UAIC are o nouă stațiune studențească, la Gălănești – Suceava

4galanesti

Dimensiune font:

| 05-02-2023 08:44

 După preluarea noului imobil, numărul stațiunilor de cercetare și practică studențească aflate în patrimoniul  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns la 12 * UAIC își consolidează astfel poziția de lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească, devansând Universitatea Bucureşti - cu 9 staţiuni, şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu 6!

 

Preluat în administrare de Filiala Iași a Academiei Române, prin Hotărăre de Guvern, în anul 1996, imobilul denumit Hanul Brădeț, compus din cabană P+1 și clădirile existente (depozit materiale, centrală termică), în suprafață de 1.310 mp și terenul aferent în suprafață de 9.676 mp (inițial, 5.854 mp) a ajuns în patrimoniul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Imobilul a fost folosit, în ultimii ani, pentru desfășurarea de activități științifice și de creație – conferințe, ateliere de creație, inclusiv activități recreative și de cazare a participanților la aceste activități. Însă, cum Academia Română nu a avut la dispoziție resursele financiare necesare pentru a investi în renovarea și modernizarea imobilului, acesta s-a deteriorat și nu mai poate „servi scopului pentru care a fost dat în administrare Filialei Iași a Academiei Române”. „Având în vedere locația acestui bun imobil, respectiv în afara municipiului Iași, a lipsei personalului de cercetare, a destinației imobilului în raport cu misiunea şi obiectivele Filialei Iași a Academiei Române, în prezent bunul imobil în referinţă este păstrat, cu mari eforturi, în stare de conservare, fiind inutilizabil şi, practic, excedentar pentru activitatea desfăşurată de către instituție. În acest context și, ținând cont de interesul manifestat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi privind preluarea fără plată a acestui bun imobil, Filiala Iași a Academiei Române a transmis intenția sa privind transferul fără plată a imobilului din localitatea Gălănești, județul Suceava către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, transferul fiind considerat o oportunitate de extindere a bazei materiale în vederea creșterii calității activităților didactice și de cercetare a universității”, se arată în Nota de fundamentare la Hotărârea de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării, precum și transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Conform declarațiilor rectorului UAIC, prof.univ.dr. Tudorel Toader, universitatea ieșeană va desfășura în imobilul de la Gălănești activități didactice, de creație, cultural artistice, precum şi de cazare/recreere pentru participanți.

Denumirea de Casa de creație ,,Brădeț” a început să fie folosită în anul 1996, după preluarea în administrare a Hanului ,,Brădeț”, justificarea găsindu-se în adresa Filialei Iași a Academiei Române nr. 3848/10.09.1992, prin care a solicitat Consiliului Județean Suceava trecerea în administrare a acestui imobil.

Ulterior, Filiala Iași a redenumit Casa de creație ,,Brădeț” în Centrul de conferințe interne și internaționale ,,Brădeț” ca urmare a comasării și reorganizării structurii organizatorice și de personal de la Rezervațiile Ponoare și Frumoasa cu Casa de creație ,,Brădeț”.

UAIC, lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească

Odată cu preluarea noului imobil de la Gălănești, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi devine lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească, devansând Universitatea Bucureşti - cu 9 staţiuni, şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu 6!

În acest sens, patrimoniul Universităţii ieşene cuprinde acum 12 centre de cercetare: Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Staţiunea biologică marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea - Constanţa, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi, Staţiunea biologică „Petre Jitariu” Potoci – Neamţ, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman”, Rarău – Suceava, Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică Piatra-Neamț, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici – Vrancea, Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului Mădârjac - Iași, Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu” Ștefănești – Botoşani, Baza de cercetare arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița”, Cucuteni – Băiceni, judeţul Iași, Centrul Regional de Formare Profesională în Turism Dorna Candreni (Suceava), Centrul de conferințe interne și internaționale ,,Brădeț” (Suceava). 

Pe lângă acestea UAIC are în administrare şi trei şantiere arheologice – Şantierul arheologic Târgu Frumos,  Şantierul arheologic „Isaiia” Răducăneni şi Şantierul arheologic Siliştea, din judeţul Neamţ.

Universitatea București are 9 staţiuni de cercetare studenţească - Stațiunea de Cercetări Ecologice Brăila, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” Bucureşti, Stațiunea Didactică și de Cercetare Științifică „ prof. Ștefan Atanasie Pătrașcu” –Ilfov, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Hunedoara, Stațiunea de cercetări de la Sfântu Gheorghe – Tulcea, Centrul de Monitorizare a Habitatelor și Speciilor, Eșelnița – Mehedinți, Stațiunea de cercetare de la Orșova – Mehedinți, Stațiunea Zoologică Sinaia – Prahova, Platforma de cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică București.

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca are 6 astfel de staţiuni: Stațiunea Științifică Arcalia - Bistrița, Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-Napoca, Stațiunea Științifică Danubius - Caraș-Severin, Baza Didactica, Arheologica și de Cercetări Interdisciplinare „Hadrian Daicoviciu” -  Hunedoara, Centrul Beliș - Cluj şi Baza de Practică şi Agrement Baru – Hunedoara.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea mai veche instituție de învățământ superior din România, continuând, din anul 1860, o tradiție a excelenței şi inovației în educație şi cercetare. Cu peste 25.000 de studenți şi 745 de cadre didactice, Universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel național şi internațional, având colaborări cu peste 400 universități din întreaga lume.

Ioana PANDREA

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:53

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Iașul are cel mai competitiv proiect de retail din afara Capitalei – Palas anunță noi retaileri de renume: Hugo Boss, Calzedonia, Obsentum
28/03/2023 14:08

Ansamblul mixed-use Palas continuă să reprezinte o atractie irezistibilă pentru branduri de prestigiu la nivel global, care vin in intampinarea publicului din nord-estul Romaniei, din Republica Moldova si nu ...

Şcoală în containere, la Colegiul Pedagogic!
28/03/2023 11:00

Primarul Mihai Chirica şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi s-au intalnit ieri, conform unei promisiuni anterioare, cu reprezentanţii conducerii, a părinţilor şi elevilor de la Colegiul Pe ...

Repetiţia generală pentru Bac a început cu basmul
28/03/2023 10:59

Basmul cult i-a prins aproape nepregătiţi pe elevii de clasa a XII-a care au susţinut Simularea Examenului de Bacalaureat. „Credeam că ne vor da vreun personaj, cum ar fi Vitoria Lipan, din Baltagul. ...

Un deţinut a obţinut în instanţă daune de 10.000 lei de la poliţistul care l-a bătut
28/03/2023 10:59

La vremea respectivă, bătaia dintre chelnerul Radu Constantin Talabă (fost Holban) şi agentul de poliţie Iulian Dorel Dumitraş a fost intens mediatizată in presa ieşeană. Acesta din urmă este un pract ...

Primăria preia oţelăria şi turnătoria Fortus
28/03/2023 10:59

Este de notorietate faptul că Primăria Iasi si-a exprimat intentia de a infiinta un parc industrial (primul din oraş) pe platforma fostului combinat de utilaj greu CUG Iasi (Fortus), unde functionează si Pa ...

Mihai Chirica, întâlnire cu Ambasadorul Bulgariei
28/03/2023 09:44

Primarul Mihai Chirica s-a intalnit luni, 27 martie, cu Excelenta Sa Radko Vlaykov, Ambasadorul Republicii Bulgaria in Romania, acesta fiind insotit de Delyan Nikolov secretar III al Ambasadei. Aceasta este p ...

Un traficant arestat la domiciliu a fost învoit pentru a merge la consiliere psihologică
28/03/2023 08:59

 Andrei A., zis Axi, a devenit dependent de droguri acum caţiva ani. Nărav costisitor, banii nu-i ajungeau, deşi incasează un salariu peste medie. Aşa că s-a decis să se facă producător şi dealer ...

Opera ieșeană, invitată la un festivalul în Veliko Tărnovo
28/03/2023 06:59

Primarul Mihai Chirica s-a intalnit ieri, cu Excelenta Sa Radko Vlaykov, Ambasadorul Republicii Bulgaria in Romania, acesta fiind insotit de Delyan Nikolov secretar III al Ambasadei. Aceasta este prima vizită ...

Primăria Iaşi le atribuie arhitecţilor un sediu ce stă să se prăbuşească
28/03/2023 05:59

Ordinul Arhitecţilor din Romania - Filiala Teritorială Iaşi a solicitat, la finele anului trecut, atribuirea unui spaţiu in vederea amenajării unui sediu reprezentativ. Pentru a veni in sprijinul acestei s ...

„Purtăm cu noi Lumina pe care o transmitem mai departe”
28/03/2023 05:11

Si-a dedicat viata frumosului si iubirii de oameni, cu increderea că toti pasii ii sunt indrumati de o fortă divină in care crede fără putere de tăgadă. Este un medic de succes, un profesor remarcabil, u ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei