Tomb Raider Anniversary Review

default

Dimensiune font:

| 23-10-2012 17:56

Tomb Raider Anniversary Review

    În septembrie 2003, una din cele mai populare serii de jocuri pentru PC din toate timpurile era smulsã din mâinile creatorilor sãi, Core Design şi încredinţatã celor de la Crystal Dynamics, cunoscuţi atunci pentru patru din cele cinci titluri Legacy of Kain. Luatã dupã şapte ani care s-au concretizat în lansarea pentru PC a şase jocuri Tomb Raider (nesocotind şi expansion-urile), decizia celor de la Eidos Interactive nu a mirat prea multã lume. Începând cu a treia parte, seria Tomb Raider urmase o pantã descendenţa din punct de vedere al calitãţii: level design tot mai neinspirat, accentul tot mai mare pus pe acţiune în dauna puzzle-urilor şi explorãrii, dar şi introducerea unor elemente de gameplay de o valoare îndoielnicã. Totul a culminat cu apariţia lui Tomb Raider: The Angel of Darkness, un eşec total, parţial din cauza numãrului de buguri şi a impresiei puternice de joc nefinisat, parţial din cauza sistemului de control dezastruos, imprecis şi haotic, sistem amplificat atât de perspectiva personajului, cât şi de absentã în premierã a sistemului de cuburi (grid system).
        Lansat în aprilie 2006, Tomb Raider Legend a reprezentat pentru Crystal Dynamics un test pe care trebuiau sã îl treacã pentru a-i putea mulţumi şi pe cei mai exigenţi fani ai seriei. Şi au reuşit, însã nu în totalitate. Li s-a reproşat, printre altele, durata de joc extrem de redusã, dar mai ales simplitatea puzzle-urilor şi multitudinea scenelor de luptã, fapt care a fãcut ca Tomb Raider Legend sã fie catalogat drept un 3D action arcade, nu un action adventure. Pe de altã parte, tocmai aceste aspecte au fãcut cã numãrul fanilor sã creascã în mod simţitor, TRL fiind cel mai bine vândut joc al seriei. Astfel cã anunţarea unui nou titlu Tomb Raider nu a constituit deloc o surprizã.

        Cunoscut anterior ca Tomb Raider: 10th Anniversary Edition, Tomb Raider Anniversary este un remake al primei pãrţi, realizat cu ajutorul engine-ului din Tomb Raider Legend şi conţine atât elemente de gameplay din ultimele douã pãrţi ale seriei, cât şi unele noi. O primã mare diferenţã faţã de TRL este absenţa "next generation graphics/content", absenţã pe care personal nu o regret. ªi asta din cauzã cã TRL cu NGC activat nu arãta neapãrat mai bine, ci diferit, ba uneori chiar mai rãu. Chiar dacã, faţã de acum un an, mulţi dintre noi avem procesoare şi plãci video mai performanţe, mã îndoiesc cã ele ar fi fost capabile sã ruleze fluid Tomb Raider Anniversary cu NGC, având în vedere dimensiunea uriaşã a unor niveluri din joc. Dupã cum am spus şi în articolul pentru TRL, prefer oricând un Tomb Raider mai lung şi mai complex şi cu o graficã normalã, decât unul scurt şi simplist cu efecte vizuale la cele mai înalte standarde. Asta nu înseamnã cã TRA nu aratã bine, dimpotrivã.
        Ca şi precedesorul sãu, TRA are mari şanse sã fie declarat unul din cele mai arãtoase jocuri ale anului, graţie engine-ului din TRL îmbunãtãţit. Numãrul sporit de poligoane care o compun pe Lara, noile animaţii introduse, depth-of-field, reflexiile, umbrele, modul în care aratã apa, toate reuşesc sã încânte ochiul, însã cel mai mult am fost impresionat de vastitatea anumitor zone şi de gradul lor mare de detalii, dar şi de paleta coloristicã excelent aleasã, care caracterizeazã întregul joc. Nimic nu e strident, nimic nu e şters, fiecare texturã are culoarea şi detaliile ei care se încadreazã perfect între cele din jur şi subliniazã tematica vizualã a nivelului respectiv. Cã tot vorbim de detalii vizuale, trebuie menţionate dârele de fum ale pistoalelor Larei dupã fiecare glonţ consumat, particulele de praf pe care le ridicã paşii ei sau care apar prin mutarea unor lãzi, precum şi picãturile de apã de pe corpul Larei atunci când aceasta iese din apã. De asemenea, m-a impresionat foarte mult şi prezenţa vulturilor pe cer care se mişcau încet sugerând distanţa imensã la care zburau, dar şi faptul cã Lara, atunci când se aflã în apã, are buzele ţinute strâns pentru a-şi ţine respiraţia cât mai mult posibil.

    Referitor la pãstrarea unor elemente de gameplay din ultimele douã titluri ale seriei şi aici s-a renunţat la grid system, adicã la nivelurile fãcute din cuburi, mai mult sau mai puţin tãiate, mai mult sau mai puţin ascunse prin diverse artificii de design. Şi aici, lãzile pot fi rotite, trase şi împinse în absolut orice direcţie. Însã spre deosebire de Angel of Darkness, însã la fel ca în Legend, puzzle-urile nu mai necesitã o aşezare exactã a respectivelor lãzi. Astfel şi aici avem aceeaşi senzaţie de fluiditate şi naturaleţe care se potriveşte extrem de bine cu celalalte tipuri de mişcãri din arsenalul Larei. De asemenea şi în TRA existã cazuri în care poţi apãsa "jump" prea devreme sau prea târziu, însã lagul infim între momentul în care apãsai tasta de jump şi cel în care Lara efectua saltul, lag prezent în Angel of Darkness, lipseşte aici (la fel ca şi în TRA), fiind încã o dovadã cã cei de la Crystal Dynamic şi-au fãcut pentru a doua oarã bine temele şi cã au învãţat din greşelile celor de la Core Design. Mai mult, densitatea numãrului de checkpoint de-a lungul unui nivel face sã fie suportabile situaţiile în care trebuie executatã perfect o anumitã succesiune de sãrituri. În majoritatea cazurilor în care Lara Croft moare din cauza unui salt greşit, jocul se va încãrca exact sau din imediata apropiere a locului de unde începe respectiva succesiune de sãrituri.
        De un mare ajutor este şi opţiunea de "manual grab" care trebuie lãsatã pe "off", în afara cazului în care eşti un fan hardcore al seriei. Spun "majoritatea", deoarece existã câteva excepţii, însã ele privesc obţinerea artefactelor şi relicvelor care, prin rolul pe care îl au şi anume acela de a debloca diverse "goodies", necesitã un efort mai mare în a intra în posesia lor. E un lucru de bun simţ, chiar dacã m-am enervat şi am înjurat foarte mult în a doua parte a jocului, unde trebuie sã ai multã rãbdare şi degete de fier pentru a obţine toate artefactele şi relicvele. ªi asta atât datoritã traseurilor de-a dreptul diabolice în dificultate, cât şi din cauzã cã anumite puzzle-uri sunt contra timp.

        Legat de acestea din urmã, am observat un fapt dubios legat de sistemul de checkpoints. Eram în Egipt, prin al doilea nivel şi trebuia sã ajung la un artefact a cãrui accesibilitate depindea de ieşirea temporarã din zid a unei bare. Aveam cam 70 de secunde sã ajung la ea din momentul în care trãgeam o anumitã manetã. 70 de secunde în care trebuia sã execut o serie de salturi şi alte mişcãri, aproape fãrã nicio greşealã. Din fericire, pe la mijlocul secvenţei era un checkpoint. Din câteva încercãri şi folosiri ale opţiunii de "load" pentru a încãrca salvarea de la checkpoint-ul anterior, reuşesc sã ajung în locul respectiv în cel mai scurt timp posibil. Cu o porţiune de drum parcursã perfect, nu mi-a pãrut rãu cã am murit dupã noul checkpoint, jocul încãrcând automat salvarea legatã de acesta. Dupã alte câteva încercãri, reuşesc sã ajung în locul unde era bara respectivã. Însã nu micã mi-a fost mirarea când am vãzut cã era retrasã în zid, deşi fãcusem totul fãrã greşealã şi în a doua parte a secvenţei.
        Au trecut câteva momente pânã când mi-am dat seama ce se întâmplase. Încãrcând salvarea de la ultimul checkpoint, se resetase întregul puzzle. Practic, acest checkpoint era inutil, în caz de greşealã, trebuie încãrcatã salvarea legatã de checkpointul dinaintea tragerii manetei pentru a scoate barã din zid. Mai mult, în nivelurile foarte mari pe verticalã, au fost situaţii în care, fãcând un pas greşit, Lara a cãzut în gol şi a activat un checkpoint anterior legat de zona respectivã. Aşa cã e bine sã salvaţi des, cam la fiecare checkpoint – atenţie însã cã numãrul de salvãri este limitat, însã ele pot fi suprascrise.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:01


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Ivanka Trump, audiată sub jurământ. Ea trebuie să dea explicații pentru utilizarea abuzivă a fondurilor nonprofit pentru inaugurarea lui Donald Trump
04/12/2020 16:45

Ivanka Trump (39 de ani), fiica şi consilieră a preşedintelui Statelor Unite, a fost audiată sub jurămant, săptămana aceasta, ca parte a unui proces civil referitor la utilizarea abuzivă a fondurilor no ...

 4 motive pentru care ar trebui sa iti vopsesti masina
04/12/2020 16:12

Iti place felul in care circula masina ta, dar ti-ai dori sa faci modificari la aspectul ei? S-ar putea sa fie timpul sa faci o vizita la o vopsitorie auto in Bucuresti.  Toata lumea are un motiv dif ...

Noi reguli pentru carantină în cazul persoanelor care intră în contact cu pacienți cu COVID sau care vin din zone cu riscul epidemiologic ridicat
04/12/2020 15:36

 Comitetul National pentru Situatii de Urgentă a stabilit vineri să fie exceptate de la măsura carantinării persoanele care au avut contact cu un pacient cu COVID-19 dacă se dovedeste prin documente m ...

OFICIAL - Noua listă a ţărilor cu risc epidemiologic: Persoane care se întorc din aceste ţări trebuie să stea în izolare 14 zile
04/12/2020 15:33

  Danemarca a fost inclusă pe lista ca urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus Sars Cov 2 provenite de la fermele de nurci.

Dosarul achizițiilor de echipamente medicale: Au fost reținuți manageri de spitale, un polițist, consilieri locali / Robot cumpărat la preț triplu, pentru o mită de 25.000 de euro
04/12/2020 14:33

 Managerul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, mai multi angajati din spitale, un politist si consilieri locali se află printre cele 12 perso ...

Lista celor mai afectate zone din Romania din cauza epidemiei Covid-19. Situatie foarte grava in Bucuresti si Constanta
04/12/2020 14:15

 Municipiul Bucuresti - 986 si judetele Constanta - 434, Cluj - 431, Brasov - 355, Timis - 344, Iasi - 340 sunt zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raport ...

FOTO/VIDEO - Cine este copilul anului, ales de revista Times
04/12/2020 12:30

Un om de stiintă si inventator in varstă de 15 ani a fost numit pentru prima dată „copil al anului” de revista Time, relatează The Guardian. Gitanjali Rao, din Denver, Colorado, a inventat noi t ...

FOTO - Cum a ajuns Hitler președinte peste africani
04/12/2020 12:22

Un politician african numit după Adolf Hitler a castigat alegerile locale din Namibia, scrie Daily Mail. Acesta spune că nu are legături cu partidul nazist si nici nu plănuieste să cucerească lumea. Coinc ...

GHIDUL votantului: TOATE regulile pe care trebuie să le respectați dacă ieșiți duminică la urne
04/12/2020 10:34

Alegătorii care se prezintă duminică la urne pentru a-şi alege reprezentanţii in noul Legislativ sunt obligaţi să respecte măsurile speciale de protecţie stabilite de autorităţi in contextul pandemie ...

76 de moschei din Franța vor fi verificate
03/12/2020 11:36

Autoritătile din Franta vor face controale amănuntite la multe moschei, pentru a căuta dovezi legate de islamistii radicalizati.     76 de moschei din Franta vor fi verificate de autoritătile d ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei