cupamoldovei
festivitatedeschidere
serascolii
serbarecicluprimar
vicecampionieuropeni
concursul_ionel teodoreanu
negruzzi_festival
green 1
negruzzi_spectacol
pa140119
pa240906
pa240907
science week (4)

Dimensiune font:

ȘCOALA - VALORI ȘI DEVENIRE

| 01-03-2013 05:01

 

 

COLEGIUL „COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI

 

 „Prin noi, vei fi TU cel mai bun!”

 

Portofoliu

  

Membru în Alianţa Colegiilor Centenare

  

Membru permanent al Programului Internaţional World School, Tokyo, Japonia

  

Liceu afiliat UNESCO

  

Colegiu evaluat de ARACIP, plasat în topul primelor 10 licee din ţară

  

Şcoală Europeană

  

Centru de examinare Cambridge

  

Diplomă de Excelenţă Instituţională

 

 Rădăcini. Cu o istorie de 117 ani în care s-au modelat personalităţi şi s-au conturat valori, Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi îşi întemeiază întreaga activitate pe standardele educaţionale actuale, în acord cu reperele de calitate moderne şi cu exigenţele unei tradiţii recunoscute a cultivării elitelor în învăţământul ieşean.
Instituţie înfiinţată în 1895, la iniţiativa lui Spiru Haret, ctitorită ca liceu internat tip colegiu englezesc de Take Ionescu, Colegiul „C. Negruzzi” a dat vieţii ştiinţifice, culturale şi administrative personalităţi remarcabile. Dintre foştii directori şi profesori se remarcă A. Densusianu, G. Musicescu, T. Nicolau, dr. I. Cantacuzino, S. Mehedinţi, G. Ibrăileanu, F. Platon, D. Hurmuzescu, iar dintre absolvenţii de marcă pot fi menţionaţi M. Ralea, E. Lovinescu, D. Botez, I. Teodoreanu, I. Iordan, R. Beligan, T. Lalescu, M. Vasiliu, P. Caraman, M. R. Ungureanu, I. Eleny, V. Barbu etc.
Permanenţe. Actualmente, cei peste 1400 de elevi (clasa pregătitoare - liceu) şi 84 de dascăli definesc coordonatele de dezvoltare a şcolii, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii. Dincolo de rezultatele notabile la evaluările externe, sunt grăitoare performanţele la concursuri şi olimpiade: 18 medalii şi 7 premii internaţionale, 50 de premii şi 102 menţiuni naţionale, 802 premii şi 624 de menţiuni la nivel judeţean, în perioada 2006-2012.
Iniţiative şi proiecte. Colegiul „C. Negruzzi” este iniţiatorul unor concursuri de anvergură, adevărate repere în calendarul competiţional ieşean şi naţional. Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare „Ionel Teodoreanu”, destinat elevilor de clasele V-VIII, reprezintă continuarea într-o nouă formă, a Concursului de Limbă, Literatură şi Comunicare „Ionel Teodoreanu” (ediţiile I-VII). Sunt semnificative şi Concursul de Matematică ”Traian Lalescu” sau Concursul de Limba şi Literatura Română ”Ionel Teodoreanu” pentru elevii de clasa a IV-a.
Proiectul Science Weeka antrenat anual aproximativ 600 de tineri şi 45 de profesori din nouă şcoli ieşene în activităţi aplicative şi experimentale, competiţii, expoziţii la disciplinele fizică, biologie, chimie, geografie şi informatică, cu implicarea unor instituţii din comunitatea ştiinţifică şi culturală ieşeană, a autorităţilor locale şi a mediului privat.
Proiectul de educaţie ecologică Green, iniţiat în 2009 de catedra de geografie, a antrenat peste 500 de elevi de gimnaziu şi de liceu în excursii şi tabere de ecologizare, concursuri, programe şi campanii de informare, expoziţii, cu sprijinul constant al Facultăţii de Geografie şi Geologie, al Grădinii Botanice Iaşi sau al „Greenpeace România”. În prezent, proiectul s-a extins şi la nivelul învăţământului primar - Green Junior.
Iniţiat în 2010, proiectul Art’s Week, ale cărui obiective s-au materializat în expoziţii de pictură şi de artă fotografică, un festival de teatru în limbile română, engleză şi germană, ateliere, concursuri, dezbateri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, lansări de carte şi de reviste, spectacole şi audiţii muzicale, a implicat peste 300 de elevi, alături de profesorii lor, în parteneriat cu diferite instituţii ieşene.
Dezvoltare personală. În Colegiul „C. Negruzzi” tinerii beneficiază de oportunităţi şi facilităţi, precum programul after-school, cercuri tematice (astronomie, muzică, jocuri sportive, limbi moderne), cursuri opţionale (teoria lecturii, jurnalism, artă dramatică, poezia matematicii, cultură şi civilizaţie britanică şi americană, hazarde antropice etc.), evenimente specifice (Zilele şcolii, Ziua Porţilor Deschise, Balul Bobocilor, şcoala de Vară...), tipărituri: revistele şcolii, Corolar şi Corolar-Junior, Alfa şi Omega, English at Heart, Gnosis. Trebuie menţionate proiectele şi programele educaţionale nonformale, cu profil cultural, ştiinţific, antreprenorial sau umanitar, în parteneriat cu universităţile ieşene, centrele culturale francez şi german, Centrul Educaţia 2000+, Brigada Naţională Antidrog, Fundaţia „Tineri pentru Tineri”, Fundaţia World Vision, AIESEC, Fundaţia Diaconia, Fundaţia Corona, Organizaţia ”Salvaţi copiii”.
Parteneriate internaţionale. Parteneriatele cu peste 40 de şcoli din Europa şi de pe alte continente reprezintă un mod de educaţie pentru elevii noştri.
Colegiul are statutul de membru permanent al organizaţiei internaţionale WORLD SCHOOL, proiectsub patronajul şi finanţarea şcolii japonezeKanto International Senior High-School din Tokio, la care am participat, ca unică şcoală românească, încă din 1999, alături de alte 21 de ţări de pe toate continentele. Elevii şi profesorii şcolii au fost implicaţi în4 ediţii ale EUROPEAN YOUTH MEETING, organizate de Adunarea Legislativă a Regiunii Emilia Romagna, sub patronajul Comisiei Europene în cadrul proiectului de tip YOUTH IN ACTION. Graţie participării la programe de tip COMENIUS MULTILATERAL - European Food Production, I'm a young Shakespeare, Nature is the Route to European Understanding, COMENIUS BILATERAL Collaborative contribution to Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures,ce au presupus mobilităţi însemnate de elevi, absolvenţii negruzzişti au dobândit competenţele interculturalenecesare studiului în universităţi internaţionale prestigioase, unde, o parte aleg să-şi desăvârşească educaţia.
 

Brandul „Negruzzi”. Ca vocaţie, Colegiul „C. Negruzzi” face din educaţia elevilor săi un demers spiritual consecvent, pe baza unei tradiţii adaptate la o societate modernă. În uniforme distinse, într-o clădire cu stil, de o eleganţă impunătoare, negruzziştii au curajul părerilor liber exprimate, sunt îndrumaţi să-şi adune toate forţele sufleteşti, să devină oameni de caracter, de voinţă, de anvergură culturală.

 

Director, prof. dr. Elvira Rotundu

  

Director adjunct, prof. Mihaela Ţura

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „B. P. HASDEU” IAŞI

 

 
Şcoala Gimnazială „B. P. Hasdeu” Iaşi este atestată documentar din 1897. După 1990, Şcoala Generală 22 a preluat numele acestei personalităţi de prim rang a culturii româneşti, care onorează şi obligă în egală măsură. Din anul şcolar 2004-2005, a aglutinat şi Şcolile „C. Negri” şi „C. Conachi”, respectiv, din anul 2012, Grădiniţele 1, 2, 15, 20, 22.
Ne-au călăuzit, de-a lungul timpului, cuvintele lui Comenius: „Celelalte lucruri se iau din pământ, copiii, însă, purced din fiinţa noastră şi sunt identici cu noi. De aceea li se cuvine aceeaşi dragoste şi cinste pe care o avem faţă de noi înşine.”
Paşii copiilor noştri sunt călăuziţi, pe drumul cunoaşterii şi al devenirii spirituale şi intelectuale, de dascălii şcolii, pe care îi recomandă profesionalismul şi dăruirea. În lumina adevărului rostit de Platon – „Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul” – aceştia sunt conştienţi de faptul că au datoria de a sădi în sufletul elevilor dorinţa de bine, de frumos, de adevăr, de a-i ajuta să se cunoască, să se înţeleagă pe sine şi să-i înţeleagă pe ceilalţi, să afle calea de a deveni Oameni adevăraţi, care să respecte şi să-şi însuşească valorile morale, spre a deveni Învingători.
Dincolo de asimilarea eficientă a informaţiilor, a cunoştinţelor furnizate de fiecare disciplină de studiu, acum copiii noştri au nevoie să se descopere, să-şi exploateze potenţialul spre a face faţă examenelor care îi aşteaptă şi pentru a se integra cu succes în următorul ciclu de şcolaritate şi în viaţă. Drept mărturie stau rezultatele elevilor noştri la Evaluarea Naţională şi la concursurile organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
Suntem conştienţi de faptul că „cititul în face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact” (Bacon), încât elevii noştri sunt îndrumaţi spre a descoperi cartea şi valorile ei. Într-o lume în care timpul nu mai are suficientă răbdare cu noi şi internetul copleşeşte, aceştia citesc şi îşi aştern gândurile, emoţiile în pagini de scriitură, dovezi elocvente fiind revistele şcolii. Noi, ca dascăli, avem privilegiul şi misiunea de a le încuraja talentul, de a le îndruma paşii spre devenire, de a le cultiva dragostea de frumos şi sensibilitatea.
„Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătăţire a felului său de a fi.”, afirma Pierre de Coubertin. Sportul disciplinează şi desăvârşeşte devenirea fiecăruia dintre noi. Din acest punct de vedere, Şcoala „B. P. Hasdeu” Iaşi este o adevărată deschizătoare de drumuri, prima clasă ce avea şahul ca obiect de studiu fiind înfiinţată aici în 1986. După o pauză de câţiva ani, în 2000, acesta a fost reintrodus ca materie opţională, începând cu clasa I. Graţie elevilor pregătiţi de profesori – antrenori de elită, şcoala noastră a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului, demne de menţionat fiind titlurile de campioni naţionali, campioni şi vicecampioni europeni şi medaliaţi cu bronz la Campionate Mondiale.
În concluzie, Şcoala „B. P. Hasdeu” oferă educaţie formală – instituţionalizată, gradată cronologic – dar şi nonformală, ce se remarcă prin multiple caractere – formativ, variat, flexibil, opţional. Ceea ce se remarcă aici sunt perspectivele inter şi pluridisciplinare, cei implicaţi având posibilitatea de a opta în funcţie de abilităţi, pasiuni şi interese, fiind depăşite astfel graniţele tradiţionale.
Obiectivele Şcolii „B. P. Hasdeu” sunt obiectivele educaţiei moderne: „a învăţa să înveţi, a învăţa să trăieşti, a învăţa să gândeşti liber şi critic, a învăţa să iubeşti lumea să să o faci mai umană, a învăţa să te desăvârşeşti în şi prin munca creatoare.” (Edgar Faure)
 

Prof. Ana Iulia Olinici, Luminiţa Viciu

 

 


 

Comentarii

corina nica

Mar 01, 2013

sunt mandra ca fiica mea invata la aceast coala de prestigiu- liceul costache negruzzi- si, de asemenea, sunt bucuroasa pentru c ea este fericita, atasandu-se de toti profesorii si colegii sai. pe langa pregatirea profesionala deosebita, dascalii de aici isi iubesc elevii, luptand pentru afirmarea lor. si rasplata din parte copiilor vine prompta, cu sinceritatea specifica varstei. astazi copilul meu, impreuna cu toti colegii ei de a-v-a, l-au descoperit pe profesorul de matematica, ce a lipsit un timp, fiind bolnav, intr-o alta clasa. si ea mi-a povestit cum stateau cu totii langa usa acelei clase si se bucurau, fara a fi vazuti de catre profesor. ce martisor mai frumos poate fi pentru un dascal decat aceasta pretuire sincera, de copil ?

nica-azoiei corina

Mar 01, 2013

sunt mndr c fiica mea nva la aceast coal de prestigiu- liceul costache negruzzi- i, de asemenea, sunt bucuroas pentru c ea este fericit, atandu-se de toi profesorii i colegii si.pe lng pregtirea profesional deosebit, dasclii de aici i iubesc elevii, luptnd pentru afirmarea lor. i rsplata din parte copiilor vine prompt, cu sinceritatea specific vrstei. astzi copilul meu, mpreun cu toi colegii ei de a -v-a, l-au descoperit pe profesorul de matematic, ce a lipsit un timp, fiind bolnav, ntr-o alt clas. i ea mi-a povestit cum stteau cu toii lng ua acelei clase i se bucurau, fr a fi vzui de profesor. ce mrior mai frumos poate fi pentru un dascl dect aceast preuire sincer, de copil ?

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip “ferma creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice– Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 303.650 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc. – Preț de pornire lei - fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 244.922 2 – Vidanjă TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 62.640 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 43.622 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 09, 16, 23 și 29.11.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA– pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru reprezentantul societății cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiune) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL anunţă în datele de 9.11.2018; 23.11.2018; 7.12.2018; 21.12.2018; orele 12.00, organizarea la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, cam. 13-14, a licitaţiilor publice cu strigare pentru debitoarea SC ALFINCOOL SA, situată în Iaşi, str. Platou Abator nr. 5, vânzarea pe ansamblu imobiliar din Iaşi, str. Abator nr. 5 format din: Teren 21200 mp pe care sunt edificate construcţii: C1 Post trafo nr. inventar 3131 C3 Cabină Poartă nr. inventar 1518 C4 Cabină basculă nr. inventar 5112 C5 Anexă depozit nr. inventar 1504 C6 Depozit spirt vrac nr. inventar 1504 C7 Atelier preparare P+2E nr. inventar 1518 C8 Atelier îmbuteliere P+1E nr. inventar 1520 C9 Depozit produse finite nr. inventar 1522 C10 Hală fabricaţie P+2E nr. inventar 1501 C11 Staţie hidrofor nr. inventar 1523 C12 Atelier+Garaje+Magazii nr. inventar 1523 C13 Depozit cereal nr. inventar 1411 C14 Depozit carburanţi nr. inventar 1517 C15 Pavilion administrative nr. inventar 1502 Pe teren sunt edificate şi alte constructii (depozit borhotformat din cistern, depozit de brut-cisterne, birouri desfacere, puţ apă şi pompe, beci, staţie epurare) neintabulate care au fost luate în considerare în evaluarea proprietăţii. Preţul de vânzare al ansamblului imobiliar - 1.109.000 euro fără TVA. Prețul se va achita la echivalentul în lei din ziua efectuării plăţii. Cei interesaţi se vor adresa la sediul lichidatorului sau la tel. mobil 0774006236; 0723366786; 0747059149.
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Darex Trade S.R.L., cu sediul social în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 308, jud. Bacău C.U.I. 30442730 nr. de înreg. O.R.C. J 04/684/2012, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței nr. 243/12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 3761/110/2017, anunţă scoaterea la vânzare, individual, prin licitaţie publică cu strigare la data de 12.11.2018, ora 13.00, în conformitate cu Strategia de vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.09.2018 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.*) SEMIREMORCĂ, CAROSERIA CAMION CU PRELATĂ, MARCA SCHMITZ, TIP S01, AN FABRICAŢIE 1996, NR. IDENTIFICARE WSMS6080000079206, BC-07-PSS, MASA PROPRIE 6960 KG, MASA MAX. ADMISIBILĂ 39000 KG, – 9.760,00 lei – 9.760,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.11.2018, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 12.11.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditorilor din data de 20.09.2018. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 11.11.2018, ora 13.00, documente prevăzute în caietul de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–13.00, până pe data de 11.11.2018, ora 13.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
TUIASI inaugurează un Centru modern de Învăţare
15/11/2018 00:00

* miza proiectuluie este reducerea abandonului şcolar pentru tinerii din anul I * la eveniment va participa şi Tatiana Proskuryakova, country manager pentru Romania şi Ungaria al Băncii Mondiale, finanţato ...

 Liceul „Grigore Moisil” are un laborator nou de informatică
09/11/2018 00:00

Şcoala de Valori in parteneriat cu Cegeka Romania a renovat şi tehnologizat un laborator de informatică, incluzand modernizarea infrastructurii prin renovarea reţelei electrice, montarea de corpuri de ilumi ...

UTI îşi premiază profesorii şi cercetătorii
07/11/2018 00:00

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi celebrează, incepand de ieri, „Zilele TUIASI”. Timp de două săptămani se marchează implinirea a 205 ani de cand Gheorghe Asachi a ...

Centru de instruire unic în ţară, la UTI
05/11/2018 00:00

Astăzi, in amfiteatrul T3 din clădirea Rectoratului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), va avea loc festivitatea de deschidere a Centrului de Instruire Huawei Authorized ...

 

Ieşean calificat la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe
26/10/2018 00:00

Elevul Matei Bogdan Pleşcan din clasa a IX-a de la Colegiul Naţional Iaşi s-a calificat in lotul restrans al Romaniei care va participa la etapa internaţională de la Gabarone, Botswana, a Olimpiadei Intern ...

Proiect Erasmus, la Liceul „Dimitrie Cantemir”
24/10/2018 00:00

* liceul ieşean va derula activităţi individuale specifice apiculturii şi herbologiei in cadrul celei de-a doua etape a proiectului, care se va desfăşura in luna mai a anului viitor În perioada 15 ...

Program de învăţare la locul de muncă, pentru studenţi
23/10/2018 00:00

* „Simulatorul de Carieră” va duce la creşterea gradului de angajabilitate a 130 de studenţi din regiunile Nord Est şi Sud Est prin participarea la programe de invăţare la locul de muncă 80 ...

Sute de specialişti din 14 state ale lumii, la Zilele USAMV Iaşi
17/10/2018 18:06

Zilele Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (18-25 octombrie) debutează astăzi cu Congresul Ştiinţific Internaţional „Ştiin ...

TUIASI, implicată în cele mai importante dezbateri despre arhitectura ieşeană
17/10/2018 18:05

Ordinul Arhitecţilor din Romania (OAR), Filiala Iaşi, şi Uniunea Arhitecţilor din Romania organizează, in parteneriat cu Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” a Universităţii Tehnice ...

Peste 200 de inspectori şcolari din toată ţara s-au reunit la Iaşi
15/10/2018 00:00

* inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane şi responsabili cu atribuţii in domeniul reţea şcolară şi plan de şcolarizare in inspectoratele şcolare ...