expandoare, răcitoare, stații, etc., conform descrierii din Anexa 5. Activ 6 - ACTIVE EVACUARE ZGURĂ ȘI CENUȘĂ – 8.041.242,51 lei Estacadă de zgură și cenușă, motoare, pompe, electropompe, conform descrierii din Anexa 6. Activ 7 - ACTIVE GRUP 1 CAZAN TURBINĂ, conform descrierii din ANEXA 7 Activ 7.1. – CAZAN ABUR 420T/H, nr. inv. 300061 – 28.377.090,00 Activ 7.2. – TURBINA DE ABUR DSL 50-1 Tip DSL-50-1, inv. 300062 – 8.102.500,00 Activ 7.3. – GENERATOR TH 60 -2, S = 75 MVA; P = 60 MW; n = 3000 rpm; inv. 300146 – 5.344.150,00 Activ 7.4. – POMPA ALIMENTARE D= 500 t/h, T = 200 grade Celsius, P=200 bar, inv. 400217, 400218- 2 buc. – 290.514,00 Activ 7.5. – Boilere termoficare – 567.280,00 Activ 7.6. – Degazoare apă alimentare – 107.850,12 Activ 7.7. – Expandoare, rezervoare – 119.785,93 Activ 7.8. – Schimbătoare de căldură – 649.629,12 Activ 7.9. – Stații reducere presiune abur – 78.057,00 Activ 7.10. – Electromotoare Un=0,4 Kv – 100.406,60 Activ 7.11. – Electromotoare Un=6 Kv – 1.106.192,50 Activ 7.12. – Pompe diverse – 630.480,66 Activ 7.13. – GRUP DIESEL P = 375 CP, n = 1500 rpm; Generator 300kVA, inv. 301277 – 16.992,50 Activ 7.14. – Motopompe, 2 buc., inv. 400313, 400254 – 13.944,00 Activ 7.15. – CONCASOR PT. ZGURĂ, inv. 300487, 2 buc. – 441.328,89 Activ 7.16. – Buncări cărbune – 1.021.697,60 Activ 7.17. – Moară cărbune, 3 buc., inv. 401188, 401189, 401190 – 2.654.988,00 Activ 7.18. – SISTEM CAPTARE SI TRANSP. CENUSA CAZAN, inv. 301487 – 612.045,00 Activ 7.19. – Instalații automatizare, măsură , comandă – 79.556,48 Activ 8 - CĂI FERATE – 6.347.856,54 lei Căi ferate interioare, căi ferate exterioare, căi ferate gospodăria de păcură conform descrierii din Anexa 8. Activ 9 - Active “Stația de tratare chimică a apei” (T), conform descrierii din Anexa 9. Activ 9.1. – Instalații și echipamente pentru tratarea chimică a apei – 2.097.196,01 Activ 9.2. – Motoare electrice asincrone trifazate – 135.947,48 Activ 9.3. – Pompe pentru apă rece – 216.078,56 Activ 9.4. – Rezervoare pentru stocare apă rece – 916.510,25 Activ 9.5. – Pompe pentru ape uzate – 17.137,12 Activ 9.6. – Rezervoare și cisterne pentru ape uzate – 341.175,51 Activ 9.7. – Pompe pentru acizi, baze, soluții alcaline – 48.533,47 Activ 9.8. – Ejectori pentru reactivi chimici – 12.678,08 Activ 9.9. – Rezervoare, cisterne și vase pentru acizi, baze, soluții alcaline – 350.545,30 Activ 9.10. – Pompe și rezervoare pentru ulei – – 195.880,39 Activ 9.11. – Aparate de măsură și echipamente – 178.075,15 Activ 9.12. – Instalații pentru hidrogen – 107.175,38 Activ 10 - ACTIVE INSTALAȚII DE RIDICAT, conform descrierii din Anexa 10 Activ 10.1. – Instalații de ridicat acționate electric – 1.307.260,88 Activ 10.2. – Ascensor persoane şi piese de schimb pentru instalații de ridicat – 13.535,21 Activ 11 - ACTIVE PENTRU PRODUCERE, STOCARE, DISTRIBUȚIE AER COMPRIMAT TEHNOLOGIC, conform descrierii din Anexa 11 Activ 11.1. – Electrocompresoare şi pisese de schimb, motoare de antrenare – 275.660,24 Activ 11.2. – Instalații și rezervoare pentru aer comprimat – 191.850,78 Activ 12 - MAȘINI, UNELTE, ECHIPAMENTE, SCULE ȘI DISPOZITIVE, conform descrierii din Anexa 12 Activ 12.1. – Strunguri pentru metale – – 49.553,86 Activ 12.2. – Mașini de frezat/rabotat pentru metale – 33.019,70 Activ 12.3. – Mașini de găurit fixe – 20.153,63 Activ 12.4. – Maşini de debitat, polizat şi şanfrenat metale – 19.674,35 Activ 12.5. – Mașini/dispozitive pentru recondiționat vane și ventile – 23.620,87 Activ 12.6. – Mașini de bobinat – 12.317,20 Activ 12.7. – Scule și dispozitive mobile – 10.422,75 Activ 12.8. – Scule și dispozitive mobile pentru ridicat și lucru la înălțime – 26.036,34 Activ 12.9. – Scule și dispozitive mobile pentru mentenanță – – 103.802,14 Activ 12.10. – Instalații/echipamente cântărit vagoane – 44.324,00 Activ 12.11. – Aparate și echipamente pentru laboratoare de analize chimice – 40.728,10 Activ 12.12. – Echipamente de sudură tăiere – 15.789,90 Activ 12.13. – Tuburi sub presiune pentru gaz – 34.825,00 Activ 12.14. – Echipamente pentru presiuni și debite fluide – 28.312,90 Activ 12.15. – Echipamente pentru comunicații – 12.775,00 Activ 12.16. – Convertizoare de frecvență – 153.019,83 Activ 13 - ACTIVE BIROTICĂ conform descrierii din Anexa 13 – 12.499,26 Activ 14 - ARMĂTURI, ELEMENTE DE LEGĂTURĂ ȘI ETANȘARE, conform descrierii din Anexa 14. Activ 14.1. – Robineți cu sertar – 70.176,20 Activ 14.2. – Robineți cu clapă flutur și robineți de reținere cu clapă, bilă și ventil – 15.812,96 Activ 14.3. – Robineți de închidere cu ventil – 23.766,25 Activ 14.4. – Robineți înaltă presiune și temperatură – 32.758,77 Activ 14.5. – Robineți cauciucați și garnituri, filtre, supape armături – 12.757,93 Activ 14.6. – Flanșe, garnituri și plăci etanșare pentru apă și abur – 18.823,60 Activ 14.7. – Piesse de schimb pentru armături (membrane, etanșări, șnururi) – 13.428,58 Activ 14.8. – Acționări pentru armături – 17.133,82 Activ 15 - Materiale pentru cazane de abur 420 T/H și cazane de apă fierbinte, conform descrierii din Anexa 15 Activ 15.1. – Piese pentru preâncălzitor de aer rotativ, – 15.710,10 Activ 15.2. – Piese pentru clape /circuite aer/gaze – 14.779,11 Activ 15.3. – Piese pentru electrofiltre – 23.020.41 Activ 15.4. – Piese pentru arzători păcură și gaz – 13.672,32 Activ 15.5. – Piese pentru sistem vaporizator – 92.326,60 Activ 15.6. – Elemente pentru suprafețe de schimb de căldură – 1.064.300,91 Activ 15.7. – Piese pentru susținere, înzidire, etanșare și termocuple – 13.212,07 Activ 15.8. – Piese pentru ventilatoare de aer/gaze – 36.090,68 Activ 15.9. – Piese pentru mori cu bile BMH și arzători praf cărbune – 64.320,93 Activ 15.10. – Piese pentru armătură fină/armături cazan – 18.783,04 Activ 15.11. – Piese pentru cazane de apă fierbinte – 41.534,50 Activ 16 - Reductoare și piese de schimb pentru reductoare, conform descrierii din Anexa 16. Activ 16.1. – Arbori pentru reductoare – 30.895,30 Activ 16.2. – Axuri pentru reductoare – 14.967,73 Activ 16.3 – Pinioane pentru reductoare – 30.365,36 Activ 16.4 – Roți dințate pentru reductoare – 112.232,35 Activ 16.5 – Reductoare – 329.099,62 Activ 16.6 – Lanțuri și roți pentru lanț – 23.188,16 Activ 16.7 – Motoreductoare, inele de siguranță pentru arbore și alezaj, curele trapezoidale – 15.216,10 Activ 16.8 – Accesorii pentru reductoare – 18.271,18 Activ 17 - Alte bunuri mobile, conform descrierii din Anexa 17 – 20.706,11 Activ 18 - Motoare și transformatoare electrice, conform descrierii din Anexa 18. Activ 18.1. – Motoare asincrone trifazate cu rotorul bobinat și în scurtcircuit – 45.705,84 Activ 18.2. – Generatoare de curent – 22.654,80 Activ 18.3. – Ventilatoare – 21.085,12 Activ 18.4. – Transformatoare electrice – 64.246,00 Activ 19 - Materiale uzate, recuperabile conform descrierii din Anexa 19. Activ 19.1. – Rezervoare metalice – 73.368,48 Activ 19.2. – Alte materiale – 22.682,33 Activ 20 - Stocuri rulmenți, bucșe pentru rulmenți, semeringuri și etanșări mecanice, conform descrierii din Anexa 20. Activ 20.1. – Rulmenți radiali cu bile pe un rând – 23.189,67 Activ 20.2. – Rulmenți radiali, axiali, radiali axilari și auto – 21.966,60 Activ 20.3. – Rulmenți radiali cu role cilindrice – 27.553,40 Activ 20.4. – Rulmenți radiali axiali cu role conice – 20.642,72 Activ 20.5. – Rulmenți radiali oscilanți cu role butoi – 175.456,51 Activ 20.6. – Bucșe pentru rulmenți – 16.372,35 Activ 21 - Pompe și piese de schimb pentru pompe, conform descrierii din Anexa 21. Activ 21.1. – Piese de schimb pompe Olt 80 – 38.329,10 Activ 21.2. – Piese de schimb pompe Olt 100 – 14.316,08 Activ 21.3. – Piese de schimb pompe Sadu 65 și Sadu 80 – 13.894,45 Activ 21.4. – Piese de schimb pompe Sadu 100 – 23.166,14 Activ 21.5. – Piese de schimb pompe cu roți dințate, pistoane, șurub, inele de siguranță, cuplaje elastice, garnituri ”O”-ring, tablă By-Lagăre – 13.882,15 Activ 21.6. – Piese de schimb pompe apă fierbinte – 53.039,92 Activ 21.7. – Piese de schimb pompe NC – 22.536,96 Activ 21.8. – Piese de schimb pompe verticale și submersibile – 12.027,76 Activ 21.9. – Piese de schimb pompe NDS, NP – 13.836,34 Activ 21.10. – Piese de schimb pompe SIRET 900, EPA 500 – 15.286,40 Activ 21.11. – Piese de schimb pompe LOTRU, PCN/S, HT, LCC, BRATEȘ – 12.326,60 Activ 21.12. – Piese de schimb pompe RDN, CERNA, CRIȘ – 10.742,92 Activ 21.13. – Diverse piese de schimb pentru pompe – 42.179,46 Activ 22- Obiecte de inventar, conform descrierii din Anexa 22. Activ 22.1. – Mobiler metalic – 36.465,10 Activ 22.2. – Mobilier de birou – 19.537,70 Activ 22.3. – Scule electrice de mână și materiale pentru sudare-tăiere oxiacetilenică, indicatoare lucrări carosabil, stingătoare/mijloace de intervenție PSI – 16.872,10 Activ 22.4. – Alte obiecte de inventar – 45.711,86 Activ 23 - Scule, dispozitive și verificatoare, conform descrierii din Anexa 23. Activ 23.1. – Alezoare – 38.747,10 Activ 23.2. – Burghie pentru metal – 53.586,40 Activ 23.3. – Chei fixe și inelare – 14.075,60 Activ 23.4. – Chei hexagonale, șoc, tubulare – 10.986,50 Activ 23.5. – Calibre și lere pentru filete – 11.536,70 Activ 23.6. – Dornuri pentru preze, freze pentru metal – 64.690,50 Activ 23.7. – Filiere și tarozi – 13.242,50 Activ 23.8. – Micrometre, şublere, suporţi ceasuri comparatoare, mandrine, portmandrine, accesorii pentru frezare/strunjire, reducţii pentru freze şi burghie, vârfuri şi role striere – 14.598,50 Activ 23.9. – Scule diverse – 13.093,26 Activ 24 - Materiale pentru turbine DSL. 50-1, conform descrierii din Anexa 24. Activ 24.1. – Piese de schimb pentru corpul turbinei – 47.238,05 Activ 24.2. – Piese de schimb pentru armături turbină – 34.697,41 Activ 24.3. – Piese de schimb pentru auxiliare turbină – 89.327,89 Activ 25 - Piese de schimb auto conform descrierii din Anexa 25. – 14.084,31 lei Activ 26 - Bare, profile și materiale metalice conform descrierii din Anexa 26. – 24.279,52 Activ 27 – Electrozi, sârme și accesorii pentru echipamente de sudare conform descrierii din Anexa 27 – 10.448,88 Activ 28 - Sticlărie, echipamente și consumabile laborator chimic şi cabinete medicale conform descrierii din Anexa 28 – 13.148,55 Activ 29 – Stocuri semeringuri pentru etanșare conform descrierii din Anexa 29 – 11.505,57 Activ 30 – Etanșări mecanice conform descrierii din Anexa 30 – 20.818,94 Activ 31 – Elemente de asamblare conform descrierii din Anexa 31 – 72.687,20 Activ 32 – Stocuri – piese pentru gospodăria de combustibil solid conform descrierii din Anexa 32 – 63.351,82 Activ 33 – Țevi și fitinguri pentru instalații de apă și canal conform descrierii din Anexa33 – 47.129,27 Anexele menționate anterior pot fi vizualizate pe site-ul lichidatorilor judiciari www.insolventa.ro şi www.mgainsolvency.ro, precum şi pe site-ul SC Termica SA www.sesv.ro. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei) sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82 în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 13.03.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe: site-ul SC Termica SA www.sesv.ro, pe site-ul Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL - www.insolventa.ro, pe site-ul MGA Insolvency S.P.R.L. - www.mgainsolvency.ro şi la numerele de telefon: SC Termica SA Suceava – fax 0230/257066, tel. 0230/532638, 0735550565; Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL - 0749244377, 0757545545, 0232/243864; MGA Insolvency S.P.R.L. – 0330/115167.

 

92 de şcoli ieşene nu au autorizaţie de funcţionare!
13/03/2019 00:00

  * din cele 221 unităţi de invăţămant de stat ieşene, doar 82 au grup sanitar in interior, in timp ce 139 de şcoli au „wc in fundul curţii” * dintre ultimele, doar 47 deţin autoriza ...

USLIP face plângeri la organismele internaţionale
13/03/2019 00:00

  * Uniunea Sindicatelor din Învăţămantul Preuniversitar Iaşi intenţionează să facă plangeri la Avocatul Poporului, Organizaţia Internaţională a Muncii şi la Comisarul european pentru Ed ...

Cel mai așteptat târg educațional internațional al anului se organizează pe 4 martie la Iași. British Council devine partener oficial al World Education Fair
04/03/2019 11:00

Zeci de institutii internationale de invătămant vor fi prezente la Iasi la pe 4 martie la World Education Fair, cel mai asteptat targ educational al anului de către tinerii ieseni interesati de studii in str ...

Universitari europeni, în vizită de evaluare la USAMV Iaşi
27/02/2019 20:47

* EUA - European University Association reprezintă şi sprijină instituţiile de invăţămant superior din 47 de ţări, oferindu-le un forum unic de cooperare şi de conformare cu ultimele tendinţe in inv ...

TUIASI aderă la Şcoala Doctorală Europeană în domeniul Politicii Comune de Securitate şi Apărare
27/02/2019 20:44

* profesorii Politehnicii ieşene vor deveni membri in echipele europene ce vor coordona teze de doctorat pe domenii legate de securitatea cibernetică şi socială Universitatea Tehnică „Gheorghe Asach ...

Încep înscrierile în clasa zero
26/02/2019 00:00

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a făcut public ieri calendarul şi metodologia pentru inscrierea copiilor in invăţămantul primar in anul şcolar 2019 – 2020. Astfel, prima etapă de inscriere in ...

USAMV a stabilit deja calendarul admiterii!
22/02/2019 00:00

* Universitatea a solicitat 1.315 locuri, dintre care 850 finanţate de la buget, iar 465 cu taxă * ca noutate, la Facultatea de Horticultură a fost infiinţată o nouă specializare - Biotehnologii agricole ...

TUIASI are un nou prorector responsabil cu studenţii
14/02/2019 15:25

Conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a decis să o numească pe conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, de la Facultatea de Mecanică, in funcţia de prorector responsabil d ...

Doi studenţi de la arhitectură au câştigat un concurs de creativitate în dezvoltarea urbană
14/02/2019 00:00

Echipa ArchiTistic, formată din doi studenţi ai Facultăţii de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), a caştigat 40.000 de ...

TUIASI a investit 8 milioane de lei pentru a dezvolta cultura antreprenorială a studenţilor
02/02/2019 18:02

    Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a obţinut fonduri europene prin Programul Operaţional Capital Uman pentru finanţarea unui proiect de aproximativ 8 milioane de l ...