King Arthur – The Role-playing Wargame – RePlay Review

default

Dimensiune font:

| 22-10-2012 17:45

King Arthur – The Role-playing Wargame – RePlay Review

Legenda regelui Arthur este una din acele istorisiri fără vârstǎ, care a avut parte de atât de multe interpretǎri de-a lungul timpului încât fiecare abordare pare a aduce ceva nou, fǎrǎ a-i ştirbi aura de mister şi aventurǎ. Iar cei de la Neocore Games au încercat piaţa cu degetul prin King Arthur: The Role-playing Wargame, un titlu ce-şi propune sǎ-i ademenească atât pe amatorii de RPG-uri, cât şi pe cei pasionaţi de strategie.

Tu eşti Arthur Uther Pendragon, un flǎcǎu ce tocmai a devenit celebru în întreaga Britanie dupǎ ce a reuşit sǎ smulgǎ sabia Excalibur dintr-un bolovan, fapt ce i-a atras admiraţie şi invidie deopotrivǎ. Întrucât nu eşti încǎ rege (şi sunt destui care se jurǎ că nici nu vei ajunge vreodatǎ), trebuie sǎ aduni în jurul tǎu cavalerii mesei rotunde, sǎ le bagi minţile-n cap lorzilor care ţi se pun în cale şi sǎ biruieşti monştrii ce se scurg din pǎdurea Bedegraine, asta pentru cǎ Britania vremurilor respective se teme mai puţin de saxoni şi mai mult de invadatorii mistici ce sǎlǎşuiesc în codrul ce se află la nord de zidul lui Hadrian.

Pentru a putea emite prentenţii la tron trebuie întâi sǎ cucereşti cât mai multe provincii, iar pentru asta ai nevoie de o armatǎ şi de un cavaler în fruntea ei, pentru cǎ unitǎţile fǎrǎ comandant nu pot sǎ facǎ vreun pas. Fiecare provincie are un sǎtuc unde se pot recruta unitǎţi noi şi vindeca cele rǎnite în luptǎ, precum şi câteva locuri interesante ce oferǎ diverse bonusuri, cum ar fi puncte de cercetare sau experienţǎ pentru armata staţionatǎ acolo. De asemenea, fiecare provincie are un anumit numǎr de locuitori, un factor de loialitate, precum şi o producţie de aur şi mâncare, resurse ce sunt necesare pentru întreţinerea armatei.

Mişcǎrile pe harta strategicǎ au loc pe ture şi iniţial am fost încântat de împǎrţirea acestora în anotimpuri, sperând la un model preluat din venerabilul Lords of the Realm. De fapt, modelul economic e mult mai simplist, astfel că iarna e o turǎ de întreţinere când armatele nu se pot mişca, recoltele şi taxele de peste an intrǎ în vistierie şi se pot da legi şi edicte, iar vara trupele se deplasează ceva mai repede. Problema întreţinerii armatei poate pune ceva dificultǎţi, mai ales cǎ venitul din exploatarea regiunilor nu ajunge decât iarna la buget. în timp ce soldaţii au nevoie de hranǎ tot anul.

Ca să balansezi aceste cheltuieli, cavalerilor aflaţi în serviciul tǎu li se pot oferi pânǎ la trei provincii pe care sǎ le guverneze, aceştia putând sǎ le sporească eficienţa sau, din contrǎ, sǎ le aducǎ la sapǎ de lemn şi în pragul revoltei. Asta pentru cǎ fiecare cavaler are o serie de atribute care pot sǎ-l ajute sǎ guverneze sau care-i dau bonusuri pe câmpul de luptǎ.

„Administrarea” cavalerilor reprezintǎ unul din plusurile jocului, fiind vorba de un sistem complex şi interesant. Dincolo bonusuri, nobilii în armură strălucitoare beneficiazǎ şi de atribute precum Leadership sau Fight, ce pot fi îmbunătăţite odatǎ cu avansarea în nivel a respectivului şi având efecte ce variază de la menţinerea moralului armatei şi cât de bine se descurcǎ eroul şi trupa lui în luptǎ până la câtǎ experienţǎ primeşte. De asemenea, fiecare cavaler are şi o specializare, fiind disponibile trei clase: Sage, Champion sau Warlord, fiecare cu propriile abilitǎţi, cum ar fi diverse vrǎji ofensive, defensive sau atacuri speciale.

Mai mult, un erou poate fi echipat cu patru artefacte ce-i îmbunǎtǎţesc atributele, abilitǎţile speciale sau îl fac mai iubit în fiefurile sale. Şi dacǎ oferta nu vi se pǎrea completǎ, aflaţi cǎ fiecǎruia i se poate da de nevastǎ o domniţǎ, care şi ea poate avea câteva atribute interesante, cum ar fi frumuseţea (creşte loialitatea provinciilor) sau cicǎleala (scade viteza armatei soţului). Aceste doamne de viţǎ nobilǎ se pot alǎtura şi curţii lui Arthur, fie prin salvarea lor din ghiarele duşmanului (clasic), fie ca recompensǎ pentru vreun quest, sau pot fi chiar cumpǎrate de la iarmaroc.

Însă nu numai cavalerii pot creşte în nivel, ci şi trupele acestora, organizate în clasicul triunghi cavalerie-infanterie-arcaşi, cu câteva prezenţe interesante din domeniul fantasticului, cum ar fi uriaşi sau fantome. Toate aceste trupe au propriile valori de atac, apǎrare şi stamina pe care şi le pot îmbunǎtǎţi atunci când avanseazǎ, iar o datǎ la cinci niveluri primesc şi o abilitate specialǎ, cum ar fi invizibilitatea pe timp de noapte sau un galop mai sǎnǎtos.

Charge!

Luptele se desfăşoară în timp real, după modelul popularizat de cǎtre Total War, dar cu câteva diferenţe, cum ar fi Victory Points. Acestea reprezintǎ diferite obiective pe câmpul de luptǎ, de obicei în locuri strategice, cum ar fi un vârf de munte sau în inima unei pǎduri, care odatǎ cucerite asigură erodarea moralului adversarului, pânǎ în punctul în care o ia la fugǎ. E posibil deci sǎ fii victorios fǎrǎ o confruntare directǎ, dar ar fi pǎcat, întrucât avem toate elementele care să asigure nişte lupte interesante: terenul are o importanţǎ majorǎ, modul în care opui unitǎţile corecte adversarului de asemenea, ca sǎ nu mai vorbim de vrǎji şi abilitǎţi speciale.

Totuşi, existǎ câteva probleme ce ţin de echilibrul între beligeranţi. Astfel, cel puţin pânǎ la apariţia unitǎţilor dotate cu scuturi sau armuri mai rǎsǎrite, arcaşii sunt nişte mici zei pe câmpul de luptǎ. Orice atac frontal asupra lor e sortit eşecului, chiar şi antidotul lor tradiţional, cavaleria, sfârşind penibil de repede sub o ploaie de sǎgeţi. Şi chiar dacǎ supravieţuiesc într-o proporţie acceptabilǎ, bieţii cǎlǎreţi vor fi masacraţi de cǎtre bricegele elveţiene ale arcaşilor, ceea ce nu mi se pare tocmai corect.

AI-ul este de asemenea evoluat şi lipsit de milǎ, folosind terenul şi abilitǎţile speciale cu eficienţǎ maximǎ, lucru care mi-a fost clar în momentul în care mi-am poziţionat proprii arcaşi pe o culme, teoretic în avantaj faţǎ de cei adverşi, doar ca sǎ-i gǎsesc dupǎ câteva clipe de neatenţie pe toţi cu burta-n sus. Problema a fost acceptatǎ ca atare şi de cǎtre producǎtori, care au introdus o opţiune intitulată foarte sugestiv „Weaker archers”, opţiune care cel puţin la începutul aventurii este indispensabilă.


Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:37

BANCUL ZILEI

06:00


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
24 de milioane de americani riscă să moară de foame. „Este cea mai mare criză alimentară din istoria recentă a Americii
28/11/2020 10:50

Aproape 24 de milioane de americani riscă să nu aibă ce manca. Numărul a crescut cu un sfert, de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Cozile din fata băncilor de alimente si a cantinelor sociale sunt din c ...

FOTO/VIDEO - ȘOCANT!  BĂTAIE cu MĂRUNTAIE de PORC în parlament
28/11/2020 10:45

Parlamentul taiwanez, ce are reputaţia de a fi frecvent scena unor confruntări haotice intre aleşii de la putere şi din opoziţie, a inregistrat vineri un nou incident in care au fost aruncate măruntaie ...

Coronavirus: Republica Moldova instituie stare de urgenţă până la 15 ianuarie 2021
28/11/2020 09:26

 Comisia naţională extraordinară de sănătate publică (CNESP) de la Chişinău a decis, vineri, intr-o şedinţă condusă de premierul Ion Chicu, insituirea stării de urgenţă pe intreg teritoriul ...

Condamnari dure intr-unul din dosarele ANRP: Crinuta Dumitrean si milionarul Horia Simu - 6 ani, iar expertul Alin Dima - 9 ani si 8 luni
27/11/2020 20:40

Fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean, a fost condamnata, vineri, 27 noiembrie, la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita, in ...

FOTO/VIDEO - Moartea unui cal de curse, răzbunată prin condamnarea jocheului la închisoare. Animalul a murit după ce ar fi fost biciuit cu cravaşa până la epuizare
27/11/2020 15:00

Un jocheu irlandez a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare şi i s-a interzis să practice echitaţia timp de cinci ani pentru moartea calului său, transmite Agerpres. Animalul a murit după ce ...

Donald Trump a  recunoscut că va părăsi Casa Albă. Află și în ce condiții
27/11/2020 14:45

Trump spune pentru prima dată că va părăsi functia dacă Colegiul Electoral votează pentru Biden Presedintele Donald Trump a declarat pentru prima dată că va părăsi mandatul dacă Colegiul Electoral v ...

Trump spune că distribuirea vaccinului anti-Covid va începe săptămâna viitoare
27/11/2020 08:45

Presedintele SUA, Donald Trump, a spus joi că distribuirea vaccinului impotriva coronavirusului va incepe săptămana viitoare si in săptămana de după aceasta, relatează Reuters. Vorbind militarilor ameri ...

ANM - 36 de judete sunt sub cod galben de ceata in aceasta dimineata    Prognoza meteo pentru urmatoarele zile
27/11/2020 08:33

    VREMEA      Prognoza meteo pentru IASI Iasi http://www.tititudorancea.ro/z/vremea_prognoza_meteo_iasi_romania.htm DATI CLIC PE " detalii" si se va dechide pa ...

Diego Maradona a fost înmormântat alături de părinții săi
27/11/2020 08:00

Maradona a fost inmormantat  in cimitirul „Jardin de Bella Vista", alături de părintii lui - Dona Tota si Don Diego. Deschis in anii 1980, este un cimitir privat inconjurat de verdeată, la 35 ...

Accident în Giurgiu. O autocisternă bulgărească încărcată cu sodă caustică s-a răsturnat
26/11/2020 12:28

O autocisternă bulgărească incărcată cu sodă caustică s-a răsturnat joi pe DN 5 B, la ieşirea din localitatea Schitu, judeţul Giurgiu, pe sensul de mers spre localitatea Ghimpaţi. Pompierii din cadr ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei