default

Dimensiune font:

Aniversarea celui mai iubit dintre pământeni

| 19-08-2017 05:42

Dacă Marin Preda ar fi trăit, el care mărturisise că vrea ar vrea să trăiască cât mai mult pentru a-și desăvârși opera proiectată, ar fi împlinit în acest august 95 de ani. Din păcate, chiar și atunci când îl aniversăm, gândul dintâi ne duce la moartea sa care a zguduit nu numai lumea culturală, ci toată lumea românească. În acea primăvară nefastă a anului 1980 un important scriitor întreba: „Ce ne vom face fără El?”. Timpul avea să justifice întru totul această îngrijorare. Nu ne-am simţit deloc bine fără autorul „Imposibilei întoarceri” - nici înainte, nici după 1989. Prestigiul său de cel mai mare prozator român postbelic era enorm. Eugen Simion scria pe bună dreptate că simpla lui prezenţă „dădea un sentiment de siguranţă muncii literare” şi era garanţia că „nici o mare nenorocire nu se poate abate asupra profesiunii noastre”. Dar Marin Preda nu dădea doar scriitorului o anumită siguranţă. Am mai afirmat, comentând volumul de documente din arhiva Securităţii, publicat de Ioana Diaconescu, că într-o Românie cu Marin Preda nici chiar Ceauşescu nu-şi putea permite să facă orice. Subliniam, în fine, că nu oricărui prozator i s-ar fi editat un roman ca Delirul, care ştim ce reacţii violente a stârnit la Moscova şi în Germania, ca şi în rândul unor cominternişti autohtoni. Pentru ca să apară o asemenea carte, trebuia ca ea, cartea, să fie semnată de un mare prozator care era perceput şi ca o mare conştiinţă. În Jurnalul Intim al lui Marin Preda, editat de Eugen Simion şi Oana Soare, cel mai interesant şi cel mai dramatic este Carnetul de atelier al romanului Delirul. Într-un excepţional interviu, din 1974, luat de Sânziana Pop, Marin Preda spune la un moment dat: „Un om nu se naşte ca să facă literatură, ci ca să-şi trăiască viaţa”. Ei bine, tocmai el se numără printre cei foarte puţini care contrazic aserţiunea sa. Dacă cineva ar mai avea nevoie să se convingă de acest adevăr n-are decât să citească „dosarul” Delirului, carte ce l-a preocupat până la obsesie mai bine de un sfert de veac, practic până la moarte. În 1975, romancierul mărturisea într-un alt interviu: „Înainte de a mă gândi la Moromeţii, m-am gândit, încă acum douăzeci şi cinci de ani, la Delirul. Această carte am vrut s-o scriu şi nu alta. Asta nu înseamnă că nu mi-am dat repede seama că trebuie să scriu întâi Moromeţii... Am vrut să scriu acest roman în anul 1949, iar acest vis e pe cale de împlinire, din el nemairămânând de scris decât al doilea volum al Delirului. Aceste două romane, împreună cu Moromeţii vol. I şi II, vor constitui nu un ciclu..., ci un roman constituit din patru volume, o tetralogie, între care Delirul vol. I şi II vor fi romanele din interior, iar actualul volum Moromeţii II va constitui finalul acestei tetralogii”.

Din păcate, proiectul privind „împlinirea” tetralogiei cu volumul II al „Delirului”, aşteptat, s-ar putea spune, de toată suflarea cititorilor români de literatură, care la acea vreme erau foarte mulţi, cum probabil nu vor mai fi niciodată, a rămas nefinalizat. Pentru el Marin Preda s-a documentat intens şi profund, ca un veritabil cercetător, ca şi cum s-ar fi pregătit să scrie o istorie propriu-zisă a perioadei ce urma să fie reînviată în romanul său: presa vremii, studii despre cel de-Al Doilea Război Mondial şi despre ce s-a petrecut în România în anii premergători celei mai mari şi mai devastatoare conflagraţii, dar şi după aceasta, ca să nu mai vorbim de anul 1944, unul cu adevărat de răscruce, documente secretizate, precum şi alte surse ca, de pildă, mărturiile văduvei lui Armand Călinescu etc. Carnetul de atelier din Jurnalul intim se deschide cu o însemnare a scriitorului, datând din 1973, ce spune aproape totul despre tensiunea în care se afla Marin Preda în acele momente, despre încordarea şi efortul de a-şi lua în stăpânire tema. Dar nu numai atât. Confesiunile, consideraţiile, rememorările reproduse de editorii Jurnalului intim dintr-o agendă a romancierului atestă cât de copleşit era Marin Preda de răspunderea pe care şi-o asumase: aceea de a scrie un roman ca Delirul, mai ales în contextul istoric, politic – intern şi internaţional – al anilor ʼ70. Dacă aceasta este Literatura (cu majusculă), dacă (re)facerea unei lumi într-o operă de artă – cum este romanul – presupune, pe lângă vocaţie, talent şi chiar geniu, o atât de puternică ardere, o atât de mare suferinţă, e drept şi dulce, nu doar amară, atunci nu ne mai surprinde faptul că ne trec fiori citind cele notate în agenda amintită. Însemnările de acolo relevă şi modul cum se autositua Marin Preda, cu o luciditate neiertătoare, aş zice tragică, raportându-se pe cât de obsesiv, pe atât de fecund la marii romancieri români şi străini din epoci diferite: „Azi m-am plimbat cu gândul la cel mai greu roman al vieţii mele, volumul doi (care s-ar intercala între unu şi doi Moromeţii) din tetralogia Moromeţii. Împreună cu Marele singuratic, la care ar mai trebui să lucrez pentru importante racordări, acest nou roman ar scoate ţărănimea română pe scena naţională prin participarea ei la ultimul război şi prin aceasta, pe scena universală. Dar gândul nu zboară, elanul e ascuns şi nu pot evoca nimic, nici o scenă din cele totuşi mari pe care le am în minte şi care sunt «certitudinea de bază» a credinţei mele că pot scrie acest roman şi pot să-mi împlinesc, astfel, ambiţiosul proiect... Îndoieli nu am. Am scris, în anul care a trecut, într-o zi şi o noapte, una din «marile scene», moartea Nadejdei Aliuleeva Stalin, pe care o recitesc adesea şi mă pun pe picioare în orele mele grele”. În legătură cu scena morţii Nadejdei Aliuleeva editorii Jurnalului intim fac trimitere la „Amintirile deghizate” ale lui Ovid S. Crohmălniceanu care l-a sfătuit şi l-a susţinut pe Marin Preda în multe momente ale evoluţiei sale. Aflăm astfel că creatorul Moromeţilor voia să sugereze în Delirul că sinuciderea Nadejdei Aliuleeva, interpretată de Stalin ca o trădare a încrederii lui, ar fi însemnat începutul „delirului suspicios al celui care avea să vadă apoi peste tot comploturi şi urzeli infernale”, episodul fiind situat într-o anumită „simetrie artistică” cu cel în care Hitler muşcă isteric covorul. Numai că, observă Crohmălniceanu, romancierul a căzut aici „victimă propriei sale viclenii ţărăneşti”. A introdus scena, ştiind că cenzura se va focaliza pe ea. Stratagema, cum o numeşte şi criticul, era folosită de mulţi autori în lupta lor cu cenzura. Lui Preda i-a reuşit, dar, regreta mai târziu Crohmălniceanu: „Mai bine, zic eu acum, eşua şi publica romanul după o vreme aşa cum îl gândise... Mie capitolul mi s-a părut extraordinar, ca o naraţiune literară pe acest subiect de talia nuvelei lui Nabokov, Exterminarea tiranilor...”.

Considerat „cel mai greu roman al vieţii mele”, nu este exclus ca, „împlinit” cu volumul II, Delirul să se fi dovedit şi cel mai important roman al său şi, de ce nu, al literaturii române postbelice. N-a fost să fie, adeverindu-se o dată în plus că tot ce pierdem, pierdem pentru totdeauna... 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...