default

Dimensiune font:

ANALIZĂ Evoluţia Zonei Metropolitane Iaşi, într-un deceniu de la înfiinţare EXCLUSIV

| 06-08-2014 16:45

În jurul municipiului Iaşi, în 2004, a fost înfiinţată una dintre primele zone metropolitane din România * cele 13 localităţi rurale care fac parte din această structură au parcurs trasee diferite * dacă unele au beneficiat de apropierea de oraşul-centru şi au avut o creştere economică importantă, altele nu au simţit că fac parte dintr-o formă asociativă care ar fi trebuit să le sprijine * printre principalele impedimente s-au numărat lipsa infrastructurii rutiere, dar şi a celei sociale

În jurul marilor centre urbane din ţară au fost înfiinţate, după 2000, zone metropolitane. În prezent, în România, există 20 astfel de zone dintre care una în curs de constituire, iar 3 neconstituite, Bucureşti, Sibiu, Arad, deşi funcţionale. Zona Metropolitană Iaşi a fost înfiinţată în aprilie 2004, printre primele din ţară. „În 8 aprilie, 2004 Consiliul Judeţean Iaşi, Municipiul Iaşi şi 13 comune înconjurătoare au semnat actul de constituire a Zonei Metropolitane Iaşi şi au alcătuit Consiliul Metropolitan Iaşi“, explică oficialii ZMI. La 9 august 2008 a luat fiinţă Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, înregistrată ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară, un for care coordonează strategia şi proiectele comune ale zonei.

Viaţa ascunsă după dealurile Iaşului FOTO


Astfel, s-a stabilit, în 2004, ca din ZMI să facă parte comunele: Aroneanu, Tomeşti, Bârnova, Ciurea, Holboca, Leţcani, Miroslava, Popricani, Schitu-Duca, Rediu, Valea Lupului, Ungheni, Victoria. Între timp, alte 5 localităţi au căpătat statut de observatori: Ţuţora, Prisăcani, Comarna, Mogoşeşti şi Movileni.



La baza ZMI, în 2004, a stat o amplă viziune de dezvoltare, potrivit unei analize GRASP, iar aceasta viza: „iniţierea parteneriatului între unităţile administrative teritoriale relevante, pe baza intereselor şi a unor strategii comune de dezvoltare; crearea condiţiilor care fac din Zona Metropolitană Iaşi un pol de dezvoltare relevant la scară regională, naţională şi europeană: nod logistic, servicii diversificate, dezvoltare economică durabilă, forţă de muncă educată, mediu de calitate, calitatea vieţii şi a dezvoltării, comunitate deschisă, prestigiu şi identitate locală; crearea alianţelor strategice şi asigurarea apartenenţei la reţelele de cunoaştere şi decizie relevante“. Din păcate, analiza datelor statistice arată că ZMI nu este o structură omogenă, ci s-a dezvoltat doar pe anumite culoare. Mai mult, toate proiectele derulate de Primăria Iaşi, ca oraş-nucleu, în exerciţiul financiar 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, au vizat strict investiţii în infrastructura rutieră şi economică din municipiul Iaşi, fără un impact direct asupra spaţiului rural al ZMI.


Evoluţia numărului de firme
Pentru a vedea cum a evoluat activitatea economică la nivelul fiecărei localităţi din cadrul ZMI am analizat date preluate de la Oficiul Registrului Comerţului pentru două perioade diferite. Astfel, au fost analizate datele înregistrate la Oficiul pentru Registrul Comerţului Iaşi la nivelul anilor 2004, când a fost înfiinţată ZMI, şi 2014, la zece ani de la înfiinţarea ZMI.


Pentru a contextualiza aceste date, am folosit şi cifrele raportate la nivelul întregului judeţ. Astfel, în judeţul Iaşi, la 1 ianuarie 2004, erau 29.202, „firme în stare de funcţiune“, iar la 1 ianuarie 2008 erau 32.012 firme. La 1 ianuarie 2014 au fost raportate 36.540. Ponderea cea mai mare a acestor unităţi economice se înregistrează în jurul ZMI.


Practic, la nivelul anului 2004, dacă eliminăm datele privind firmele din municipiul Iaşi care are cea mai intensă activitate, se poate observa că ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte unităţile economice apare în dreptul comunei Tomeşti. Totodată, la nivelul anului 2004, localităţile Ciurea şi Holboca deţineau între 13% şi 17% dintre firmele active la nivelul mediului rural al ZMI. Cu o activitate mediocră se încadrau, la aceeaşi dată, comunele Valea Lupului, Rediu, Miroslava sau Bârnova. Cele mai scăzute rezultate au fost înregistrate la nivelul comunei Schitu-Duca. Zece ani mai târziu, localitatea Miroslava, deţine cea mai mare pondere a firmelor active. Practic, după 2008, când s-a deschis fabrica Delphi şi alţi operatori economici au preferat amplasarea de unităţi de producţie în această localitate, Miroslava deţine ponderea cea mai mare a firmelor. Totodată, Ciurea şi Tomeşti au o pondere de peste 12% la acest capitol.


Astfel, privite comparativ cele două etape se poate spune că localitatea Miroslava are evoluţia cea mai spectaculoasă în cadrul ZMI de la înfiinţare până în prezent. Totodată, localitatea Victoria este constant situată pe ultima poziţie, fapt ce poate fi corelat cu poziţionarea periferică a comunei în cadrul ZMI, cât şi cu lipsa infrastructurii rutiere. Pe de altă parte, la vârful clasamentului au apărut modificări de-a lungul celor zece ani. Dacă în 2004 şi 2008, comuna Tomeşti s-a aflat pe primul loc cu cele mai multe unităţi economice active, după debutul crizei, Miroslava preia „conducerea“ clasamentului. Acest fapt poate fi legat de deschiderea celei mai mari unităţi private din judeţ, Delphi (2008) la Miroslava, dar şi cu faptul că aici au fost înregistrate mai multe unităţi de producţie care au reuşit să treacă de criză fără a-şi închide porţile.



Un alt indicator care arată gradul de atractivitate a unei localităţi este reprezentat de firmele cu capital străin şi valoarea investiţiei. Astfel, la nivelul anului 2004, cele mai multe firme cu capital străin erau deschise la nivelul oraşului-nucleu, Iaşi, dar ca valoare medie a investiţiei acesta era depăşit de comuna Miroslava. Investiţii străine cu aport de capital de peste 57.303 lei erau înregistrate şi în comuna Bârnova. Totodată, la nivelul ZMI erau localităţi precum Schitu Duca, Popricani şi Aroneanu în care nu existau astfel de investiţii.

Zece ani mai târziu, în 2014, investiţiile cu capital străin, continuă să fie numeroase în oraşul-nucleu, dar ca valoare medie Iaşul este depăşit de Miroslava, dar şi de Valea Lupului şi Leţcani. Acestea se „întind” de-a lungul drumului european care trece prin cele trei comune, ştiut fiind faptul că multe dintre investiţiile cu capital străin vizează spaţii de producţie sau de prezentare ce necesită suprafeţe de teren pentru amenajare. Investiţia medie a firmelor cu capital străin a crescut din 2004 până în 2014 şi în comune ca Tomeşti, Holboca sau Bârnova, localităţi de asemenea aproape de oraşu-nucleu, dar care beneficiază de accesibilitate prin drumuri naţionale sau judeţene. Din păcate, în acest moment cei care coordonează activitatea ZMI nu au prezentat public o strategie de atragere a mediului de business pentru a putea valorifica şi a aduce plus valoare în întreaga zonă.

 

Analiza face parte din lucrarea de disertaţie - „O nouă etapă în dezvoltarea Zonei Metropolitane Iaşi la un deceniu de la înfiinţare“ realizată de Alina Stan- Ivaşc şi coordonată de Prof. Univ. dr. Gabriela Meşniţă, susţinută în iulie 2014, în urma absolvirii cursurilor de Master Turism şi Dezvoltare Regională la Facultatea de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii „Al.I Cuza“ Iaşi
 

Puncte difuzare "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi:


ULTIMA ORA

Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Sipote, cu sediul in comuna Sipote, cod postal: 707485, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4045291, 2. Informatii generale privind obiectul vanzării, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren si cotele parte teren intravilan, proprietate privata a Comunei Sipote, identificate astfel: - Apartamentul numarul 2, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U1, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 549 mp. – gradina, nr, cadastral 60535, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 3, in suprafata de 64,84 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U3, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 543 mp. – gradina, nr, cadastral 60536, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 4, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U2, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 622 mp. – gradina, nr, cadastral 60537, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; conform HCL 85/10.07.2020 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Serviciul Administrare Patrimoniu sau se poate consulta pe site-ul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: 50 lei / exemplar, ce se achita in numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plata in contul nr. RO95 TREZ 24A7 0500 0200 130X Trezoreria Municipiului Iasi. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 29.07.2020, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12.00, Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, Cladire Camin Cultural – sala . 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 10.07.2020.
Șoferul unui autobuz a intrat intenționat într-un canal. 21 de morți. Motivul gestului său disperat
14/07/2020 19:13

 Accidentul de autobuz din China, in care 21 de persoane si-au pierdut viata, a fost produs intentionat, a anuntat politia.          Un sofer de autobuz a intrat intentionat ...

Reprezentanții de la Direcția Copilului, anchetați pentru abuz în serviciu, după cazul fetei care a fost incendiată de vie
14/07/2020 19:01

 Procurorul general, Gabriela Scutea, a dispus examinarea, privind abuz in serviciu, a conformării reprezentanţior Direcţiei de Protecţia Copilului Mehedinţi la pricedurile legale in cazul fetei de 17 ...

Incredibil în Brașov. Polițist local FALS. Cum a fost descoperit
14/07/2020 18:48

 Un bărbat care nu mai era politist de mai bine de aproximativ 10 ani, dar care se dădea drept cadru activ, a fost prins de politisti.          Poliţiştii braşoveni au ...

Dosar de trafic internațional de autoturisme în Prahova - Douăzeci de persoane au fost duse la audieri
14/07/2020 18:39

 Douăzeci de persoane au fost duse, marţi, la audieri in urma unor percheziţii efectuate intr-un dosar privind traficul internaţional cu autoturisme in care este implicat şi un jandarm de la Gruparea ...

ÎCCJ, decizie BOMBĂ: SIIJ a încălcat dreptul la libera circulație al Sorinei, fetița a cărei adopție a scandalizat România
14/07/2020 14:00

 Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis că Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a incălcat dreptul la liberă circulatie al minorei Săcărin Sorina, prevăzut de art. 2 ...

Angajat de la salubrizare prins între mașină și un stâlp, în Cisnădie
14/07/2020 13:27

  În imagini se vede cum soferul masinii dă cu spatele si, din neatentie, rupe un stalp aflat pe marginea drumului, unul dintre cei doi angajati aflati pe scara din spatele masinii fiind aproape st ...

Un bărbat din Satu Mare și-a ucis soția. Motivul HALUCINANT
14/07/2020 11:23

 Scene macabre s-au derulat orasul Tăsnad din judetul Satu Mare. Un bărbat in varstă de circa 55 de ani a recunoscut că si-a ucis sotia cu mai multe lovituri de cutit. Primele informatii arată că lu ...

Lucrurile SCAPĂ de sub CONTROL: Raed Arafat, amenințat cu MOARTEA pe Facebook
14/07/2020 10:42

 Un activist anti - coronavirus, Raul Coltor, il amenintă pe Raed Arafat cu moartea. Acesta acuză că seful DSU e terorist si că anuntă că a primit dreptul de a ucide in numele poporului roman.

25 de oameni filmați aproape morți în camionul unui șofer român
14/07/2020 10:24

  Liviu S., soferul roman al camionului, are 40 de ani. El a plans cand a auzit ce pedeapsă cer procurorii. Un sofer roman de TIR riscă să stea multi ani in inchisoare, in Olanda, după c ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!