Cei şapte magnifici ai Iaşului

default

Dimensiune font:

| 04-07-2017 12:30

 Rezultatele Evaluării Naţionale plasează judeţul în topul naţional * un număr record de elevi au obţinut media maximă la examen, 38 * dintre aceştia, doar 7 au media de admitere la liceu 10 * toate aceste rezultate conturează topul celor mai performante unităţi de învăţământ liceal din Iaşi 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi a publicat ierarhia absolvenţilor de gimnaziu pentru admiterea la liceu. Din cei aproximativ 6.000 de elevi, peste 1.300 au media de admitere mai mare sau egală cu 9. Vârful judeţului este reprezentat de 7 elevi fantastici, care au reuşit să obţină media 10. Totul este corelat cu rezultatele finale ale Evaluării Naţionale, care au fost publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), la sfârşitul săptămânii trecute, şi care plasează judeţul în topul naţional.

Cine sunt cei şapte elevi merituoşi

Cei şapte elevi care reprezintă vârful învăţământului gimnazial ieşean şi care vor intra la liceu cu nota maximă provin de la cinci unităţi de învăţământ din municipiu. Este vorba despre Colegiul Naţional, care este reprezentat de 3 absolvenţi: Maria Ilinca Straton, Miruna Savin şi Maria Pelaghia Panţiru; Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, reprezentat de singurul băiat din rândul celor 7 zecişti: Horia-Nicolae Dragoslav; Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” - Maria Corina Dimitriu; Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” - Ioana Larisa Cioata şi Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” - Maria-Carla Adonicioaiei.

Alţi 10 elevi vor intra la liceu cu media 9,99; 11 absolvenţi vor intra la liceu cu media 9.98, în timp ce 65 de elevi se pot mândri cu media de admitere la liceu cuprinsă între 9.97 şi 9.90.

Iaşi, în topul naţional

Potrivit datelor publicate de MEN, la Evaluare, ale căror probe scrise s-au desfăşurat în perioada 19 – 22 iunie, au participat 140.712 candidaţi din numărul total de 144.929 înscrişi, procentul de prezenţă înregistrat fiind de 97,1%. La nivel naţional, procentul candidaţilor care au obţinut medii peste 5 se ridică la 77% (108.294), în timp ce 23% din numărul total de elevi prezenţi la Evaluare au obţinut medii sub 5 (32.418).

Rezultatele înregistrate de candidaţii ieşeni poziţionează judeţul în topul naţional, fie că vorbim despre numărul mediilor mai mari sau egale cu 5, fie că vorbim despre numărul notelor maxime. Astfel, potrivit conducerii ISJ Iaşi, dintre cei 6.106 candidaţi înscrişi în judeţ, aproximativ 5.000 au reuşit să obţină medii peste 5. Procentul astfel înregistrat plasează judeţul Iaşi peste media naţională, cu 84% dintre candidaţi cu medii mai mari sau egale cu 5. La nivel naţional, doar patru judeţe au înregistrat mai multe medii peste 5, este vorba despre Brăila (92,5%), Cluj (90%), Prahova (87,6%) şi Galaţi (85,6%). Cel mai mic procent de medii mai mari sau egale cu 5 s-a înregistrat în judeţul Giurgiu (61,1%).

Mai mult decât atât, distribuţia mediilor arată că cei mai mulţi candidaţi au obţinut medii între 9 -9.99 (1.190 de candidaţi – peste 20%) şi între 8-8.99 (1.039 de candidaţi – aproximativ 18%). Un număr de 929, respectiv 937 de candidaţi (peste 15%) au obţinut medii între 6-6.99, respectiv 7-7.99, în timp ce 866 de elevi (peste 14%) au obţinut medii cuprinse în intervalul 5-5.99.

Campioni la medii de 10

Când vine vorba despre numărul mediilor maxime înregistrate, judeţul Iaşi nu are concurenţă; anul acesta plasându-se după Bucureşti, cu 38 de elevi care au reuşit această performanţă. Următorul judeţ după Iaşi este Maramureş, cu 26 de candidaţi care au obţinut media 10. La nivel naţional, se mai remarcă judeţele Buzău (24), Vrancea (23) şi Cluj (21). Mai mult decât atât, Iaşul nu doar că a întrecut celelalte judeţe, însă s-a întrecut şi pe sine; aproape dublându-şi numărul mediilor de 10 comparativ cu alţi ani. Astfel, dacă anul trecut la nivelul judeţului au fost înregistrate 23 de medii maxime, în 2015, 20 de candidaţi la Evaluarea au obţinut media 10.

Paradoxul Matematicii

De remarcat este însă faptul că, deşi procentul celor care au obţinut medii de trecere la Evaluarea Naţională în judeţul Iaşi este unul foarte bun, la proba de la disciplina Matematică, peste un sfert dintre candidaţii participanţi nu au reuşit să obţină mult râvnitul 5. Mai exact, din cei 5.931 de elevi care au susţinut proba scrisă la Matematică, 1.661, reprezentând 28,01%, au obţinut note sub 5. La Limba română lucrurile stau puţin diferit, 15,71% dintre candidaţii ieşeni nereuşind să obţină notă 5 la această probă. Având în vedere că în România învăţământul obligatoriu este de 10 clase, admiterea la liceu nu este condiţionată de obţinerea notei 5 la probele Evaluării Naţionale.

Cele mai râvnite licee

Mediile obţinute la Evaluarea Naţională, dar şi ierarhia mediilor de admitere la liceu, scot la suprafaţă un top al celor mai performante unităţi de învăţământ liceal din judeţ. Astfel, în topul şcolilor ai căror absolvenţi au obţinut cele mai multe medii de 10 la Evaluarea Naţională se înscriu Colegiului „Emil Racoviţă” (10), Colegiului Naţional (9) şi Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, alături de Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, cu câte 5 elevi care au obţinut 10.

Dacă privim ierarhia mediilor de admitere, observăm că majoritatea elevilor cu medii cuprinse între 9.90 şi 10 provin de la Colegiul Naţional (25) şi Colegiul „Emil Racoviţă” (24). Aceste Colegii sunt urmate de Colegiul „Negruzzi” (10) şi Liceul de Informatică „Moisil” (5).

Mai mult decât atât, potrivit unui top al celor mai bune licee din România, realizat de Ministerul Educaţiei pe baza mediilor generale obţinute la admitere şi la examenul de Bacalaureat de anul trecut, cinci unităţi de învăţământ liceal din Iaşi sunt extrem de performante. Acestea sunt: Colegiul Naţional, plasat pe locul II la nivel naţional, după Colegiul Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti; Colegiul „Costache Negruzzi”, aflat pe poziţia a opta în clasament; Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, aflat pe poziţia a 15-a; Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, poziţionat pe locul 28 şi Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, aflat pe a 44-a poziţie. 

 

Topul liceelor din Iaşi

Dacă am uni toate aceste trei topuri, ar rezulta că liceul cel mai performant liceu din Iaşi este Colegiul Naţional; acesta fiind urmat îndeaproape de Colegiul „Emil Racoviţă” şi Colegiul „Costache Negruzzi”. Topul primelor 5 licee din Iaşi ar fi completat de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”
23/11/2020 08:00

 COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020 Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”  

Magistrații și-au spus cuvântul – decizia de suspendare a activităților didactice față în față în școli este NELEGALĂ
19/11/2020 16:18

În sedinta din 19 noiembrie, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea de anulare a articolelor 8 si 9 din hotărarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă Iasi, care prevăd susp ...

17 noiembrie, Ziua Internațională a Studenților
17/11/2020 09:15

Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită, in fiecare an, la 17 noiembrie, fiind declarată oficial in anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele ...

Încep Zilele TUIASI. 207 de învățământ tehnic la Iași
16/11/2020 08:09

Începand de astăzi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate implinirii a 207 ani de cand Gheorghe Asachi a infiintat la Iaşi p ...

 Educația sexuală în școli, doar cu acordul părinților
13/11/2020 21:32

  Curtea Constituţională a Romaniei a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „A ...

 Două treimi dintre părinți evaluează învățământul online ca fiind sub așteptările lor
11/11/2020 15:45

Aproape două treimi dintre părinti evaluează invătămantul online ca fiind sub asteptările lor. Este unul dintre rezultatele obtinute de agentia de cercetare de piată Wisemetry Research care a realizat ...

„Ursuleții de pluș”, de la Iaşi la Ţarigrad
10/11/2020 21:28

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iasi si Institutia Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din Republica Moldova au demarat proiectul transnational „Ursuleţii de pluş ...

 Linie telefonică de consiliere pentru elevi și părinți, pusă la dispoziție de inspectoratele școlare
09/11/2020 16:45

O linie telefonică de consiliere in contextul desfăsurării orelor online din cauza pandemiei de coronavirus va fi pusă la dispozitie de inspectoratele scolare pentru elevi si părinti, a anuntat Ministeru ...

 Bani de la stat pentru părinții ai căror copii învață online. Care sunt condițiile de plată
05/11/2020 11:51

  Părinţii elevilor sub 12 ani pot primi, la cerere, zile libere plătite de stat in cazul in care copiii fac şcoală online. O ordonanţă de urgenţă in acest sens a fost aprobată de către Guvern ...

VIDEO - Dictura părinților schilodește copiii
05/11/2020 09:05

   Ca si cadru didactic, e cu atat mai frustrant să-ti vezi propriul copil amenintat de spectrul bullyingului pentru că stii că sistemului ii lipsesc adesea parghiile să te ajute. &bdqu ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei