default

Dimensiune font:

„Vai de veacul în care nici cei răi nu mai au caracter”

| 08-07-2017 05:00

Într-un interviu pe care l-am publicat exact acum 25 de ani în „Adevărul”, Petru Creţia, sublinia: „Spaţiul ipoteştean este prezent în toată opera lui Eminescu. El a avut aici două experienţe decisive: o iubire de adolescenţă şi moartea lui Ilie, singurul său frate de care s-a simţit apropiat. Peisajul, relaţia adâncă şi auroral-erotică, moartea fratelui sunt prezente, repet, în toată opera, inclusiv în poeziile neştiute şi găsite de mine”.

Era o zi de vară însorită şi înmiresmată, iar convorbirea cu Petru Creţia avea loc chiar la Ipoteşti, într-o cămăruţă, ca o chilie monahală. Aici locuia şi lucra eminentul cărturar care îşi asumase, departe de un minim confort şi de orice trufie, misiunea de a-l sluji pe Eminescu cu sentimentul acut că astfel slujeşte cultura naţională.

La finele anilor '90 ai secolului trecut, apărea lucrarea lui Valentin Coşereanu: „Eminescu, Ipoteşti, Eminescu”, rod al unor îndelungate cercetări ale autorului. Am comentat-o la momentul apariţiei. Ceea ce voi rememora acum sunt, în majoritatea lor, fapte şi date cuprinse în cartea amintită.

În 1914, un vizitator al Ipoteştiului constata cu uimire: „Vântul şuieră prin uşile şi ferestrele stricate, iar păsările îşi fac cuibul înăuntru. E o înfăţişare tristă casa aceasta dărăpănată şi lăsată în părăsire şi o ruşine pentru acei care-l cetesc şi-l admiră pe Eminescu... În Franţa sau Germania nu s-a întâmplat aşa ceva. La Weimar, casele lui Goethe, Schiller şi Nietzsche sunt transformate în mici muzee şi îngrijite cu sfinţenie (mici erau poate atunci, cu o sută de ani în urmă, căci prin anii ’80, când am avut prilejul să le vizitez, deveniseră nişte mari muzee memoriale şi centre de studii – nota mea C. C.), iar la Leipzig vezi la o casă mică, simplă şi modestă, o placă comemorativă amintind că acolo a lucrat Schumann”. Dând exemplul acestora, vizitatorul implora patrioticele autorităţi ale statului român „curat constituţional”, cu formula personajului lui Caragiale, să ia aminte că acolo, la Ipoteşti, este casa „celui mai mare poet al neamului românesc”. Dar cine să-i dea ascultare? Politicienii corupţi şi ignoranţi de care se îngrozise Carol I, hrăpăreţii preoţi, avocaţii, prefecţii ipocriţi şi inculţi, toţi parveniţii şi îmbogăţiţii peste noapte? Proprietarii abuzivi? Unul dintre aceştia, care nu avea nici un drept să revendice casa Eminovicilor, spunându-i-se că „această casă este scumpă neamului românesc”, a replicat cu un cinism ce ne este astăzi, din nefericire, atât de cunoscut: „O fi scumpă neamului, dar e mai scumpă pentru mine, căci e proprietatea mea...”. A trebuit să fie învinse multe piedici şi să treacă multe decenii până ce casa familiei lui Eminescu, străjuită de un bătrân salcâm moromeţian, care repovesteşte copilăria Poetului, să devină muzeu memorial.

Eminescu a venit prima dată în casa de la Ipoteşti în 1885 când tatăl său a terminat construcţia. Avea cinci ani. De o parte şi de alta a pridvorului casei, înălţată pe locul alteia mai vechi, au fost plantaţi doi salcâmi, nu tei aşa cum scrie G.Călinescu în celebra biografie „Viaţa lui Mihai Eminescu”, care şi-a bazat descrierea pe nişte fotografii de epocă. Altminteri, constată Valentin Coşereanu, cu această excepţie, ceea ce evocă marele critic, romancier şi biograf corespunde întru totul realitaţii. Cu geniala sa intuiţie, Călinescu a reuşit mult mai mult decât ceea ce pot oferi documentele şi alte felurite mărturii. Unul dintre salcâmi a regenerat miraculos, ca şi Teiul lui Eminescu din Copoul Iaşilor, şi a dăinuit până astăzi. După moartea căminarului, până în 1924, când se transformase practic în ruină, casa a mai fost locuită o scurtă perioadă de timp, nu se ştie însă când şi de către cine. O fotografie din 1916 atestă starea de tot precară a construcţiei, cauzată şi de o surpare în urma unei alunecări de teren. Fapt e că în 1924, în „Revista Moldovei” ce apărea la Botoşani se relata că „a fost mare mişcare în oraşul nostru, pentru că proprietarii moşiei Ipoteşti, hotărâţi să refacă pentru odihna lor casa în care a copilărit Mihai Eminescu au dărâmat-o până la temelie. Un manifest al studenţilor români din Botoşani urmat de un altul, al studenţilor evrei, a stârnit proteste energice împotriva acestei dărâmări”.

De la un punct, lucrurile sunt oarecum confuze. Cert e că proprietarul domeniului Eminovicilor se adresa, la 3 august 1924, prefectului judeţului Botoşani, Demostene Vizanty, cu următoarea scrisoare: „Subsemnata Maria D. Papadopol, proprietara moşiei Ipoteşti, declar prin aceasta că donez casa din Ipoteşti, sau mai bine zis locul unde s-a aflat această casă, cu condiţiunea expresă de a se ridica pe acest loc o clădire identică cu materialul ce se află azi pe aceste ruine şi care clădire nu va putea avea altă destinaţie decât a fi muzeu naţional cu titlul «Mihai Eminescu donat de Maria Papadopol născută Isăcescu» care va putea avea şi o sală de lectură; nici într-un caz nu va putea servi ca local de şcoală”.
Frapează în această „declaraţie” ceea ce aş numi imensul orgoliu ciocoiesc. Acelei „Papadopol născută Isăcescu”, care era destul de instruită şi de informată încât să fi ştiut că Eminescu devenise un mit, i se pare firesc să alăture, şi încă în „titlul” unui „muzeu naţional”, nevolnicul ei nume de cel al marelui poet. Ca să nu mai vorbim de nefericita, ridicola exprimare: „Eminescu donat de...”. Oricât de „sacră” şi de garantată ar fi, proprietatea nu este şi nu trebuie să fie numai o problemă de interes personal, ci şi una de interes social şi naţional. Ciocoii vechi şi noi, parveniţii nu vor înţelege niciodată că proprietatea conferă nişte drepturi şi chiar blazoane (cele mai multe de tinichea), dar nu şi ce poate da eventual numai Dumnezeu. Dar gestul acelei doamne „Papadopol născută Isăcescu” dovedea totuşi o oarecare generozitate, ca să nu pronunţ cuvântul atât de greu: nobleţe. Intervenea însă orgoliul şi mai ridicol, şi mai nociv al unui, aşa-zicând, parvenit pur sânge, şi anume amintitul prefect Vizanty care voia să intre el în „eternitate” lipit de imaginea lui Eminescu. Manipulând nişte „cozi de topor”, nişte clienţi politici, uzând de înşelătoarea demagogie patriotardă, vrea să tragă totul pe turta sa. Rezultatul? Casa lui Eminescu de la Ipoteşti, aşa cum se consemna într-un număr din 1926 al „Revistei Moldovei”, bisericuţa de pe domeniul căminarului, ca şi mormintele părinţilor poetului, au rămas - şi asta pentru multă vreme - „complet părăsite şi acoperite cu bălării...”.

Orice comentariu mi se pare superfluu pe lângă o reflecţie a lui Eminescu, ce se poate citi nu mai departe decât într-unul din manuscrisele sale: „Cel mai mare bine pe care cei răi îl pot face e de-a rămâne răi; numai persistenţa lor asigură victoria celor buni. Vai de veacul în care nici cei răi nu mai au caracter”. 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...