Dark Messiah of Might & Magic Review

default

Dimensiune font:

| 23-10-2012 18:16

Dark Messiah of Might & Magic Review

  Bine ai venit în Ashan, universul Might and Magic! Deschide ochii şi contemplã frumuseţea lui Falcon Empire, mãreţia regatului elf Irollan, cutremurãtoarea House of Ashes, cãminul necromanţilor, sau, de ce nu, simplitatea lui Stonehelm. Toate acestea fac parte din noua lume Might and Magic creatã de Ubisoft dupã achiziţionarea francizei de la New World Computing, o companie de mult pierdutã în Marele Vid Fiscal. Ashan este o denumire derivatã din Asha, Dragonul Ordinii şi mama tuturor lucrurilor existente, precum şi a celor şase Dragoni. Asha este unul dintre cei doi Dragoni Primordiali, împreunã cu Urgash, Dragonul Haosului, o zeitate veneratã numai de cãtre rasa demonilor.

        Toatã mitologia din Might and Magic se bazeazã pe eterna luptã dintre cele douã facţiuni, demonii, supuşi ai lui Urgash şi celelalte rase ce populeazã Ashan, supuşi Mamei Asha sau unuia dintre cei şase Dragoni. Eterna urã dintre vrãjitori şi necromanţi a animat un alt rãzboi, paralel cu acesta, însã el este subiectul unei alte povestiri. Istoria ţinutului Ashan este presãratã cu tot felul de întâmplãri tulburãtoare ce nu fac subiectul acestui articol. Tot ce meritã sã vã spun este faptul cã la un moment dat, printre atâtea rãzboaie, a existat un mare vrãjitor, pe numele sãu Sar-Elam, cunoscut sub denumirea de cel de-al şaptelea Dragon. Istoria menţioneazã cã el s-ar fi sacrificat pe sine însuşi pentru a construi o temniţã demonilor, temniţã ce i-ar fi ţinut pe aceştia departe de Ashan pentru totdeauna. Din nefericire, a micã hibã exista în ritualul magic al lui Sar-Elam, astfel încât demonii puteau pãrãsi temniţa cu ocazia fiecãrei eclipse de Lunã. Aşa se face cã în 843 YSD (Year of the Seventh Dragon – Anul celui de-al şaptelea Dragon, anul 0 fiind anul sacrificiului lui Sar-Elam), conducãtorul demonilor, Kha-Beleth a invadat Falcon Empire, Imperiul şoimului. Într-un final, el a fost închis din nou în temniţa sa, doar cã la numai o sutã de ani diferenţã, au mai urmat încã douã eclipse. Odatã cu cea de a şasea eclipsã din 969 YSD începe şi rãzboiul reginei Isabel, faptele ei fiind menţionate în Heroes of Might and Magic V.

    Intrã în scenã Dark Messiah! O profeţie fãcutã la numai 67 de ani dupã sacrificiul lui Sar-Elam menţioneazã venirea unei fiinţe, jumãtate demon, jumãtate om, ce va folosi moaştele lui Sar-Elam pentru a distruge temniţa demonilor pentru totdeauna. Tot ce a mai rãmas din cel de-al şaptelea Dragon este craniul sãu, denumit Skull of Shadows (Craniul Umbrelor). Ascuns într-un templu strãvechi, pe o insulã aparent abandonatã, craniul trebuie mai întâi obţinut, pentru ca mai apoi temniţa sã fie distrusã, iar demonii eliberaţi. Cred cã deja v-aţi dat seama cine este de fapt personajul din acest joc şi care este misiunea lui. Din fericire, jocul îţi dã posibilitatea sã-ţi alegi calea pe care o vei parcurge, astfel cã vei putea experimenta cu mai multe finaluri. Numele tãu este Sareth şi ai fost instruit în artele marţiale şi magie de cãtre tutorele care ţi-a fost şi mamã şi tatã în acelaşi timp, Phenrig. Jocul începe cu un scurt tutorial care te va forţa sã-ţi foloseşti abilitãţile de bazã. Obiectivul este acela de a intra în posesia unui cristal pe care îl doreşte Phenrig. Odatã ce ţi-ai îndeplinit misiunea, Phenrig ţi-o prezintã pe Xana, gardianul tãu magic ce te va însoţi în aventurile tale de-a lungul lui Ashan. Vei afla ceva mai târziu cine este ea cu adevãrat, însã în primele capitole este indicat sã îi urmãreşti sfaturile.

        Jocul este împãrţit în zece capitole, asta dacã nu luãm tutorialul în calcul. Mãrimea şi dificultatea acestora variazã în funcţie de locaţie şi inamicii pe care îi veţi întâlni. Necromanţii îşi vor face apariţia în primele şi ultimele capitole, orcii şi undead pe insula pãrãsitã, iar ghoulii tot spre finalul jocului. Existã şi câteva surprize pe drum, dar nu ar fi cinstit sã vi le spun de pe acum, nu? Luptele cu toţi aceşti inamici necesitã o mulţime de abilitãţi şi, bineînţeles, skill points investite inteligent. Trebuie menţionat însã un lucru foarte important. Dacã vã aşteptaţi la un RPG complex, veţi fi crunt dezamãgiţi. Producãtorii nu au declarat cã Dark Messiah este un RPG, ci un first person fantasy action game cu elemente de role playing. Da, sunã complicat, dar la aceasta trebuie sã vã aşteptaţi. Este un first person shooter într-un univers fantasy, iar personajul vostru îşi poate îmbunãtãţi abilitãţile folosind skill points pe care le primeşte dupã îndeplinirea obiectivelor. Majoritatea RPG-urilor recompenseazã jucãtorul pentru uciderea mob-ilor, însã acest lucru nu e valabil şi aici. Când îndepliniţi un obiectiv important veţi primi skill points pe care le puteţi investi într-unul dintre cele trei ramuri pe care le aveţi la dispoziţie. Fiind un first person shooter la bazã, elementele de role playing sunt reduse la minim, aşa cã veţi avea skill-uri de bazã cum ar fi critical hit, archery, melee combat, stregth, flame arrow, fireball, heal, telekinesis, magic affinity, endurance, mana regeneration, stealth sau burglary. Nu le-am menţionat pe toate, dar dupã cum aţi sesizat, veţi putea deveni luptãtor, magician sau asasin.

    Pânã la final, veţi avea posibilitatea de a avansa şi a obţine toate skillurile de pe o anumitã ramurã, însã veţi investi automat şi în celelalte. Eu am ales sã devin mag, cu unele abilitãţi de la ramura luptãtorului, însã modalitatea în care veţi investi punctele rãmâne la latitudinea fiecãruia. Puteţi avansa ca asasin şi astfel vã puteţi folosi de stealth şi backstab, însã orice aţi face, va trebui sã investiţi în heal, telekinesis, flame arrow şi lightning. Fire trap poate fi de asemenea folositor, în special pentru cei pasionaţi de stealth. Heal îţi permite sã îţi regenerezi viaţa, iar cum asemenea poţiuni sunt destul de rare, aceastã vrajã vã va salva de mai multe ori decât credeţi. Telekinesis vã permite sã manipulaţi mediul înconjurãtor şi sã scoateţi din circuit anumiţi monştri cu care altfel aţi fi fost nevoiţi sã luptaţi, iar cele douã vrãji generatoare de foc şi fulgere sunt geniale când sunt folosite corect. Oamenii şi animalele sunt mai afectate de foc, în timp ce creaturile demonice, precum orcii şi goblini sunt sensibile la fulgere. Zombie şi alte creaturi undead sunt destul de uşor de învins dacã trageţi mai întâi cu arcul (nu exclus nici zombie headshot) şi apoi vã apropiaţi de ei cu una dintre armele speciale pentru acest tip de inamici. Cheia aici este sã folosiţi strategia ce se muleazã cel mai bine pe o anumitã situaţie şi sã cunoaşteţi toate combo-urile şi vrãjile pe care le aveţi la dispoziţie.

        În aventurile voastre prin Ashan veţi gãsi arme sau armuri speciale, cu diferite abilitãţi magice care vã vor ajuta în lupta împotriva unei anumite clase de inamici. Acestea se gãsesc numai în locaţii ascunse, iar pentru a ajunge la ele veţi fi obligaţi sã vã aventuraţi pânã acolo şi de ce nu, sã vã riscaţi viaţa. În cazul în care aţi investit puncte în Alertness, atunci aceste locaţii vor apãrea albastre în momentul în care staţi nemişcaţi. Este nevoie însã şi de o anumitã dozã de rãbdare şi intuiţie, pentru cã altfel veţi trece pe lângã ele fãrã a le observã. Accesul cãtre aceste locaţii este însã opţional, la fel cum sunt şi anumite obiective pe care le veţi avea de îndeplinit pe parcursul jocului. Aceste obiective, pe lângã faptul cã vã vor aduce mai multe puncte de investit în skilluri, vã vor facilita anumite lucruri, precum accesul cãtre un final cu Leanna sau un ajutor nesperat în ultimul capitol al jocului.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare ”Teren iaz comunal III Oțeleni” suprafața 861 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, extravilan, nr. cadastral 60654, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 94/ 02.09.2019 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C7” suprafața 800 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C7, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire - C10” suprafața 13 m.p aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C10, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C9” suprafața 37 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C9, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
VIDEO ''Palatul lui Putin'', in centrul unei anchete publicate de Fondul de lupta impotriva coruptiei al lui Navalnii
19/01/2021 21:45

 Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza ...

Franța, zguduită de violențele sexuale. Foarte multe sunt incesturi
19/01/2021 16:41

Violenta sexuală a revenit in prim plan in societatea franceză. 2 pană la 5% dintre adulti spun că au suferit violente sexuale incestuoase din partea unor membri ai familiei sau adulti foarte apropiati in p ...

O cerșetoare din România a bătut Elveția la CEDO. Ea va primi daune morale de 922 de euro
19/01/2021 16:05

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Elveţia pentru că a aplicat o amendă mare unei cerşetoare din Romania, pentru cerşetorie pe un drum public din Geneva, informează AFP. ...

Un student de la Cluj a murit înaintea unui exament. A făcut infarct
19/01/2021 12:20

Un student al Universitătii Babes-Bolyai din Cluj Napoca, care studia jurnalismul, a decedat cu cateva minute inainte de a incepe un examen. Profesorul l-a strigat de cateva ori, dar acesta nu a răspuns ...

Val de pensionări fără precedent - 47 de judecători pleacă 'dintr-un foc'.
19/01/2021 08:40

Secţia pentru judecători a CSM analizează in şedinţa din 23 ianuarie nu mai puţin de 47 de cereri de pensionari din partea unor judecători. Numărul judecătorilor care se penionează in ianuarie ajunge ...

Semne de rău augur pentru Turnul Londrei. Unul dintre corbi a dispărut
18/01/2021 17:53

Unul dintre corbii de la Turnul Londrei a dispărut, iar angajatii monumentului istoric cred că pasărea a murit, incidentul fiind considerat un semn de rău augur. Legenda spune că dacă Turnul Londrei va ...

Mii de imigranți, bătuți cu bastoanele în Guatemala
18/01/2021 17:30

Mii de imigranti din America Centrală, care voiau să ajungă in Statele Unite, au fost opriti cu bastoane si gaze lacrimogene in Guatemala. Oamenii traversau tara, către granita cu Mexicul, cand fortele de ...

Accident mortal, la Galați
18/01/2021 14:03

Un bărbat din judeţul Galaţi a decedat după ce a fost lovit de un autoturism pe un pod, pe DJ 251 A, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Galaţi. Potrivit sursei citate, un tan ...

Donald Trump intenţionează să semneze peste 100 de acte de graţiere înainte de încheierea mandatului său
18/01/2021 12:45

Preşedintele in exerciţiu al SUA, Donald Trump, intenţionează să semneze peste 100 de acte de graţiere inainte de incheierea mandatului său, dar nu şi pentru el insuşi, relatează Reuters, care citeaz ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei